Aase Marie Holmberg

Alder: 1
  RSS

Om Aase Marie

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

Ingen har monopol på sannheten. Jeg er uenig med de som vil lese flere av kirkens viktigste læresetninger metaforisk.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

Ingen har monopol på sannheten. Jeg er uenig med de som vil lese flere av kirkens læresetninger metaforisk. .

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

Ingen har monopol på sannheten. Jeg er uenig med de som vil lese flere av kirkens læresetninger metaforisk.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Du sier Bibelen, Guds ord er nok. Det er riktig, men kjernen i uenigheten innen de forskjellige kirkesamfunn om Bibelens tekster ligger i de forskjellige tolkninger. Håper du er enig i at hverken du eller jeg har monopol på sannheten. Det er viktig å skjelne mellom det i Bibelen som er tidsbetinget og det som gjelder til alle tider. Det betyr at vi blir fritatt for å ta alt i Bibelen som Guds ufeilbarlige ord. Det er Bibelens frelses budskap som er dens ufeilbarlighet. Er du enig?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Enhet betyr ikke det samme som ensartethet. De forskjellige kirkesamfunnene behøver ikke å ha de samme bekjennelsesskriftene, ,men må være enige om hovedbudskapet i Bibelen . Den katolske kirke  eier ikke på noen måte den hele sannheten.Hverken bibelforfatterene eller den enkelte bibelleser er fullkommen. det er Bibelens frelseskunnskap som er den sanne ufeilbarlighet (formulert på det Annet Vatikankonsil.) Det viktigste er å kjenne Han som sa sa: "Jeg vet hvor jeg er kommet fra og hvor jeg går hen. Han anbefaler oss å følge Ham som er Veien , Sannheten og Livet. Er du enig med meg?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere