Magne Kongshaug

Alder: 3
  RSS

Om Magne

Følgere

Publisert over 2 år siden

Takk til Carl Wilhelm Leo  og Dag Hareide for informasjon. Men jeg synes nok at du, Hareide, renvasker ditt nokså bastante innlegg i litt forstor grad.

  

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Jarl Giske: "Og det er jo ytterst oppfinnsomt å hevde at isolerte steinaldersamfunn av seg selv skal komme på tanken om vaksinasjon og gjette at  disse fremmede behersker dette"

Jeg kunen vel forventet av Giske at han tilregner meg såpass vett - at jeg skjønner at eventuell vaksinasjon eventult kunne komme utenfra.  

Giske: "Dette er et folk som aktivt motsetter seg alle forsøk på å bli invadert utenfra"

For alt jeg vet , Giske, kan du ha rett idet. Men kan du underbygge din påstand?  Hva vet verden om dette folket?  Tror du, Giske, at dette folket vil overleve vår verden?  

Vi får håpe, Giske, at din helt, Charles  Darwin  tok feil da han skrev i The Decent of  man" at " "At some future period, not very distant .... , the civilised races of man will almost certainly exterminate and replace throughout the world the savage races" 


Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Jo jeg har lest hele innlegget. Når jeg spisset mitt svar så skyldes det at jeg oppfatter Dag Hareides innlegg ikke bare som et forsvar for  isolerte fokekgrupper, men at han etterlater et inntrykk av at all misjon er forkastelig. 

Han bruker storslegga ved å gå århundrer tilbake i tid som argument mot  Chau og misjon. Slik bl.a. oppfatter jeg ham.

 Jeg regner med at også du, Johannesen, innser at det ikke er forkynnelse om fortapelse per se som har utslettet folkegrupper, men uvettig og hatefull og ukristelig fremferd.  

Det aner meg at noen/mange synes at Chau hadde fortjent å bli drept. Men han kom av kjærlighet til sentineleserne og ble møtt av frykt/sinne /hat

" Å bekjenne sannheten i Jesus Kristus og viten for den, og samtidig elske fiendene av denne sannhet, det er sannelig en smal vei". Dietrich Bonhoeffer

Jeg må innrømme at min tolmodighet ble satt på prøve av Hariedes innlegg. 

Da Kong Harald kunne besøke Yanomami folket i Amzonas, uten at folket led død på grunn av medbrakt smitte,  så skyldes det motstansdyktighet grunnet kontakt med omverdenen.  

Jeg frykter at den eneste måten isolerte folkegrupper kan overleve en verden som blir stadig mindre og grådig på plass og ressurser, er tilpassning til omverden og ved mottakelse av vaksiner/medisinsk hjelp.  

Hvor stor er barnedødligheten blant sentineleserne. Hva er middel levealder der? 

Hva vet egentlig Dag Hariede og Jarl Giske om motstandkraften til sentineleserne?

 Da HMS Beagle i 1830 entret Tierra del Fuego og brakt med derfra til London fire fuegianere, overlevde 3 av dem. De ble brakt tilbake av Darwin. 

I andre halvdel av 1800 tallet og begynnelsen av 1900 tallet ble Selk’nam folket, 3000-4000, utslettet på  Tierra del Fuego øyene,  ikke av misjon, men av  grådig bestialsk fremferd av mennesker fra fastlandet som ville karre til seg ressursene der. De døde ikke primært av smitte, men av utnyttelse av folk som ikke hadde Kristi sinnelag i sine hjerter!

Jeg tenker at Charles Darwin er en av Hareides helter. Selv om han selv ga avkall på sin tro, så var han tilhenger av kristen misjon fordi han mente at den hadde  siviliserende effekt. 
Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

Hva tror Jarl Giske om fremtiden til "isolerte" befokningsgrupper på en klode der avstanden mellom folk blir stadig mindre og mye ferdsel skjer.  Kanskje disse befolningsgruppene burde innse at de er en del av verden - og at vaksinasjon kan være et forebyggende tiltak? 

Om noen strandet på en av disse øyene, burde vedkommende  svømme til havs igjen og drukne seg, istedet for  å søke innfødt hjelp?  

Og det er vel en viss forskjell på hva som kunne ha skjedd og det som ville ha skjedd om Chau hadde overlevd?  

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden

At John Allen Chau døde, handler ikke om folkemord, men om at en hengiven Herrens tjener ble  drep av en morder/mordere. 

Hareide spør ublutt om Chau hadde spesialavtale med Herren? Han fortrekker Søren Kierkegaard som ifølge Hareide skal ha sagt at ovenfor Gud har vi alltid urett. 

I Hareides kontekst er det et stort misbruk av Søren Kiekegaards navn , etter min oppfatning. Og han misbruker en udåd av Chaus morder(e) som angrep mot misjon.

Og forøvrig, Hareide, så var Kierkegaard en hengiven disippel av Jesus Kristus; Kierkegaard angrep den danske kirken fordi den ikke tok sann kristen tro på alvor, etter Kierkagaards oppfatning.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere