Anonym145 Anonym

Alder:
  RSS

Om Anonym145

Følgere

Sammen for det som betyr noe.

Publisert over 2 år siden

"Nå er vi alle gule." Eller er vi? Vi skal i alle fall stå samlet i et verdiforankret KrF, for den politikken og de verdiene vi mener betyr noe. Uansett syn på høstens veivalg, står partiet sammen om verdiene. Og det er det som betyr noe. KrF tilhører verken høyre eller venstre. Vi har en unik politikk som verken skal bli stemplet borgerlig eller sosialistisk. Vi er kristendemokrater, og dette er tiden for det kristendemokratiske Norge å stå sammen


De er vel ingen hemmelighet at et halvt parti la seg skuffet kvelden den andre november. Etter å ha lest Hareides bok, diskutert mye med mine nærmeste og reflektert over veivalget må jeg innrømme at en regjering med høyresiden ikke var mitt foretrukne alternativ. Det er vanskelig å overbevise venstreorienterte KrF-ere til å bli i partiet, derfor skal jeg heller ikke prøve på det, men jeg ønsker å formidle mitt syn på hvorfor vi må stå sammen for det som betyr noe. 

KrF har alltid vært et bredt parti. KrF burde fortsatt være et bredt parti. Fordi KrF er det partiet som løfter de viktigste verdiene. Om man ligger til venstre eller til høyre for KrF’s ideologi så er det politikken som samler oss. Politikken som løfter fram det kristne humanistiske menneskesynet. Livet har en uendelig verdi. Det preger KrF’s politikk sterkt. Disse verdiene er mangelvarer i andre partier. Verdiliberalismen øker og det kristne menneskesynets plass i samfunnet forsvinner. KrF er partiet for de svakeste. KrF er tuen som velter det lasset med verdiliberale og ødeleggende tanker. Samfunnet har ikke råd til å miste KrF og KrF har ikke råd til å miste deg. 


Jeg synes Knut Arild gjorde et nødvendig valg da han ga ut boken sin og rådet partiet til å bli med i en sentrum-venstre regjering. Jeg støttet selv  Grøvans forslag, men jeg tror Hareides valg var nødvendig for å få partiet til å reflektere over hvilken side vi hører til. Og det var enkelt og se hvilken side KrF hører til. Vi hører til den gule, kristendemokratiske siden. Denne konklusjonen fikk jeg da jeg så at en halv landsmøtesal hadde stemt for sentrum-venstre samarbeid og resten hadde stemt for det å gå inn i dagens regjering. Det viste meg hvor bredt dette partiet er, fra høyre til venstre. Og hvordan den gode verdipolitikken binder sammen partiet fra høyre til venstre. 


KrF er partiet for de svakeste i samfunnet. For meg ble budskapet klart. Samfunnets svakeste trenger KrF. Og KrF trenger meg. Jeg meldte meg inn uavhengig av hvilken side partiet tok, men på grunn av at jeg skjønte at dette er et parti som utgjør en forskjell. Dette er partiet som ønsker å hjelpe de som trenger det mest, både innenfor og utenfor landegrensene. Dette ville jeg være med på.


Da jeg leste boken til Hareide, ble jeg inspirert og fikk mer og mer respekt for de som støttet forslaget hans. Jeg ble stolt av å lese om et parti som hadde betydd mye i norsk politikk og som fremdeles kan bety noe. Familie og felleskapspolitikken kjenner ingen politiske sider. Og akkurat derfor er det vi må la det som er blitt sårt få leges, og forene et stort og sterk KrF. Jeg har forståelse for at enkelte synes det ble vanskelig å være i partiet, men selv har jeg ikke problemer med å tilhøre partiet, uansett hvilken side partiet valgte og senere velger. Det er politikken som betyr noe, og det er politikken til KrF jeg er mest enig i uansett samarbeid. KrF har berøringspunkter til begge sider og KrF kan samarbeide med begge sider, selv etter veivalget. Valg av samarbeidspartnere er viktig, men valg av politikk er viktigst. Da jeg meldte meg inn i KrF i høst, var det fordi jeg så et bredt parti, jeg så mennesker fra høyre til venstre, men som tross ulike meninger om regjeringssamarbeid sto sammen om å kjempe for den kristne sosialetikken, det kristne menneskesynet, nestekjærlighet, solidaritet, forvalteransvar, menneskeverd, likeverd og flere andre verdier som har holdt det norske samfunnet sammen. Verdier som holder på å forsvinne med presset fra ytre venstre og ytre høyre. Verdier som norge ikke har råd til å miste.


Norge trenger KrF - KrF trenger deg!
Gå til innlegget

Sammen for et varmere samfunn

Publisert nesten 3 år siden

Denne høsten har vært svært avgjørende for Kristelig folkeparti.Selv om Kristelig folkeparti er så splittet, må vi holde sammen. Hvis vi skifter side, skifter vi ikke politikk. Partiet må fortsette å kjempe for et varmere samfunn, og menneskeverdet.Dette er ikke tiden for å splittes, men dette er tiden for å stå sammen for menneskeverdet!


Denne høsten har vært svært avgjørende for Kristelig folkeparti. Etter at Knut Arild Hareide delte sine meninger og ga ut den nye boken sin, har det vært splittelse og heftige debatter. Det er trist å se at partiet er så splittet, men jeg tror det var bra at Hareide fikk partiet til å tenke over hvilken side vi egentlig hører til. Selv om Kristelig folkeparti er så splittet, må vi holde sammen. Hvis vi skifter side, skifter vi ikke politikk. Partiet må fortsette å kjempe for et varmere samfunn, og menneskeverdet. 


Et varmt samfunn. Et varmt samfunn er et samfunn der det er plass til alle. Der alle tolerer hverandre. Et samfunn med vennskap tross ulike meninger. Et samfunn med et ansvarsfullt folk. Et folk som tar vare på hverandre. Jeg vil bo i et varmt land som respekterer alle. Et land med en stat som respekterer mangfold. En stat som ikke sorterer bort foster som de regner som mindre perfekte. Jeg vil ha et samfunn der ingen er perfekte, og derfor like. Et samfunn med kjærlighet og trygghet. Et samfunn der ingen er redde for staten eller politiet. Et samfunn med fornuft. Et varmt samfunn med plass for alle. Et samfunn som styres av en stat som tar ansvar. Internasjonalt ansvar. Jeg ønsker at jeg skal få oppleve et Norge som tar vare på de eldre og de unge. Et Norge som tar alle på alvor. Et Norge med nestekjærlighet og medmenneskelighet. Jeg ønsker at mine barn skal vokse opp i et varmt samfunn. Det er nesten bare Kristelig folkeparti som kjemper for et slikt samfunn. Derfor må dere som er fortvilte ikke forlate partiet, men nå er tiden inne for at Kristelig folkeparti står enda mer samlet. Dette er ikke tiden for å splittes, men dette er tiden for å stå sammen for menneskeverdet!Gå til innlegget

Internasjonal Solidaritet

Publisert nesten 3 år siden

Verden er blodig urettferdig. Den rikeste femtedelen av verdens befolkning råder over 75 prosent av verdens ressurser.Fattigdom medfører brudd på menneskerettighetene og krenkelse av menneskeverdet. En slik urettferdighet kan aldri kristendemokratiet akseptere. Utviklingspolitikk handler derfor i bunn og grunn om å sikre alle menneskers menneskerettigheter.De siste 25 årene har 1 milliard mennesker blitt løftet ut av ekstrem fattigdom. Likevel lever fremdeles over 800 millioner mennesker i under slike umenneskelige kår. Dette viser at fattigdomsbekjempelse nytter, men at fremdeles er en stor jobb å gjøre.


Forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis har aldri vært større. Jeg mener at det ikke er tilfeldig at verden er urettferdig, men at folk er fattige fordi noen vil at det skal være sånn. Noen tjener på at ulikhetene er store. Jeg mener derfor at fattigdom ikke handler om lite ressurser, dårlig vær, tørke eller latskap, men at det handler om urett, korrupsjon, undertrykking og griskhet – rettferdiggjort gjennom diskriminering og klasseskille.

Bistand er et viktig middel for å skape en mer rettferdig fordeling av makt og ressurser. Viktigere enn å diskutere hvor mye penger som skal gå til bistand, er å diskutere hva pengene skal gå til. Vi må være klare over at bistand ikke handler om veldedighet, om å være snill, eller om å døyve den rike delen av verdens samvittighet. 

Alle kan ikke være like rike. Forskjeller skaper et fargerikt og mangfoldig samfunn. Men det må være rettferdig! Krig mellom to gale statsledere, må ikke gå utover så mange uskyldige sivile. Noen kan ikke ha det bra, hvis det går ut over noen andre. Jeg vil ha menneskeverd i sentrum og menneskeverd gjelder ikke bare for nordmenn, men for hele verden. Derfor må vi i den rike del av verden støtte de som ikke har det godt. Vi kan ikke bare gi og gi, vi må vite hva vi støtter og vite at det nytter. Et eksempel er  Operasjon Dagsverk i 2018. De støtter rettigheter for palestinsk ungdom. Det er bra, men ikke når den støtten går til boikott av Israel. Det kan ikke kalles god solidaritet, når man støtter en stat på bekostning av en annen.

Bistand er politikk, og jeg mener at et langsiktig utviklingssamarbeid må bidra til en bedre fordeling – ikke frita en ofte styrtrik elite for det ansvaret de har for å rette opp skeivhetene i sitt eget land. Jeg er kritisk til bistand som kun baserer seg på tjenesteyting og som ikke driver endringsarbeid. Tar vi på oss den bunnløse tjenesteytende oppgaven kan dårlige regimer fortsette sin ansvarsfraskriving for viktige samfunnsoppgaver i eget land, som for eksempel finansiering av alles grunnleggende rett til utdanning og helsetjenester.

Norsk bistand skal ha høy kvalitet og være et virkemiddel for å nå utviklingsmålene. Bistanden skal rettes mot helse, utdanning, statsbygging, næringsutvikling og infrastruktur. Sammen danner disse forutsetningene for økonomisk og sosial vekst, der målet er at landene kan fortsette utviklingen uten hjelp, og at det ikke skal være behov for bistand lenger. Takk til alle norske politikere som jobber med internasjonal solidaritet og fattigdomsbekjempelse.

Del dine meninger i kommentarfeltet.
Gå til innlegget

Menneskeverd under press

Publisert nesten 3 år siden

I dagens Norge er menneskeverdet under press. De fleste ungdomsparti vil ha en mer liberal abortlov. Jeg synes ikke det burde vært lov med abort i det hele tatt. Abort er å ta liv. Alle nordmenn burde ha rett til liv, selv de aller minste.

Menneskeverd under press

I Norge så er abort lovlig, og i dagens Norge så er det blitt vanlig og ta abort. All ny forskning viser at det er liv i barnet før det blir født, men likevel er det helt greit. Selv om folk vet at det er å ta liv så bryr de seg ikke. Det er ganske trist at i det landet vi lever i er det vanlig og drepe barna sine. De fleste mener at det arbortloven må liberaliseres. Hvis liberaliseringen skjer så fort som det har skjedd hittil er det vel ikke lenge før, det og ta abort i niende måned er helt greit. Og hva blir det neste? At barn som er under 2 år ikke har noen rettighet til liv? Norge blir et mer og mer liberalt land. Liberaliseringen må bremses og etter min mening reverseres. Alle nordmenn burde ha rett til å leve, selv de aller minste

”Alle nordmenn burde ha rett til å leve, selv de aller minste”

Mange i KrF har gitt opp en strengere abortlov. Flere og flere selv i KrF synes det er greit med abort. Men det er ikke greit å drepe noen bare fordi de er små og unge. Er det slik at dess yngre du er dess mindre verdt er du. Jeg synes det burde være omvendt. At et hjelpeløst barn som ikke har gjort noen fortred og helt ny i livet burde behandles med mer respekt enn noen som har levd et langt liv allerede. Det er derfor det er viktig og kjempe for menneskeverd. Det at mennesker er verdt det samme uansett hvor lenge de har levd, hvor de kommer fra og hvordan Gud skapte dem er viktig. Et liv er et liv. Og et menneske er et menneske. Jeg mener jeg at vi ikke må gi opp å kjempe for en strengere abortlov, men vi må fortsette og kjempe for de blant oss som ikke har rett til å leve, de uskyldigste, minste.

Gå til innlegget

Ja til et borgerlig, verdikonservativt KrF

Publisert nesten 3 år siden

KrFs partileder gikk fredag ut og sa han ønsket å teste ut muligheten for en sentrum/Ap-regjering. På grunn av Arbeiderpartiets verdisyn synes jeg at et regjeringsalternativ med Arbeiderpartiet er uklokt.

Forfatteren har endret meninger, se nyere innlegg.

KrFs partileder gikk fredag ut og sa han ønsket handlingsrom til å teste ut muligheten for en sentrum/Ap-regjering. I den nåværende situasjon synes jeg det er uklokt. KrF har alltid vært et parti som har kunnet samarbeide mot både høyre og venstre, men jeg har alltid sett på KrF som et borgerlig parti. Nå har jeg forstått at de har vært og er et kristendemokratisk sentrumsparti. Kristelig folkepartis leder. Knut Arild Hareide vil altså vurdere en regjering med Arbeiderpartiet. Hvis vi ser tilbake til Bondeviks regjeringstid, så ser vi at Arbeiderpartiet var en politisk fiende for Bondevik. Jeg mener at en regjering med Arbeiderpartiet er helt upassende for Kristelig folkeparti. Jeg mener at de viktigste sakene i 2018 er å bremse liberaliseringen og bevare kristne verdier. Derfor bør de ikke støtte Arbeiderpartiet som er et så liberalt parti. Jeg mener ikke at Kristelig folkeparti ikke kan samarbeide med Arbeiderpartiet, men at det er minst like relevant å samarbeide med Fremskrittspartiet som å samarbeide med Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet er et mer verdikonservativt parti enn Arbeiderpartiet , og er også derfor et mer aktuelt samarbeids alternativ enn Arbeiderpartiet.
Jeg mener at Kristelig folkeparti burde gått inn i regjering i 2017. Jeg mener at når Kristelig folkeparti er uenig i hvordan en regjering med Fremskrittspartiet styrer landet, bør de gå inn i regjering å samarbeide i stedet for å stå i en ukomfortabel vippeposisjon. En sak som jeg bryr meg spesielt om er hvordan konvertitter behandles. Jeg mener at Kristelig folkeparti for lenge siden burde gjort noe med det og jeg tror at hadde Kristelig folkeparti vært i regjering hadde slike saker kunne blitt tatt opp. Og det kunne blitt gode forhandlinger mellom Kristelig folkeparti og Fremskrittspartiet. Kristelig folkeparti får gjort mest hvis de samarbeider i stedet for å stille seg utenfor. Men jeg mener det er feil å gå inn i regjering nå, dersom det vil bli å bryte et valgløfte. Kristelig folkeparti valgte å være i opposisjon og må nå ta konsekvensen av det. Nå har partiet tre valg. Gå inn i borgerlig regjering, bli i opposisjon eller felle Solberg-regjeringen og gå inn i regjering med Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Jeg synes at Kristelig folkeparti bør holde løfte sitt og ikke gå inn i regjering med Fremskrittspartiet, men de bør for all del ikke gå inn i regjering med Arbeiderpartiet heller. Før valget var det å gå inn i regjering med Arbeiderpartiet ikke et alternativ en gang. Jeg nevnte at det jeg ser på som viktigst i 2018 er å bremse verdiliberaliseringen, og det gjør Kristelig folkeparti best med Høyre og Fremskrittspartiet. Arbeiderpartiet har vist at de er et parti som ikke har like mye respekt for kristne verdier som Høyre og Fremskrittspartiet.

Jeg respekterer Knut Arild Hareides syn, selv om jeg ikke er enig i alt han sa på fredag. Selv om Hareide har vært en god leder synes jeg det snart er på tide med et lederbytte. I alle fall hvis Hareide ikke får med seg landsstyret. Jeg synes Kjell Ingolf Ropstad er en aktuell leder for partiet.

Selv om jeg sier nei til en regjering med Arbeiderpartiet betyr ikke det at Kristelig folkeparti ikke kan samarbeide med dem. Det vil ikke være strategisk å beslutte at det ikke skal være aktuelt å samarbeide med venstresiden. For KrF må fortsatt vern om menneskeverd og familien, forvaltning av skaperverket, nasjonal velferd og internasjonalt samarbeid være sentrale prioriteringer, derfor synes jeg at Kristelig folkeparti og Knut Arild Hareide bør holde seg til den borgerlige siden.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere