Terje Haugom

Alder: 71
  RSS

Om Terje

Følgere

Staten tar fra staten, og tror på gevinst!

Publisert 4 måneder siden

Staten tar fra staten, og tror på gevinst!
Kort historikk: Den 1.12.1996 ble NSB (Norges Statsbaner) delt ytterligere opp. Trafikkdelen (persontrafikk) ble gjort om til et nytt særlovselskap NSB BA (BA=begrenset ansvar). Jernbaneverket ble samtidig etablert. De ansatte i Jernbaneverket forble offentlige ansatte, men ikke de øvrige. NSB BA ble siden omgjort til et AS og underlagt Samferdselsdepartementet (som også er staten). Så hopper vi flere år fram i tid da en viss blå-blå politisk elite fikk makten. Da begynte det å skje ting som man ikke skulle tro at oppegående(?) politikere kunne finne på å gjøre.

Det hele begynte med statsministeren fra Høyre, Erna Solberg. Hun sa en gang rett ut at «jeg skal knuse NSB-monopolet»! Hun tålte åpenbart ikke noe som har «stat» eller «staten» i navnet. Som sagt - så gjort, med hjelp av hennes politiske støttespillere. Nå skulle også hennes «diktatoriske» venner i EU endelig få sin vilje, for norsk jernbane skulle konkurranse-utsettes. Og det skulle gi mye penger i kassen til den norske staten, ifølge blåruss-matematikken.

Det lages flere trafikkpakker som går ut på anbud. Den svenske statens jernbaneselskap SJ (Statens Järnvägar), vinner all persontrafikk på strekningene Oslo-Trondheim (Dovrebanen), Oslo-Røros (Rørosbanen), Dombås-Åndalsnes (Raumabanen) og Trondheim (Hell) – Storlien (Meråkerbanen), og Trondheim – Bodø (Nordlandsbanen). Det britiske - og ganske så omstridte - togselskapet Go-ahead, vinner strekningene Oslo-Kristiansand-Stavanger (Sørlandsbanen/Jærbanen) og strekningen Nelaug-Arendal. Omsider vinner Vy AS (tidligere NSB AS - den norske statens resterende jernbaneselskap for persontrafikk) Bergensbanen Oslo-Drammen/Roa-Hønefoss-Bergen). Strekningen Oslo-Gjøvik er fra tidligere skilt ut i et eget selskap, Gjøvikbanen AS.

Tenkte Norges mest destruktive statsminister siden 2. verdenskrig og hennes blåruss-venner over følgende: En omorganisering og oppdeling av norsk jernbane har hittil kostet enorme summer. Vi kan kort nevne følgende: Dersom de nye selskapene (SJ og Go-Ahead) var i rute det første trafikkdøgnet, så vanket det millioner i bonus. Har NSB noen gang fått det samme? De utenlandske selskapene får mange millioner fra den norske staten, mens statens eget norske jernbaneselskap måtte love å betale staten 2,2 milliarder for å få lov til å kjøre på Bergensbanen de neste årene. Så spør vi videre blårussen om hva all om-foliering av rullende materiell, nye uniformer til personale har kostet? Og hva kostet egentlig navnebytte fra NSB AS til Vy-gruppen AS? Her inngår også rute- og turbusser.

I dag har selv jernbanefolk med flere tiårs erfaring, problemer med å finne ut av hvem som har ansvar for hva innen norsk jernbane. Helt siden 1800 tallet har jernbanen i Norge vært helt på norske hender. Først het det Norsk Hovedjernbane og siden ble det Norges Statsbaner (NSB). Under denne etaten lå det flere interne avdelinger. Etaten hadde en administrerende direktør. I dag er situasjonen en helt annen. Det er ansatt en rekke direktører i en rekke nye selskaper, som får mange millioner i årslønn pluss bonuser. Det er slik den norske staten tror den tjener penger, men sannheten er en helt annen. Man kan ikke tjene penger når alt overskudd av hovedtyngden av norsk jernbane går til utlandet, til og med til et utenlandsk «statlig selskap». Var det ikke blåruss-dronningen som ikke lenger ville ha noen «statlig innblanding» i hennes iver etter å få privatisert? Snakk om å gå med solbriller i stummende mørke!

I denne sammenheng kan vi ikke la være å nevne, at vi har et stortingsvalg til høsten 2021. Etter den katastrofale avsporing norsk jernbane har opplevd under det blå-blå regimet, aner vi et svakt lys i tunnelen. Det er de rød-grønne ryddemannskaper – forhåpentligvis med lokfører Vedum ved spakene i beredskaps-loket – som kommer til unnsetning, og målet er å få norsk jernbane på sporet igjen, på norske hender, med norsk drift og administrasjon, og bringe Norges Statsbaner – NSB – tilbake til den glimrende originale stand det hadde, før statsminister Erna Solberg & Co begynte å klusse det til! Det samme rød-grønne ryddemannskapet har flere avsporinger å ta seg av: Håpløse sammenfiltringer av kommuner, fylker, og ditto håpløse nye navn på enhetene! Og før rydde-mannskapene setter beredskaps-lokomotivet inn på stall, vil de forhåpentligvis også ta seg av politi-reformen! Når landets ledelse har gått to perioder med solbriller i stummende mørke, er det mye å rydde opp i!

Terje Haugom

 

 Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL     988 47 162

Gå til innlegget

Hvor bra er egentlig dette?

Publisert 4 måneder siden

Hvor bra er egentlig dette?

«Norge har blitt et foregangsland på elbil og har verdens mest ambisiøse planer for å flytte bilsalget over på elektriske kjøretøyer.» Dette kan vi lese i en artikkel om emnet. Men hvor bra er egentlig dette? De som produserer de store elbil-batteriene er totalt avhengig av grunnstoffet kobolt, som pr. i dag kun finnes i afrikanske bergarter, i dype gruver. Det gjelder også batterier til mobil-telefonene. Forekomstene av kobolt minker. I klima- og miljøperspektiv er det 3 faktorer elbil-entusiastene ikke tenker på. Ei heller de oppglødde importørene.

For det første er det fattige, underbetalte afrikanske arbeidere og deres barn som arbeider i gruvene, med bare hendene, for å hente fram den dyrebare kobolten. For det andre forurenser den kompliserte produksjonen av elbilene og deres digre batterier 3 ganger mer enn produksjonen av en bensin- eller dieselbil.    For det tredje kommer det en dag da elbiler og de svære, giftige batteriene skal skrotes. Hvordan dette skal skje, uten til skade for miljøet, grunnvannet og jordsmonnet, vites ikke pr. i dag. Og hvem vil ha giftbombene i sitt nærmiljø?

Nå lanserer Mercedes-Benz en ny kategori elbiler – med tidkrevende induksjonslading, via en ladeplate i golvet i hver bås i p-hus o.l., og via en mottakerplate under bilen lades batteriene, men uten kabler til vanlig veggterminal. Men fortsatt snakker vi om store batterier!

I dette perspektiv – og før hydrogen- og Thorium-drevne biler blir hvermannsens bil, - vil nok moderne diesel- og bensinbiler – med nesten null utslipp – være bilene markedet vil ha, og som bilfabrikkene fortsatt må produsere. Både hos Broom og noen importører av elbiler, hersker en super-optimisme mht. elbilens overtakelse av bilmarkedet, og «utfasing» av dieselbiler. Men – det kommer ikke til å skje. Når folk, som vurderer å kjøpe elbil, forstår hva de egentlig bidrar til i globalt perspektiv, velger de trygt å kjøpe diesel- eller bensinbil!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Politikk og religion.

Publisert 4 måneder siden

Religion og politikk!

Når religion går til hodet på folk, er det ikke så greit. Stort bedre blir det heller ikke, når en klima-religion uten en eneste gud forkynnes for hele folket – og særlig fra Stortingets talerstol. Når kampen mot privatbilismen – og da mener vi ordentlige, ekte biler som går på ekte drivstoff – ikke lekebiler som går på batteri, - er MDG-bibelens eneste budskap fra en «menighet» som kaller seg politikere, ja da er det høyst betimelig å rope et varsko! MDG prøver å omvende oss ekte bilister til å tro på et paradis på jord, uten bensin og diesel allerede fra 2023! Og for å oppnå dette vil de helst bruke tvang! Deres innsnevring av parkeringsforholdene i f.eks. Oslo og Bergen er i ferd med å ta livet av det som er igjen av sentrums-butikker! Da velger bilfolket å handle ute i bydels-sentrene.

Takk og lov for at vi har FRP og Høyre, som på ingen måte vil la MDG-menighetens talspersoner få herje med det norske folk og vår nasjonal-forsamling! Derimot vil disse ekte politiske partier hevde den enkeltes rett til å bestemme selv mht. valg av bil og drivstoff i mange, mange år videre! MDGs overdrivelser om verdens undergang, og fossil-bilene som årsaken til undergangen, er så totalt ute på bærtur som det går an! Det er å håpe at folk bruker sunn fornuft i stemme-lokalene, når de skal velge mellom framgang og vekst, eller et nærmest kvasi-religiøst diktatur høsten 2021! Hver stemme til MDG er et skritt nærmere et samfunn av forbud og påbud, hvor vi ikke selv får bestemme hvor vi kan kjøre, hva vi kan kjøre med, hva slags mat vi får lov til å spise (de vil jo fjerne kjøtt fra norsk kosthold) – og andre ting som da skal passe inn i MDGs klima- og miljø-politikk, som for dem er overordnet alt annet samfunnsnyttig – nærmest religiøst!!

Hvor er MDGs moral og etikk, når de lukker øynene totalt for de fattige afrikanerne og deres barn, som kryper rundt i kobolt-gruvene og graver ut kobolt-malmen med bare fingrene, for at elbil-produsentene skal få det nødvendige kobolt til de enorme batteriene? Og mobiltelefon-produsentenes behov likeså? Og hvorfor kommenterer MDG aldri det faktum, at de nyeste diesel- og bensinmotorene har aldri vært så rene mht. utslipp som nå? Og så vil MDG bli oppfattet som seriøse! Våkn opp, du som sover!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere