Bjarne Bjelland

Alder: 67
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Svensk politisk korrekt jødehat.

Publisert nesten 6 år siden

Igjen har Sveriges utenriksminister Margot Wallström kommet med uttalelser som viser hennes oppfatning av Israel og den kampen mot terror dette landet har i dag.

Margot Wallstrøm har denne gang tatt til orde for en etterforsking av Israel og videre beskyldt dem for utenrettslige henrettelser. Den siste beskyldningen har hun forøvrig også kommet med i Riksdagen tidligere i år.Uttalelsene bringer ikke noe nytt eller sensasjonelt fra den kanten, men føyer seg inn i rekken av utenriksministeren sine håpløse og virkelighetsfjerne oppfatninger om den faktiske situasjon i forholdet mellom Israel og de palestinske selvsstyremyndigheter. De famøse uttalesene skaper selvfølgelig skarpe reaksjoner i Israel. Agidor Liebermann, tidligere utenriksminister ,sammenligner Sverige med rollen de hadde under andre verdenskrig hvor de handlet med Nazi-Tyskland og tjente gode penger på det.


"Jeg motsetter meg ethvert forsøk på å beskrive Sverige, regjeringen eller meg selv som fiende av Israel. Vi er en venn av Israel og en venn av palestinerne, og begge stater har en rett til å eksistere.»  Disse ordene kom som respons på en skarp israelsk kritikk av hennes siste bemerkninger på tirsdag, da hun nok engang angrep Israel og oppmuntret til en granskning omkring drap av terrorister. «Det er avgjørende at grundige og troverdige granskninger blir gjennomført rundt disse dødsfallene med hensikt å skaffe klarhet og avdekke mulig ansvar,» sa hun i Riksdagen".

Det er betimelig å spørre om ikke den svenske statsministeren og Riksdagens medlemmer snart bør forstå at slik kan ikke en svensk utenriksminister lenger uttale seg. At hun selv ikke lenger ønsker å ha noe godt forhold til Israel er en sak, men at hun setter hele det offisielle Sverige i vanry med sine uttalelser er en annen og viktigere sak. At den svenske utenriksministeren etterlyser rettferdighet og internasjonal lovgivning er en side av saken som igjen viser hvor langt ut på viddene hun er i sin tolkning av hvem som egentlig bryter menneskerettighetene og internasjonal lov. Hun kan umulig ikke ha fått med seg hvordan de palestinske selvstyremyndighetene bevisst oppfordrer til terror mot uskyldige jøder og videre honorerer terroraksjoner som blir utført mot jødene. "Fredsvennen Abbas" lyver til de vestlige media og sprer budskapet om at hele Israel er okkupert og at disse egentlig ikke har krav eller rett til sitt hjemland. 

Det er også grunn til å spørre om ikke den svenske utenriksministeren,statsministeren og de øvrige politikere kjenner til den vanskelige og truende situasjonen svenske jøder befinner seg og har vært i de siste årene i Malmø og at hun med sine uttalelser ikke akkurat gjør deres situasjonen bedre. .

Det må nå være helt på sin plass at den svenske utenriksministeren ber statsminister Benyamin Netanya og israelske myndigheter om unnskyldning for sin oppførsel. I tillegg bør hun også tenke seg grundig om hva hennes uttalelser fører til av økende jødehat i Sverige. Hvis ikke hun selv er i stand til å forstå situasjonen bør den svenske statsministeren selv ta affære.

  

Gå til innlegget

La våre barn få en trygg og omsorgfull jul.

Publisert nesten 6 år siden

Et bilde av en liten jente som står alene på en altan sannsynligvis i et av de mer besøkte land i sydligere strøk og ser utover havet, er et bilde jeg aldri glemmer.

Bildet er brukt i forbindelse med en reportasje om barnevernet i en by i Norge som må reise til ferieland på sommeren for å hente hjem barn som lider under foreldres uvettige omgang med alkoholen.  

 Bildet  av den lille jenta som står der alene dukker stadig opp på netthinnen når jeg leser om barn som lider grunnet foreldres misbruk av alkohol enten om det er ferie eller jul.Hva slags følelser har dette barnet etter at feriedrømmen er gått i knas grunnet foreldres omgang med alkohol?  Det er ingen tvil om at bildet mer enn noe annet gir et sterkt budskap i forbindelse med reportasjen.

Advent tiden er kommet og forventningene er store både for barn og voksne til julens høytid. I alle høyeste grad er julen barnas høytid. Skolens forberedelser og de aktivitetene som følger med er med og skrur forventningene flere hakk opp. Med det store kjøpepresset vi også opplever i et verdens rikeste land blir heller ikke forventningen mindre.

Undersøkelser viser at det ikke er alle barn som ser frem til julen med glede og forventning. Vonde erfaringer fra tidligere julefeiringer gjør at mange barn gruer seg til jul.Undersøkelser viser også at desember er den måneden i året hvor voksne mennesker drikker mest alkohol. Å uttale seg om at foreldre og pårørende drikker alkohol i jula mens barna er til stede blir ofte oppfattet som moraliserende og av denne grunn blir gjerne dette problemet sjelden løftet opp på den offentlige arena.

 Jeg synes også at det kunne vært betimelig av vår egen helseminister å si noe om dette disse dagene før jul. Jeg er ikke med i fanklubben til Jonas Gahr Støre,men i sin tid som helseminister tok han faktisk opp denne viktige saken i mediene. 

Det er viktig å lytte når våre barn opplever julen som en lidelse for oss alle som lever i dette samfunnet. Det er ikke bare et problem som skal løses av politi, barnevern og politikere. Vi har alle ansvar for vår oppvoksende generasjon samme hvilken posisjon vi innehar. 

Det  handler faktisk om trygghet og omsorg for vår oppvoksende generasjon.

Gå til innlegget

Kampen mot Israel.

Publisert rundt 6 år siden

Ingen land i verden er utsatt for en slik massiv motstand og negativ kritikk fra det internasjonale samfunnet som den israelske stat.

Ingen land i verden er utsatt for en slik massiv motstand og negativ kritikk fra det internasjonale samfunnet som den israelske stat. Selv om landet har opplevd og opplever i disse dager en av de verste terrorbølgene med angrep mot sivile uskyldige innbyggere i landet fra palestinske terrorister er det Israel som får det meste av skylden for det som er galt i konflikten mellom Israel og palestinerne. For mange er konflikten mellom palestinerne og Israel alle konflikters mor. Ingen andre land har så mange resolusjoner mot seg heller som Israel. Den siste fordømmelsen mot Israel kom nylig fra EU. Denne uken legger EU frem retningslinjer for hvordan de 28 medlemslandene skal merke israelske produkter som er fremstilt i bosetningene. Vedtaket speiler også at det som mange tror er hovedproblemet i landet, nemlig at det er Israels okkupasjon av Vestbredden som er stridens kjerne. Hvis israelske sikkerhetsstyrker trekker seg ut av området og muren rives vil alt ifølge velmenende eksperter,biskoper og politikere løse seg til alles beste. Det vil da bli fred og fordragelighet mellom partene. 

Det er også viktig å ta med seg historiske fakta her da palestinske ledere har  svart nei til to-statsløsning  etter at staten Israel ble opprettet - i 1948,1967 og 2000 og 2008.. Samtidig har jødene akseptert en palestinsk stat  alle gangene.  Israel har også tidligere trukket seg tilbake fra landområder. Første gang etter krigen/Suez-krigen 1956. Andre gang etter Camp David-avtalen i 1978,  etter 11 års okkupasjon. I seksdagerskrigen i 1967 erobret Israel også Gaza, men i 2005 trakk Israel  alle militære styrker og 9000 jødiske bosettere ut av området. Hvis Israel faktisk er en apartheid og rasiststat ville de  vel neppe ha valgt slike løsninger?

På den andre siden har ikke  PA-leder Mahmoud Abbas gitt signaler foreløpig på at han er innstilt på en slik fredsavtale selv ikke engang om en palestinsk stat ble etablert på hele "Vestbredden" med Jerusalem som hovedstad. Abbas mener hele Israel tilhører de palestinske araberne. Emblemet til Fatah-partiet som han leder, viser et palestinsk flagg over hele landområdet som i dag er Israel. For Abbas har Israel ingen rett til å eksistere. Dette er sannsynligvis grunnen til at han nekter å akseptere Israel som en jødisk stat.  

Det er også godt dokumentert at de palestinske lederne sier noe helt annet til sitt eget folk enn det som blir formidlet gjennom vestlig media. I boken Dobbelspill skrevet av Iramar Marcus og Nan Jacques Zibwedink settes søkelyset på det dobbelspillet som har pågått i årevis. Boken er skrevet på grunnlag av rapporter og analyser av budskapene palestinske myndigheter formidler til barn og voksne når det gjelder Israel.

Mens palestinske myndigheter har forsikret verdenssamfunnet om at de går inn for varlig fred basert på en tostatløsning, forteller de noe helt annet til sin egen befolkning. Utad gir de inntrykk av at de tar avstand fra terror og hat indoktinering, men mange eksempler beviser det motsatte.I Søndagsrevyen 10.2.2013 viste NRK en rekke eksempler på hatbudskap mot jøder som blir formildet gjennom palestinske medier. Dette er medier som blir finansiert og delvis kontrollert av de palestinske selvstyremyndighetene. Norge overfører penger hvert år til disse, og en del av pengene går til å fremme budskap i palestinske media og skolebøker.

Palestinsk TV, PA`s dagsavis Al-Hayat al-Jadida og Fatahs facebooksider formidler hele tiden hat og usanne påstander om Israel og jødene. Jødenes historiske røtter i Israel og på Tempelplassen omskrives fra fakta og historisk dokumentasjon til en virkelighet som passer bedre inn i palestinernes tanke. For de palestinske lederne er hele Israel okkupert. Selv om Israel trakk seg tilbake fra områdene på Vestbredden og Øst-Jerusalem ville kampen mot "sioniststaten" fortsatt. Historien viser oss at kampen mot jødene og Israel har vært i alle tider uansett situasjonen for både jøder og staten Israel.   

En får inntrykk av at palestinernes angrep på uskyldige jøder er en kamp mot okkupasjonen, men dette handler heller om hele eksistensen for staten Israel. For araberne og palestinerne er ikke Israel akseptert eller godtatt uansett landareal eller situasjon. 

Gå til innlegget

Kvarme, Israel og kristelig arroganse.

Publisert rundt 6 år siden

Biskop Ole Christian Kvarme sa mye som høres både flott og rett ut i forhold til både Bibelen og dagens politiske situasjon i Israel under åpningen av bispemøtet.

Biskop Ole Christian Kvarme sa mye som høres både flott og rett ut i forhold til både Bibelen og dagens politiske situasjon i Israel under åpningen av bispemøtet. Men,det er betimelig å spørre om også Kvarme er i ferd med å koble seg fra dagens faktiske situasjon. Å gå inn i bønn for å fjerne muren,få slutt på okkupasjonen og be om fred og forsoning har vi hørt om tidligere fra både DNK og andre kirkesamfunn. Ingen ansvarlig regjering i Israel har noe ønske om en mur som skiller mennesker, men må selvfølgelig har denne for å beskytte sitt eget folk mot terror. 

Problemet og poenget er at Israel må forholde seg til dagens situasjon hvor terrorangrep og nedslaktning av uskyldige jøder blir akseptert og støttet av "fredspartneren" Abbas og det øvrige lederskapet av palestinske myndigheter. 


 Kvarmes politiske analyse og forslag til fredelige løsninger kan være greit å  tro på når en sitter langt fra begivenhetens sentrum. Det virker nærmest som et eventyr for meg. Dialog har forskjellige regjeringer i Israel forsøkt siden statens opprettelse, men uten at palestina-araberne har kommet dem i møte. Å snakke om at muren må rives og at Israel skal gi opp "okkupasjonen" i disse dager hvor Israel blir angrepet innad i landet og har fiender på alle kanter synliggjør at ledelsen av kirkens menn og kvinner har frakoblet seg virkeligheten i Israel. 

Israel må nødvendigvis ha sikkerhetsstyrker i Judea og Samaria grunnet det som skjer i disse områdene. Noen fredsløsning eller to stater som lever ved siden av hverandre i fred og fordragelighet er blitt en illusjon som mange nå innser er virkeligheten. Kirken er dessverre blitt et papegøyekor som gjentar igjen og igjen de samme kravene til Israel uansett hvor vanskelig situasjon landet er opp i. Det burde i disse dager heller vært mer relevant at biskopene tok avstand fra drap og terror på uskyldige jøder og oppfordret til bønn for at denne drapsbølgen må ta slutt. 

Det er også meget trist at Kvarme benytter anledningen til å illustrere flere av sine kristne brødre som arrogante kristne som med sine holdninger går imot det palestinske folket.

Det er her grunn til å spørre om ikke biskop Kvarme selv opptrer som kristen arrogant med slike uttalelser?
Gå til innlegget

Fiendtlige holdninger mot Israel i Norge.

Publisert rundt 6 år siden

Ingen konflikt i Midt-Østen har blitt satt i søkelyset mer av norske medier enn konflikten mellom Israel og palestinerne.

Ingen konflikt i Midt-Østen har blitt satt i søkelyset mer av norske medier enn konflikten mellom Israel og palestinerne.  Konflikten er ikke av ny dato og mange forholder seg til at starten på konflikten startet14.mai 1948, samme dag landets første statsminister David Ben Gurion  utropte Israel som egen stat i Tel Aviv. Det er et faktum at nabostatene straks etter angrep landet og at nabolandene flere ganger senere har gått til angrep på Israel. Israel hadde røtter tilbake til oldtiden i området der staten ble opprettet.

I dag er det igjen store konfrontasjoner i det «hellige land». Hver eneste dag er det sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker og palestinere, ofte i Jerusalem, men også mange andre steder i landet.  

Da palestineres leder Abbas talte i FN 30.sepember beskyldte han Israel for å undergrave fredsforhandlingene og advarte mot Israels maktbruk ved al-Aqsa moskeen i Jerusalem. Abbas ville også ha en nasjonal samlingsregjering mellom Gaza og Vestbredden. . Den palestinske lederen sa også at han ikke lenger ville overholde Oslo-avtalen lenger, noe som igjen sannsynligvis var årsaken til at terrorangrepene fra palestinske terrorister mot uskyldige sivile jøder startet i stor skala noen dager etter.Abbas tidligere taler har vært temmelig forutsigbare og hans utlegning om Israel og beskyldninger var for øvrig ikke uventet eller noe nytt fra Abbas. Den palestinske lederen sa også at han ikke lenger ville overholde Oslo-avtalen lenger, noe som igjen sannsynligvis var årsaken til at terrorangrepene fra palestinske terrorister mot uskyldige sivile jøder startet i stor skala noen dager etter.

 På hjemmebane belønner for øvrig Abbas palestinske terrorister som har drept jøder som ikke har løftet en finger mot drapsmennene.  Abbas og hans kompanjonger mottar store summer fra USA og Europa. Norge er for øvrig leder i giverlandskomiteen og gir store summer betalt av norske skattebetalere til palestinske selvstyremyndigheter. Hvordan disse pengene bruker er det vel snart på tide å stille noen betimelige spørsmål om?

Ifølge Utenriksdepartementets oversikt over de totale utbetalingene som den norske regjeringen gjorde til prosjekter i palestinske områder i 2014 er totalsummen 739 millioner kroner. Det meste gikk til palestinske myndigheter, FN-organisasjoner og andre palestinske og internasjonale organisasjoner. Men en betydelig del av midlene kanaliseres også gjennom norske organisasjoner.Talen til Abbas etterlot seg for øvrig mange kommentarer fra verdens statsledere og ministre også vår egen utenriksminister Børge Brende som programmessig og i tråd med norsk utenrikspolitikk på den fronten utrykte stor bekymring for utviklingen i området.  

Israels statsminister Benyamin Netanya talte i FN dagen etter om hvordan Iran og Hizbollah hele tiden oppretter nye terrorceller i byer over hele verden og at tre slike terrrorceller nylig var avslørt i Kuwait, Kypros og Jordan. Videre ble det i mai funnet fem tonn ammoniumnitrat hos en Hizbolla-agent. Talen ble møtt av taushet. Hadde det vært andre enn statsministeren i Israel som hadde kommet med disse opplysningene hadde det skapt store overskrifter i media i hele den vestlige verden.

Rundt 12,5 prosent av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder, viser den første omfattende undersøkelsen som er gjort her til lands. På enkelte områder står antisemittismen likevel sterkere. Hele 19 prosent sier seg enige i at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser». Nesten hver femte nordmann tror altså på en slags jødisk, verdensomspennende konspirasjon. Og hver fjerde nordmann, 26 prosent, mener det er riktig at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre». Undersøkelsen viser at hver tiende nordmann, eller 9,7 prosent, viser antipati mot jøder, mens 8 prosent sier de ikke vil ha jøder som nabo eller venner. Det er noe mindre forekomst av jødefiendtlige holdninger hos kvinner, unge og dem med høyere utdannelse enn hos menn, eldre og dem med lav utdanning. (VG 28.5.2012)

Kan de holdningene som ble dokumentert for noen år siden ha noe med mediadekningen i landet vårt?

 Norsk media med NRK og TV 2 i spiss sine betrakninger og resonnementer i forhold til Israel er ikke til Israels fordel.  Når NRK benytter Sissel Wold og Odd Karsten Tveit som "sannhetsvitner" gir de det norske folk et vrengebilde av det som er fakta i konflikten både i dag og tidligere. I tillegg har de hele NRK som arena til å reklamere for egne bøker rundt problemstillingen. Hva slags sannheter er det da som blir hengende igjen hos oss nordmenn? 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere