Aase Marie Holmberg

Alder: 1
  RSS

Om Aase Marie

Følgere

TOLKNING UNØDVENDIG NÅR DU SER SVARET

Publisert nesten 3 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.

Tror ikke på alle ord i Bibelen. Sex mellom likekjønnedekrever ingen tolkning - det er umulig, naturen lyver ikke. Befruktning krevermann - kvinne. Begjær på avveier kalles" kjødets gjerninger", men detBibelordet er vel også strøket ut?

 

"Men kjødets gjerninger er åpenbare, så som :utukt,urenhet, skamløshet."

Galaterne: 5-19

 

Etter flere tiår med debatter om homofiles plass i dennorske kirke, kunne Kirkemøtet i februar 2017 sette et endelig punktum for enstrid som har splittet kirken.

Jeg respekterer at vedtaket har møtt motstand i kirken. Jeger enig med hva noen av våre fremste teologer som alle har gått tilbake tilgrunntekstene på gresk og hebraisk, mener. Professor Jervel sier det ikke stårnoe om homofili i Bibelen. Heller ikke blir det sagt noe om lesbisk kjærligheteller partnerskap. Det eneste Bibelen taler om er homoseksuelle handlingerbegått av heteroseksuelle. Det som forekommer i 1.kor.6-9 synes væregutteskjending.

Kjernen i uenigheten på Kirkemøtet, hvor man skulle tastilling til likekjønnet vigsel, var ulike tolkninger av Bibelen. 

Alle som stemte hadde sikkert bedt om Den Helliges Åndveiledning. Flertallet vant, mens mindretallet av prester og andre ansatte ikirken fikk reservasjonsrett fra å vie lesbiske og homofile.

Nyttige tanker jeg mener en bør ha i hodet i dissediskusjoner!

Hva mener du ?

Gå til kommentaren

"DEN STORE SAMMENHENGEN"

Publisert nesten 3 år siden
Magne Kongshaug – gå til den siterte teksten.

"Det står skrevet at Den Hellige Ånd skal føre troendetil hele sannheten. Om det er sant, - og det tror vel kristne flest ? - såeksisterer en sann forståelse av Skriften for vår tid, uansett om ikke alt iSkriften er absolutt korrekt , og uansett Luthers betenkeligheter ovenfor noen tekster".

Svar:

Jeg er enig i at de fleste kristne tror Den Hellige Ånd, talsmannen som Jesus har sendt oss, vil minne oss om hva Jesus har sagt og veilede oss til den fulle sannhet som vi får ved å lese i Bibelen. Bibelens forfattere var også inspirerte av ånden. 

Vanskelighetene ligger i at bibel leserne oppfatter innholdet forskjellig. Vi kommer ikke bort fra at Bibelen ofte trenger en forklaring eller presisering,  ord og setninger må derfor tolkes. De viktigste stedene må aldri forandres, som f. eks. Kristi soningsdød, rettferdiggjørelsen, synd og nåde. En del av Bibelen må også tolkes metaforisk, Bibelens sannhet ligger i dens Kristusforkynnelse. "Det er Bibelens frelsesbudskap som er dens sanne ufeilbarlighet" (formulert på det 2 .Vatikankonsil), som f. eks. vigsling av likekjønnede.

Både de som er for, og de som er imot, denne vigsel, er jo ledet av Den Hellige Ånd. Jeg tror vi må leve med ulike Bibelsyn på teologiske spørsmål, f. eks. vigsel av likekjønnede . 

HVA MENER DU?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden

Nå blir du vel lei av all omtalen av pave Franz! Jeg er fullstendig klar over at han også innehar feil og mangler som alle oss andre, men vil gjerne du skal få et litt mer nyansert bilde av ham. Pave Franz har et helt annet syn på homofili enn forgjengerne sine. Etter krisemøtet i Vatikanet med Chiles biskoper etter overgrepsskandalen, som rystet den katolske kirken, for en tid tilbake, fortalte et overgrepsoffer at paven i en privat samtale med ham sa :"Gud skapte deg slik, Gud elsker deg slik." Paven hadde også sagt at guttens seksualitet ikke spilte noen rolle. Kan også nevne at pave Franz ikke ville flytte inn i pave palasset da han ble valgt til pave. Han bor i en vanlig leilighet lik den biskoper får benytte når de besøker Vatikanet.

Gå til kommentaren

Ivar Braut`s etterfølger som biskop

Publisert nesten 3 år siden

,JPunktene  du nevner er veldig viktige. Jeg er enig i de fleste, men blir glad hvis du kan utdype punkt 2. Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger, himmel-fortapelse , helvete. Selv  tror jeg Gud sender sin sønn til jorden for å dømme levende og døde. Dommen må vi overlate til ham. 

Kikens forkynnelse om ovennevnte tema hører til de mest omdebatterte.

Apokalypsen har endret seg siden middelalderen.. Verden går ikke lenger opp i flammer eller forsvinner. Jeg tror heller ikke de ugudelig blir kastet i ildsjøen eller pint til evig tid. Dette er uforenelig med kjærlighetens evangelium. Guds rettferdighet er identisk med hans kjærlighet. Hans nåde er uten grenser. Derfor tror jeg at alle som ikke har funnet frem til frelsen før de dør får en ny sjanse på dommens dag. I nyere tid har tanken om Apokatastasis fått fornyet oppmerksomhet, men er ikke formulert som kirkens lære. VI  må nok alle vente på Guds dom til den ytterste dag. Vi får håpe at Guds nåde og kjærlighet vil være med å avgjøre den. Hva tenker du?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.

Takk for en saklig  kommentar. Setter pris på dine innlegg selv om jeg ikke er enig med deg i alt. 

Jeg er glad du sier du tror det har vært lange og grundige diskusjoner om enkelte begreper og deres betydning i kirken  når det gjelder vielse av likekjønnede. 

Du mener det i skapelsesberetningen benyttes ikke de to vanlige ordene for mann og kvinne, men to ord som utrykker den kjønnsspesifike forskjellen mellom kjønnene, hankjønn og hunkjønn.  Jeg har lest innlegget ditt flere ganger, men har vanskelig for å skjønne hva du mener. DU sier:" når det gamle testamentets avvisninger av seksuelle  relasjoner mellom personer av samme kjønn ikke lenger er gyldig for det moderne mennesket, så er dette et annet evangelium etter hva jeg klarer å oppfatte." Denne oppfatningen respekterer jeg, men tror fremdeles at vi alle er skapt av Gud enten vi er homofile eller heterofile, og vi har like stor verdi. Kirken tror heldigvis ikke at menneskets verdi er avhengig av hudfarge, kjønn eller legning. Derfor tror jeg det er viktig, samme om hva vi mener om homofili, lærer av Jesus: "alle mennesker skal møtes med vennskap, respekt, ydmykhet og åpne armer."

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere