Steinar Bergstøl Andersen

Alder: 42
  RSS

Om Steinar

Jeg stiller til valg som fylkesordførerkandidat for Agder. Jeg representerer FrP. Har arbeidserfaring fra prosjektledelse, og jobber nå som Veileder i NAV. Jeg har bodd 4 år i England, og har en Bachelorgrad i økonomi og ledelse fra University of Salford.

Følgere

Jeg mener at vi som et ansvarlig land med kontrollert og restriktiv flyktning- og asylpolitikk ikke bør inngå i aktivitet som høres bra ut, men som faktisk gjør situasjonen verre for Norge og de som flykter.

Etterdønningene av den «arabiske vår» har satt i gang enorme strømninger av flyktninger over Middelhavet. De setter ofte ut ifra Afrikas kyst til Europa i båter som ikke er egnet for overfarten, og setter seg selv og andre i fare. Nå står noen politikere i fra Norge frem, og sier at vi må redde alle som kommer over havet. Noen tar også til ordet for å støtte private redningsoppdrag av flyktninger som utsetter seg selv og andre for denne farefulle ferden. Gjør vi det så vil vi trolig være med på å sette i gang så store flyktningestrømmer at enda flere liv vil gå tapt, og vi vil miste kontrollen fullstendig. Hvis norske skip er på et sted der en båt kommer i havsnød så skal vi selvfølgelig hjelpe, men hvis vi setter opp og støtter et redningsapparat som aktivt går inn for å redde alle som flykter, så vil langt flere ta sjansen og vi sørger for at flere utsetter seg for fare ved å flykte i overfylte båter som ikke er beregnet for en slik reise.

Alle vil hjelpe

Jeg mener at vi som et ansvarlig land med kontrollert og restriktiv flyktning- og asylpolitikk ikke bør inngå i aktivitet som høres bra ut, men som faktisk gjør situasjonen verre for Norge og de som flykter.

Mitt inntrykk er at alle norske politikere vil hjelpe mennesker som er i nød, men noen har et behov for å fremstå som bedre enn andre. Det kalles moralisme. Alle ser det, og det gjør at innbyggerne i Norge mister tillit til våre folkevalgte politikere. Vi må aldri glemme eller forsøke å skyve våre krigshandlinger under teppet. Mange som flykter over Middelhavet setter ut ifra Libyas kyst. Libya er et samfunn i fullstendig oppløsning etter at Norge og NATO bombet landet i sønder og sammen i 2011. Vår bombing av Libya gjør oss ansvarlige for ukontrollerte flyktningestrømmer. Det var den rødgrønne regjeringen som styrte når vi besluttet å bombe Libya, men de ble støttet av hele Stortinget. Jeg var tydelig hele tiden, en bombing av Libya vil være et historisk feilgrep med konsekvenser som vi overhodet ikke er forberedt på. Dessverre fikk jeg rett. Konsekvensene ser vi i dag.

Fredsbevarende styrker

Jeg mener at Norge heller bør foreslå at FN setter inn fredsbevarende styrker i Libya, og i langt større grad sørger for at flyktningene får den hjelpen de trenger i sine egne nærområder. Vi var med i fredsbevarende styrker i tidligere Jugoslavia, og nå bør vi bidra til at FN setter inn tilsvarende i Libya. Da kan vi hjelpe flere, og vi kan unngå at folk setter seg og sin familie i fare ved å flykte i båt over Middelhavet. Vi har et ansvar siden vi bombet Libya og satte i gang en brutal borgerkrig i landet. Det ansvaret tar vi ikke ved å hjelpe noen få av de som flykter, men å sørge for at tryggheten i Libya ivaretas av fredsbevarende styrker.

Steinar Bergstøl Andersen
Fylkesordførerkandidat
Agder FrP

Gå til innlegget

Vennskap mellom Agder og Israel

Publisert rundt 2 år siden

Agder bør få seg en vennskapsregion i Israel som vi kan utveksle erfaringer med og samarbeide om næringsliv.

Innbyggerne i Agder er blant de i Norge som alltid har hatt et positivt og vennskapelig forhold til Israel. Selv om skiftende 
regjeringer og noen politiske parti har hatt et anstrengt og kjølig forhold til den jødiske staten, så har Agders innbyggere vært blant de mest positive til å støtte det eneste demokratiet i Midtøsten.

Jeg har fått flere henvendelser fra innbyggere i Agder, som er Israel-vennlige, og de er bekymret for Israel-støtte i en situasjon der vi ser at FrP og KrF ofte står alene i sin solidaritet med den jødiske staten.

Jeg vil være tydelig på mine tanker om Israel, for jeg vet at mange er opptatt av det. Derfor har jeg også foreslått at Norge flytter sin ambassade 
til Jerusalem, slik som flere 
andre land allerede har gjort. Jeg ønsker en mer fornuftig 
internasjonal politikk enn den vi har i fylkeskommunen i dag. Vi må ha en regional utenrikspolitikk som ivaretar innbygg-ernes ønske og interesse. Derfor vil jeg at Agder oppretter en vennskapsregion i Israel, hvor vi gjennom erfarings-
utvekslinger og samarbeid kan styrke hverandre.

Olje og turisme 

Jeg vil at det er en region som har et 
næringsliv som vi kan ha nytte av å samarbeide med. Vi har i vår region verdensledende kompetanse innen olje- og gassindustrien, og jeg vil at vi utvikler et samarbeid med 
regioner i Israel som har mye av den samme kompetansen.

På denne måten vil vi styrke vår allianse med Israel, og få et samarbeid om turisme som går begge veier. For å få på plass et fruktig og konstruktivt sam-arbeid vil jeg foreslå at nye 
Agder fylkeskommune sender en henvendelse til Den Israelske 
Ambassaden i Norge, og av-
klarer med dem hvilke steder som kan være aktuelle for et samarbeidsprosjekt. Det er mange ting innen olje- og gassnæringen vi kan samarbeide om, det kan handle om gjestearbeidere, og kunnskapsoverføringer mellom Norge og Israelske bedrifter.

Tydelig politikk

Det som er viktig er at både Agder og den regionen i Israel som vi velger, har nytte av et slikt samarbeid. Jeg har tro på at et samarbeid kan styrke vårt vennskap til Israel, og utvikle nye om-
råder som vi kan samarbeide på. Snart blir Vest- og Aust- 
Agder til Agder, og hvis FrP blir en del av flertallet, så vil jeg jobbe for at vi får en tydelig internasjonal politikk i den nye fylkeskommunen.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere