Bjarne Bjelland

Alder: 67
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

En palestinsk stat må opprettes og Israel må tilbake til fredsforhandlinger hvor to statsløsningen er målet. Israelske bosettere må ut av Vestbredden fordi deres opphold i dette området er brudd på folkeretten. Dette er regjeringens stadige repetisjon av løsningen i konflikten mellom palestina-arabere og staten Israel.

Nylig spurte Audun Lysbakken (SV) utenriksministeren:

Hvorfor er det slik at Israels manglende respekt for folkeretten ikke ser ut til å få konsekvenser for det norsk-israelske samarbeidet, og hva er regjeringens syn på oljefondsinvesteringene i selskaper som bidrar til okkupasjonen av Palestina?

I svar datert 12.5.21 skriver vår utenriksminister: Regjeringen er tydelig internasjonalt og overfor Israel om at de israelske bosettingene på okkupert område er folkerettsstridige og utgjør et hinder for fred. Vår holdning om bosettingene er forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd og vurderinger fra Den internasjonale domstol i Haag. Vi uttrykker også bekymring overfor israelske myndigheter ved omfattende maktbruk, og der det er fastslått brudd på folkeretten, herunder brudd på humanitærretten eller menneskerettighetene.

Regjeringen mener at kun en forhandlet to-statsløsning kan skape varig fred mellom israelerne og palestinerne. En varig fredsavtale mellom partene forutsetter gjensidig anerkjennelse og vilje til fredelig sameksistens innenfor internasjonalt anerkjente grenser. Erfaringen fra den langvarige norske innsatsen med å bidra til å bygge et institusjonelt og økonomisk fundament for en palestinsk stat er at økonomisk samarbeid mellom partene gir resultater og bedre levekår for den palestinske befolkningen. Den ustabile situasjonen i Gaza viser hvor viktig det er å få fremgang i arbeidet med en varig fredsløsning. Vi vil fortsette å bruke Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) til å bygge et institusjonelt og økonomisk grunnlag for en fremtidig palestinsk statsdannelse, og bidra til en forhandlet to-statsløsning.»

Utenriksministerens svar er et ekko av hva tidligere utenriksministre i lang tid har gjentatt. Norges holdning og aktuelle målsetning ligger fast og ikke noe er forandret eller skal forandres.

Hamas har etter den siste krigen styrket sin posisjon blant palestina-araberne. Deres mål er ikke to-statsløsning eller fredssamtaler, men derimot å fjerne det «sionistiske herredømmet» i Israel. Nåværende leder for de palestinske selvstyremyndigheter på Vestbredden Mahmoud Abbas har avlyst valget og sitter sterkt svekket i sin base i Ramallah. Radikale krefter støttet av Iran har overtatt rollen blant palestina-araberne, mens flere andre arabiske land har inngått fredsavtaler med Israel.

Det må være betimelig å spørre hvem egentlig vår utenriksminister skal snakke med blant palestina-araberne om to statsløsningen.

Under 11 dagers krigen intervjuet NRK Jan Egeland generalsekretær i Flyktninghjelpen. I 1993 var han statssekretær i utenriksdepartementet, og involvert i arbeidet for å få på plass det som skulle få navnet Osloavtalen. Egeland hadde tydeligvis ikke fått med seg hvilke utfordringer Israel har hatt de siste årene og at tidene har forandret seg for Israels forhold til terror og Iran.

Israels land blir ikke akseptert av islamistiske terrorgrupper og Iran. Under siste krigen mellom Hamas og Islamsk Jihad mot Israel har vi fått tydelige beviser på dette.

Det er etter den siste konflikten og den nye truende situasjonen for staten Israel på tide å tenke nye tanker i UD og hos regjeringen. Kompasskursen må settes etter det som er de gjeldende fakta og den stadig økende trusselen som Iran, Hizbollah, Islamsk Jihad og Hamas utgjør for Israel.

Gå til innlegget

Israels innsats på vaksinering, medisinsk teknologi og livreddende intelligens drar verdens nasjoner nytte av i helsesektoren. Hvem står først i køen av hjelpere når det skjer katastrofer rundt i verden? «Ingen andre land i historien har bidratt så mye til menneskeheten på sine første 70 år som uavhengig stat.» (Alan Dershowitz)

Vaksinasjon mot covid 19 er nå de nyheter som treffer oss mest i media. Israel er det landet i verden som er kommet lengst i verden med vaksinasjonen av egne innbyggere, men mange mener at Israel også burde vaksinere palestinerne som bor i de områdene hvor det er de palestinske selvstyremyndighetene som styrer. Denne kritikken har kommet fra flere statsledere og  ledere innen hjelpeorganisasjoner i vårt eget land.

Palestinske selvstyremyndigheter er ansvarlig for vaksinering av egne borgere. Om to måneder starter vaksineringen etter at myndighetene inne i disse områdene også har tatt ansvar for egne innbyggere. Helsedepartementet har undertegnet kontrakt med fire selskap for vaksine som vil ankomme om to måneder, sier statsminister Mohammad Shtayyeh. PA har inngått avtale med Pfizer-Biontech, AstraZeneca, Johnson & Johnson og produsenten av russiske Sputnik V.

Etter Oslo avtalen for 25 år siden har PA hatt helseansvaret (inkludert vaksineansvaret) for palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen. Dette er en juridisk bindende avtale. Palestinerne har heller ikke gjort noe utspill eller forsøkt å samarbeide med Israel om å skaffe seg samme vaksine.

Israel vaksinerer alle sine egne borgere, også de araberne som er statsborgere der. Israel gjør ingen forskjell på hverken jøde eller araber.

Det må være høyst betimelig å etterlyse flere fakta i mye av det som skrives om vaksineringen av palestinerne og det som er sannhet og løgn i denne saken. Når det gjelder Israel er det viktig at det stilles de samme krav til krav til sannheten fra statsledere og media om dette landet som overfor andre land.


Gå til innlegget

Jødenes historie i Norge under krigen.

Publisert rundt 1 år siden

Torsdag 26.november var det 78 år siden fangeskipet "Donau" forlot utstikker 1 ved Amerikalinjens kai i Oslo med 532 jøder om bord: 302 menn, 188 kvinner og 42 barn.

«De ble stuet sammen i to lasterom, kvinner og barn i det ene og menn i det andre. Mange om bord tenkte først at transporten skulle gå nordover til en arbeidsleir i Norge, men «Donau» gikk med kurs sørover gjennom Øresund. De kunne etter hvert se det opplyste Sverige på babord side og det mørklagte Danmark på styrbord side. På grunn av sterk storm i Østersjøen ble «Donau» forsinket og ankom havnebyen Stettin om formiddagen 30. november. På kaien ble jødene fra Norge overlatt til tysk sikkerhetspoliti og vaktmannskaper fra ordenspolitiet. Transporten gikk videre med tog, og 1. desember ankom jødene fra Norge utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Alle barn, kvinner og menn som ble definert som arbeidsudyktige, ble drept samme dag – til sammen 346 personer. I alt 186 menn i alderen 15–50 år ble registrert som arbeidsdyktige fanger. Bare ni overlevde verdenskrigen» (Aftenposten 20.april 2014.)

Skipsklokken til "Donau" er i dag av plassert på Holocaust-sentret i Oslo, som et symbol på forsøket på å utrydde alle jøder i Norge.

Jødenes historie i Norge fra krigsårene 1940-1945 er en grusom historie. Etter at arkivene etter det tidligere statspolitiet og kildematerialet fra rettsaker i Norge under rettsoppgjøret etter krigen er åpnet og gjort tilgjengelig har også mange nordmenn satt søkelyset på hva som egentlig skjedde under krigen. Jødenes historier fra krigsårene har også blitt en del av samfunnslivet de siste årene og mange bøker om disse forholdene er kommet ut de siste årene. Studier av artikler fra norske aviser   denne tiden er også en kilde til hvordan samfunnets oppfatninger har vært gjennom den nyere jødiske historie i Norge.

 I julen er det premiere på filmen «Den største forbrytelsen» fra boken med samme navn skrevet av Marte Michelet. Filmen handler om tilintetgjørelsen av jødene under 2.verdenskrig i vårt eget fedreland.  Filmen er basert på virkelige hendelser.

I Lindmo fredag 27.november ble skuespilleren Jørgen Oftebro og Eliana Hercz, jødisk veiviser ved det mosaiske trossamfunn intervjuet. Oftebro spiller jøden Charles Braude. Natt til 26. oktober 1942 ble han arrestert samtidig som andre mannlige jøder, og deretter ført til Berg konsentrasjonsleir. Siden han var gift med en ikke-jødisk kvinne, ble han ikke deportert til en dødsleir. Han ble værende på Berg fram til rett før krigen ble slutt. Da ble han, sammen med andre mannlige jøder i samme situasjon, sendt til Sverige.

Det var tydelig at den sterke rollen som Oftebro hadde spilt hadde gjort et sterkt inntrykk på ham. Oftebro fortalte at han mente at forfølgelsen av jødene under krigen i Norge var blitt «underfortalt».  Eliana Hercz fortalte om sitt arbeid som formidler om av jødenes situasjon under krigen. Hennes bestefar hadde vært i konsentrasjonsleirer i Europa under krigen. Han hadde tiet om sitt tidligere fangeopphold i men da det kom opplysninger om at enkelte mente at Holocaust ikke hadde eksistert fortalte han sine fryktelige minner.

I dag ser vi hvordan antisemittismen øker i Europa. Vi er inne i en tid hvor jøder og Israel er blitt en hoggestabbe for mange av verdens nasjoner. La oss holde øynene opp og se på jødeforfølgelsen som den kreftsvulsten den har vært og ikke minst er i dag også. Historiske opplysninger
om de historiske faktiske forhold er ofte den beste lærdom for oss alle og påminner oss om at det som skjedde under krigen aldri må skje igjen.

Gå til innlegget

Å få være arkitekten til en to-statsløsning har i mange år vært alle presidenter i USA sin store drøm. Donald Trump er intet unntak. Med god hjelp av sin svigersønn Jared Kushner som leder av prosjektet har han forsøkt i mange år å få til en stat for palestinerne.

Nå, kun få måneder før presidentvalget ser det ut som også denne fredsavtale løsningen kan ha kommet til veis ende. Trump har fått mye annet å tenke på og lite tyder på at tiden er inne nå for noe tiltak i forbindelse med to-stat løsningen til USA.

Fredsplanen åpnet for at Israel kunne innføre sivil israelsk lovgivning i det området som blir kalt område C på Vestbredden. Statsminister Netanyahu kunngjorde at «annekteringen» ville skje 1.juli til store protester fra det palestinske og det internasjonale samfunnet.   Det ble som vi vet ikke noe av overtakelsen av området 1.juli.

Torsdag 13.august twitret Trump at en fredsavtale mellom Israel og det sunni-muslimske landet Emiratene var inngått. USA hadde i lang tid jobbet aktivt for å få til denne avtalen og igjen var Trumps svigersønn en av de ledende forhandlerne i avtalen. Innrømmelsen fra Israel var at de ikke skulle overta noe land på Vestbredden. Det kan også komme nye fredsavtaler i kjølvannet av denne med andre sunni-muslimske land.

Situasjonen i de sunni-islamske land nå er at disse også følger godt med på det forestående valget i USA.

Sunniene husker Obama sin atomavtale med shia-muslimske Iran og de fordeler Iran fikk av denne avtalen. Iran som prøver på få en posisjon som regional stormakt også blitt en trussel overfor de sunni-muslimske landene de senere år. Sunni-muslimene husker godt Joe Biden som visepresident under Obama perioden. Biden antas å føre samme linje hvis han blir valgt som president.  Atomavtalen med sjia Iran er neppe et godt minne for sunniene. Nå når Iran er blitt en større trussel i regionen kan det være en fordel å inngå en avtale med Israel som er en millitærmakt som kan tukte Iran. Vennskap med USA og Israel kan være en fordel økonomisk, politisk og ikke minst millitær-strategisk for begge parter.

Presidentvalget i USA handler ikke bare om USA, men har også stor betydning for hvilken utvikling vi vil får i Israel og i hele Midt-Østen regionen fremover.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere