Bjarne Bjelland

Alder: 66
  RSS

Om Bjarne

Pensjonert politimann.

Følgere

http://www.youtube.com/watch?v=OXF-rJAOHGQ

Dette er linken til den første delen på You tube.

Gå til kommentaren

Terror i Stockholm

Publisert over 10 år siden

Sverige har hatt en innvandringspolitikk som har vært preget av naivitet. Det har aldri vært god politisk takt og tone i si noe om den store muslimske innvandringen.Selvfølgelig er ikke dette et engangstilfelle.  Realiteten er nok heller at faren for at dette skjer igjen er større enn at det ikke skjer igjen. Intervjuet som TV 2 hadde med en lokalpolitiker i Stockholm som påsto at også moskeer i Sverige oppfordret til terror er også noe av sannheten i dette bildet.

I Norge er naiviteten overfor terrorfaren fra radikal islam overveldrende stor fra enkelte partier. Realiteter er ikke noe å ta inn over seg. Å benekte sannheten er politisk korrekt og det mest makelige i møte med den økende faren fra islams terror vi nå har i Norden.

Gå til kommentaren

RE GAZA

Publisert nesten 11 år siden

En kan virkelig spørre seg Magnus hvorfor dette hatet er så fremtredende. Kan det skyldes at de faktisk er Guds utvalgte folk?

Gå til kommentaren

RE:Toleranse

Publisert rundt 11 år siden

Kristendommen er byttet ut med kristenhumanisme hvor både kristendom og humanisme har blitt ei suppe sammen. To ulike syn som ikke kan danse sammen.

Med en gedigen avkristingsprosess de siste årene i et samfunn som før har hatt lover påvirket av den kristne lære plutselig snudd opp ned på hvilke verdier som skal ligge som en plattform i samfunnet. Barna er blitt den tapende parten i denne prosessen.

Se på ekteskaploven. Hvilket menneskesyn ligger i bunn her? Hvem går denne loven utover? Hvor er barnas rettigheter i å ha en mor og en far? 

I skolen er Jesus og Muhammed likestilt. Den nye toleransen er tolerant mot alle religioner og livsyn med unntak av kristendommen.

Norge har religionsfrihet og skal fortsette med det. Det er ikke slik at vi alle skal tvinges inn i kriken eller på bedehuset og stikke nesen ned i salmeboka. Slik har de aldri vært heller. Men, de fleste tolerererte kristendommen i skolen som det som var det rette valget.

Rotløhet har bltt den største folkesykdommen blant oss i dag? Kan det ha noe med at vi har ryddet ut påvirkningen av Bibelens sannheter? 

Gå til kommentaren

RE Kriminalitet

Publisert rundt 11 år siden

Mange gode innlegg i forbindelse med innlegget. Godt innspill fra Erling om at de gjerne mottar konstruktive innspill til saker som Vårt Land kan ta opp angående kriminalitet. Det er også flott at Mai-L skriver om sin egen opplevelse når det gjelder denne type kriminalitet. Straff er et viktig moment i denne debatten. Flere av innlegg belyser dette området.

Når det gjelder kriminalstatistikk ligger denne på SSB sine nettsider. Økningen i seksualforbrytelser og voldsbruk de siste årene taler sitt tydelige språk. Forøvrig holder hvert politidistrikt sitt årlige møte i januar hvor de går gjennom kriminalstatistikken for sitt distrikt og hvilke utfordringer politiet har rundt denne. 

Å delta i kriminalietsdebatten er viktig i fremtiden.  Vi kan ikke lenger navigere etter "kardemommebyloven". Et samfunn som ikke har et sterkt politi og følger opp straffbare handlinger er faktisk en fare for eget demokrati.  

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere