Kristoffer Andersen

Alder: 29
  RSS

Om Kristoffer

Følgere

Sentralisering er et demokratisk problem

Publisert nesten 3 år siden

Sentralisering fører til økt grad av byråkrati. Økt grad av byråkrati går i større grad utover den enkeltes mulighet for å bli hørt. Sentralisering representerer et demokratisk problem.


Styrk demokratiet ved å styrke lokaldemokratiet

Vi er alle annerledes, men vi er alle annerledes på ulike måter. Nettopp derfor er vi avhengige av å ha et velfungerende lokaldemokrati for å på best mulig vis kunne tilfredsstille de behov lokalbefolkningen har. 

Et byråkratisk system som står nærmere dem det er ment å representere og jobbe for, og som har anledning til å følge opp personer på en helhetlig måte, vil ha større sjanse for å gjøre arbeidet overfor lokalbefolkningen på en mer tilpasset, og dermed også tilfredsstillende, måte. Med andre ord: den demokratiske innflytelsen lokalbefolkningen vil ha over den byråkratiske tjenesteytelsen vil øke ved økt desentralisering.


Besparelser på bekostning av demokrati

Høyresiden argumenterer ofte med at det er demokratisk å tenke ressursbesparende på hva det offentliges midler brukes på. Problemet oppstår når dette argumentet brukes som et påskudd for å sentralisere alle offentlige tjenester som finnes samtidig som det går utover den demokratiske innflytelsen lokalbefolkningen burde ha over de tjenesteytelser som den til enhver tid trenger. 


Flytt fokuset fra hva som er ressursbesparende til hva som er demokratisk berikende

Dersom det byråkratiske systemet står nærmere den befolkning det er ment å representere og  jobbe for, vil det være større sjanse for at den enkelte stemme i større grad blir hørt og tatt hensyn til. For å få dette til er vi helt avhengig av en tydelig de-sentraliseringspolitikk.

For det er nemlig ikke slik at et større og mer sentralisert byråkrati fører til mer tidsoverskudd og mer helhetlig arbeid blant de ansatte, men snarere det motsatte.


Snu trenden!

Vi må snu denne sentraliserings-trenden nå! For det er nettopp hva sentralisering er, nemlig en trend.

Gå til innlegget

I filmen "The Greatest Showman" (2017) aktualiseres dagens høyreradikalisme. Kampen for menneskeverdet og mangfoldssamfunnet er ikke over, og det må den heller aldri stoppe med å være!

Filmen The Greatest Showman (2017) aktualiserer på nytt den historiske diskriminering og mangel på menneskeverd for dem som er "annerledes". Dette har en klar parallell til dagens økende høyrepopulisme - med frykt for, og følgelig devaluering av, "dem som er annerledes" sitt menneskeverd. 


Høyaktuell samfunnskritikk

I filmen illustreres høyreradikale motdemonstranter nokså tydelig. De presenteres som pøbler som slenger med hånsord og truer med vold. De høyreradikale motdemonstrantene mener at personer som blant annet er født med lyter, er av utenlandsk opprinnelse, har en annen seksuell orientering og kjønnsbevissthet, eller på annen måte skiller seg ut fra den øvrige majoritet, ikke bør være velkomne i byen deres. Eller noen annen plass, for den saks skyld. "Noen dyr er likere enn andre", ser altså normen ut til å være. De mener altså at ikke alt menneskeliv er like mye verdt. Dette har klare, og nokså sterke, paralleller til dagens økning av høyreradikalt tankegods. 

Tematikken om rangering av menneskeverd ble i sin tid tydelig frontet av den sosialrealistiske franske forfatteren Victor Hugo (1802-1885) i et av sine mest berømte verker, nemlig Ringeren i Notre-Dame (1831). Handlingen i Ringeren i Notre-Dame foregår i 1500-tallets Paris. Her får forfatteren tydelig frem, til likhet med filmen The Greatest Showman, hvordan dem som var annerledes ble behandlet av sine "medmennesker" før i tiden. Filmen ser med andre ord ut til å ha mye til felles med tematikken og det sosialrealistiske fokuset som er å finne i Hugos Ringeren i Notre-Dame.


Lær av historien 

Diskriminering og devaluering av menneskeverd er noe som høyreradikalismen stadig fronter den dag i dag. Gjennom Identitærbevegelsen, som er det nye navnet på "tidligere" Alt-Right-bevegelsen, er det igjen vokst frem en "lovlig rasisme" (og diskriminering) som ser ut til å forføre folk rundt omkring i Europa med storm. Diskriminering er et ignorant og menneskefiendtlig element fra fortiden som ved ulike anledninger gjenopplives av høyreradikale bevegelser. La oss sammen sørge for at diskriminering og hat mot annerledeshet fortsetter med nettopp å være det - et utdødd element fra fortiden.


Kampen fortsetter

Filmen illustrerer på en levende måte hvordan kampen for menneskeverdet og mangfoldssamfunnet fortsatt ikke er over (handlingen i filmen foregår på 1800-tallet), og det må den heller aldri stoppe med å være! Det er først når vi innbiller oss at kampen for menneskeverdet og mangfoldet er over at vi faktisk taper kampen om menneskeverdet og mangfoldet. 

Gå til innlegget

Kristne må våge å stå opp for de svake i samfunnet. Det gjøres ikke ved å støtte opp om FrPs markedsliberalisering og Listhaugs fremmedhat.


Kristne svikter sin samfunnsoppgave som samaritaner

Som kristne har man en plikt til å stille opp for de fattige og syke i samfunnet. Det gjøres best ved vel utbygde velferdsordninger. Så hvorfor velger så KrF, som har tatt på seg å være den selvutvalgte norske politikkens tilsvar på å være representant for Jesu radikale sosialetikk, å støtte opp om Venstre, Høyre & FrP som fortsetter å kutte i velferdsordninger til de svakeste i samfunnet? Her er det noe riv ruskende galt!


"Bedre med dobbeltmoral enn ingen moral"

Jeg ønsker å se kristen nestekjærlighet i handling, ikke kun i ord. FrP kutter i offentlig stønad så vel som i støtte til frivilligheten. Markedsliberalismen skal råde. Alle er "sin egen lykkes smed". Når vi vet at FrP har dette verdisynet blir det simpelthen for enkelt av Listhaug å "selge seg inn" som kristen ved å gå med et kors om halsen når politikken tilsier at man ønsker å sparke dem i samfunnet som allerede ligger nede for telling. 

Ved å støtte opp om FrP bidrar KrF med å bygge opp om Listhaugs fremmedhat og "Trumpifisering" av samfunnet. Hva har Den Hellige Ånd å gjøre med dette? Er ikke dette ren og skjær dobbeltmoral fra kristenfolkets side i partiet KrF?

Hvem sin side er man på som kristen i KrF? Støttet Jesus de rike eller de fattige i samfunnet? Fremmet Jesus fremmedhat eller fred? Hjalp Jesus de syke eller de friske? Svaret burde være enkelt å se. 

Troen på den Gud som Jesus tilbad gjennom sine nestekjærlige handlinger burde gjenspeile seg i et uttalt kristent parti. Hva slags guddom tror KrF at de representerer? For den nestekjærlige Gud som Jesus tilbad kan det tydeligvis ikke være. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere