Bjarne Bjelland

Alder: 67
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

I sommer har igjen debatten om bruk av alkohol blant kristne i menighetene blusset opp igjen. For noen uker siden var leder for Evangeliesenteret på banen og tok et oppgjør med bruk av alkohol i kristne menigheter.

Deretter har mange meldt seg på debatten og kringkastet sine meninger.  


Hvordan blir mennesker med et rusproblem mottatt i menighetene og hvilken forståelse er det er for de problemene denne gruppen fortsatt har overfor rus.Et glass for dem kan være starten på en ny utforbakke etter lang tids rehabilitering. Det er derfor av stor betydning at denne gruppen kan komme inn i menigheter hvor de kan føle seg trygge og at alkohol ikke brukes i menighetssammenheng.

Samtidig må en også forvente at menighetene søker kunnskap og kompetanse på dette feltet, hvis de da er opptatt av å hjelpe denne gruppen.. 

 Å diskutere hva som er riktig ut fra Bibelen,totalavhold eller måtehold blir en helt annen debatt i denne målestokken. Om mennesker i menighetene og unge bruker alkohol eller hvilke oppfatninger og holdninger er også viktig i en menighetssammenheng  men denne kommer på siden av den problemstillingen som Evangeliesenteret og andre kristne organisasjoner har som utfordring her.

De fleste menighetene jobber ikke aktivt med å ta imot mennesker som kommer fra rusmiljøer. Medlemmene møter opp på møtene sine, ser gjerne en video fra et misjonsprosjekt fra Afrika og lenger penger i kollekten eller går ut på gangen og slår inn et beløp på bankterminalen. Rusmisbruk og de problemene som hører til i denne gaten er noe de hører om på nyhetene eller leser om i avisene.

Nå er det ofte pinsevennene som har tradisjon og erfaring med tidligere rusmisbrukere og mange ungdommer rundt i kristen sammenheng kjenner ikke denne problematikken. Min egen erfaring fra dette området både i politiet og nå innen russektoren er at vi snakker forbi hverandre. 

Menighetene må få inn brukere og mennesker som jobber i denne sektoren og kjenner virkeligheten. Dette  tror jeg er viktig for alle menigheter som ønsker å få kunnskap om denne virkeligheten. Dette gjelder også i forebyggende sammenheng hvor unge vil få verdifull kjennskap og kunnskap om alkoholens forbannelse for mange mennesker.

Gå til innlegget

Hamas vil ha ny krig med Israel.

Publisert over 5 år siden

Det er snart to år siden Israel var i åpen krig med Hamas i Gaza . Denne krigen varte i 50 dager sommeren 2014. Etter at Hamas overtok styringen på Gaza i 2007 har det vært flere kriger og trefninger mellom Hamas og Israel .

Det er snart to år siden Israel var i åpen krig med Hamas i Gaza . Denne krigen varte i 50 dager sommeren 2014. Etter at Hamas overtok styringen på Gaza i 2007 har det vært  flere kriger og trefninger mellom Hamas og Israel takket være beskytningen fra Gaza mot områder inne i Israel.

 "Operasjon Protective Edge" i 2014 ble iverksatt for å stoppe raketter sendt fra Gaza og videre å ødelegge underjordiske tuneller gravd fra Gaza og inn på israelske områder. Krigen krevde mange døde og skadete og stor skade på bygningsmateriell. Sivilbefolkningen i Gaza ble utsatt for store lidelser ved tap av menneskeliv. Flere barn ble også drept under konflikten. Ødeleggelse av bygninger medførte også at mange ble gjort hjemløse.

En labyrint av terrortunneler ble avslørt under krigshandlingene. Avsløringene  viste at tunnelsystemet har vært godt planlagt og jobbet med i lang tid. Tunellene var 30 meter dype og ofte 25 km i lengde utstyrt med elektrisitet, mat,forsyninger,og våpen. IDF (israelske forsvaret) sendte ut bilder av beslaget som viste hvordan Hamas jobber og hvordan de utstyrer tunellene. Det ble også anslått at terrororganisasjonen må ha brukt opp mot 800 tonn sement på de underjordiske tunellene. Grunnen til at Israel nettopp brukte bakketyrker i krigen var nettopp oppdagelsen av disse tunnelene.

En krig mellom Hamas og Israel er og blir en tragedie for sivilbefolkningen på begge sider. Det internasjonale samfunnet inkludert Egypt har gjort mye for å hindre nye konfrontasjoner mellom partene. Det viktige nå er å bygge opp igjen samfunnet for sivilbefolkningen i Gaza, men det må det være et krav om at Hamas stopper tunnelbyggingen og opptrapping til en ny krig som igjen vil ramme deres befolkning.

Igjen opplever Israel at Hamas er i full aktivitet med tunnelbygging. Hamas-leder Mahmoud al-Zahar har nylig sverget på at våpenhvilen vil li trosset og at det vil gjøres gjennom Hamas viktigste virkemiddel, nemlig "byggingen av nye tunneler". De siste ukene har igjen Israel avslørt nye tunneler inn på israelsk område. Det er også gjennomført flere granatangrep fra Gaza mot Israel, noe som igjen har medført israelske flyangrep mot baser tilhørende Hamas.

Israelske medier har meldt at en kjent Hamas-terrorist ved navn Mahmoud Atawa skal ha gitt omfattende opplysninger til Israel etter at han ble arrestert for en måned siden.Han skal ha avslørt nøyaktig hvor tunneler bygges, hvordan Hamas bruker private hus for å skjule byggeaktiviteten og hvilke metoder og materialer som benyttes i tunnelbyggingen.

Han skal også ha pekt ut hvor spesialstyrkenes angrepstunneler ligger. Disse tunnelene skal brukes til overraskelsesangrep på israelske soldater og sivile.Atawa skal ha vært involvert i denne aktiviteten i nesten ti år og hatt en høy posisjon i Hamas. Han avslørte i avhør at Hamas i tillegg til angrepstunnelene også graver et tunnelsystem inne på selve Gazastripen.

 De  siste ukene har igjen Hamas sendt raketter inn  i Israel.  Hamas har åpent erklært at de planlegger neste krig mot Israel, og demonstrerer sin kapasitet ved å drive ukentlige prøveskytinger av raketter. Samtidig utvider de sitt nettverk av tunneler nær grensen til Israel. .

Ifølge pessetalsmann Bjørn Hermann i IDF har Hamas nå bygget opp sitt lager av kortrekkende raketter til samme nivå som før krigen i 2014.

En krig mellom Hamas og Israel er og blir en tragedie for sivilbefolkningen på begge sider. Det internasjonale samfunnet inkludert Egypt har gjort mye for å hindre nye konfrontasjoner mellom partene.

Det er på tide at FN og det internasjonale samfunnet nå får hodet over kanten og tar til seg de opplysningene som nå kommer fra dette området. Hamas ønsker igjen krig mot Israel og bruker millioner av dollar for å bygge ut tuneller og kjøpe våpen til en ny konflikt mot Israel som igjen vil ramme deres egen befolkning. FN og andre land bør snart vise styrke og stille krav overfor denne terrororganisasjonen som setter sin egen sivilbefolkning i en slik situasjon. Hadde det væt et annet land en terrororganisasjon som hadde gravd seg inn under jorden på deres territorium i den hensikt å angripe landets innbyggere hadde dette skapt et ramaskrik og krav om tiltak snarest. Men, når Israel blir truet sitter FN og det internasjonal samfunnet musestile i båten.    

 

Gå til innlegget

Europa står overfor sikkerhetspolitiske utfordringer som aldri før. Det er vanskelig å ta innover seg den nye situasjonen som vi nå opplever for oss alle. Den brutale virkeligheten vi har sett i verden i mange år kommer stadig nærmere.

Europa står overfor sikkerhetspolitiske utfordringer som aldri før. Det er vanskelig å ta innover seg den nye situasjonen som vi nå opplever for oss alle. Den brutale virkeligheten vi har sett i verden i mange år kommer stadig nærmere. Det bør også være naturlig og viktig at lederne i europeiske land snart setter navn på fienden, noe som ser ut til å sitte langt inne for flere når de uttaler seg til media.

Status siden november i Europa til nå er 130 mennesker drept og 386 skadd i flere synkroniserte terrorangrep i Paris og 35 mennesker drept og over 300 mennesker skadd i Brussel. I tillegg er mange mennesker drept i forskjellige angrep i flere byer i Europa de siste årene.  

 Nettverkene fra IS som står bak angrepene i Paris og Brussel er under etterforskning og en begynner å få oversikt over disse men fortsatt finnes det andre celler som er en trussel mot europeiske statsborgere Franske myndigheter vet at det finnes andre nettverk ifølge Frankrikes president François Hollande.

En annen kjent problemstilling i forhold til å få kontroll over ekstremistiske nettverk er de  parallellsamfunnene som har vokst oppi Europa. Sverige og flere andre europeiske land har i dag mange soner hvor ikke offentlige myndigheter kan gå inn uten beskyttelse. De siste dagers begivenheter har også satt søkelys på bydelen Molenbeck i Belgia som står frem som et skrekkens eksempel.

Europas myndigheter står overfor en krig mot terrorismen. Denne krigen kan ikke vinnes med et flott vokabular om demokratiske rettigheter og dialog og toleranse.

Israel har siden staten ble opprettet levd med angrep fra fundamentalistiske islamister  mot uskyldige mennesker. Det er ingen hemmelighet at Israel har mest kompetanse på sikkerhet, etterretning og bekjempelse av terror.Det er også på tide for europeiske land å få opp kompetansen på sikkerhet og etterretning. Israels forsvarsminister Moshe Yaalon har allerede uttalt at Israel er klar til å utvide sitt sikkerhetssamarbeid  for å hjelpe europeerne med å bekjempe terror.

Mye av den situasjonen som jødene har levd i disse årene nærmer seg Europas situasjon. Europeiske statsledere er i ferd med å møte seg selv i døren ved sin dobbelmoralske opptreden overfor Israels kamp for å bekjempe terroren. Sannheten er at både Europa og Israel bekjemper en felles fiende. Det politiske klovnespillet overfor Israel er en misforstått og feilaktig tolkning som det nå er på høy tid å avslutte.

"Etter terroren i Brussel intervjuet israelsk TV mange nåværende og tidligere sikkerhets- og etterretningsoffiserer som alle pekte på en rekke ting som kan og må gjøres annerledes i Europa for å hindre så mange angrep som mulig i fremtiden. Følgende er noen av punktene som ble nevnt.Et tilbakevendende råd var at Europa må begynne å navngi fienden; fundamentalistisk islam. Den politiske korrektheten ved ikke å koble islam med angrepene hindrer en effektiv kamp mot terror. Deretter må Europa finne en måte å kombinere sine tolerante og liberale demokratiske verdier med kraftigere tiltak for å identifisere og overvåke potensielle terrorister. Profilering må gjeninnføres for å skille ut folk, og personer som har kjempet for IS og deretter returnert til sine land i Europa må kunne fratas sine statsborgerskap. Videre må den åpne grensepolitikken, et resultat av Schengen-avtalen, avskaffes. Det kan ikke være slik at terrorister, med sine våpen og eksplosiver får lov til å reise fritt i Europa. Grensekontroll må gjenopprettes" (Israel newsletter)

Skal Europa han en sjanse for å bekjempe terroren fra islamiske nettverk må de søke hjelp der det er hjelp som kan sette europeiske myndigheter i stand til å bekjempe krigen mot terror, selv om motviljen til å gjøre dette er stor.

Israelske løsninger kan også være Europas løsninger.

 

.

Gå til innlegget

Malmø - et skammens utstillingsvindu.

Publisert nesten 6 år siden

I et intervju med israelsk fjernsyn har den danske populære skuespilleren Kim Bodnia fortalt at han trekker seg fra sin rolle som etterforskeren Martin Rohde i kriminalserien Broen.

Bodnia er jødisk med røtter fra Polen og Russland. En av grunnene til at han valgte å gå ut av sin rolle i filmserien er økende antisemittisme og at det er farlig å være jøde i denne byen.Jødene i Malmø har blitt utsatt for systematiske trakasseringer og attentat i mange år. Dette er dokumentert fra media i hele Europa.

Malmø er blitt et skammens utstillingsvindu til hele Europa om hvor ille det kan gå hvis ikke myndighetene følger med i timen. En grenseløs innvandringspolitikk med naive og blåøyde politikere på riksplan og lokalplan har gjort at landet og ikke minst Malmø har fått en stor muslimsk befolkning. Store grupper av muslimene har et syn på jøder som ikke er i tråd med demokratiske prinsipper.

En svensk tv-stasjon laget i fjor et program om hvordan det ble oppfattet å gå i bydeler som jøde med kippa med stor muslimsk befolkning i fjor. Trusler,angrep og eggkasting ble resultatet. 

Når svenske ledende politikere i tillegg står frem i sin blomstrende naive forståelse av forholdet mellomIsrael og palestinerne og fordømmer staten Israel og støtter palestinerne uansett deres terror mot jødene er ikke dette akkurat med å bedre situasjonen for svenske jøder.

I Sverige er det sannsynligvis for sent å gjøre noe med disse forholdene. Landets politikere har sakte men sikkert kjørt sitt eget land i grøfta og mistet kontrollen. Å komme opp igjen derfra er nok dessverre for sent. Norges håp er at rikspolitikere tar lærdom av dette.

Gå til innlegget

Trist og tankevekkende om mobbing.

Publisert nesten 6 år siden

Torsdag kveld så jeg på "99% Norsk" på NRK hvor Michael sammen med en venninne reiste til Israel. Michael sin mor var jødisk. I programmet fortalt Michael om at da han gikk i andre klasse skulle elevene ha med seg en hjemmefra på skolen.

Torsdag kveld så jeg på "99% Norsk" på NRK hvor Michael sammen med en venninne reiste til Israel. Michael sin mor var jødisk. I programmet fortalt Michael om at da han gikk i andre klasse skulle elevene ha med seg en hjemmefra på skolen. Moren var med på skolen og fortalte om forskjellen mellom kristendom og jødedom. Etter dette besøket fikk han mange negative bemerkninger etter seg og ble kalt "jødefaen" helt opp i videregående skole. Dette var første gang Michael fortalte noen om dette. Trist og tankevekkende om en mobbekultur som nok er mer utbredt enn vi tror. 


Mobbing av jødiske skolebarn er ikke noe nytt fenomen i fedrelandet vårt.Dette er vel dokumentert i NRK og andre media tidligere og flere tiltak mot jødehat i skolen er også vedtatt i Stortinget i fjor.

Fortellingen om slengbemerkningene og den stadig gjentatte mobbingen som vi fikk høre i programmet synliggjør også hvor vanskelig det er å forebygge denne type mobbing. Mobbemanifest, mobbekampanjer og mobbetiltak er positive og kan gjøre mye bra i forhold til holdninger og kultur, men klarer ikke å stoppe all mobbing. Den utfordrer nok alle oss foreldre om at gode holdninger og god forebygging på dette feltet dreier seg om hvordan vi som foreldre selv velger våre ord  og viser våre egne holdninger for våre barn. Barn blir ofte et speilbilde av egne foreldres meninger og holdninger.

Kanskje kjøkkenbordet er den viktigste arena for forebygging av mobbing?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere