Sumaya Jirde Ali

Alder: 24
  RSS

Om Sumaya

Samfunnsengasjert bindestreksnordmann.

Følgere

Solidaritet mellom minoriteter

Publisert rundt 4 år siden

Jeg kan ikke sette ord på den skuffelsen jeg kjente på da jeg leste om muslimers holdninger til jøder.

I forrige uke presenterte Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) hovedfunnene fra den ferske rapporten Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017. Undersøkelsen er en oppfølger til rapporten fra 2012 om antisemittisme i Norge.

Det gleder meg virkelig å lese at antisemittistiske holdninger i det norske samfunnet er mindre utbredt nå, enn da HL-senteret gjorde sin første undersøkelse. Det er også gledelig at andelen i befolkningen med fordommer mot jøder har gått ned fra 12,1 prosent til 8,3 prosent. Samtidig som andelen individer som overhodet ikke støtter negative påstander mot jøder, har økt fra 55 prosent til hele 69 prosent.

En nøkkelrolle. Andre litt mindre hyggelige gladnyheter er at andelen som støtter påstander som «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser» har gått ned fra 19 prosent til 13 prosent, mens støtte til påstanden «jøder ser på seg selv som bedre enn andre» har gått ned fra 26 prosent til 18 prosent. I rapporten forklares disse gladnyhetene blant annet med et endret offentlig klima, og større oppmerksomhet til antisemittisme som samfunnsproblem. Her mener jeg også, som ikke nevnes i rapporten, at regjeringens handlingsplan mot anti-
semittisme (2016 – 2020) spiller en nøkkelrolle.

Men jeg kan ikke sette ord på den skuffelsen jeg kjente på da jeg leste om muslimers holdninger til jøder. For det er urovekkende at hele 42 prosent av undersøkelsens muslimer omfavner konspirasjonsteorier som «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi». 28 prosent støtter påstanden «verdens jøder arbeider i det skjulte for å fremme jødiske interesser», mens 17 prosent støtter oppfatningen om at jøder selv har skyld for at de blir forfulgt. I rapporten kommer det frem at dette gjelder hovedsakelig eldre muslimske menn med lav utdanning.

Solidaritet og omtanke. Og tenk hvor flau og skamfull jeg ble da jeg leste om jøders holdninger mot muslimer. Også her fantes negative tall, men det store bildet består av solidaritet og omtanke.

I rapporten står det: «Jødene ser også i større grad enn befolkningen at negative holdninger til muslimer er utbredt i Norge, og at muslimhets bør bekjempes. 87 prosent i det jødiske utvalget støtter påstanden om at voldshandlinger mot muslimer er et «angrep på vårt samfunn», og 71 prosent mener at dette viser at hat mot muslimer har blitt et alvorlig problem i Europa.»

Det må bemerkes at det jødiske utvalget i undersøkelsen består av høyt utdannede individer. Utdanningsnivå er en viktig faktor å korrigere for.

Uansett, her tar jødene mer eller mindre til orde for en handlingsplan mot muslimhat. Jeg håper regjeringen lytter snart. Mange muslimer, meg inkludert, er lei av å ta til orde for en handlingsplan mot muslimhat når det alltid faller for døve ører.

Ikke overrasket. Det minst overraskende i rapporten var den generelle befolkningens negative holdninger mot muslimer. Som en som gjentatte ganger har vært gjenstand for muslimhat, ble jeg ikke overrasket. Snarere forferdet: Jeg visste ikke at det sto så ille til: «Samlet sett viser 34,1 prosent av befolkningen utpregede fordommer mot muslimer.

Hele 48 prosent av respondentene støtter påstanden «Muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets»; påstanden «Muslimer vil ikke integreres i det norske samfunnet» støttes av 42 prosent; 39 prosent støtter at «Muslimer utgjør en trussel mot norsk kultur», og 31 prosent mener at «Muslimer ønsker å ta over Europa».

Forholdsvis mange uttrykker også negative følelser og sosial avstand overfor muslimer. Det er 27,8 prosent som føler motvilje mot muslimer, og samlet sett 19,6 prosent som vil mislike å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen.»

Dette er urovekkende høye tall.

Ingen heltedåd. Forleden dag snakket jeg om rapporten på radio. Etterpå bemerket programlederen tilfreds at jeg pratet mer på vegne av og om jøder, enn jeg gjorde for muslimer. Det er synd at vi er på et punkt hvor det blir sett på som noe unikt. Som minoritet mener jeg det bør være en selvfølge at man er solidarisk med andre minoriteter, det er ingen heltedåd.

Videre meldes det at ingen muslimske ledere var til stede under lanseringen av rapporten. Også dette er skuffende. Det er ikke nok å skrive «antisemittiske og muslimfiendtlige holdninger må bekjempes» på Facebook – betydningen av å møte opp kan ikke undervurderes.

For antisemittismen i våre rekker er vi best skikket til å bekjempe selv.

(En noe lengre utgave av teksten ble første gang publisert på antirasistisk.no. Gjengitt med tillatelse.)

Sumaya Jirde Ali

Redaksjonsmedlem
 
i tidsskriftet VOKS

Gå til innlegget

Bortkastet energibruk

Publisert over 4 år siden

Nikab-forbudet ved Nord universitet i Bodø er et kontraproduktivt tiltak som lager flere problemer enn det løser.

Nord universitet i Bodø vil ha forbud mot ­nikab. Jeg kan til en viss grad forstå at dette sees på som et «nødvendig onde» i storbyer, men i Bodø? En by med 50.588 innbyggere hvorav bare 4.658 har innvandrerbakgrunn?

Kødder du?

Som en person som er godt forankret i det lokale muslimske miljøet, og som en moske-gåer, har jeg aldri i mine tolv leveår i Bodø møtt en kvinne ikledd ­nikab. Aldri.

Chador. Det nærmeste jeg har kommet en nikab er chador, plagget som dekker nesten hele kroppen utenom ansiktet. Chador brukes for det meste av kvinner som er ny i byen/landet. Jeg har også observert at de samme kvinnene over lengre tid slutter å bruke plagget.

Når forskning viser at troende­ muslimer blir sterkere i sin tro når de føler at den er under ­angrep, når vi har det på det rene – hvorfor tyr vi til lettvinte løsninger som ofte er kontraproduktive?

Etter et forbud kan kvinnene sitte igjen med et sterkere ønske om å bruke plagget. Nærmest på trass, for å protestere mot konformiteten.

Feil energibruk. Universitetet hevder at dette er et forebyggende­ tiltak som skal forhindre et fremtidig problem. Sukk. Hvorfor bruker vi så mye ressurser og energi på ikke-problemer? Hvorfor kan vi ikke ta debattene som faktisk berører­ minoritetskvinners liv hver eneste dag?

Hvis en kvinne lever under kontroll, vold eller tvang, vil dette­ opphøre når vi fjerner klesplagget som liksom er roten til alt det onde? Nei. Det er bare naivt og virkelighetsfjernt å tro det.

Jeg kjenner kvinner som sier at de vil holde seg hjemme hvis et eventuelt hijabforbud innføres, hva tror dere det fåtallet av kvinner som bruker nikab (under 50 brukere) tenker?

Dette er ikke et forsvar for ­nikab, men en kritikk av kontraproduktive tiltak som lager flere problemer, framfor å løse dem vi allerede har.

Helhetlig tilnærming. Det uavhengige offentlige organet Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, la forleden dag fram en høringsut­talelse ­angående forslaget om å innføre­ forbud mot ansiktsdekkende plagg. Jeg har lest hele.

Mot slutten av uttalelsen, punkt 6: Muligheten for lokale tilpasninger og forslag til alternativ løsning, kommer det essensielle frem: «Dialogtilnærmingen i det alternative forslaget er også positiv. En slik dialogordning vil også kunne gi en god mulighet til å skaffe mer kunnskap om bruken av ansiktsdekkende plagg blant muslimske kvinner. Generelt er det en fordel om det innhentes mer kunnskap og fakta på dette området, både av hensyn til vurderingene som ligger til grunn for nåværende forslag og en eventuell senere evaluering av et forbud, og av hensyn til andre mulige lignende problemstillinger i fremtiden. Fra et menneskerettslig perspektiv vil det generelt være positivt med en helhetlig, og faktaorientert, tilnærming til slike problemstillinger.»

For lite kunnskap. Dette provoserer meg. Her har man altså lagt frem en høringsuttalelse til et forbud, flere universiteter rundt om i landet har allerede stilt seg bak forbudet, men bare helt på slutten av uttalelsen innrømmes det at man har for lite kunnskap om problematikken.

Hadde det ikke vært bedre å utrede en uttalelse etter å ha tilnærmet seg en mer fakta- og kunnskapsbasert formening?

Alternative løsninger finnes, men dem vil vi ikke ha. Vi ­ønsker oss lettvinte løsninger som ikke løser noe. Enkelte steder innfører vi forebyggende løsninger på ikke-eksisterende problemer. Trangen til å regulere kvinnens kropp som hviler over slike ­saker, finner jeg dypt problematisk.

Sumaya Jirde Ali, Redaksjonsmedlem
i tidsskriftet VOKS

Gå til innlegget

Det er ikke synd på deg

Publisert nesten 5 år siden

Foreldre har regler og normer som kun gjelder for det ene kjønnet.

Jeg har kjennskap til foreldre som forskjellsbehandler mellom barna sine på grunn av de tradisjonelle kjønnsrollene. Den generelle forskjellsbehandlingen går ut på hvilke farger og leker som tilhører hvilket kjønn – rosa for den svake prinsessen og blå for den sterke prinsen. Den forskjellsbehandlingen jeg har vært vitne til går ut på at foreldrene har regler og normer som kun gjelder for det ene kjønnet. Personlig har jeg aldri opplevd det selv, men hvor mange andre jenter kan si det samme?

En kvinne jeg kjenner med fem sønner og ingen døtre, klagde over å være den eneste personen som tok seg av husarbeidet. Da jeg spurte hvorfor sønnene ikke bidro svarte hun at de ikke hadde noe i et kjøkken å gjøre. Jeg husker jeg ble helt paff. Det som på overflaten så ut som late og utakknemlige sønner som lot moren slite seg ut, var i virkeligheten en mor som bevisst og aktivt holdt kjønnsrollene intakte. På hvilken måte hindrer deres kjønn dem ifra å bidra? Blir de mindre maskuline hvis de tar ansvar for egen oppvask?

Enkelte mødre leker den onde stemoren i Askepott imens de kaster den ene oppgaven etter den andre på døtrene og det kun døtrene. Datteren kan lage en tre retters middag imens sønnen knapt kan det grunnleggende. Guttene slipper billig unna og det på mange felt, dessverre. Jeg kjenner foreldre som snur kinnet når sønnen gjør noe dritt men som klikker i alle vinkler hvis datteren begår et lite overtramp. Jeg kjenner en jente som får telefonen og SoMe gransket ukentlig i mens broren slipper dette. 

Guttene har som oftest mange fripass som for jentene er et privilegium som de kun kan drømme om. I Bergens Tidende kunne vi nylig lese et veldig trist eksempel på dette. En anonym jente skrev om det å være fanget og hvordan hun var redd for å bringe skam over familien. Den klare forskjellsbehandlingen kom tydelig frem i teksten for hun skrev «Mens jeg under hele oppveksten, og for så vidt ennå, blir fortalt hvor skammelig det er å ha sex utenfor ekteskap, blir mine to eldre brødre nesten oppmuntret til å ha fysiske forhold til jenter. Min far varter dem opp med kommentarer som «Ja, regner med at jeg ikke ser deg i helgen, du skal vel møte noen venninner?»

Foreldre skal for all del få oppdra barna sine slik de selv ønsker, men hvorfor har man restriksjoner som kun gjelder for det ene barnet? Hva tjener man på det, annet enn å påføre jenter den evige skammen og byrden? Tenkes det over hvilke verdier man lærer bort? Er det rart at guttene ender opp med å bli mannssjåvinister når de konstant slipper å skitne til hendene? Fra det punktet så er det ikke lenge igjen til man en dag kan føle en form for overlegenhet. Og er det rart at jentene vokser opp med mindreverdighetsfølelse når brødrene favoriseres og slipper unna med alt du som jente må ta deg av? Den anonyme jenta fra BT føler seg ikke verdifull.

En venninne av meg pleide før å dra hjem klokken 20:00 når vi jentene var samlet. Broren derimot, merk at han var yngre, kunne være ute til klokken fire og feste uten at man hørte et klagende pip fra foreldrene. Vi har ikke råd til å bagatellisere disse problemene og det spesielt når vi vet hvilken destruktiv påkjenning slike oppdragelser fører med seg. Det er både fysisk og psykisk belastende og nei det skjer ikke med alle minoritetsjenter og ikke alle minoritetsfamilier bedriver slikt og enkelte etniske norske familier bedriver det å, men vi kan ikke avfeie slike problemer med at ikke alle gjør det. Det er like problematisk om det er fem familier som gjør det som når det er tusen familier.

Jeg ser hvordan denne type oppdragelse ikke kommer til å lønne seg i det lange løpet. Hvor blir det av den selvstendigheten guttene skal liksom utvikle? I et land som Norge hvor individualismen er sterk så kan vi ikke akseptere de sosiale hindringene som slike oppdragelser medfører. Prøv å det se for deg. Lukk øynene og se for deg noen gutter som vokser opp i en mannssjåvinistisk oppdragelse, de kan ikke noe for det dersom familie velger deg og ikke motsatt, hvordan tror du disse guttene vil se ut som i fremtiden? Vil de være ansvarsfulle menn som fordeler ansvar og oppgaver likt imellom hustruene sine eller vil de være de late mennene som belaster alt av ansvar på konen dersom de fra ung alder har vært vant til å ikke skitne til hendene? 

  Og de blir en stygg klisje som gir meg en ekkel bismak i munnen. De krever og krever uten å være stand til å yte selv. Jeg har guttevenner som du kan høre si <<Dama mi skal kunne lage mat, vaske huset, ta seg av barna...>> og når du spør hva de skal bidra med så ler de som om du fortalte en god vits. Det problematiske er ikke kun deres holdninger men hvor blinde de er for dem. De har en virkelighetsoppfatning som for dem er feilfri. Mangelen på selvinnsikt er skremmende. Likevel så klarer jeg ikke holde guttene ansvarlige. Jeg plasserer ansvaret hos dem som lærte dem opp, for uansett hvor lenge jeg diskuterer eller prøver å opplyse om at ikke enhver jente ønsker å bli en trofekone så oppnår jeg ikke noe gjennomslag. Slike holdninger kommer ikke over natten, så den eneste utveien av den onde sirkelen er å starte en folkeopplysning som har som mål å forebygge slik urettferdig oppdragelse. Første steg er å sette problemet på dagsorden. Du trenger ikke være noe geni for å skjønne at dette er et resultat av en ujevn fordeling av frihet. Jenter blir bedt om å ta så lite plass som overhodet mulig. Hun kan få kommentarer slik som <<hold beina samlet jente>> og <<le ikke høyt i offentligheten>> imens guttene blir indirekte fortalt <<jungelen er din Tarzan, gå brøl med dyrene>>.

  Jeg blir kvalm av mødrene som stuer i stand sin egen ruin slik som hun med 5 sønner som ikke får noe hjelp, for å så syte. Dine sønner er i stand til å hjelpe deg men du ga dem aldri sjansen. Man fratar gutter de gode verdiene som en dag skal forme dem til menn som er i harmoni med det samfunnet de lever i. Hvis ikke han ber den slitne moren legge ifra seg støvsugeren for å rydde opp selv, hvordan tror du han kommer til å oppføre seg mot den fremtidige konen? Men jeg har bare en ting å si til mødre som forskjellsbehandler og som må bære byrden av det senere: Fortsett med å bade i din selvskapte selvmedlidende suppe. Det er ikke synd i deg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere