Leon Solve Mossing Knudsen

Alder: 23
  RSS

Om Leon Solve

Fra Tinn i Telemark, 2. nestleder i Unge Høyre og internasjonalt ansvarlig i samme organisasjon. Studerer internasjonal ledelse med kinesisk, og generelt glad i å diskutere.

Følgere

Utdanning til jenter må prioriteres høyere!

Publisert rundt 1 måned siden

Kunnskap er makt! Det er sikkert en setning du har hørt før, men ikke uten grunn. Kunnskap er inngangsportalen til et moderne samfunn.

For oss i Unge Høyre har utdanning alltid vært det viktigste i et samfunn. Om det er valgfritt sidemål, fritt skolevalg, eller å velge nivå på undervisningen din. Den røde tråden har alltid være friere valg for elevene - for vi mener at elevene vet best selv, hvertfall mye bedre enn fylkeskommunale politikere. 


Vi er ekstremt heldige som får lov til å ha disse diskusjonene om skolepolitikk. Mens vi i Norge snakker om disse frihetene var det over 200 millioner barn og unge som ikke hadde tilgang på skole før korona. Friheten vi må diskutere og gjøre noe med, er friheten til å få seg en utdannelse uansett hvor du bor - spesielt for jenter. 


I lavinntektsland er det bare én prosent av de fattigste jentene som fullfører videregående skole , og ifølge UNICEF er en av fem jenter nektet retten til utdanning. I stedet for at jentene går på skolen, bruker de heller tiden sin på å hente vann, lage mat og gjøre andre vanlige oppgaver i hjemmet. For å klare å snu denne fattigdommen er det helt avgjørende at disse jentene også kommer seg på skolebenken.


Man verdsetter rett og slett ikke potensialet jenter har, og ser dermed ikke hva de har muligheten til å utrette utenfor hjemmet. Når jenter blir fratatt muligheten eller hindret i å gå på skole, blir de fratatt kunnskap, og kunnskap er makt. Konsekvensene av dette er alvorlige. Mange av disse jentene sitter da igjen uten muligheten til å aktivt delta i samfunn og arbeidsliv. De får ikke sårt trengt kunnskap om kropp, samliv, helse og rettigheter. Ikke minst ville denne kunnskapen og mulighetsrommet gjort det enklere å ikke være avhengig av en partner eller bidra til at man ikke presses inn i barneekteskap. 


Likevel er ikke utdanning for jenter i u-land kun bra for jenter i u-land.  Et fattig land vil tjene masse av at jenter går på skolen. En jente som får seg en utdannelse vil ha det lettere for å få seg en jobb senere. Når hun jobber får hun en inntekt som gjennom skatt kan bidra til staten. I tillegg til dette vil en kvinne i arbeid få færre barn, som igjen vil redusere det økologiske fotavtrykket til befolkningen. Utdanning bør derfor være en utenrikspolitisk hovedprioritet - da det kutter utslipp, og øker inntektene til fattige land. 


Vi i Unge Høyres internasjonale utvalg håper derfor denne regjeringen, og den neste uansett farge, opprettholder bistanden til jenters utdanning, og styrker den på sikt. Søndag 24. januar er den internasjonale dagen for utdanning, og alle verdens barn og unge burde få feire den sammen med oss. 


Unge Høyres internasjonale utvalg ved:

Ina Brendø - 1.nestleder i Sogn og Fjordane Unge Høyre

Maria Strand Munkhaug - 2. nestleder i Nordland Unge Høyre

Leon Solve Mossing Knudsen - 2. nestleder i Unge Høyre

Gå til innlegget

Skrot den gammeldagse og sløsete kontantstøtteordningen

Nå er det på tide at Høyre går inn for å skrote den gammeldagse, sløsete ordningen, som betaler folk til å ikke delta i samfunnet.

Det bør settes et stort spørsmålstegn ved at kontantstøtten ikke er fjernet med en borgerlig regjering. En ordning som betaler foreldre til å være hjemme med barna sine når barna kan gå i barnehagen. For meg er det veldig merkelig at staten skal betale folk for å velge seg selv og barna ut på sidelinjen.


Som oftest når høyresiden løfter problemer med kontantstøtten er det fordi den forhindrer god integrering av minoritetskvinner og barna deres. Det er lovverk og regler på plass for å forhindre det nå.   Likevel mener jeg at mange av de samme argumentene gjelder for norske barn og foreldre.

 

Barnehage er viktig for barnas utvikling. Det er her de fleste av oss har lært å sosialisere med andre. Det er i barnehagen vi får våre første venner, og det er her vi får vårt første felleskap utenfor familien. Det mener jeg er en egenverdi. I tillegg går de barna som ikke er i barnehage glipp av viktig tid med andre barn, barn de sannsynligvis skal gå på skole med senere. Disse vennene kommer ikke automatisk kun fordi barnet er født i Norge av foreldre som også er født i Norge. 

 

Hver gang et parti kutter i pengene man kaster etter folk som skal få alt de gjør finansiert av staten, kommer alltid argumentet om at man innskrenker den ene friheten eller den andre friheten. Om det er kutt i trosstøtten, kutt i fagforeningsfradraget, eller som Unge Høyre nå vil, fjerne kontantstøtten. 

 

Man må ikke glemme at det går an å velge noe selv om man må betale for det sjæl. En kan også argumentere for at folk tar enda mer selvstendige valg når de også må betale for det. Da ønsker man noe så intenst at man ikke vil at egne livsvalg skal finansieres av andre nordmenns hardt opptjente penger. 

 

Men hva med barnehage? Hvorfor skal det subsidieres? Barnehage skal subsidieres fordi det er bra at barn går i barnehage. Det er sosialt utjevnende, sosialisere barna i en tidlig alder, og lærer de ferdigheter jeg tviler sterkt på at allehjemmeværende foreldre kan lære dem. 

 

Jeg håper derfor at Høyre tar grep og fjerner kontantstøtten nå våren kommer. Det er tross alt morgendagens foreldre som ønsker dette kuttet. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere