Georg Sverre Wroldsen

Alder: 1
  RSS

Om Georg

Følgere

Bort med folk som skiller seg ut

Publisert rundt 1 år siden

De siste 200-årene har vi nordmenn vært rimelig intolerante, diskriminerende og lite rause mot folk som skiller seg noe ut. Da grunnloven ble laget i 1814, ble jødene utestengt fra riket. Bort med dem. Begrunnelsen for dette skammer vi oss over i dag.

Trakassert og underkuet

Vi koloniserte Sameland på 1800-tallet. Vi krevde at samene skulle oppføre seg som gode nordmenn når det gjaldt norske skikker og væremåter. Når dette ikke ble gjort, ble de i stor grad trakassert og underkuet. Noen ble fjernet ved fengsling. Mesteparten av befolkningen ble utsatt for fornorskning – med dets tiltak og metoder. Bort med dem.

De reisende taterne opplevde det enda verre. Statlig politikk var i stor grad preget av at de skulle utryddes som gruppe. Dette vedvarte fram til ut på 1970-tallet. Metodene som ble brukt, rammet familien. Barn ble ofte tatt fra foreldrene. De ble da plassert i fosterhjem eller institusjoner. Mange ble lobotomert og tvangssterilisert. Fra 1934 til 1954 ble 4129 personer tvangssterilisert. Bort med dem.

Rammet fattigfolk

Norske barn og ungdommer som ble oppfattet som «umulige» ble plassert på barnehjem, spesialskoler, oppdragelsesanstalter og ungdomsfengsel. Ofte med tvang. I ettertid vet vi at mange sannsynligvis hadde ADHD eller andre
diagnoser. De hadde dermed vansker med å oppføre seg slik det var forventet. De plaget skikkelige folk. Bort med dem.

Løsgjengerloven av 1907 var rettet mot folk som ruset seg på offentlige steder. De kunne bli fengslet eller plassert i arbeidsleire. På den måten ble de fjernet fra bybildet slik at skikkelige folk slapp synet av dem. Loven rammet stort sett fattigfolk. Bort med dem.

Romfolk

I dag er det romanifolket som provoserer oss skikkelige folk med sin tigging og rare klær. Tigging er ikke forbudt, men det foreligger forslag om å forby det. Det kan hjelpe oss med å bli kvitt dem. Bort med dem.

Tradisjonen med å bli kvitt plagsomme grupper risikerer å vedvare. Men det fins et håp. Vi kan lære av vår historie. Vi vil ikke lenger diskriminere og undertrykke en ny svak og underprivilegert gruppe.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere