Brian Jensen

Alder: 67
  RSS

Om Brian

Følgere

Der seilte et skip

Publisert rundt 2 år siden

Til minne om dagen i dag

Det seilte et skip

med en dyrebar last

uten at noen spurte,

hva er det om bord

eller hvor går ferden?


De som kan huske

er snart ikke mer

Vi andre vil helst

bare glemme.


Hva har vel vi

med dagen i går,

når fremtiden har nok 

med i morgen.


Tider  har gått

og dag blitt til år

nu er det bare

en mosegrodd 

bauta som står

med navn

hugget inn i granitten.


Men jeg sier min venn

som Jahve - Elohim:

Elo shmot col jeladai 

ha ahaovim; 

asher ata råeh.

 Ve en li joter et mi lehavsid.


det er navnet 

til mine elskede barn 

som du ser.


Og av dem har jeg har ingen 

å miste.

Gå til innlegget

Når Prestekrisen krasser

Publisert rundt 3 år siden

Kirken har en mulighet for å imøtegå Prestekrisen

 Lørdag 20.10 hadde Vårt Land en artikkel om «Prestekrisen som krever tiltak».

I artiklene ble det nevnt flere ting på hvordan problemet hadde blir løst andre steder, bl.a i Church of England. 

 Her til lands, kunne en konkret løsning kunne jo være å finne frem «Skjævesland utvalgets» innstilling til kirkemøtet fra 2004 som åpnet for å se kirkens diakoner i en større sammenheng og utvidet tjeneste. «Skjevesland utvalget» skjønte at diakonene både hadde kompetanse og var en ressurs å regne med i kirken, når det gjelder ulike tjenester som i dag bare er forbeholdt prester etter vedtak i kirkemøtet 2004 og senere.

 Alle, - prester og diakoner -  er vi vigslet under samme biskops hånd, innfor Den levende Guds åsyn, til å tjene den samme kirke, med de nådegaver som er oss gitt.

Men likevel regnes ikke denne ressurs med i den store sammenheng  og blir debatten for opphetet, trekker man «Augustana 5 kortet» og det trumfer som kjent alt.

 Har lyst til å gjøre oppmerksom på, at diakonen Stefanus som ble kalt til å tjene ved bordene, mista ikke livet på grunn av diakonien, men på grunn av hans utvikling i tjenesten med ordet, vitnesbyrdet og forkynnelsen.

 Bordet og ordet, hører uløselig sammen.

 Den oppdeling vi har i vår kirke i dag, er dessverre et kunstig skille av en mer profesjons / fagforenings messig karakter. 

 I skoleverket har man de siste år snakket om et «lærerløft». Tenk om man hadde gjort det samme i kirken, et «kompetanseløft».hvor de fleste diakoner i dag har en master og er en ubrukt ressurs i forhold til å møte den prestekrisen det tales om.

 

Brian Jensen

Diakon 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere