Bjarne Bjelland

Alder: 66
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

Hvoirdan vil kirken stille seg til dagens utfordinger når det gjelder vår nye virkelighet i forhold til våre barn? Er det åtte år med sosialistenes teologiske oppfatning ut fra gjeldende tidsånd som har smittet over på kirkens menn og kvinner?

I dag er barna blitt samfunnets nye tapere etter den nye ekteskapsloven ble innført i 2008. Barn har med andre ord ikke lenger rett til mor eller far. Barn er blitt en handelsvare på det internasjonale markedet hvor også Norge er blitt en aktør. Tro mot Jesus Kristus lære blir i dag sammenlighet med "intoleranse" og "fanatisme". Kristne troende må i dag stå opp og konfrontere det offentlgie Norge med virkeligheten om at mennesket er skapt i Guds bilde og at barnet er en frukt fra Gud.  

Takk til øyvind Benestad som setter søkelyset på barna. Here r det ikke noen kamp mot homofile eller lesbiske, men en kamp for barnas rett til å leve.

Gå til kommentaren

Innvandringspolitikk og KrF.

Publisert rundt 7 år siden

Per Steinar Runde synliggjør på en meget god måte den hjelpesløse og uvirkelige argumentasjon som kommer fra flere politikere fra KrF når det gjelder innvadnringspolitikken. Faktum i dag er at landet står overfor betydelige utfordringer i forbindelse med innvandringen.  Vi har ikke klart å integrere de som kommer inn og vi har heller ikke oversikt over hvem som befinner seg i landet ulovlig. 

Det er mange i KrF som ønsker en ny asylpolitikk som går i takt med de reelle utfordrigner vi faktisk har, men dessverre har flere av våre tillitsvalgte hittil vist at de forstår egentlig ikke hva som er problemet med vår innvandrignspolitikk, med med noen hederlige unntak. Geir Toskedal er KrF sin nye innvandringspolitiske talsmann i partiet og hans arbeid i kommunalkomiteen hittil har vært basert på gode og saklige avgjørelser. Han har også tydelig gitt støtte til en strengere innvandringspolitikk på linje med Høyre og FrP.

Dessverre er solidaritet og nestekjærlighet byttet ut med snillisme og virkelighetsflukt for flere sentrale politikere i KrF, f.eks lederen for KrF Emil Andre Erstad. Han har med sitt syn på innvandringspolitikken fullstendig distansert seg selv og sine meningsfeller fra virkelighetens verden.

Det er på tide at KrF sentralt nå tar et oppgjør og en debatt på dette området. Partiets nestleder Bjørg Tysdal Moe har overfor Aftenbladet i fjor sagt at de er villig til å ta debatten. Jeg vil også presisere at det er høyt under taket i KrF og at mange i partiet ønsker en ny innvandringspolitikk.  Den kommer neppe i morgen, men innen rimelig tid bør den være på plass.

Å sette grenser er også å vise omsorg.

Gå til kommentaren

Tragisk og hjelpeløs argumentasjon.

Publisert rundt 7 år siden

KFUM/KFUK viser til at rettferdighet må skje og bør skje. Dette er vi vel ikke uenige ,men organisasjonen sin oppfatning av hvilke virkemidler en skal sette inn her vitner om  at de ikke helt ser sammenhenger i dette bildet. Det er viktig at det i konflikten kommer opplysninger som også er objektive og gir Israel en sjanse til å komme til orde med sine argumenter. Med sin ensidige oppfatning av hva som er rettferdig for partene er KFUM/KFUK med på skape desinformasjon om virkelighetsbildet i regionen.

Denne oppfordringnen er en skam fra en organisasjon som kaller seg kristen.

Gå til kommentaren

Kriminelle bryr seg ikke om lover.??.

Publisert rundt 7 år siden

Hvordan underbygger du disse  påstandene Njål? Et strengt lovverk vil gjøre risikoen større for bakmennene og gi en større kalkulert risiko for å bli pågrepet. Tror du får ta en titt i årsrapporten til Kripos og lese om fakta når det gjelder denne problematikken. Hvis du tror på fakta vil du fort oppdage at utgangspunktet er nærmere sannheten enn dine egne antagelser her.

Gå til kommentaren

Fakta om fredsforhandlingene.

Publisert over 7 år siden

Jeg er ikke imot fredsforhandlingene Njål og skriver også at jeg ikke blander meg opp i dem. Det som er mitt poeng i innlegget er at det er motbydelig å være vitne til at drapsmenn blir hyllet som helter og i tillegg betalt for dette av palestinske myndighter. Denne type hyllest fra ledelsen gir også sterke signaler på at det er greit å drepe, bare det er jøder. Du henviser også til Gud, men jeg har ikke blandet inn noe Bibelske belegg for synspunktene i mitt innlegg.  Tror du tolker  innlegget litt lenger enn det som er poenget mitt her. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere