Bjarne Bjelland

Alder: 66
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

"Ikke kjøp av jødene"

Publisert rundt 1 år siden

For kort tid siden fikk vi mange reportasjer og intervjuer med jødiske tidsvitner som hadde vært i konsentrasjonsleirer under andre verdenskrig. Minnemarkeringer den 27.januar ble holdt i mange byer i Norge og ellers rundt i verden. Tysklands statsminister Angela Merkel advarte på den internasjonale minnedagen for holocaust-ofre i 2018 om økende antisemittisme i Tyskland. Det er all grunn til å gjenta denne advarselen også i dag.. En gjennomgangsmelodi fra talene denne gang var at grusomhetene fra andre verdenskrig med drap på nærmere seks millioner jøder ikke må skje igjen.

I dag ser vi hvordan antisemittismen øker i Europa. Vi er inne i en tid hvor jøder og Israel er blitt en hoggestabbe for mange av verdens nasjoner. La oss holde øynene opp og se på jødeforfølgelsen som en kreftsvulst i verden.

Årene før andre verdenskrig pisket Hitler og nazistene opp en negativ stemning mot jødene. Et av de første tiltakene som ble utført var merking av jødiske butikker fulgt av at nazister stilte seg opp foran butikken og nektet folk å kjøpe varer. Da det tyske parlamentet (Reichstag) vedtok å kategorisere BDS-bevegelsen som antisemittisk, henviste de til at oppfordring til boikott av Israel minner mistenkelig om Nazi-Tysklands slagord "Ikke kjøp fra jødene" på 1930- og 1940-tallet.

Storbritannias nyvalgte statsminister Boris Johnson lovet rett før jul å utarbeide lovverk som skal motvirke BDS-bevegelsens boikott av Israel. Han lovet også forbud mot at lokale myndigheter skal kunne innføre lokal boikott av produkter "fra utlandet".

"Vi vil hindre offentlige etater som tar på seg oppgaven med å boikotte varer fra andre land i å utvikle sin egen falske utenrikspolitikk overfor enkelt-nasjoner, noe som med usmakelig hyppighet har vist seg å være Israel," sa Johnson i Underhuset etter at den britiske Dronningen hadde lest opp talen hans.

Flere land har fått øynene opp for den skade som BDS (Boycott, Divestment, Sanctions) gjør mot staten Israel og ikke minst det hat mot Israel denne organisasjonen skaper. Den amerikanske kongressen innførte i fjor også lover mot boikottbevegelsen.

Israel har beskyldt EU for å godta antisemittisme ved å tillate boikott av israelske varer. EU har tatt avstand fra boikott, men mener likevel at medlemslandene står fritt til å iverksette boikott av hvem de vil som en del av ytringsfriheten.

Fra israelsk hold har BDS i stor grad blitt karakterisert som antisemittisme, og internasjonalt har kampanjen også fått kritikk for å fokusere ensidig på Israel og jødene. Fra israelsk hold hevdes det også at det er tette bånd mellom BDS og organisasjoner som støtter Hamas økonomisk.

Tidligere har strategidepartementet i Israel utarbeidet rapporten: «Terrorists in suit»: som viser over 100 forbindelser mellom BDS og terrororganisasjoner.  

Det er all grunn til å våkne opp for de stadige angrepene mot Israel vi også i dette landet opplever. Bystyrer og byråd i vårt eget fedreland som vil boikotte staten Israel grunnet okkupasjonspolitikk tror ofte at BDS jobber for menneskerettigheter og at BDS er en harmløs organisasjon. Dette igjen gjør at flere av våre politikere lever i en faktisk villfarelse og tror at boikott av israelske varer er en rettferdig sak. Lesing av ovennevnte rapport inneholdende dokumenterte fakta vil forhåpentligvis sette dem på andre tanker.

Det er høyst betimelig å spørre om ikke den norske Regjering og Stortinget snart tar inn over seg hva denne bevegelsen egentlig står for og begynner arbeidet med å forby denne type aktiviteter også i vårt eget land.  Dette vil også stå godt i forhold til planen mot antisemittisme som allerede regjeringen har vedtatt. Når realitetene kommer på bordet tror jeg at et lovforbud vil kunne få flertall i Norges nasjonalforsamling. 

Gå til innlegget

Vær våken for jødehatet daglig.

Publisert rundt 1 år siden

Nylig har minnedagen for Holocaust blitt markert med minnemarkeringer i mange land og byer. Under de mange talene som er holdt har vi også hørt uttalt at det som skjedde under krigen ikke må skje igjen. Den vestlige verden har et grusomt minne når det gjelder jødene, med utryddelsen av jøder under andre verdenskrig. Kunnskapen om Holocaust er godt dokumentert slik at det er ingen som kan hevde at dette ikke skjedde når de ser på dokumentasjonen som er lagt fram.

Selv om drapene på jødene i konsentrasjonsleirene er godt dokumentert ser vi at jødehatet er voksende og synlig i verden. Angrep mot jøder, synagoger, jødiske institusjoner, jødiske butikker og gravplasser er nyheter som vi har hørt ofte fra både Europa og USA, og det er ikke noe som tyder på at vi ikke vil få slike handlinger i fremtiden.

I vårt naboland Sverige har det vært økende anmeldelser av antisemittistisk vold. Flere unge jøder har stått fram i Malmø og fortalt at de ikke tør gå på skolen fordi de frykter å bli slått ned. Svaret er at svenske myndigheter skal ta tak i problemet. Hittil har den innsatsen ikke vist igjen. 

Frankrike har den største andelen av jødiske innbyggere etter Israel og USA. I Frankrike ble det i 2018 registrert 541 antisemittiske lovbrudd, ifølge tall myndighetene har lagt fram. Året før var det tilsvarende tallet 311. 

Tysklands statsminister Angela Merkel advarte på den internasjonale minnedagen for holocaust-ofre i 2018 om økende antisemittisme i Tyskland. Merkel sier det er en skam at ingen jødisk institusjon kan eksistere uten at man trenger politibeskyttelse. Offisielle tall viser at antallet antisemittiske lovbrudd økte med 10 prosent fra 2017 til 2018, fra 1.504 tilfeller til 1.646. Tallet på voldshendelser mot jøder økte fra 37 til 62 i samme periode i Tyskland.

Det er viktig at vi alle minnes holocaustdagen 27.januar og at det er markeringer i Stavanger og andre byer og land. Men, vi må også være våkne de andre dagene i året. Jødehat er en kreftsvulst som ikke har forsvunnet. Det dukker opp i stadig nye former.

 

Gå til innlegget

Boikott av israelske varer.

Publisert over 1 år siden

Boikott av israelske varer er en aktivitet som har mange støttespillere i Norge. Stadig hører og leser vi denne oppfordringen fra forskjellige hold i media. Tilhengerne av en slik boikott mener at Israel bryter folkeretten og de argumenterer med at den eneste muligheten til å få dem til å respektere folkeretten er å tvinge dem til det gjennom boikott.


Den internasjonale domstolen i Haag og FN sitt sikkerhetsråd har slått fast at de israelske bosetningene i Judea og Samaria (Vestbredden) er ulovlige og dermed utgjør et brudd på folkeretten. Det norske utenriksdepartementet er også av samme oppfatning.

Både i Norge og i Europa er det i stor grad enighet om at Israels bosetninger strider med folkeretten. USA har nå endret syn og sier at de ikke vurderer de israelske bosetningene i Judea og Samaria som okkuperte lenger og at disse bosetningene ikke er i strid med folkeretten. Denne type oppfatninger er også med på å motvirke fremtidige fredsforhandlinger mellom partene, mener USA.

Stridens juridiske kjerne har blant annet vært artikkel 49 i 4. Genève-konvensjon som forbyr tvangsforflytning av okkupasjonsmaktens befolkning til okkupert område.

Et ubestridt faktum er at hele Palestina ble gitt til jødene etter det politiske og legale oppgjøret etter 1.verdenskrig. Dette er internasjonal lov og dermed også gjeldende folkerett. Etter dette vedtaket har mye skjedd og oppfølgningen av vedtaket har heller ikke blitt effektuert.  Et annet viktig moment er at Israel ble utsatt for en angrepskrig i 67. Israel vant krigen og tok da angriperens område. Israel har da lov å stå på dette området ifølge folkeretten. FN resolusjon 242 gir en orientering om dette, men de arabiske stater nektet å godta denne og nekter fortsatt. Derfor er det å beskylde Israel for å bryte folkeretten ingen enkel sak eller noen selvfølgelighet ut fra faktiske historiske hendelser i området.

FN sine uttalelser om «okkupasjonen» er også interessante i denne forbindelse: Etter 1967 begynte hovedforsamlingen å omtale områdene som «okkuperte territorier» eller «okkupert arabisk territorium». I 1973 utvidet hovedforsamlingen dette til «rettighetene til de arabiske statene og folk hvis territorier er under fremmed okkupasjon» Så i 1977 var det endret til «palestinske og andre arabiske territorier okkupert fra 1967». Jordans okkupasjon av Judea og Samaria før 1967 ble aldri omtalt i FN.

Ved å boikotte israelske varer rammer en mange som ikke er innblandet i konflikten. Et brev til Oslos politikere fra norske jøder viser at mange jøder er bekymret for mer hat, mobbing og trakassering som konsekvens av boikott-forslaget til Oslo-byrådet.  Det er også godt dokumentert at jødene har en historie i vårt eget land som vi ikke har grunn til å være stolte av.

I dag arbeider 140.000-150.000 palestinere i Israel eller i israelske bosetninger og industrisoner på Vestbredden sammen med jøder. Hvis en tar med barna og familiene som disse palestinerne forsørger gjennom sitt arbeid er det ikke vanskelig å forstå at boikott faktisk heller rammer palestinerne enn hjelper dem ved at de blir arbeidsledige.

Israel er i dag et lys blant nasjonene gjennom sine bidrag innenfor medisin, teknologi, forskning og miljøvern. Israel bistår andre land når katastrofer inntreffer og er ofte først på plass for å hjelpe ofre for katastrofer. Kanskje er det tid for å takke Israel for deres hjelp på mange områder enn å fortsette kravet om boikott av israelske varer.

Ingen andre land i historien har bidratt så mye til menneskeheten på sine første 70 år som uavhengig stat. (Alan Dershowitz)

Gå til innlegget

Alkoholmisbruk i feriene er et tema som blir tatt lite opp på den offentlige arena, selv om dokumentasjonen på at barn lider under foreldrenes alkoholmisbruk er omfattende.

Sommeren er over oss og mange nordmenn har i år valgt en tur til sydligere strøk for å lade opp batteriene. Sol i store og små mengder, bade i varm sjø og spise god mat. Oppdage nye steder, severdigheter og oppleve noe sammen enten alene, sammen med en venn eller flere venner eller sammen med familien gir oss gode opplevelser. Facebook og andre sosiale media blir flittig brukt og våre venner sender oss bilder og videosnutter fra sine ferieopphold, ofte med fluidumet i glasset på vei inn i solnedgangen.

Respons Analyse gjorde en undersøkelse i 2017 blant 892 foreldre med barn under 18 år som ble spurt om sitt alkoholforbruk under forrige sommerferie i utlandet.18 prosent av de spurte svarte at de holdt seg helt edru under ferien, mens 16 prosent svarte at de drakk på én av sju dager per ferieuke. 10 prosent svarte at de drakk på sju av sju dager per ferieuke, mens fem prosent drakk på seks av sju feriedager.

Høye tall

6 av 10 foreldre oppgir at de drikker alkohol på sommerferie når barna er til stede, viste en  spørreundersøkelse  MMI gjorde for alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL i 2015.

Alarmtelefonen for barn og unge får inn 10 000 samtaler hvert år fra mange barn som er redd fordi foreldrene er fulle.

De samfunnsmessige kostnadene som følge av alkohol er estimert til å ligge på mellom 18 og 19,6 milliarder kroner. Da er kostnader for helse- og sosialvesenet, for arbeidslivet, tap i form av vold og ulykker samt kriminalitet inkludert.

Foreldres bruk av alkohol er et problem vi må ta på alvor i mye større grad. Norge er et land som ønsker å sitte i lederposisjon når det gjelder barn og unges oppvekst. Det mangler ikke på engasjement politisk og blant foreldre når det gjelder barns forhold i barnehager, skoler, fritidsklubber og forebyggende tiltak.  Foreldres bruk av alkohol i forhold til egne barn er ikke ofte på dagsorden selv om følgene av foreldres alkoholbruk i ferier er godt dokumentert. 

Dårlig egeninnsikt

Mange foreldre har et problem med alkohol uten av de selv resonnerer nevneverdig over dette. Å legitimere sitt eget forbruk av alkohol er noe av det vanligste en hører når en tar tak i denne problematikken. Barn merker fort endringen i voksnes oppførsel når voksne drikker - og de merker det raskere enn det voksne tror. Den såkalte «lykkepromillen» ser ganske annerledes ut for de som er små enn hva de voksne selv ofte har egeninnsikt i.

Alkoholmisbruk i feriene er et tema som blir tatt lite opp på den offentlige arena selv om dokumentasjonen på at barn lider under foreldrenes alkoholmisbruk er omfattende. Det er viktig å lytte når våre barn opplever feriene som ubehagelige og vanskelige fordi far og mor ikke kan begrense sitt eget alkoholforbruk. Dette er ikke bare et problem som skal løses av politi, barnevern og politikere. Vi har alle ansvar for vår oppvoksende generasjon samme hvilken posisjon vi innehar.

Foreldrenes ansvar

Foreldre har et ansvar for egne barn. Det er de som påvirker barn mest og kjenner sine barn. Det er derfor viktig at vi som foreldre tenker gjennom hvordan vi opptrer overfor egne barn i ferietiden.  Det handler faktisk om trygghet og omsorg for vår oppvoksende generasjon.

Gå til innlegget

Hvor lenge vil jødene bli boende i Europa?

Publisert over 1 år siden

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren. Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

Media bringer oss stadig mer nyheter om økende jødehat i Europa. USA har også hatt flere drap og andre forbrytelser begått mot jøder de siste årene. Tyskland og Frankrike er de landene som har  de fleste dokumenterte forbrytelsene begått mot jøder, jødiske institusjoner, synagoger, jødiske gravsteiner på kirkegårder, m.m.

Ledende politikere er ute foran mikrofonstativet og tar sterk avstand fra denne utviklingen hvert menneske i europeiske land nå er vitne til. Uansett gode forsett og vakre ord om at denne utviklingen ikke kan fortsette går jødehatet opp og terroren fortsetter mot jødene. Dessverre er nok realiteten blitt den at forholdene sannsynligvis ikke blir bedre takket være hjelpeløse politiske ledere som lenge ikke har vært i stand til å ta inn over seg alvoret i denne utviklingen.  

Vi har i mange år allerede sett konturene og likhetene med jødeforfølgelsen i 30 årene da det var 16 millioner jøder på jordkloden. 

Norge har en egen handlingsplan mot antisemittisme bestående av elleve tiltak.  Holocaust-senteret på Bygdøy er sentral i bekjempelse av jødehat. Kjennskap og kunnskap til jødenes historier i Norge og Europa har vi gjennom mange kanaler.

Israelske borgere og jøder i andre land har blitt offer for mange terrorhandlinger de siste årene. Terroren og hatet mot jødene lever i dag som aldri før i Europa, muslimske land og hos naboene til Israel. Arabiske innvandrere i Europa står også for en stor del av jødehatet gjennom sin islamske tro. Selv om dette forsøkes å skyves under teppet er det like fullt en realitet.

Hvor er den moralske kompassviseren i forhold til dagens jødehat, palestinsk-arabiske ugjerninger som stadig begås mot sivile israelere med bomber, kniver og andre våpen i deres eget hjemland? Hvor er forsvarerne i grasroten i europeiske land når jøder blir drept i Israel, USA og Europa fordi de er jøder? Hvor er forståelsen for at nettopp Israel trenger et sterkt forsvar for å bevare sin eksistens som nasjon? 

Europeiske medier omhandler konflikten mellom palestina-araberne og Israel på en slik måte at en ikke trenger undre seg over at jødene blir en mer og mer utsatt gruppe i Europa. Det er Israel som er syndebukken og som stat begås syndene mot den palestinske-arabiske befolkningen gjennom israelske bosetninger i Judea og Samaria og videre det nødvendige militære nærvær av IDF i de samme områdene.

Israels legitime rett til å eie og oppholde seg på områder i landet som de gjennom oppgjøret etter 1.verdenskrig fikk gjennom etter forhandlingene og videre gjennom Palestinamandatet er helt uinteressant og det blir ikke nevnt at den gjeldende folkerett fra oppgjøret etter 1.verdenskrig faktisk har gitt Israel Judea og Samaria. Israel kjemper i dag på et 12 prosent område av det som hadde krav på etter folkeretten, men det er det ingen som bryr seg noe nevneverdig om.  Dette er og blir grunnleggende sannheter i forhold til Israels historiske rettigheter som eget land.   

Uansett, om Israel ga fra seg hele landet hadde dette ikke vært godt nok. Hatet mot jødefolket kjenner ingen grenser og vil vedvare slik det alltid har vært gjennom historien. Medias påvirkning er stor og skaper en effekt for økende jødehat i eget land og andre land i Europa. Ledende politikere sin sang om fredsforhandlinger og fordømmelse av staten Israel gir selvfølgelig også jødehatere næring.  

Resultatet av den djevelskapen vi nå er vitne til utvikler seg stadig mer. Den nederlandske forfatteren og journalisten Leon Winther sier at jødene vil forlate Europa og reise til Israel grunnet det som nå skjer her. Om 50 år vil jødisk liv være over i Europa, sier forfatteren.  Hans analyse er nok ikke langt fra sannheten.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere