Johs Ensby

Alder: 65
  RSS

Om Johs

Følgere

Publisert nesten 4 år siden
 om det er til alle, eller om det er til sine søsken, altså disiplene?

Forskjellene på "alle" og "disiplene", ja se det er spørsmålet vi må ta hver for oss. Men jeg mener Jesus har inkludert både deg og meg helt spesifikt i Joh 17,20. Her er linken mellom aposlene og oss, med Jesu egne ord.

Gå til kommentaren

Praktisere nåde

Publisert nesten 4 år siden
nådegave som et løfte om tilgivelse, eller sletting av synd

Takk for at du penser tilbake på tema, Kjell G

Ja, absolutt -- tilgivelse må vel være den ultimate nådegaven. Men jeg tenkte på helbredelse og profeti siden det var disse nådegavene jeg opplevde at Nyhus i sin artikkel puttet i en veldig trang boks. Det som fikk meg til å skrive innlegget var dette: Unge som vil praktisere en nådegave som de med stor beven kjenner komme opp i sitt hjerte, kan ha god bruk for oppmuntring og det er fint at IMI-kirken vil tilby dem veiledning, uavhengig om de snubler litt i ord når tilbudet skal gjøres kjent.

Jeg tror at nåde og nådegave (gave mottatt av nåde) i alle mulige former er gitt oss for å praktisere, og at det å ta imot nåde og dele denne nåden med andre henger uløselig sammen på forunderlig vis. Tenk bare på Fadervår, der vi ber om tilgivelse "slik vi også tilgir...". Det var Jesus selv som lærte oss å be slik. Godt da at vi da ikke står alene, men at "vi" inkluderer han som formulerte den.

Siden jeg skjønner at du er glad i bibelvers, så har jeg ett til deg her som er verd å meditere over, 1 Peter 1,10:  Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. 

Her er det ikke snakk om 11 eller 12 disipler, men "hver og en" av de som Peter skrev til. Dette brevet nådde også oss slik at vi alle kunne bli klar over at vi er forvaltere av Guds nåde.

Gå til kommentaren

Alt på en gang

Publisert nesten 4 år siden
Jeg for min del tror på HELE skriften og at de er profetier

Hei Kjell GK, du har mye på hjertet og er en kløpper på å knytte sammen bibelvers som et stort puslespill. Hva med å skrive et innlegg og forklare hvorfor du bruker Bibelen på denne måten? Jeg lover å kommentere og gjøre mitt beste for å holde denne verdibattregel 4.6:  "Hold deg til saken og unngå avsporinger (lag heller en ny tråd om du vil debattere at annet tema)".  

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
en virksonhet våre helsemyndigheter burde tatt et oppgjør med

Levi, Den norske kirke tok jo et oppgjør med den praksisen du ikke liker i innlegget øverst på denne siden. Etter at biskopen har vært på besøk og drøftet emnet, til og med. Er ikke dette en form verdig et fritt samfunn, da? 

Jeg kan liksom ikke forestille meg hvordan religionsfriheten slik den er formulert i menneskerettighetenes artikkel 18 og i grunnlovens § 16 skulle bestå dersom helsemyndighetene fikk et mandat som inkluderte det å ta et oppgjør med IMI-kirken? 

Hvilken av de 14 ansvarsområdene skulle oppgaven sortere og hvilke av disse etatene skulle myndighetene bruke til oppgaven?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Ivar Braut – gå til den siterte teksten.
IMI-kirkens – og dermed bibelskolens – praksis oppfatter jeg som mer ansvarlig og nøktern enn det språkbruken skulle tyde på.

Dette er det Nyhus også kunne tatt høyde for siden kildemateralet syntes å være, nettopp, reklametekstene. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere