Christian Bredvei Gusland

Alder: 25
  RSS

Om Christian Bredvei

Følgere

Grunnlovsforslagene ingen snakker om

Publisert nesten 4 år siden

I disse dager farter politikere fra sted til sted over hele landet for å overbevise velgerne. Det arrangeres debatter om ulv, olje, skole og arbeid, og det skrives utallige innlegg om hvem som faktisk har rett. Men noe meget sentralt mangler i valgkampen. Og mangelen er en fare for demokratiet!

I dag ligger det 44 grunnlovsforslag og venter på å bli behandlet. De vi nå velger inn på Stortinget skal behandle disse. Slik er systemet i Norge; Et forslag skal legges fram for Stortinget før et valg og behandles etter at valget er gjennomført. På den måten skal vi som nasjon få lov til å si vår mening om hva det skal stå i Norges viktigste dokument. Men har du hørt noen av politikerne diskutere noen av grunnlovsforslagene? Grunnloven regulerer det helt vesentlige som demokrati, rettssikkerhet og menneskerettigheter. Norges viktigste dokument burde ikke bli en fillesak som ikke kommer til overflaten i diskusjonene som pågår.

 

En rekke stortingsrepresentanter har blant annet foreslått å senke stemmerettsalderen til 16 år. Et annet forslag innebærer at vårt verdigrunnlag ikke lenger skal være den kristne og humanistiske arv. Selve verdigrunnlaget, Norges plattform, blir altså endret. Forslaget innebærer også at Den norske kirke ikke lenger blir Norges folkekirke. Videre har en rekke KrF- politikere lagt inn et forslag som verner livet fra unnfangelse til naturlig død. Og slik kunne jeg fortsatt med å ramse opp forslag etter forslag. Noen om militærmakt og våpen, andre om asyllovgivningen. Det er som sagt 44 i tallet.

                                                              

Min hensikt med dette innlegget er ikke å ta stilling i noen av disse sakene, men å løfte dem. Vi som innbyggere har helt klart et ansvar for hvor vi retter vårt fokus, og vi burde derfor ta selvkritikk for at grunnlovstemaene ikke er ”populære” nok. Men kritikken rettes først og fremst til landets politikere. Vi kan ikke forvente at alle går inn og finner disse grunnlovsendringene på Stortingets nettside. Politikere som foreslår endringer burde faktisk gjøre sin samfunnsplikt å lufte disse spørsmålene for det nasjonale publikum slik at meningene blir prøvd for folket. Vårt system bygger på nettopp dette ”samarbeidet”. Det kjenner ikke Ola Normann til, men det gjør politikerne, og det må de ta på alvor.  Bare på den måten kan folk gi sin sanne stemme i stemmelokalene 11. September!

 

 

Christian Bredvei Gusland

 

Gå til innlegget

Da vi sviktet kirken

Publisert over 4 år siden

"Jeg vil ikke svikte folkekirken DNK og dens medlemmer. Noen hevder de av samvittighetsgrunner må forlate kirken. Min samvittighet sier det stikk motsatte, jeg må bli. "

Da er det vedtatt. Homofile kan gifte seg i kirken, og liturgien er på plass. I minst like stor fart som homofile er på vei til kirken for å gifte seg, er konservative kristne på vei ut av folkekirken. Og kritikken fra sistnevnte miljø har vært streng, krass og bastant. Løgnkirke, vranglære, en sviktende kirke. Ordbruken har vært mangfoldig, men er det egentlig kirken som svikter? Nei.

 

Jeg er selv en del av et kristent miljø som mange vil kalle for konservativt. Med den bakgrunnen, og slik jeg tolker Bibelen, er homofilt samliv feil. Jeg kan ikke annet enn å respektere at mange har en annen mening, men jeg er med dette utgangspunktet også mot homofil vigsel i kirken. Det er dog ikke den debatten jeg vil løfte her. Jeg vil rette fokuset mot det kristne konservative miljøet som har stått meget svakt i denne situasjonen, og nå er i ferd med å ruinere sin egen posisjon i samfunnet og dermed også sin misjonale evne.

 

Den norske kirke er demokratisk. Det er kirkens medlemmer som bestemmer. De nye kirkemøte-vedtakene er stemt fram av flertallet. Jeg synes det er meget synd at det flertallet var så liberalt som det var. En rekke konservative har i den siste tiden meldt seg ut av DNK. Noen ender opp i andre trossamfunn, andre står uten noe formelt medlemskap. Selv en tverrkirkelig misjonsbevegelse kalt NLM har nå også et eget navneregister. Det at folk melder seg ut, er dessverre ikke noe nytt. Det begynte lenge før det var snakk om homofil vigsel. Kirkens endringer har ført til at flere har valgt å melde seg ut, eller sluttet å engasjere seg. Så hva var det egentlig som sviktet? Om de konservative kreftene hadde stått sammen, hadde de vært mye sterkere, og endringene i kirken helt annerledes. Vi sviktet kirken.

 

Jeg skal forklare helt konkret hvorfor jeg hevder det er feil å melde seg ut, og derfor hvorfor jeg hevder de konservative har sviktet. Se også på de følgende punkt som argumenter for å bli stående som medlem, eller kanskje melde seg inn?

 

1. Jeg vil ikke svikte folkekirken DNK, og dens medlemmer. Noen hevder de av samvittighetsgrunner må forlate kirken. Min samvittighet sier det stikk motsatte, jeg må bli. Jeg vil være med i den demokratiske prosessen, slik at min kirke, vår kirke, Norges kirke faktisk får noe konservativ påvirkning. Hvorfor? Den norske kirke har en enorm medlemsmasse, og en kontaktflate som andre organisasjoner og navneregister bare kan drømme om. Og denne kontaktflaten leder over på argument nummer to.

2. DNK når utrolig mange gjennom sin brede kontaktflate. Et medlemskap i, og et samarbeid med DNK gir oss enorme muligheter til å forkynne evangeliet. Og det er faktisk det vi er kalt til. Kirkesvikterne vil etter dette argumentere hardt med både kirkehistorie, teologi og det ene og det andre. De kan ramse opp så mange setninger de bare vil fra Luther, gamle kirkemøter eller respekterte biskoper. Men det viktigste er faktisk å få evangeliet ut. Kall meg gjerne lettvekter. Selv ser jeg på det som riktig fokus.

 

Fokuset vårt skal være Guds redningsplan i Jesus. Et medlemskap i Den norske kirke legitimerer på ingen måte vranglære. Det viser derimot vilje til å stå i kampen for en god og stødig norsk folkekirke. Etter mitt syn er det helt feil å isolere seg fra resten av samfunnet.

 

Christian Bredvei Gusland

Sambandsgutt

og medlem av DNK

og stolt av det

og med samvittigheten i behold.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere