Bjarne Bjelland

Alder: 67
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Hvor lenge vil jødene bli boende i Europa?

Publisert over 2 år siden

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren. Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

Media bringer oss stadig mer nyheter om økende jødehat i Europa. USA har også hatt flere drap og andre forbrytelser begått mot jøder de siste årene. Tyskland og Frankrike er de landene som har  de fleste dokumenterte forbrytelsene begått mot jøder, jødiske institusjoner, synagoger, jødiske gravsteiner på kirkegårder, m.m.

Ledende politikere er ute foran mikrofonstativet og tar sterk avstand fra denne utviklingen hvert menneske i europeiske land nå er vitne til. Uansett gode forsett og vakre ord om at denne utviklingen ikke kan fortsette går jødehatet opp og terroren fortsetter mot jødene. Dessverre er nok realiteten blitt den at forholdene sannsynligvis ikke blir bedre takket være hjelpeløse politiske ledere som lenge ikke har vært i stand til å ta inn over seg alvoret i denne utviklingen.  

Vi har i mange år allerede sett konturene og likhetene med jødeforfølgelsen i 30 årene da det var 16 millioner jøder på jordkloden. 

Norge har en egen handlingsplan mot antisemittisme bestående av elleve tiltak.  Holocaust-senteret på Bygdøy er sentral i bekjempelse av jødehat. Kjennskap og kunnskap til jødenes historier i Norge og Europa har vi gjennom mange kanaler.

Israelske borgere og jøder i andre land har blitt offer for mange terrorhandlinger de siste årene. Terroren og hatet mot jødene lever i dag som aldri før i Europa, muslimske land og hos naboene til Israel. Arabiske innvandrere i Europa står også for en stor del av jødehatet gjennom sin islamske tro. Selv om dette forsøkes å skyves under teppet er det like fullt en realitet.

Hvor er den moralske kompassviseren i forhold til dagens jødehat, palestinsk-arabiske ugjerninger som stadig begås mot sivile israelere med bomber, kniver og andre våpen i deres eget hjemland? Hvor er forsvarerne i grasroten i europeiske land når jøder blir drept i Israel, USA og Europa fordi de er jøder? Hvor er forståelsen for at nettopp Israel trenger et sterkt forsvar for å bevare sin eksistens som nasjon? 

Europeiske medier omhandler konflikten mellom palestina-araberne og Israel på en slik måte at en ikke trenger undre seg over at jødene blir en mer og mer utsatt gruppe i Europa. Det er Israel som er syndebukken og som stat begås syndene mot den palestinske-arabiske befolkningen gjennom israelske bosetninger i Judea og Samaria og videre det nødvendige militære nærvær av IDF i de samme områdene.

Israels legitime rett til å eie og oppholde seg på områder i landet som de gjennom oppgjøret etter 1.verdenskrig fikk gjennom etter forhandlingene og videre gjennom Palestinamandatet er helt uinteressant og det blir ikke nevnt at den gjeldende folkerett fra oppgjøret etter 1.verdenskrig faktisk har gitt Israel Judea og Samaria. Israel kjemper i dag på et 12 prosent område av det som hadde krav på etter folkeretten, men det er det ingen som bryr seg noe nevneverdig om.  Dette er og blir grunnleggende sannheter i forhold til Israels historiske rettigheter som eget land.   

Uansett, om Israel ga fra seg hele landet hadde dette ikke vært godt nok. Hatet mot jødefolket kjenner ingen grenser og vil vedvare slik det alltid har vært gjennom historien. Medias påvirkning er stor og skaper en effekt for økende jødehat i eget land og andre land i Europa. Ledende politikere sin sang om fredsforhandlinger og fordømmelse av staten Israel gir selvfølgelig også jødehatere næring.  

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren.  Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

Gå til innlegget

Økende antisemittisme i Europa.

Publisert nesten 3 år siden

Antisemittismen i Europa viser en kraftig økning synliggjort gjennom flere undersøkelser som har kommet fram i media den siste tiden. Frankrike har den største andelen av jødiske innbyggere etter Israel og USA. I Frankrike ble det i fjor registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge tall myndighetene la fram tirsdag. Året før var det tilsvarende tallet 311. Siste hendelse ble oppdaget tirsdag morgen på en gravlund som ligger i den lille landsbyen Quatzenheim, like ved grensen til Tyskland.80 jødiske graver var vandlisert med hakekors. I helgen måtte fransk politi gripe inn for å beskytte den jødiske forfatteren Alain Finkielkraut fra en gruppe demonstranter i Paris lørdag. Flere videoer viser at demonstrantene ropte «skitne sionist», «vi er folket» og «Frankrike er vårt» til forfatteren.

Antisemittisme er dypt forankret i det franske samfunnet. Vi liker å tenke at det ikke er slik, men det er et faktum. Vi er nødt til å være bestemte i vår vilje til å kjempe videre, samtidig som vi er oppmerksomme på at dette er en svært gammel konflikt som vil vare lenge, sier statsminister Édouard Philippe, ifølge magasinet L'Express.

Tyskland har også registrert økende jødehat. I 2018 var det 1646 lovbruddmotivert av jødehat i Tyskland, ifølge tall tyske styresmakter basert på tysk kriminalstatistikk la fram onsdag. Det er det høyeste nivået på et tiår og enn økning på nesten 10 prosent sammenlignet med 2017.

I vårt eget land har heller ikke holdningene til jødene vært like gode og er nok ikke i dag heller så mye å rose seg av.» Rundt 12,5 prosent av den norske befolkningen har utpregede fordommer mot jøder, viser den første omfattende undersøkelsen som er gjort her til lands. På enkelte områder står antisemittismen likevel sterkere. Hele 19 prosent sier seg enige i at «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser. Nesten hver femte nordmann tror altså på en slags jødisk, verdensomspennende konspirasjon. Og hver fjerde nordmann, 26 prosent, mener det er riktig at «jøder ser på seg selv som bedre enn andre». Undersøkelsen viser at hver tiende nordmann, eller 9,7 prosent, viser antipati mot jøder, mens 8 prosent sier de ikke vil ha jøder som nabo eller venner. Det er noe mindre forekomst av jødefiendtlige holdninger hos kvinner, unge og dem med høyere utdannelse enn hos menn, eldre og dem med lav utdanning. (VG 28.5.2012)»

Det er på høy tid å gni søvnen ut av øynene og innse at Europa aldri har hatt så store problemer med økende jødehat etter 2.verdenskrig som i dag. Den politiske unnfallenhet overfor den stadig økende forfølgelsen av jødene i Europa er blitt påtagende og nær. Konkrete handlinger som voldsutøvelser og terror mot uskyldige jøder er blitt tydeligere enn før og det er også blitt kortere tidsintervaller mellom episodene. Vold og sjikaner mot andre mennesker som har en annen identitet og er en annen folkegruppe er en infam og feig måte å opptre på. Det er også en trussel mot vårt eget demokratiske system.

EU, FN og europeiske statsledere bør nå vise handling og tiltak i forhold til denne utviklingen. Analyser og fordømmelser hjelper lite. Det kreves handling for å få ned jødehatet og ikke handlingslammelse.

Hvis de ovennevnte organisasjoner og ledere viser den samme interesse for å stille seg i kø foran mikrofonstativet i anledning dette problemet som når Israel er involvert i forsvar av eget land er det håp.


Gå til innlegget

Utenriksministeren sitt besøk i Israel.

Publisert over 3 år siden

Den norske utenriksministeren Ine Marie Eriksen Søreide sitt siste besøk hos Israels statsminister Benjamin Netanyahu ble en flau affære både for norsk utenrikspolitikk, regjeringen og ikke minst for ministeren.

 Eriksen Søreide sa selv til NTB etter møtet at det er uforståelig at norske borgere som deltar i bistandsprosjekter blir nektet innreise til Israel og områder på palestinsk side og at Norge mener denne praksisen er uklok. Hun tok også opp beslaget av det norske skipet Kårstein, som var på vei til Gaza med medisiner og medisinsk utstyr til lokalbefolkningen og ba umiddelbart myndighetene om en forklaring på hvorfor skipet ble oppbrakt, hendelsesforløpet og maktbruken.

 Reisen som vår utenriksminister foretok var

  «en viktig del av forberedelsene til ministermøtet i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) som holdes i New York i september. Giverlandsgruppen har det siste året særlig intensivert innsatsen for å styrke den palestinske økonomien og bedre den kritiske situasjonen i Gaza.- Som leder av gruppen arbeider Norge nært med israelerne, palestinerne og internasjonale partnere for å bidra til konkrete løsninger for å stabilisere situasjonen og bedre levekårene i Gaza. Dette dreier seg blant annet om avtaler om vann- og strømforsyning, men også om at kun en forhandlet to-statsløsning vil skape varig stabilitet, sier Eriksen Søreide. (regjeringen.no)

Utenriksministeren må nok holde seg innen diplomatiske fraser og forsøke å sette norske interesser og norske borgere på tapetet i sitt diplomati, men hennes «diplomatiske innvendinger» i disse sakene blir hjelpeløse og virkelighetsfjerne i de utfordringer som Israel faktisk har i dag. Eriksen Søreide sine gjentakelser om fredsforhandlinger og giverlandskomiteen viser igjen at Norges utenriksagenda overfor Israel bommer på målet.

Det er også verdt å ta med seg i denne forbindelse at Israels statsminister Benjamin Netanyahu irettesatte Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide da hun søndag 5. august 2018 besøkte statsministerens kontor i Jerusalem.  Netanyahu ba regjeringen i Norge om å slutte å gi penger til grupper som angriper Israel, skrev Israels største avis Israel Hayom etter møtet.

Det var et 50 minutter langt møte hvor Netanyahu uttrykte sitt mishag over den norske støtten til anti-israelske grupper som Flyktninghjelpen (NRC).

 «Norwegian Refugee Council» i Oslo som ifølge avisen er en av de største og best kjente nonprofit humanitære organisasjoner i verden. Israel Hayom skrev at NRC har stått bak anklager mot Israels regjering til Høyesterett. 

«Avisen siterte også NGO Monitor som mener Flyktninghjelpen arbeider under dekke av å drive med informasjon, rådgivning og juridisk bistand, mens de i virkeligheten utnytter rettssystemet for å manipulere israelsk politikk for å komme seg utenom de demokratiske rammer.

De har videre sitert en kilde fra NRC som sa at de «prøver på alle måter å forstyrre Israels juridiske system.» «Så mange saker som mulig blir registrert, og så mange saker som mulig blir appellert for å øke arbeidsbyrden for rettssystemet og Høyesterett i den grad at det blokkeres.»

–Slutt å støtte NGO-er som angriper sionismen og staten Israel. At et land berører et annet på denne måten, er uakseptabelt, sa Netanyahu.

Ine Eriksen Søreide svarte at Norge ikke er engasjert i anti-israelsk aktivitet, men i humanitært arbeid.» (Karmel.net)

Det må være betimelig å spørre hvor lenge Norge skal fortsette å spille politisk klovn overfor Israel. Å besøke statsministeren i Israel og snakke om fredsforhandlinger og oppfatninger av realiteter som ikke er i tråd med de faktiske forhold blir det ikke noe godt resultat av. Israels statsministers irettesettelse av vår egen utenriksminister ved at Norge støtter   anti-israelske grupper bør få Stortinget til å revurdere sin politikk på dette området. Etter utenriksminister Eriksen Søreide sitt besøk hos statsminister Netanyahu er tiden inne for en ny debatt i nasjonalforsamlingen om Norges forhold til Israel.

En god begynnelse på dette vil være å stille utenriksministeren noen betimelige spørsmål i spørretimen om hennes besøk i Midt-Østen.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere