Therese Wagle Bazard

Alder: 51
  RSS

Om Therese Wagle

Følgere

Hvor skal vi gå nå?

Publisert over 2 år siden

KrF har kastet Hareide og valgt samarbeid med FrP. Hvem skal trofaste KrF-velgere stemme på nå?

Jeg kan på ett plan forstå at abortsaken ble utslagsgivende for KrFs landsmøtedelegater.  Kampen for menneskeverdet er viktig for mange som gir sin stemme til KrF. Lyttet man til talene i landsmøtet, forsto man hvor viktig saken er både for høyre- og venstreside i partiet. For noen av oss er menneskeverdsakene – det er mange av dem – grunnen til at vi i valg etter valg har gitt vår stemme til KrF. De fleste andre saker blir sekundære. En erkjennelse jeg tror flere deler ligger til grunn for dette: Har man først fått innsikt i hva det kristne menneskesynet har betydd for anerkjennelsen av vår verdighet som enkeltmennesker, for utviklingen av vår kultur, samfunn, sivilisasjon, forstår man også hva slags enormt tap det vil være om vi fullstendig mister dette av syne. Fordi menneskeverdet oppfattes å være under kraftig og økende press, kan engasjementet for dette gå over i nærmest eksistensiell angst: vi ser jo hva slags samfunn vi er på vei mot. Derfor har KrF vært det eneste partiet det har vært aktuelt å stemme på for noen av oss. En stemme til KrF har vært et bidrag til at menneskeverdet alltid løftes frem i den politiske debatten.

Landsmøtet i KrF har avslørt hvordan dette engasjementet kan bikke over i det  irrasjonelle. Det har skapt en dobbel tragedie: Partiet har, med tvilsom  stemmeovervekt (ref. kuppet i Rogaland osv.) kastet sin enestående leder og fremste representant - og gått med på å gå i regjering med FrP – tilsynelatende på grunn av lovnad om gjennomslag i abortsaken, som det neppe finnes parlamentarisk grunnlag for. Talen Hareide holdt til landsmøtet før avstemningen 2. november vitner om hva slags visjonær leder man har kastet. Det er ubegripelig. Det å inngå samarbeid med FrP, selve veivalget, er imidlertid et virkelig svik.

Landsmøtet har satt oss i en paradoksal situasjon: jeg som i mange år trofast har gitt min stemme til partiet på grunn av det man kan kalle verdikonservatisme, har gjort det umulig for meg å stemme på partiet! Og hvordan skal jeg gjøre min borgerplikt nå? Jeg har faktisk ikke noe annet parti å vende meg til.

Som velgere kan vi ikke bare akseptere å bli fratatt det som representerer oss i vårt demokrati. Vi trenger at den visjonen som Hareide tegnet for oss blir virkelig. Vi trenger politisk fornyelse, det er helt nødvendig at solidaritetsbegrepet videreutvikles i dialog med venstresiden for å møte vår tids utfordringer. Vi kan ikke la et splittet KrF frata oss denne muligheten. Og vi trenger at våre beste kvinner og menn til å lede oss - vi har rett og slett ikke råd til å miste Hareide i vår tid. Men la oss ikke glemme: Han representerer, med alle sine gode egenskaper, det beste med KrF. Kom igjen KrF, ikke svikt oss. Vend om!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere