Terje Haugom

Alder: 71
  RSS

Om Terje

Følgere

Men er dette lov da?

Publisert 6 måneder siden

Men er dette lov da?

At håndholdt mobil er ulovlig mens man kjører bil, er noe alle vet, men mange fortsatt synder mot. Det begrunnes med at oppmerksomheten om trafikken reduseres kraftig, når samtaler og teksting – og én hånd borte fra rattet – krever mer oppmerksomhet enn selve kjøringen og trafikken ellers.

Men nå har mobiltelefonen fått en nær slektning. Nyere bilmodeller har nå fått en større berøringsskjerm på dashbordet. Derfra styres bilens mange funksjoner, som lys, viskere, vifte, varmetråder, setevarme m.m. Men for å treffe rett symbol på skjermen, må oppmerksomheten rettes bort fra vei og trafikk og over på skjermen. De sekundene kan være skjebnesvangre.

Har ikke Vegdirektoratet, Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Broom-eksperten fått med seg farene disse totalt unødvendige oppfinnelsene fører med seg? Hva var egentlig galt med de gode, gamle og høyst funksjonelle knapper og brytere forrige generasjon biler hadde? Man visste hvor de var! Selv i mørket var det null problem å treffe riktig bryter!

Det kalles «utvikling», men er et stort og totalt meningsløst steg inn i en betydelig vekst for statistikken for dødsfall og alvorlige ulykker i trafikken! Bil-organisasjonene og ansvarlige myndigheter bør snarest gi bilfabrikkene klar beskjed om at den slags farlige og meningsløse «forbedringer» må trekkes fra markedet! Hvor mange liv skal nå ofres på designens alter? Og ikke glem «auto-piloten» også! De første dødsfall pga. tåpelige «digitale bilførere» har allerede tikket inn. Nei, bilene var langt bedre og tryggere før data-tullet tok over!

Terje Haugom, gammelbil-entusiast.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Kan de gjøre dette?

Publisert 6 måneder siden

Kan de gjøre dette?

I vitenskapens verden hersker det generell enighet om at vår klode er mellom 4 og 5 milliarder år gammel. I den kristne tro bør det ikke være noen umulighet å se skapelsesberetningens (1.Mosebok) 6 dager som vakre bilder på perioder i Jordas historie, der land og hav formes, og dyra – og til slutt mennesket – kommer inn i verden etter tur og orden. Skaperens allmakt og rolle forringes ikke, om man via et åpent sinn klarer å se det slik. Det er jo en stor mulighet for at de eldste bibelske skrifter også var beregnet på mennesker som levde for tusener år siden, og som – for å kunne fatte og begripe hvordan det hele ble til, - måtte få historien i enkle og lettforståelige bilder.

Noen trossamfunn har egne skoler, som drives som offentlige skoler, men har trossamfunnets offisielle syn i bunn, særlig i fag som religion og naturhistorie. Blant disse skolene er det noen som – i orienteringsfag – lærer barn og unge at Jorden er bare 6000 år gammel. Slik er det med den saken, om noen skulle våge å opponere. Som pensjonert adjunkt fra Grunnskolen – og med god kjennskap til det jeg her beskriver, - synes jeg det er betimelig å stille spørsmålet: Kan disse menighetsskolene ha lov til å undervise i naturhistorie med slike opplysninger som «fakta»? Gjør de dette, fordi skriftene i Bibelen ikke er eldre enn 6000 år, og derfor kan ikke Jorden være eldre heller? Er ikke å fornekte naturvitenskapens og arkeologiens dokumenterte fakta og målinger litt i drøyeste laget? Det burde ikke være noen konflikt mellom det vi vet i dag, og en kristen tro det enkelte menneske måtte ha i sitt hjerte! Hvorfor skal disse elevene unndras fra den kunnskap skolen egentlig skal formidle?

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Øk sperregrensen!

Publisert 6 måneder siden

Dersom vårt demokrati ikke skal råtne på rot, må sperregrensen økes til 10 %. Det betyr at vi får en nasjonalforsamling bestående av de største partiene, som har bredest støtte i folket. Småpartiene får da en oppgave å konsentrere seg om: Sitte på gjerdet til de har en så god politikk, at velgerne støtter dem i så rikelig monn, at de har noe på Løvebakken å gjøre!

Slik det er nå, er det i hvert fall minst tre små-partier som absolutt ikke har noe å gjøre der, verken i Stortinget eller regjeringen. Å ha to partier i regjering som er under sperregrensen, er en hån mot det norske folk, fornuften og seriøsiteten! Og særlig ett parti på Stortinget er der kun for å lage trøbbel for bilbruk og vei-utbygging. En skam for vår nasjonalforsamling!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Det store røveriet.

Publisert 6 måneder siden

Det store røveriet.

I 1975 vedtok Stortinget at gifte og samboende pensjonister hadde det bedre enn enslige pensjonister, og av den usaklige grunn skulle gifte og samboende pensjonister få 25 % avkortning på sin rettmessige pensjon – før skatt. Senere klarte opposisjonen å redusere de 25 % til 17 %. Og for få år siden gikk FRP i bresjen for å redusere denne høyst urettferdige reduksjonen til 10 %, der den står nå. Men – fortsatt et pågående svik og bedrageri, i demokratiet Norge i 2020!

I Norges Grunnlov § 98 heter det: Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandlingOg nettopp mot denne paragrafen – og mot gifte og samboende pensjonister - har samtlige stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer gjort seg skyldige i svik! Man må ikke glemme, at hver og en arbeidstaker har betalt sitt rettmessige pensjonstrekk, ut fra sin stilling og stillingens størrelse. Som enkelt-individ, - uansett sivil status. Og det er like soleklart rettmessig at man da også skal motta sin pensjon som enkelt-individ, uten at sivil status skal ha noe som helst å bety for utbetaling av pensjonen. Men slik er det vitterlig ikke! Denne forskjellsbehandlingen bygger på høyst subjektive og usaklige argumenter! Man betalte inn som enkelt-individ, man skal ha utbetalt som enkelt-individ. Hvilket tilsier likhet for loven, i dette tilfelle § 98 i Grunnloven.

Fra pålitelige kilder opplyses det, at samboende og gifte pensjonisters pensjon fra vedtaket i 1975 og fram til i dag er blitt avkortet med til sammen 550 milliarder. Det er derfor høyst akseptabelt å stille spørsmålet: Hva har våre folkevalgte tenkt å gjøre for å rette opp dette stadig pågående røveriet? Hadde de hatt et fnugg av skam og anstendighet i livet, burde de gifte og samboende pensjonister som lever i dag få etterbetalt de 10 – 17 % som deres pensjon ble avkortet med fra den dag de ble pensjonist! Dette bør også få innvirkning for evt. etterlatte-pensjon. Samlet i sum som engangs-beløp fra dag 1 som pensjonist, og deretter de rettmessige 100 % - uavkortet - minus evt. skatt, videre måned for måned. Det vil være å vise respekt for Grunnloven, og for alle pensjonister som lever i dag! Likhet for Loven gjelder oss alle!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Norske organister

Publisert 7 måneder siden

Konservative organister må lære digitale kirkeorgler å kjenne

Norske organister, kantorer og kirkemusikere er stort sett meget dyktige musikere. For noen er det et kall å få drive med musisk utfoldelse til Guds ære, for andre er det orgelet som instrument som er viktigst.

Noen i denne yrkesgruppen er utstyrt med et åpent sinn, og finner det interessant og opplevelsesrikt å få spille på ulike typer orgel, harmonium, pipeorgel, analoge orgler og digitale kirkeorgler. De gleder seg over hvert instruments egenart, spesielle klang-kvaliteter og omfang av variasjonsmuligheter.

Så er det slik, at noen i samme yrkesgruppe mener at det finnes bare en type orgel som har livets rett i en kirke: pipeorgelet. Historisk er pipeorgelet det desidert eldste, men – som for de fleste andre områder i teknikkens verden, - orgelet har vært gjenstand for en utvikling, om man liker det eller ei! Elektrisitet i musikkens tjeneste er ikke noe nytt fenomen.

Allerede før 1900 ble det laget orgler der klangen ble formidlet via høyttalere. Og mange forskjellige tekniske løsninger – de fleste med stort hell – har gitt kirkemusikken nye dimensjoner fram mot vår tid, hele tiden parallelt med at det fremdeles finnes noen få gode pipeorgel-byggere igjen, og antall fagutdannede orgel-reparatører går ned. Hvilket medfører dyrere service og vedlikehold. Helt naturlig – fra 1971 – har vår tids digitale orgler kommet mer og mer inn i kirkemusikken verden over, og mer og mer erstattet utslitte og kostbare pipeorgler. Konservative organister – særlig i Norge – har vondt for å innse dette faktum. Digital-teknikk bruker vi i svært mange tekniske sammenhenger i vår tid, også i en rekke musikkinstrumenter, så hvorfor ikke også i orgelet?

Det er et faktum at kirkens økonomiske ressurser til inventar og vedlikehold går ned, mens behovet holder seg konstant, eller går opp. Et utslitt orgel er en begredelig opplevelse for så vel organist som tilhørere. Når et 50 stemmers pipeorgel av god kvalitet koster ca. 250.000 pr. stemme, altså minst 12 – 14 millioner, - pluss dyrt vedlikehold i år etter år, - og et tilsvarende digitalt av beste, italienske kvalitet koster totalt ca. 350.000, må organister etter hvert innse hvorfor kirkeverger og fellesråd landet rundt må prioritere som de gjør.

Det er helt soleklart at konservative organister – til tross for sine edle «prinsipper» - må prøve å lære den nye generasjon digitale kirkeorgler å kjenne. Før eller siden kommer de ikke utenom, om de vil beholde jobben. Dette må inn i kirkemusikk-utdanningen også. Og de konservative organisters «frykt for hva kolleger vil si», må de evt. søke hjelp for å bekjempe! Et godt vedlikeholdt pipeorgel og et godt digitalt orgel låter vakkert! Begge må kunne brukes!

Terje Haugom, pensj. organist. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere