Johs Ensby

Alder: 65
  RSS

Om Johs

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
TORE BERGENDAHL – gå til den siterte teksten.
STEM med en stemme du kan leve med i fremtid !

Tore og Osman,

her syns jeg dere har er et veldig godt råd for dette valget! Det valget vi gjør nå blir ett som vi kommer til å se tilbake på.

Det skulle vært interessant å høre mer om hvorfor Osman som har vært bare 3 år i Norge mener er bra med den visjonen Une Aina presenterte her: at Norge skal bli "Det beste landet for verden". Hvordan kan Norge bli det beste landet for verden, Osman?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Det beste landet for verden

Dette er en visjon som er for liten for ett parti - måtte vi få dele den som en samlet og hel nasjon.

Du legger lista så høyt det går an, men inkluderer alle.

Så ber du oss innta en tjenende rolle, den som vår samvittighet kaller oss til og som vi best kan leve godt med - så priviligerte som vi er.

Lykke til med din blokkuavhengige lederrolle!
Du får min blokkuavhengige stemme denne gangen.


Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Vi trenger virkelig ideologiske og visjonære politikere nå, ikke valgomatstrateger.

Ja, de må gjerne være praktikere, men spar oss for korttenkte opportunister.

Det blir spennende å se hva slags koalisjon det norske folk velger seg for de neste 4 årene. Og ikke minst hva Erna eller Jonas gjør når folket har sagt sitt.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Vi trenger en høyere ­himmel over politikken og verdier som er mer enn kroner og ører, ­konkurranse og effektivisering.

Kjære Knut Arild, for å si det rett ut slik at du ikke behøver å lese denne lange kommentaren må midt i valgkampen: Jeg kjøper ikke jeg valgbudskapet ditt. Jeg syns du er opptatt av symbolsaker og symptomsaker.  Du snakker om verdier som om det var skjøre museumsgjenstander. Jeg kjenner meg ikke igjen.

Når det gjelder "kroner og ører, ­konkurranse og effektivisering", så er det ikke minst her at det et høyere formål trengs og at valgene vil avsløre hvilke verdier som er vår høyere himmel. 

Politikere disponerer enormt mye kroner. Ved å vise evne til prioritering og ved å fokusere på det vi ikke klarer best hver for oss, og ikke minst ved å inspirere og lede kan dere klare dere godt med mye mindre enn idag.

Konkurranse er et ord mange utenfor næringslivet ofte misforstår. En kunne like gjerne sagt "verdiskapning", for i en velfungerende markedsøkonomi får bedrifter en fair andel av den verdien de skaper for sine kunder. De tjener hverandre i dynamiske nettverk som ingen planøkonom hadde klart å lage bedre. Konkurransen og den frie rett til å gå inn i ethvert market for hvem som helst sørger for effektivitet. Her hører jeg sjelden at politikerne snakker om hvilken viktig rolle de har i å sørge for rettferdig konkurranse og hindre at noen få store aktører dominerer.

Effektivisering hører grusomt ut når det blir en svøpe som rettes mot de som allerede gjør en god jobb og løper fra oppgave til oppgave hele dagen. Men hvis vi snakker om et byråkrati som vokser og vokser, der en stadig større del av velutdannede folk bruker tiden sin i møter, bestiller lag på lag av utredninger og måned etter måned med saksbehanding, da er effektivisering et verdivalg. Vi kan velge å utnytte dømmekraften til folk som skal utføre et arbeid. Legge ansvaret på de som tør å stå for en beslutning og som har mot til å lede. Folk med dømmekraft og mot til å ta ansvar skaper verdier og løser problemer. De er ofte drevet av indre verdier. De er ofte sammfunnslimet lokalt.

Ja, vi trenger en høyere himmel over politikken, men bare hvis vi her "på jorden" går løs på de mange uløste oppgavene. Og avslutter de mange unyttige tingene som ikke virker lenger.

Er det en hjertesak som KrF er kjent for og som ofte nevnes når partiet skal defineres, så er det bistandspolitikken. Her har KrF et utgangspunkt for å bli en lenge ettertraktet reformator. 34 milliarder årlig. Ingen kan i dag si om bevilgningen har en netto positiv effekt i forhold til hovedmålsetningen. Dette fordi det som opprinnelig var idealistiske misjonærers og pionerers innsats har vokst til et villniss av programmer med ambisjoner i alle mulige retninger. En stor planøkonomi. De som er satt til å evaluere effekten av pengestrømmen lager bare diffuse rapporter om utvalgte temaer. Forsvaret for 1%-målet må derfor opprettholdes med anekdotiske bevis på at dette er barmhjerighet.

Hadde bare KrF løftet opp én eneste sak som betyr noe i den store sammenhengen, så skulle jeg stemt på partiet. En plan for å reformere bistanden hadde vært mer enn nok. I disse dager kunne også behovet for et totalforbud mot atomvåpen med NATO i spissen vært en sterk sak. Det ser dessverre dårlig ut fra mitt ståsted denne gangen. Jeg er ikke blant dem som føler seg truet av verdinøytralitet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.
Finnes det et parti som vil føre NSB tilbake til Staten, stasjoner, bane, tog, signalanlegg, vedlikehold slik at togene går.  De skulle få min stemme.

Det høres ut som AP er alternativet for deg, Daniel. AP har stor tro på statlig eierskap og drift. Det kan ha mye for seg på områder som har stor allmennytte, men der det er vanskelig å skape et dynamisk marked – som innenfor jernbane.

For min del er FrP utelukket fordi de har politikere som spiller bevisst på misnøye og fremmedfrykt. Av en eller annen grunn er det mange aktive kristne som stemmer FrP, men jeg vet ikke hvorfor. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere