Johs Ensby

Alder: 65
  RSS

Om Johs

Følgere

Publisert nesten 4 år siden

Oioioio, her ble det en verdidebatt av det helt spesielle slaget igjen. Det var et mistak å ikke klikke på sjekkboksen for.. Jeg vil følge denne debatten og få beskjed om nye kommentarer

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

KrFs landsmøte vedtok at landet bør få en ny regjering.
En slik regjering kan KrF bidra til å skaffe nå.

Nok taktikkeri for en stund nå. Det beste for KrF nå ville vært om Erna var tøff nok til å styre alene. Presentere gode saker for Stortinget og la partiene representere sine respektive velgere. Det ville vært godt for demokratiet. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Hvordan vil det gå med norsk jordbruk og matvarepriser dersom MDG hadde tuklet med dieselavgiftene - og alt annet ?

Hei Carl, dette spørsmålet er på et helt annet plan en der jeg ser verdien av det MPG gjør. 

I videoen du viser til griller Anders Magnus Lan Berg på en uverdig måte. Dette er ikke en farbar vei for den samtalen vi trenger i Norge nå. 

Anders Magnus praktiserer ren mobbing, mener jeg. Han er temmelig kunnskapsløs på dette feltet, men gir seg selv uinnskrenket rett til å stille umulige spørsmål.

Heldigvis har valgdekningen vært mye bedre i år enn denn gangen.
Ikke så mye "gotcha" spørsmål denne gangen. Kanskje fordi Danskene, Tyskerne og Kinerserne viser hvor mye som er mulig på kort innen sol og vind.

Jeg tror MDG kommer til å få drahjelp av økonomier framover. Husk at fellesskapet tar kanskje så mye som 90% av risikoen ved utbygging av nye oljefelter. Hva tror du ville skje om vi la om dette slik at oljeselskapene måtte ta risikoen mot å få en mindre skatter over oljefeltets produksjonstid?

Det er ikke slik at "vi fikk velge fritt" de siste tiårene. Myndighetene veddet på at oljeinntektene skulle bli enorme, og fikk rett. Nå er ikke sjansene like store lenger, men oddsen er ikke justert.   

Risikoen ved å utsette avviklingen av oljeøkonomien holdes skjult for folk flest. Høyre snakker i valgkampen som om våre problemer med oljeøkonomien nå er løst. Alt går så mye bedre nå. 

Dette er en veldig stor omlegging for Norge.
Bra da at MDG har så stor innflytelse i Oslo at de kan vise vei. Det hører med å være tidlig ute å gjøre noen feil. Politikerne i MDG lærer fort, så jeg er ikke så redd for "settled science" som du er. Jeg tror nok også forskerne kommer til å riste av seg den tvangstrøya selv.

Vi må ha noen som tør å "tukle" med både det ene og det andre framover og vi trenger MDG som varsler. De skal ikke regjere, så det spiller absolutt ingen rolle om de ikke har rett i alt. Varslerfunksjonen er livsviktig. Kursendringen kommer, og det er viktig at den kommer i tide til at ikke neste generasjon må betale en altfor høy pris.

En siste ting. Husk på befolkningseksplosjonen. Hva om vitenskapen etterhvert viser at 2-gradersmålet var en naiv kortslutning. Hvem hadde "rett", de som ville ha mer av det samme, eller de som presset fram bærekraftig sirkulærøkonomi og utslittpsfrie løsninger? Det er så mange geopolitiske utfordringer som vil påvirke oss framover. Derfor trenger vi en "samvittighet" i politikken som varsler tidlig, det aller meste ligger i samme spor om du ser på AP og Høyre.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Daniel Krussand – gå til den siterte teksten.
MDG er for smalt for min smak.  Miljø tar alle de andre partiene hånd om like bra.

Daniel og Carl,

Klima og miljø er et veldig bredt felt og jeg er ikke av dem som tror på en hard kopling mellom CO2-utslipp og de skremmende effektene av global oppvarming. Her er det mange kompliserte sammenhenger og ingen grunn til å dele seg i to leire som den offentlige debatten i Norge gir inntrykk av at vi må. 

Jeg ser ikke at MDG bidrar til dette klimahysteriet, men at de betimelig varsler om at vi må sette en ny kurs på mange områder nå. Det gjelder mange ting, vi kunne gjerne snakket om sirkulærøkonomi istedet for global oppvarming.

Om spørsmålet "for smalt", mener jeg at det  ikke er noe poeng at småpartiene skal ha standpunkter på alle saker og et komplett forslag til statsbudsjett. De skal uansett ikke regjere. Men de kan bidra til at vi ikke kjører i grøfta. De må konsentrere seg om å samle stemmer fra de som vil ha kursendring på et eller flere viktige områder.  

Hovedutfordingen når det gjelder kursendring i norsk politikk er at Høyre og AP er veldig like når det kommer til gjennomført politikk. De kan styre annenhver gang og kursen ligger så og si fast.

Skal vi ha et parti som tar rollen som "politikkens samvittighet" og som varsler i tide om der vi ikke må trå feil, så er MDG dette partiet for meg nå. Ved å si nei til flere nye oljefelter, så kobler de mange saker på en gang. De markerer seg på den saken som vil være startskuddet for en radikal kursendring. 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Hvis noen av de dystre estimatene for folkerike områder står til er dette en uoverkommelig oppgave å løse gjennom migrasjon til Norge. Har du noen tanker om hvordan Norge kan bidra strategisk?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere