Vidar Gander Skrindo

Alder:
  RSS

Om Vidar Gander

Følgere

Den første filosofi

Publisert nesten 3 år siden

Går du i kirka for å høre nøyaktig det du trodde fra før? Eller har du tillit til at en prest kan vite noe du ikke har tenkt på?

Ja, jeg har tillitt til at prester vet at de tror. Religion kalles den første filosofi. Det handler mere om de store spørsmål. - de spørsmål vi ikke kan besvare. Vi er ikke allvitende og vil aldri bli det. Derfor har vi store, vanskelige og ubesvarlige spørsmål, - og vi behøver tro for å finne sjelefred.

Følgelig skal man som en riktig troende anerkjenne utforskning utenfor de etiske grenseland, samt å kunne innrømme de ganger troen viste seg å være for upresis.

Igjennom troens årtusener, synes noe religiøs trosretninger å stagnere i overtro – som om man har glemt at hverken Gud eller Jesus har skrevet et eneste ord i Bibelen.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Man skal nok grave dypt i sin kulturarv for å finne årsaker og tilstander om eget forhold til slaveri.

Slaveholdere i u-land er sikkert like gode som LO i i-land – når det kommer til benektelser om tvangsorganisering og diskriminering på arbeidsmarkedet. Tross alt, LO fremmer ikke statsborgere, men statsarbeidere. Alt LO behøver for å bli troverdig i dette tema er å tydelig deklarere at de vil fremme hele den norske Menneskerettsloven, - inklusive statsborgernes rett foreningsfrihet uten organiserte mobbekampagner og slavelignende forhold på arbeidsplasser.

Hvis man skal tale om virkelig slaveri, i global forstand, så kan det hjelpe å ta en kikk på kartet og artikkelen fra wikipedia. Den værste flekken på kartet er fremdeles der det dansk-norske slaveri ble utført. Det bør dog nevnes at det danske regimet var sterkt relatert til det russiske imperiet, særlig ved Katarina og Dagmar fra danske Holstein. Den slavofile kulturarv er ikke kun spredt til Afrika.

Så hvis Norge virkelig vil gjøre bot og bedring i Afrika, bør hele forholdet revurderes til dagens FN og dets 17 ‘Sustainable Development Goals’. BRICS er ikke løsningen – og det gir håp nå som FN skal finne en annen UNEP direktør.

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavery#Contemporary_slavery
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Modern_incidence_of_slavery.png
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/*#*
https://sustainabledevelopment.un.org

Gå til kommentaren

KrF skal også overleve

Publisert rundt 3 år siden

Med all respekt for etikk angående abort - dette ble et politisk spill denne gang.

Motivet for gjenopptagelse av debatten var å felle Regjeringen til det folkevalgte Stortings-flertall. Alle parlamentarikere vet at det ikke finnes flertall i Stortinget for å endre Abortloven. Den debatt kan kun skape strid og har påkalt de minst sympatiske politiske krefter til en udemokratisk prosess.

Det synes som enkelt i KrF er så godtroende og umodne at de tror det finnes noe godt i å splitte eget parti når det vipper på sperregrensen.

Beklager så direkte tale - men KrF sin overlevelse er også viktig.

Gå til kommentaren

Menneskerettsloven

Publisert rundt 3 år siden

Det er gledelig å se at en global domstol faktisk kan fungere imot de værste ugjerninger mot menneskeheten. Forhåpentlig setter dette en rettspraksis i FN landene som gjør dem i stand til å selv forhindre denslags dysfunksjonalitet i fremtiden.

Så bør alle forende nasjoner gjøre sitt for å fremme sin rettsstats funksjonalitet – også Norge. Menneskerettsloven ble vedtatt av Stortinget i 1999 under Bondevik regjeringen. Herfra synes det å være et juridisk tabu som i land vi neppe vil sammenlignes med.

Norge kan ikke forvente global troverdighet om menneskerettigheter når rettspraksis til vår egen Menneskerettslov er så dysfunksjonell – desværre.

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30?q=menneskerettsloven

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Det er utvilsomt viktig å skille mellom falske og ekte predikanter – så vel som falske og ekte profeter. 

Her er en detaljert dokumentar som avslører hvordan hypnotisøren Derren Brown lavet en ‘faith healer’: Miracles For Sale
https://www.youtube.com/watch?v=RiP5TqAlQzo 

Jan Hellesøe og Jeppe Schjøtz er to danskehypnotisører som også laver tilsvarende dokumentarer.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere