Terje Haugom

Alder: 71
  RSS

Om Terje

Følgere

Interessant og gripende bok!

Publisert 3 måneder siden

Interessant og gripende bok!

Som engasjert samfunnsdebattant synes jeg det er interessant å lese litteratur om samfunnets lyse og mørke sider på den tid da jeg selv var barn. Og én bok som virkelig satte tankene i sving, fant jeg på www.sfm.no . Den er en dokumentar som viser hvordan en del barnehjemsbarn hadde det bl.a. i 1950-årene. Ja, det skjedde mye den gang som den dag i dag kan få sinnet til å koke, håpløsheten og vantroen til å boble i en. Og dokumentaren er skrevet av en som selv opplevde porten til helvete. Anbefales!

Terje Haugom, pensj. adjunkt.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Det Norske Orgelselskap.

Publisert 3 måneder siden

Det Norske Orgelselskap.

Dette ærefulle navn bør byttes med Det Norske Pipeorgelselskap. Foreningens liste over nye orgel-installasjoner i Norge fra nå og flere ti-år bakover, nevner kun de installasjoner der pipeorgel er valgt. Foreningen synes å vende ryggen mot det faktum, at mange kirker og kapell gjennom de siste 70 år faktisk har installert først Hammond tonehjuls kirkeorgler, senere elektroniske orgler, og de ca. siste 30 år digitale kirkeorgler. Ikke et pip om dette er nevnt.

Som pensjonert organist – alltid med et åpent sinn mht. spennende instrumenters utvikling – har jeg forstått at noen fremdeles tror at Jorden er flat, at sveive-grammofonen er langt bedre enn en CD-spiller, og at pipeorgelet – først verpet av oppfinnsomme munker ca. 300 e.Kr. – er det eneste musikkinstrument-prinsipp som skal tillates til sakral musikk i Guds hus. Lyd er luft i svingninger. Luften i fløytene/pipene settes i svingninger når den treffer skråkanten i røret. Tonene fra digitalorgelets høyttalere setter luften foran membranet i svingninger, og lyden høres. Strenger og tunger vibrerer osv.

Prestens stemme frambringer Guds ord via digitalt forsterkeranlegg og mikrofon. Hvorfor kan ikke da alle kirkemusikere/organister/kantorer akseptere at musikk til Guds ære like gjerne kan skapes på et digitalt orgel som på et tradisjonelt pipeorgel? Hva er det med en del norske organister som gjør at de krever å spille på et pipeorgel med 12 stemmer til 3 millioner, framfor å spille enda mer variert på et velklingende, digitalt kirkeorgel med 80 stemmer, 6 stilarter, database med tilgang til over 600 alternative orgel- og orkesterstemmer, - til 400.000.-? Sa ikke Gud at vi skulle utvikle Jorden? Og når kirkevergens budsjett ikke på langt nær kan oppfylle organistens prestisjetunge millionkrav – hva gjør man da?

Det er forskjell på kvalitet når det gjelder så vel pipe- som digitalorgel. Noen er bedre i ekte orgel-klang enn andre, noen bedre utstyrt, noen har finere design, teknologi osv. Men ser man til utlandet, oppdager man at samholdet, respekten og lojaliteten mellom dem som spiller pipeorgel eller digitalt, er på topp. Norske orgel-spillere må lære vår tids og framtidens kirkeorgler å kjenne, ved å stige ned fra kjepphesten. Da vil de oppdage den rikdom som bor i det de fryktet!

I Norge har vi en rekke digitale installasjoner, med bl.a. Johannus (Nederland), Allen (USA), og også flere fra den digitale orgelbygger svenskene har over 200 kirke-installasjoner av: Viscount (Italia). Det Norske Orgelselskap bør oppheve den boikott og «fiendtlige» holdning til digitale kirkeorgler og de som trives med å spille på dem. Et orgel er et orgel – et redskap, - og verden går videre!

Terje Haugom, pensj. organist.          [[Krohnåsv.62, 5239 Rådal, 98847162]]

Gå til innlegget

Demokratiets undergravere.

Publisert 3 måneder siden

Demokratiets undergravere.

Norges eldste politiske parti – Venstre, stiftet i 1884 – var en gang et framtredende, seriøst og respektert parti. I vår tid har partiet klart å skrumpe inn til en velfortjent og selvforskyldt plass – under sperregrensen. Et overdrevent fokus på klima og miljø – og kamp mot folks demokratiske rett til å kjøre egne diesel- og bensinbiler, og tvangsforestilling om at elbiler skal redde verden, - har resultert i at de en gang så trofaste velgerne har vendt dem ryggen. Når inneværende stortings-periode ebber ut, vil Norge neppe få se Venstre på Stortinget på mange, mange år.

Men de er ikke alene om å forutsi verdens undergang pga. folkets valg av «feile» kjøretøy. Meningsfellene i det ideologiske og nærmest klima-religiøse partiet Miljøpartiet De Grønne (MDG, etabl.1988) fyrer oppunder skremsels-propagandaen, bakker opp Venstre, og til og med trauste Erna og regjeringen har latt seg lure til å tro at lille Norge – knapt synlig på verdenskartet – skal bli best i klima-klassen, ved å forby salg av såkalte «utslipps-biler» fra 2023! Norge – foregangslandet som reddet verden ved at klima-profetene pålegger 5 millioner nordmenn å anskaffe seg batteri-bil – de biler som faktisk forurenser mest, veier dobbelt så mye som andre – og derfor virvler opp mest svevestøv, lar seg ikke reparere – må høgges, sluker ladestrøm - og presser strømprisene til himmels! God dag mann hostesaft! Dette er demokrati av dagens standard i Norge!

Vi, som setter vår lit til at duoen Støre og Vedum (muligens utvidet til trio med Jensen?) sørger for å bringe Norge og demokratiet tilbake til normale tilstander etter høstens valg, vi blir neppe skuffet! De får en tøff oppgave, med mange likhetstrekk til det Joe Biden må rydde opp i fra 20. januar i USA! Kansellering av nyss omtalte tussete klima-vedtak om bil, og avvikling av de reformer som har snudd opp-ned på det meste i vårt land. Som politi-reformen, fylkes- og kommune-sammenslåinger, la folk få bygge enebolig etter ønske – uten å tvinges til å bo fortettet i blokk ved buss eller bane, osv. osv. Vi trenger jordnære politikere, som lar folk få spise og drikke hva de vil, får leve sitt liv som de vil, kjøre den bil de selv vil i vårt langstrakte og kronglete land, osv. Vi trenger ikke «politikere» som svever på grønne skyer, og vil tvinge folk til å skape deres grønne drømme-paradis på jord! Det har vi fått mer enn nok av! Godt valg i 2021!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Godt nytt!

Publisert 3 måneder siden

Godt nytt!

Ekte mannfolk skal lukte diesel! NRK Dagsrevyen onsdag hadde et gledelig innslag fra en bilforhandler som har problemer med å skaffe nok brukte dieselbiler. Salget går så det kviner hos forhandlere over hele landet. På bil-kirkegården står hauger med brukte, nyere el-biler klar til høgging. Det virker som den verste elbil-komaen har lagt seg, og bilfolk – særlig de som bor utenfor bykjernene – er kommet til bevissthet når det gjelder valg av bil. Den som ikke bare skal kjøre stort mer enn fra hjemmet og til jobb eller butikk, klarer seg godt med batteribil – så sant det er strøm på batteriet. Men de som har bruk for en pålitelig bil til variert og lengre kjøring, har forstått at diesel er til å stole på! Så – du som tenker på ny eller brukt diesel, må være om deg nå, for det kan bli litt ventetid! Men den som venter på noe godt ….

Terje Haugom, dobbel diesel.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Samfunnsøkonomisk svada!

Publisert 3 måneder siden

Samfunns-økonomisk svada!

La noen ting være klinkende klart: E-16 er hovedveien mellom Vestlandet og Østlandet. Det slås fast ukentlig at den del av veien som går mellom Trengereid og Bulken er et rasfarlig mareritt. De som hevder at å bygge en ny og trygg trasé – vesentlig i tunneler – er dårlig samfunnsøkonomisk for staten Norge, er fullstendig uten innsikt i det faktum at liv og helse må gå foran ren økonomisk gevinst! Hvem kan feste tillit til slikt vrøvl?

Mht. E-39, så har vi faktisk et fergesamband der det trengs – som faktisk fungerer! Hvor også trailer-sjåfører kan få seg en kaffekopp og en matbit underveis! At fergene burde være gratis – som ferger i svenske og finske riksveinett faktisk er – er noe regjeringen absolutt burde fattet vedtak om. Men sammenligner vi ras- og ulykkes-frekvensen som trafikken på nevnte E-16 trasé må slite med – dag og natt – med hvor mange ferger som har sunket langs E-39, og hvor mange livstruende ras som ukentlig skjer der, må enhver idiot forstå at E-16 MÅ prioriteres framfor «Hordfast»! Flytebro-prosjektet med veier må komme etter E-16!

Her må stortingspolitikerne – inklusive Vestlandets egen statsminister – ta de grep som de skammelig så langt har viket unna! Fergene fungerer jo, men E-16 kan ta liv når som helst! De som ikke skjønner hva som er samfunnsøkonomisk best å gjøre i denne sak, må finne seg noe annet å gjøre! Når man ser hva bygde-Norge østpå får av veier i superklassen, mens Norges nest største by med omegn må leve med at både biltrafikk og jernbane hvert døgn må sende verdifulle borgere og gods langs dødens trasé! Fordi en unødvendig flytebro i multi-milliard-klassen skal erstatte et oppegående og trygt fergesamband! Den dagen det store raset kverker en full-lastet buss et sted langs E-16, skal hele regjeringen erstattes med ansvarsfulle, tenkende politikere! Og staten blir stevnet!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Krohnåsv. 62, 5239 RÅDAL.   988 47 162.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere