Bjarne Bjelland

Alder: 67
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Ungdomsvold er et emne som stadig blir omtalt i media medfølgende kommentarer fra politi, forskere, politikere, foreldre, barnevern, ungdomsarbeidere, m.m. Ofte de siste årene er «nyheten» at volden har blitt råere, kniver er involvert i slagsmål, gjenger banker opp enslige offer og filmer overgrepene som igjen sendes ut i sosiale media.

 Dette igjen blir karakterisert som nye «trender» blant ungdom og skaper angst og usikkerhet hos de som har barn og unge i familien. Samtidig lanserer politikerne «forebyggende tiltak» for å bekjempe kriminalitet blant unge med stadig nye bevilgninger over kommunale budsjett. I skolene er det også mange tiltak og prosjekter mot de forskjellige «onder» som ungdommen kan bli utsatt for i sin ungdomstid. Mange av disse prosjektene er gode og nyttige, men spørsmålet er om de fungerer eller har fungert på noen effektiv måte.  

 

Ungdommen har alltid brukt vold mot hverandre og avtalt slagsmål. I helgene når fluidumet inntas og gir forstyrrelser i hode og tanke kan bagateller utløse voldsbruk, noe som ikke kun gjelder unge mennesker, men de er dessverre oftest offer for voldshandlingene. De forebyggende avdelingene i politiet sier til media stort sett det som de i alle år har sagt om vold. Det nærmeste nye er bruk av mobilene som redskap for videre å spre ut volden. Det er for øvrig bekymringsfullt at det blir stadig ynge barn involvert i voldsbruk både som utøver og offer.

Media vet veldig godt at denne type saker selger godt og setter overskrifter deretter. Slik var det før, slik er det nå og slik vil det være i fremtiden. Studerer en hva som er skrevet tidligere år om voldsbruken ser en av reportasjene at de ord som før er brukt går igjen. At volden er økende til tider er nok riktig, men stort sett er det påvirkning av narkotiske rusmidler og alkohol som oftest er den underliggende faktoren som spiller inn på volden. Det er bare å ta turen inn på en politivakt på hvilket som helst politikammer en søndag så får en fort dokumentert det.

Det må være betimelig å spørre etter at det faktisk aldri har vært så mange forebyggende tiltak og aldri vært så mange voksne som jobber inn mot ungdomskriminalitet og voldsbruk hvorfor volden da ikke går tilbake? Penger, ungdomsklubber, bekymringssamtaler og seminarer samlet i en paraply som heter forebyggende tiltak virker jo ikke slik det blir reklamert om på forhånd.

Er det den kriminelle lavalder som må senkes for å straffe de verste gjengangerne? Er det blitt slik at i en postmoderne tid hvor alle verdier og religioner er blitt likeverdige har de unge og foreldre ikke noe retning å gå etter? Det som før var rett er blitt urett og urett er blitt rett med loven i hånd har vel også spilt inn på den forvirringen vi opplever i dag?                                                                                                              

Gå til innlegget

Hva er fakta om Irans trusler?

Publisert over 3 år siden

Irans leder øverste leder ayatolla Ali Khameini har nylig varslet opptrapping av anriking av uran. Han sier videre at Iran ikke kan stole på noe land og bør forberede seg på at avtalen faller gjennom til tross for EUs løfter.

 

På regjeringens egen nettside, regjeringen.no står følgende melding.

«Jeg beklager at president Trump i kveld har kunngjort at USA trekker seg fra atomavtalen med Iran og innfører de amerikanske atomrelaterte sanksjonene, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.- Vi er også bekymret over at dette kan gi økt ustabilitet i en allerede urolig region, og over hvilke konsekvenser beslutningen kan få for det internasjonale samfunnets evne til å hindre spredning av kjernevåpen og for Ikke-spredningsavtalen (NPT).Vår holdning til atomavtalen med Iran (JCPOA) er klar: Avtalen bidrar til regional stabilitet og tjener vår sikkerhet. JCPOA har vært effektiv og virker etter hensikten, som er å hindre Iran i å utvikle atomvåpen. Vi har full tillit til IAEAs verifikasjonsarbeid og deres vurdering av at Iran overholder sine forpliktelser. Trumps beslutning utelukker ikke en videreføring av atomavtalen. Vi oppfordrer Iran sterkt til å forbli i avtalen, og det er positivt at Iran er åpne for å arbeide for å videreføre avtalen. Vi støtter EUs tydelige uttalelser om videreføring av avtalen, sier utenriksminister Eriksen Søreide.»

Statsminister Benyamin Netanyahu advarte nylig i samtaler med Tysklands rikskansler Angela Merkel at Irans aktiviteter i Midt-Østen kan forårsake en ny bølge av flyktninger mot Europa. Han sa videre at Iran ønsker å utvide sjiamuslimenes innflytelse og konvertere sunnimuslimene. Dette kan føre til en religionskrig, som vil føre til masse flyktninger, og vi vet hvor de vil strømme til, sa han. Uttalelsen må også ses i forbindelse med atomavtalen med Iran og å innføre sanksjoner mot regimet. Iran samarbeider med Hizbollah, Hamas, Islamsk Jihad og andre.(karmel.net)

 

Netanyahu følger godt med hva som skjer i Iran og hans uttallelser bør absolutt være grunn til å lytte til.

.

Den siste tiden har israelske krigsfly igjen angrepet flere iranske mål i Syria. Ifølge anslag gjort av tenketanken Stratford har Israel angrepet iranske og iransk tilknyttede mål i Syria minst 150 ganger siden begynnelsen av borgerkrigen i Syria i 2011. Det nye nå er at israelske talsmenn har tatt ansvaret for angrepene, noe de unngikk å gjøre tidligere.

Den Iranske trusselen har økt de siste årene og landet profilerer seg med trusler sterkere enn tidligere. Det er ingen tvil om at Iran må oppfattes som en fare mot Israel med sine stadige gjentagelser om å utslette landet. Irans posisjonering i Iran og utplassering av raketter i Hizbollah i Libanon er en klar og tydelig krigstrussel mot Israel. Det er betimelig å spørre om ikke Iran også utgjør en global trussel?

De europeiske landene vil fortsette avtalen og bebreider president Trump for å true den internasjonale orden ved å trekke seg fra en internasjonal avtale. Denne bebreidelsen skulle nok heller vært adressert til tidligere president Obama og hans utenriksminister Kerry som sammen med naive europeiske ledere inviterte Iran inn i varmen.

Iran samarbeider i dag med Hizbollah, Hamas, Islamsk Jihad og andre terrororganisasjoner. Alle kjenner også sikkert til hvordan landet daglig krenker menneskerettighetene som gjelder for alle innbyggerne også i Iran.

 

Europa ser ikke ut til å få øye på de faktiske forhold når det gjelder Irans siste aktiviteter. Statsminister Benjamin Netanyahu har presentert det israelske gjennombruddet i bevisførsel gjennom Mossad sin operasjon inne i Iran hvor mer enn hundre tusen dokumenter og digitale filer ble tatt fra en lagerbygning. Innholdet beviser at Iran lyver for det internasjonale samfunnet, sa Israels statsminister da han presenterte aksjonen til Mossad inne i Teheran. Netanyahu sa at Irans ambisjoner er å bygge et atomvåpenarsenal, inkludert raketter som skal bære atomstridshoder. Trump sin beslutning om å bryte atomavtalen etter denne presentasjonen helt i tråd med Israels syn og ikke minst i tråd med deres bevis.

Med de siste hendelser om Iran og det som nå faktisk skjer i dette området må det være betimelig å spørrre om hvilke sikkerhetsvurderinger som ligger til grunn for de vurderinger som blir brakt til torgs av europeiske ledere. Disse vurderingene vil også ligge til grunn for hvilken beredskapspolitikk europeerne skal utøve i sitt forhold til truslene fra Iran. De fakta som ligger til grunn fra europiske ledere er noe helt annet enn Israel og USA sin anlyse av situasjonen. Å ikke forholde seg til lederen av Europas demokratiske utpost om de farer som truer hans eget land og ikke minst den europeiske verdensdel kan komme til å koste dyrt i fremtiden.

 

Gå til innlegget

Politisk narrespill.

Publisert nesten 4 år siden

Etter mange år med mye sammenfallende politikk fra USA og Europa overfor Israel og Den palestinske selvstyremyndighet er det tydelig at partene har skilt lag i synet på konflikten mellom palestina-araberne og Israel.

USA har nå startet med å stille krav både til Abbas og ikke minst UNWRA sin rolle i denne konflikten.

Obama og John Kerry sine politiske løsninger i forhold til Israel og Palestinske selvstyremyndigheter er nå gått inn i historiebøkene, og konflikten ses på med nye briller av en ledelse i USA som støtter Israel på en helt annen måte nå.

Norge gir 125 millioner til palestinske flyktninger  

USA har siden 1949 vært den største bidragsyteren til UNRWA, og som gir bistand til rundt 5 millioner palestinske flyktninger. Den amerikanske bistanden har de siste årene vært på rundt 3 milliarder kroner i året, noe som utgjør rundt en firedel av organisasjonens budsjett. Årets første bidrag, i underkant av 1 milliard kroner, skulle ha vært overført til UNRWA 1. januar, men har latt vente på seg.

Europa og europeiske ledere har i lang tid støttet palestina-araberne for å få en egen stat i Judea og Samaria (Vestbredden) og fulgt den linjen at Israel må gi fra seg Judea og Samaria. Norge har også spilt en sentral rolle her med å være en aktiv pådriver og tilrettelegger  under Oslo-avtalene og etter dette som leder i giverlandskomiteen.

Dette igjen har bundet Norges offisielle rolle i forholdet mellom Israel og palestina-araberne til masten, noe som speiler våre utenriksministres stadige repetisjonsøvelser i å snakke om tostat - løsningen både til Israel og Abbas og alle verdens nasjoner.

Norge gir også store summer til palestinske selvstyreområder.

I 2017 mottok Palestina 713 millioner kroner i bistand fra Norge. Statsbygging, utdanning, helse og energi er strategiske satsingsområder for den norske bistanden til Palestina, i tillegg til støtte til demokratisering, likestilling og sivilt samfunn. ( regjeringen.no)

Nylig ga også Norge 125millioner kroner til UNWRA som ekstrabevilgning.

 
Det er USA som er Israel sin støtte og medhjelper i deres kamp for egen eksistens og i kampen mot terror. Visepresident Pence sa også i sin tale til Knesset under sitt besøk i Israel at vennskapet mellom disse to landene er dypt og har aldri vært bedre. Pence sitt innlegg var en oppvisning i historisk innsikt og kjennskap til Bibelen og jødedommen som neppe noen utenlands statsleder noen gang tidligere har presentert i Knesset.

Abbas gjør sitt beste for å få anerkjennelse fra EU og la dem overta fredsrollen. USA som mellommann er ikke lenger ønskelig fra palestina-araberne nå etter at noen for første gang har stilt krav til dem. Abbas har kvittert for denne anmodningen med grove utskjellinger av ledende amerikanske politikere.

Abbas har de siste tiden virkelig avslørt seg selv med sine historiske betrakninger om sitt eget folk og ikke minst sine nabofolk, jødene.

« Abbas' versjon av den jødiske historien består av en blanding av historiske navn og hendelser som Oliver Cromwell, Napoleon Bonaparte, Winston Churchills bestefar og så videre, der han beskylder dem alle å ha til hensikt å bruke jødene i egen interesse. Jødene fremstilles kun som verktøy i hendene på forskjellige krefter.

De presenteres ikke som et folk, men som en gruppe forfulgt på grunn av deres «sosiale funksjon». Jødene har overhodet ingen forbindelse til landet. Å plante jødene i Midtøsten var en europeisk plan for å skape splid blant araberne og dermed hindre dem i å vokse sterke og ta over hegemoniet fra Europa.

De jødiske flyktningene som flyktet fra de arabiske landene etter Israels etablering er i Abbas' verden ikke et resultat av forfølgelse, men en kynisk plan av Israels statsminister på den tiden, David Ben Gurion, for å lokke dem til Israel» (Israel report,newsletter) .

At Norge fortsetter sitt politiske narrespill overfor Abbas er virkelig skandaløst.  Å snakke om en fredelig tostat-løsning og samtidig gi store pengesummer til en statsleder som formilder løgner om Israel på denne måten er både pinlig og flaut.

 
Er det ikke snart på tide at regjeringen og utenriksministeren  nå snart får hodet over kanten og tar til seg de opplysningene som nå kommer og har kommet fra Abbas og hans ledere og derved evner å se helheten i dette politiske narrespillet.

Gå til innlegget

Norsk utenrikspolitikk ser ut til å gå videre i de samme fotsporene som alltid før når det gjelder forholdet til staten Israel. Noen nytenkning et kvart århundre siden at Oslo avtalen ble undertegnet og med de begivenheter som har vært i Israel og i de palestinske-arabiske områder de siste 25 årene ser ikke ut til å ha hatt noen nevneverdig innflytelse på egen kompasskurs.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sitt nylige besøk i Israel og hennes utsagn til media bekrefter at absolutt ingen nye tanker har dukket opp når det gjelder to-statsløsningen.

 Å høre på vår egen utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide sine uttalelser til media etter møtet med statsminister  Benyamin Netanyahu var direkte pinlig og viser at Norge fortsetter renkespillet om å gi bort Israelske landområder og Bibelsk historiske deler av Israels hovedstad.  Å uttale at hennes besøk sin viktigste agenda er at forhandlinger om fredsavtale mellom Israel og de palestinske selvstyremyndigheter må gjenopptas synliggjør at vår nye utenriksminister ikke er i nærheten av dagens realiteter i Israel.

20.august 1993 var det stor optimisme i Norge på at en fredsavtale mellom Israel og Palestinske selvstyremyndigheter ville fungere etter at avtalen hadde fått sine nødvendige underskrifter. Det er på tide å begrave avtalen for Norges del. Abbas har allerede uttalt offisielt at han ikke forholder seg lenger til avtalen. Giverlandskomiteen som ble opprettet i forbindelse med avtalen med Norge fastlimt til lederstolen har vært et gedigent sugerør fra palestina-araberne direkte fra norske skattebetalere og bør avvikles.

Regjeringen sin nettside har følgende innhold: Norge støtter målet om en to-stats løsning der en levedyktig palestinsk stat kan leve side om side i fred med Israel innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Norge har gjennom mange år gitt betydelig støtte til palestinsk institusjonsbygging og kapasitetsutvikling som et ledd i utviklingen av en palestinsk demokratisk stat. Samlet norsk økonomisk støtte til Det palestinske området var i 2006 på vel 650 millioner kroner. Dette er det høyeste bistandsvolum noensinne. Norske bidrag utbetales til FN-organisasjoner og NGO, til palestinske institusjoner, og til internasjonale fondsmekanismer drevet av Verdensbanken og Europa-kommisjonen. Norsk støtte til den palestinske befolkning gjennom FN og frivillige og uavhengige organisasjoner utgjør ca. 2/3 av vår samlede bistand.

Fredsavtale basert på at landområder i Israel skal gis bort til palestina-araberne og en egen arabisk stat tett opp til Israel har ikke lenger noen forutsetninger for å lykkes viser all erfaring fra dette området de siste årene. At tidligere israelske statsledere har sett for seg eget navn i gullbokstaver sammen med internasjonale store ledere i historiebøkene var en illusjon den gang som ikke var forankret i virkelighetens forhold.

Utenriksministerens besøk i USA hos deres president Donald Trump med etterfølgende kommentar om at det ikke bør kuttes i bistanden til palestinske selvstyremyndigheter speiler at Norge fortsetter sin hjelpeløse og naive bistand til palestina-arabiske områder uten å oppdage palestina-arabernes falske spill. Utenriksminister Ine Marie Søreide bør på skattebetalernes vegne snart innse at Norge ikke kan fortsette å spille politisk klovn i forhold til Israel og deres utfordringer.

Gå til innlegget

Den kanadisk-somalistiske imanen Said Raqeah har torsdag og fredag i forrige uke holdt foredrag i det største muslimske trossamfunnet i Rogaland. Moskeen ligger i Hillevåg i Stavanger. Etter foredragene i Stavanger dro imanen til Oslo og holdt der også foredrag for unge mennesker på helgeseminar.

 


 
 

 

Rogalands Avis skriver i sin artikkel om saken i forrige uke at islamsk opplæringssenter i Hillevåg mottok statstøtte for nesten 3000 medlemmer i fjor. 


Det er ikke første gang det kommer en iman med et undervisningsmateriale til Norge som bryter med norsk lovgivning for å undervise muslimske menigheter i Norge. Organisasjonen Islam.net i Oslo har tidligere invitert omstridte predikanter som ikke har vært så nøye med å holde seg innenfor norsk lovgivning.

Justisdepartementet varslet da at de ville gjennomgå oppholdstillatelsen for imaner, religiøse ledere og predikanter. Etter denne kunngjøringen sluttet Islam.net å oppgi navnet på predikanter de inviterte til sine konferanser.

I regjeringens asyl og integreringsforlik fra 2015 samlet stortingsflertallet seg om en formulering der det fremgikk at religiøse ledere som “svekker integreringen” ikke bør få innvilget oppholdstillatelse.

Integreringsministeren Sylvi Listhaug uttalte til Rogaland Avis før helgen at budskapet til den besøkende imanen er “ fullstendig forkastelig og helt uforenlig med norske og vestlige verdier “. Flere medier melder at imanen 
skal ha uttalt i flere filmsnutter som ligger på nettet(you tube) at kvinner skal holde seg innendørs og at blasfemi skal straffes med døden.

Dette er uttalelser som ikke bare bryter med våre verdier men også med den norske straffeloven og det må være betimelig å spørre hvordan Norge som samfunn kan tillate at denne type “predikanter“ får lov til å reise inn i kongeriket og spre disse utsagnene som helt klart bryter med norsk straffelovgivning?


Danmark har allerede innført innreiseforbud mot predikanter som sprer hatefulle ytringer.

Det svenske nyhetsbyrået TT har gjort en gjennomgang av rapporter fra Europol, 
det amerikanske utenriksdepartementet og analyser i internasjonale medier om de 68 som har gjennomført totalt 37 islamistiske angrep i Europa siden august 2014. 
Konkluksjonen er at to tredeler av gjerningspersonene,44 av 68 kan kobles til en eller flere religiøse ledere. I følge TT er halvparten av de som står bak de islamistiske terrorangrepene i Europa etter august 2014, unge menn med foreldre som har innvandret fra muslimske land.

Det er på høy tid at islam som religion settes under lyskasteren av våre ledende politikere grunnet den sikkerhetsrisko disse utgjør i sitt møte med andre mennesker. 
Kirke og menigheter bør også se merke seg at islam ikke beriker vårt samfunn, og undervise sine medlemmer at framvekst av islam vil føre vårt eget land i ulykke, noe som vi tydelig ser i vårt naboland. 


Å hoppe over realiteter om vold og kvinneundertrykkelse innen det samfunnssystem som islam representerer kan bli en boomerang for vårt eget demokrati. Å hoppe over hva Koranen sier om jøder og kristne bør også i Norge tas på alvor og muslimske ledere bør utfordres på hvilken lære de egentlig sprer rundt seg i moskeene og lar andre spre rundt. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere