Johs Ensby

Alder: 65
  RSS

Om Johs

Følgere

Publisert nesten 4 år siden

Carl, jeg er enig i at sammenhengen mellom CO2 og global oppvarming er midt sagt en kompleks affære. Derfor bør du skrive en artikkel om nyhetsmeda sin dekning av dette på Verdidebatt.

Det som jeg tar opp her handler om at Staten tar en enorm risiko på utbygging av nye oljefelter.

Utbyggingskostnadene har gått til fradrag fra inntektene fra oljeutvinning på en måte som har fungert som dop for hele samfunnet. Næringskjeden fra oljeselskapene til deres leverandører og videre til samfunnet rundt disse har båret preg av de helt særegne avskrivningsregler som har fungert bra på vei opp, men som er livsfarlige på vei ned. Derfor trenger vi nå I DET MINSTE en plan for utfasing av disse.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

For referanse:
Se Basthoms forslag, punkt 1 i Dokument 8:21 S (2015–2016) 
Finansministerens Brev til Stortinget 25.01.2016 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Det hadde vært fint om Åshild Mathisen hadde svart på dette innlegget, siden det var en så tydelig invitasjon til dialog fra Hilde Frafjord Johnson.

Jeg oppfattet essensen i Vårt Land-redaktørens kritikk til å være dette: "...veksler på fiendebilder fra uke til uke". Her kan jeg være enig. KrF havner for ofte som hale og ikke hode i verdidebatter. 

I disse dager, hvor det spekuleres i hvem som skal fylle plassen etter Børge Brende, vil jeg peke på ett av mange områder hvor alle venter på KrF's ledelse. Det gjelder hvordan vi bruker bistandsbudjettet.  

Bistandssektoren skriker etter en systemdebatt og en radikal reform.
Men på samme måte som i kampen for K'en er kampen for 1%'en blottet for lederskap. Dette er en defensiv kamp som krever null lederskap. 

Spørsmålet ingen har svaret på er: Har de 34 milliardene vi bruker på bistand hver år i sum en positiv eller negativ effekt i forhold til hovedmålene?

Er det behov for en systemdebatt om bistandssektoren, eller skal vi fortsette å dekke over denne delen av offentlig sektor med en blanding av suksesshistorier og sosialpornografi?

 

Gå til kommentaren

En stor nisje

Publisert nesten 4 år siden

Takk for et veldig godt innlegg!

Jeg tror at du kunne valgt et annet begrep enn "nisjeparti". Det gir meg assosiasjoner til særinteresser, hjertesaker og skylapper. Kanskje "fokusparti" hadde vært brukbart?

I meningsmålingen som Norstat gjorde for tankesmien Skaperkraft og Vårt Land, svarte 38 prosent av de spurte at de mener kristne verdier er viktig i norsk politikk. Dette er en stor samarbeidsarena for KrF med sin kristendemokratiske ideologi.

Krf har nå 11% av en målgruppe på 1,1 millioner, de bør ha som ambisjon å være størst i denne gruppa, og legge en strategi for 5-dobling.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
det var ikke min hensikt å henge ut hverken deg eller Kjell... hvorfor drar du oss inn i debatten for da?

Kjell,

Jeg trengte et eksempel og du stol rimelig lagelig til med dine 12000 + kommentarer. 191 ganger flere kommentarer enn innlegg må vel være rekord:)

Du sier "så firkantet behøver ikke en debatt å bli at det ikke skal være  lov å kommentere litt på si, dersom trådstarter aksepterer."

Godt å vite at du aksepterer trådstarters rett til å legge visse begrensninger. Det gjør at jeg ikke blir så redd for å bruke varslerknappen. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere