Reidar Holtet

Alder: 80
  RSS

Om Reidar

Følgere

Aftenposten på villspor.

Publisert rundt 1 måned siden

Aftenpostens Midtøsten-korrespondent hadde 20. januar en artikkel med feilaktige opplysninger angående Israel og vaksineringen mot pandemien. Jeg skrev et innlegg for å rette opp avisens feilinformasjon, men ble avvist av debattredaktør Erik Tornes. Det er mer enn betenkelig at Aftenposten ikke er villig til å rette opp åpenbar feilinformasjon. Da jeg så sendte det til Vårt Land gjorde debattredaktøren der det samme. Det er mer forståelig, fordi det er Aftenpostens anliggende, men allikevel. Det er trange kår for sannheten. Derfor er jeg henvist til verdidebatt.no

Aftenpostens Midtøsten-korrespondent John Hultgren bommer ganske grovt med sin desinformasjon 20. januar om Israels vaksinering mot pandemien. Han sier ganske riktig at Israel har stor dødelighet, fire ganger større enn Norge,  og  større enn i de palestinske områdene. Derfor gjør Israel en kjempeinnsats og setter vaksinerekorder. Men så blir det feil som så ofte når det gjelder Israel og Midtøsten-konflikten. Han klandrer nemlig Israel for at de ikke vaksinerer palestinerne.

Det er minst to feil her, så det er helt nødvendig med en opprydding. Israel har primært ansvar for sine egne statsborgere, og alle palestinere som er statsborgere blir selvsagt vaksinert på samme måte som jødene, uansett om de bor i Israel eller på Vestbredden. Kan Hultgren vise til noe annet? Ifølge Oslo-1 avtalen av 9. sept. 1993 har palestinerne og Israel undertegnet enighet om at palestinerne selv har ansvar for bl.a. eget helsearbeid på Vestbredden og Gaza. Det er nedfelt i avtalens artikkel VI pkt. 2.

Er det kritikkverdig at Israel holder sin del av avtalen, eller mener Hultgren at Israel skal ta seg inn i områdene der palestinerne har full jurisdiksjon og blande seg inn i deres helsearbeid uten å bli invitert til det? Hvis Hultgren kan dokumentere at Israel har nektet å imøtekomme ønske fra palestinske myndigheter om å vaksinere palestinere, så er det dekning for hans utsagn. Hvis ikke må jeg konstatere at korrespondenten blander sammen nyhetsreportasje og kommentarer. Det er i så tilfelle ikke god journalistikk.

Drammen 21.01.21

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Norges opptreden i FN

Publisert rundt 1 måned siden

Filmen ”Den største forbrytelsen” hadde premiere i romjulen, en film om jødeforfølgelsen i Norge under krigen. Det avstedkom en god avisartikkel av Hans Fr. Grøvan fra Krf, med omtale av filmen som: ”En historietime for alle skoleelever i Norge”.

Jeg er helt enig i hans konklusjon om at den bør være pensum for alle elever i norsk skole. Han er stortingsrepresentant for Krf,  er leder for Israels venner på Stortinget, og parlamentarisk leder for sin stortingsgruppe. Da har han gode muligheter til å påvirke Norges opptreden i FN.

Noen dager tidligere hadde nemlig avisen Dagen en større redaksjonell artikkel om Norges opptreden. Den var avslørende, både for FN og for Norges utenrikspolitikk. FNs generalforsamling vedtok i fjor 23 resolusjoner mot land som de mener bryter menneskerettighetene. Av alle verdens land ble Israel fordømt i 17 av disse resolusjonene. De resterende 6 ble fordelt slik: Iran, Myanmar, Syria og Nord-Korea 1 hver, og Krim 2. Hvordan er dette mulig?

FN mener altså at 70 % av alle verdens brudd på menneskerettighetene gjøres av Israel.  Det var ikke en eneste resolusjon mot Pakistan som bedriver notorisk kristenforfølgelse, eller mot Egypt for det samme, for ikke å snakke om Kina eller Afganistan som begge er blant verstingene når det gjelder brudd på menneskerettigheter og trosfrihet. FNs opptreden er jo helt absurd, og det er vanskelig å se at dette er noe annet enn antisemittisme.

Det er om mulig enda verre at Norge stemte for 13 av de 17 resolusjonene mot Israel, den eneste demokratiske staten i Midt-Østen med trosfrihet og respekt for alle sine innbyggeres menneskerettigheter. Hva er grunnen til denne ensidige og utrolige norske stemmegivningen? Skyldes det at vi har kjøpt oss inn i Sikkerhetsrådet med de arabiske staters stemmer mot løfte om å støtte dem i deres kamp mot Israel? Det er vanskelig å se noen annen logisk forklaring på Norges opptreden i FN. Jeg vet at dette er en insinuasjon, men hvis jeg tar feil så er det jo bare for UD å gjøre følgende: Offentlig erklære at det ikke er noen sammenheng, og samtidig forklare konkret hva som er grunnen til disse resolusjonene og Norges stemmegivning.

Krf er medansvarlig for regjeringens utenrikspolitikk, inklusive stemmegivningen i FN, og det er derfor jeg nå utfordrer Grøvan. Det hjelper ikke å klage over antisemittismen i vårt samfunn og i verden for øvrig, og samtidig stille seg bak FNs åpenbart antisemittiske resolusjoner. Definisjonen på antisemittisme er jo nettopp å behandle jødene og jødestaten Israel annerledes enn andre folk og land. Det er ikke gitt noen saklig begrunnelse for ovennevnte skjevfordeling av fordømmende resolusjoner. Norges stemmegivning er derfor uforståelig.

Dessuten: De nevnte resolusjonene er i strid med FNs charter, artikkel 2:1 om likebehandling av medlemsstatene. Norges stemmegivning er også i strid med Granavold-plattformen til regjeringen, der det står at regjeringen skal bestrebe seg på en mer balansert holdning til konflikten i Midt-Østen. Vår utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier følgende i et svar på spørsmål fra Tybring-Gjedde i Stortinget: ” Norge anser likevel at resolusjonene, som legges frem som resultat av forhandlinger mellom EU og Palestina, generelt har et språk og et innhold som er i tråd med folkeretten, internasjonale parametere og norsk politikk.” Hva menes med ”anser”? Er det synsing om folkeretten utenriksministeren driver med? Hvilke folkerettslige traktater kan Eriksen Søreide vise til brudd på, og som berettiger at Israel fordømmes av Norge i hele 13 resolusjoner i 2020? Bedriver Norge forhandlinger med kun den ene parten?  Det er jo direkte i strid med Granavold-plattformens krav til balansert opptreden?

Norges opptreden i FN er ikke troverdig. Hva vil Krf gjøre for å endre på denne ubalansen i FN?

Til slutt: Er Tybring-Gjedde fornøyd med svaret han fikk, eller vil han fremme en interpellasjon i Stortinget?

Drammen 8. januar 2021

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Uetterrettelig kirkerådsleder.

Publisert 3 måneder siden

Hvorfor er det så vanskelig for kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum å være sannferdig? I et lengre innlegg i Vårt Land 12. november om diskriminering og lovbrudd står det mye rart. Debattredaksjonen ga dessverre ikke plass til å imøtegå åpenbar feilinformasjon i avisen, se nedenfor. Det nærmer seg kanskje meningsdiskriminering?

Hun sier for eksempel: ”Den norske kirke har to teologisk begrunnede syn på ekteskap mellom to av samme kjønn.” Hun vet selv at det ikke er sant. Hun finner ikke ett eneste sted i bibelen som støtter dette, tvert imot. Bibelen advarer kraftig og entydig mot dette. Videre sier hun at Espen Ottosens uttrykk ”klassisk samlivssyn” er ”historisk problematisk”, ja, at det ”ikke stemmer”. Ikke stemmer med hva da? Hva slags snakk er dette? Hun vet selvsagt at uttrykket klassisk samlivssyn er klart og uproblematisk, og betyr at ekteskap er mellom en mann og en kvinne og ikke noe annet. Punktum!

Når sognepresten i Kautokeino får stryk av sin biskop, og nektes konfirmantundervisning fordi han prediker det, så er det diskriminering på tvers av kirkemøtets vedtak om at det synet skal gis plass i kirken. Det skulle for øvrig bare mangle at han ikke skal kunne si det. Er hun ikke bekymret over det?

Hun sier også at det etter kirkemøtevedtaket skal gis plass i undervisning og forkynnelse. Hvorfor anfektes da sogneprestens praktisering av kirkemøtevedtaket? Hun sier at kirken er forpliktet til å følge arbeidsmiljøloven og diskrimineringsloven. Hvor ble det av kirkens og ordinasjonsløftets forpliktelse om å følge bibelens lære?

Hun gir det gudløse norske samfunns nye konstruksjon av familie og ekteskap, ja samliv i det hele, fortrinnsrett  fremfor kirkens forpliktelse på sann bibelsk forkynnelse. Dette er den politisk styrte kirke, og den har mistet sin troverdighet, med hennes aggressive tilslutning. Er hun enig i at prester som står for dette, slik prosten for Kautokeino hevder, at slike prester skal nektes ordinasjon? Det er ikke bare diskriminering, det er undergraving av prestenes oppdrag i kirken.

Det går over stokk og stein i Den norske kirke for tiden, og hennes bidrag er med på å utarme Dnk som kristen kirke. Det er politikken som har tatt plassen for sannhet og rett i kirkerådet og kirkemøtet, helt i tråd med venstresidens hensikt hele veien fra 1920-tallet da Arbeiderpartiets ideolog Edvard Bull fastla partiets plan for å avkristne skole og samfunn. De har lykkes over all måte, og med kirkerådslederens fulle tilslutning ser det ut til. Hun burde gå i seg selv, i stedet for å angripe Ottosen.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Skaperen

Publisert 3 måneder siden

Det har ikke noe med bedreviten å gjøre at jeg nå tar tastaturet fatt, men i likhet med mange andre som forteller hva de tror på , og som rører seg hos dem,vil også jeg komme med noen tanker og meninger. Da jeg ikke har egen profil her, har jeg fått anledning til å benytte min manns profil.

Jeg er et menneske som tror at Gud har skapt meg som et uforklarlig skaperverk, og som jeg mener helt umulig kan bli til av seg selv. Tenk hvor nøyaktig alt hører sammen, øyet med sine egenskaper, øret, tarmsystemet, og ikke minst munnen og stemmen!  Jeg er så imponert over hva munnen gjør: Smiler og ler, spiser, snakker, synger, og får fram de rette tonene. Alt ut av ingenting, liksom?

Så kommer hovedmaskinen inn, hjernen. For meg er det helt umulig å tro at den ble til av seg selv, den er jo så ubeskrivelig flott satt sammen. Det må være en designer bak. Det er ikke naturlig for meg å tro at den kom til litt etter litt, av seg selv. Alt det vi ser av gjenstander her i verden står det en designer bak, fra de enkleste til de mest avanserte og vakreste ting.

Så er det dette med å tro på at Bibelen er sann. Jeg må bare bekjenne at jeg ikke forstår alt som står der, men alt jeg forstår tar jeg til meg. Den er skrevet til beste for oss. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Vi er skapt i hans bilde, og evigheten er lagt ned i våre hjerter. Gud er kjærlighet. I ”den lille bibel”, Joh. 3.16. står det: ”For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig  liv.”

Jeg synes det er så rart at det Gud ønsker av oss skal være så vanskelig å innrette seg etter. Har Gud virkelig sagt? Da jeg lærte å kjøre bil var det helt naturlig for meg å forholde meg til det som var foreskrevet. Det ble til glede for meg. Slik er det også med Bibelen. ”Følg meg” sier Jesus, og ikke denne verdens fyrste. Har vi i vår tid glemt at Gud er hellig?

Gud er hellig, ja, tre ganger hellig, står det både i det gamle og det nye testamentet. ”Hellig, hellig , hellig er Herren hærskarenes Gud, all jorden er full av hans herlighet. Og videre: ”Hellig, hellig, hellig er Herren Gud den allmektige, han som var og som er og som kommer” står det i Joh. åpenbaring 4.8. Derfor gav han oss Jesus som vår frelser og forsoner. 

Jesus er veien, sannheten og livet, den som tror på ham skal ha evig liv, det er mitt vitnesbyrd.  Om dette er sannheten? Den som dør får se……!

Anne Guri Holtet

Gå til innlegget

Regjeringens normløshet.

Publisert 6 måneder siden

Lovforslaget om ny flagglov er nå ute på høring. Det er fremmet av regjeringen ved statsråd Nikolai Astrup. Det påstås å være begrunnet med behov for modernisering, men for meg ser det ut som manglende respekt for det norske flagget.

Jeg synes det er en god leveregel at man ikke skal reparere på ting som er i orden. Vår flagglov er i orden slik som den er. Nå bør regjeringen Solberg slutte å tukle mer med våre grunnleggende verdier og symboler. Den har ødelagt for mye allerede når det gjelder samlivsetikk, barnemarked og kjønnsskifte for 6-åringer og oppover, for å nevne noe.

La oss hegne om respekten for det norske flagget.

Rekk opp hånda de som tror at det er andre grunner enn å imøtekomme Pride-bevegelsens ønske om å få sitt flagg på kommunale flaggstenger. Begrunnelsen pakkes inn i et fikenblad, nemlig andre flagg på merkedager som har allmenn interesse. Hvem skal avgjøre hva det betyr i praksis? Det er et fullstendig meningsløst og ubrukbart argument for alle andre enn Pride-bevegelsen.

Nå vil altså regjeringen endre loven for å tillate at regnbueflagget, selve symbolet på nedbryting av kjernefamilien og  seksualmoralen i samfunnet, skal få fri adgang til kommunale flaggstenger.

Jeg ser at Kristiansands Ap-ordfører Oddvar Skisland skryter av at han har heist dette flagget ulovlig. Han sier: ” Vi er en av veldig mange kommuner som har valgt å heise regnbueflagget og ikke bry oss om å følge loven.” Akkurat, slik har det blitt i Norge. Hvorfor skal man bry seg om loven? Toppolitikere sier altså rett ut at det er greit å bryte loven, og oppfordrer egentlig til anarki. Hvilke andre lover er det greit å bryte? Eller er det bare lover som bremser Pride-ideologien som kan brytes offentlig uten konsekvenser?

Er Krf komfortabel med denne lovendringen? Jeg håper ikke det. Derfor forventer jeg at alle statsrådene fra Krf setter foten ned. Det minste de bør gjøre er å ta samlet dissens i regjeringen.

Reidar Holtet

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere