Tor Andreas Undheim

Alder:
  RSS

Om Tor Andreas

Følgere

Ad.: Bispemakt.

Publisert 6 måneder siden

I VL 24. 3. skriver Kari Veiteberg om makt som biskop.

I Vårt land den 24. 3 skriver Kari Veiteberg om den makt ho her fått som biskop. Men då kan ein spørje: Kven har ho fått denne makta av? Ja, du gissa rett. Nemleg Kirkemøtet. Men korleis er det med Kirkemøtet idag? Kven er det som har fleirtalet der? Ja nettopp, Åpen folkekirke. Då er vi komne til det faktum at Den norske kirke er delt i to. Ei kyrkje som er GUD si, styrt av GUDS ord, og ei kyrkje som er styrt av Folkekirken. Kven er det så som styrer den, nettopp eit folkestyre. I 2017 innførte Åfk liturgi for vielse av likekjønna, og dermed brøyt dei med GUDS ord. Då stadfester HERREN: "Åfk har forkastet mitt ord, og jeg HERREN har forkastet Åfk". Men dette tyde på at bispemakta her ikkje er frå vår HERRE. Vår HERRE er veldig streng slik.

Gå til innlegget

Kva med Åpen folkekirke

Publisert 9 måneder siden

Kva seier vår HERRE om Åfk.

I Dagen fredag 4. des. skriver Rikke Grevstad Kopperstad (medlem i bispedømmeråd) om gruppepress i kirkepolitikken. Det snakkes varmt om kirkedemokratiet i Dnk, særlig av folk frå Åfk. Men nå er det slik at eg har fått særlege "meldingar" frå vår HERRE, og dei gir nok eit anna bilete av dette. Kvifor har eg fått dei? Mykje av svaret ligg nok i det at eg har brukt Kaleb-bønna og Jabes bønn eit par år.

For det første, GUD si kyrke er ikkje demokratisk, den er styrt av GUD ved sitt ord. Så har vår HERRE understreka Matt 5,17-18. Kopler vi det til 3 Mos 18, 22 "Du skal ikke ligge med en mann slik som du ligger med en kvinne. Det er avskyelig". Det er klar tale. Ut ifrå dette er det klart at GUD si kyrkje ikkje kan ha liturgi for vielse av homofile. Med andre ord har Åfk forlatt GUD sitt ord med alt det har å seie. Ja GUD er konsekvent og hard. Kva hende med kong Saul den gongen? Samuel sa:"Du her forkastet HERRENS ord, og HERREN har forkastet deg". Slik og med Åfk.

Dagen etter dette vart eg minna om falske profeter. Men eg protesterte og sa der hadde ikkje meldt seg nokon si Malaki eller kanskje Johannes. Så var det greit. Men dagen etter skjedde det same. Tredje dagen var det falske lærere. Då måtte eg berre seia OK, HERRE. Men så vart eg minna om kven som styrer Åfk; det er jo folket. Kor er då GUD?. Nei, HAN var ikkje der. Det er og rimeleg godt stadfesta av Åfk i ei stor annonse i Vårt land den 30.8.2019: "EN ÅPEN OG DEMOKRATISK FOLKEKIRKE - FOR ALLE".

" Er ikke Jesus Kristus fremdeles Kirkens Herre?", spør Rikke Grevstad Kopperstad. Jo, heldig vis i GUD si kyrkje, men diverre ikkje i Åpen folkekirke.

Gå til innlegget

Ad.: Åpen folrekirke

Publisert rundt 1 år siden

Teologisk breidde og mangfall blant prestane.

I Vårt land 28 juli blei det referert til noko kyrkjerådsleier Kristin Gunleiksrud Raaum sa til Aftenbladet tidligare i juli, at ein i kvart bispedøme burde jobbe for teologisk breidde og mangfall blant prestane i synet på homofilt ekteskap. Kva er så teologi: "Religionsvitenskap, særlig kirkens lære om Gud!". Då må vi gå til Bibelen, som er Gud si rettleiing om dette. I Mat. 5,17-18 seier Jesus i si Bergpreik: "Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven og profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste prikk i loven forgå". Då er det ikkje så lett å setja ein strek over 3 Mos 18, 22. Ei handling som Herren kallar AVSKYELEG. Dette gjer det ikkje mogeleg for Gud si kyrkja å ha liturgi for vielse av homofile. Nå er det slik at Åpen folkekirke har innført denne liturgien i Den norske kirke. Dei har altså gått imot Gud sitt ord, og avgjort sjøl korleis dei vil ha det. Kva så med Gud? Har Han tatt konsekvensen av dette og forlatt Åfk?

La oss så sjå på Pride. Bak desse arrangementa står organisasjonen "Fri - Foreningen for kjønns - og seksulitetsmangfold." Fri ønske ingen normer for kjønn og seksualitet, mellom mykje anna. Dette er stikk i strid med Bibelen si lære. Der kan vi lese Judas sitt brev og/eller 2 Pet 2. Der åtvara Peter fyrst mot falske lærere og i vers 6 "byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse", nettopp på grunn av seksuelle utskeiingar. Nå er det fleire sentrale personer Åfk som støtter Pride, og det står ikkje Gud bak. Så då må altså Gud ha forlatt Åpen folkekirke.

Etter dette er det vel ikkje så rart at Åfk trenger teologi med breidde og mangfald. Gud si kyrkja som endå er i Dnk treng ikkje det. Der har vi Bibelen som Gud sin bodskap, og den må ikkje tolkast i filler, slik at vi støtter sodomiske tilstander.

Tor Andreas Undheim.  Ikkje teolog, medlem i DNK

Gå til innlegget

Svarinnlegg

Publisert over 1 år siden

Kort svar til Pål Georg Nyhagen.

Blei sterk minna på av Vår Herre til å understreka for Nyhagen at mine innlegg i verdidebatt i sin helhet gjelder forhold i Den Norske Kirke. Slik som vigsel av likekjønna og støtte til Pride, slik Åpen Folkekirke gjør. Dette enda opp med de sodomiske tilstander som førte til denne henrykkelse. Jeg må bare beklage at personer i andre trossamfunn føler seg krenket av dette. Og til slutt, la det være helt klart, jeg er ikke teolog, men medlem i Den Norske Kirke.


Gå til innlegget

Svar på Pride

Publisert over 1 år siden

Mer om Pride

Det var leit å se at Pål Georg Nyhagen reagerte så sterkt på mitt innlegg om Pride. Nå er det så at det blir en del gudsautorisasjon siden mine konklusjoner bygger på ord i Bibelen, som jeg regner med er vår kilde til Guds vilje. Ofte får jeg reaksjoner når jeg leser, slik som jeg skrev i mitt første innlegg, den gang jeg hadde lest Luk 16.

Slik var det denne gangen og då jeg las Judas brev mandag 2. mars. Det var bare det at reaksjonen var så mye sterkere enn før. Jeg lurte lenge på hva den kraftige reaksjonen var. Nå 2. Pinsedag, mandag 1. juni, spurte jeg Vår Herre under bønn hva det var, og svaret kom med en gang: "Sannhetens ånd". Derfor er jeg trygg på min gudsautoriserte tro.


Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere