Adrian Smith-Stenberg

Alder: 27
  RSS

Om Adrian

6. kandidat stortingslisten og lokallagsformann i Oslo Øst FpU

Følgere

Motarbeid gangsterkulturen

Publisert 12 dager siden

Det er langt hardere tiltak enn kunst og benker som skal til for å fjerne de kriminelle fra gatene. Vi må innføre langt strengere straffer og man må slutte å romantisere gangsterkultur.

På årsmøtet til Oslo FrP lørdag 6. mars ble det vedtatt en resolusjon med en rekke tiltak mot kriminalitet og utrygghet. De siste ukene og månedene har man sett flere tilfeller av vold rettet mot offentlige tjenestemenn. Fremskrittspartiet ønsker flere tiltak mot kriminelle og strengere straffer for vold mot politiet. 

 

2020 var året der motdemonstranter på SIAN sine demonstrasjoner gikk til angrep mot politiet. De siste månedene har man vært vitne til en rekke hendelser der politiet har vært under angrep, ikke under demonstrasjoner, men der offentlige tjenestemenn er ute på oppdrag og blir møtt med vold. En måned var det hele 27 saker om vold og trusler mot politiet. Forrige uke, onsdag 17. mars ble politiet møtt med vold både på Vestli og Mortensrud omtrent samtidig, samme kveld, av forskjellige ungdomsgjenger. Få dager senere, lørdag 20. mars, ble Stovner politistasjon angrepet av en brannbombe

 

Forulemping, hindring, trusler og vold mot politifolk har økt fra 878 tilfeller i 2016 til hele 1.171 i 2019. Dette vitner om en utvikling som går i samme retning slik man har sett i Sverige. Man vet at enkelte ungdommer, spesielt ungdommer med ikke-vestlig bakgrunn, romantiserer vold og gangsterkultur, og er også overrepresentert innen grov kriminalitet.

 

På årsmøtet til Oslo FrP 6. mars ble det vedtatt en rekke viktige punkter nettopp mot kriminalitet og utrygghet. Blant annet at man skal jobbe for et nytt straffebud mot forherligelse av vold og oppfordring til vold eller andre straffbare handlinger, samt et forbud mot oppfordring om kriminell livsstil. På denne måten får politiet og samfunnet muligheten til å motarbeide lovløse tilstander. 

 

Den grove kriminaliteten øker, og med den også vold mot offentlige tjenestemenn. Oslo FrP tar kriminaliteten og sikkerheten til politiet og folk flest på alvor. Vi mener at det er ytterst viktig for vårt samfunn, vår trygghet og landet vårt, å hindre lovløse tilstander, innføre strengere straffer og at man slutter å romantisere gangsterkultur.

Gå til innlegget

Fremskrittspartiet vil stoppe pensjonsranet

Publisert 5 måneder siden

Våre eldre har rett på en verdig og rettferdig alderdom.

Der Arbeiderpartiet innførte pensjonsranet i 2011, foreslår Fremskrittspartiet nok en gang å fjerne den urettferdige underreguleringen av pensjonen.

Fremskrittspartiet foreslo på tirsdag 10. november å innføre en massiv pensjonssatsing til pensjonistene. En satsing som innebærer at pensjonister skal få samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottakere. Det burde være rett og rimelig at våre eldre får en verdig og rettferdig alderdom. Der Arbeiderpartiet innførte pensjonsranet i 2011, foreslår Fremskrittspartiet nok en gang å fjerne underreguleringen av pensjonen. 

 I Oslo bor det over 196.000 personer som er 50 år eller eldre. Dette er osloborgere som har vært med på å bygge opp Norge til det fantastiske landet vi har i dag. I 2011 innførte Arbeiderpartiet pensjonsreformen som satte i gang underreguleringen av pensjonen. Pensjonsreformen har i praksis svekket eldre sin økonomi, der særlig de med minst merker det hardest. 

Reformen i 2011 har ført til en merkbar underregulering av pensjonen. Pensjonen har blitt regulert i takt med lønnsvekst minus 0,75 prosentpoeng. Dette fører til at de eldre for hvert lønnsoppgjør sakker etter. Reallønnsveksten har faktisk vært så lav at alderspensjonene har gått ned om man også tar til høyde for prisstigningen i samfunnet. 

Fremskrittspartiet har foreslått gjentatte ganger, blant annet 14. mai og nå sist 6. oktober, å fjerne underreguleringen og sette til rette for en mer verdig og rettferdig pensjon for våre eldre, mot Arbeiderpartiet og Høyre sine stemmer. FrP har kommet med sitt alternative statsbudsjett, og har foreslått i samarbeid med SV, om å fjerne underreguleringen. Vi vil bruke 2,5 milliarder kroner på å sikre pensjonistene samme kjøpekraftsutvikling som lønnsmottakere. 

 Våre eldre som har bygget opp vårt fantastiske land har rett på en verdig og rettferdig alderdom. Dessverre kom pensjonsreformen i 2011 og svekket pensjonistenes økonomi, mot våre stemmer. Vi vil rette opp i Arbeiderpartiets skader. Fremskrittspartiet foreslår i vårt alternative budsjett å fjerne underreguleringen, et pensjonsforlik som vil komme alle eldre i Oslo og Norge til gode. 

Gå til innlegget

Vårt samfunn trues av segregeringen

Publisert 5 måneder siden

Norge er i endring. Demografien setter sitt preg på norske storbyer. I takt med segregeringen øker utfordringene.

Det er ingenting som tyder på at segregeringen i Norges storbyer vil minske i overskuelig fremtid. Norge går sakte, men sikkert i fotsporene til Sverige, og utfordringene vil galoppere løpsk om ikke noe radikalt skjer innen innvandringspolitikken. Fremskrittspartiet vil få en slutt på segregeringen og få tryggheten tilbake til norske storbyer. 

 

Oslo sine utfordringer med segregering og økt utrygghet sprer seg også ut av hovedstaden. Der man ser kriminaliteten som har nådd nabokommunene som blant annet Lillestrøm, Bærum og Drammen, med steinkasting og vold mot uskyldige. I 2019 reiste innvandrergjenger til vestkanten for å presse vestkantungdom for penger, det samme som i 2018 da de ga bot om offeret møtte blikket til noen i den kriminelle gjengen. Man vet også at gjengene drar til vestkantfester for å bedrive vold og skape utrygghet.

 

Utfordringene i et mer og mer segregert samfunn hoper seg opp. Områdesatsing etter områdesatsing må til for å holde hjulene i gang i de flerkulturelle bydelene. Samtidig ser man økt grov kriminalitet, fortsatt stort frafall fra skolen, hele 1 av 4 som trenger særskilt norskopplæring og bare i Groruddalen flytter 1000-2000 etnisk norske vekk fra dalen

 

Man vet at den ikke-vestlige befolkningen nærmest dobler seg hvert tiår, fra å være rundt 147.000 personer i 2000, så 330.000 i 2010, for så å bli nesten 630.000 i 2020. Om utviklingen fortsetter vil den ikke-vestlige befolkningen være en klar majoritet i hele Norge innen 2060. Med dette kan man forvente økt segregering og en forverring av samfunnsstrukturen. 

 

Vi i Fremskrittspartiet mener at det er på høy tid at man legger vekk feilet integrering og har mer fokus på assimilering av vår vestlige kultur og frihetsverdier. Man må legge vekk sitt hjemlands kultur, og adoptere vår vestlige kultur og norske verdier. I tillegg burde man få en stans av ikke-vestlig masseinnvandring, ikke bosette flyktninger i Norge, men heller bruke midlene på millioner av flyktninger i flyktningleirer i nærområdene. Ytterligere tiltak vil være å ikke akseptere ukultur som barnehijab, nikab og burka, forby rituell omskjæring, og slutte å romantisere gangsterkultur. 

 

Norge er i endring. Demografien setter sitt preg på norske storbyer. Masseinnvandringen fører til radikale endringer, med store negative følger for vårt samfunn. Norge går sakte, men sikkert i fotsporene til Sverige. Fremskrittspartiet vil lære av våre naboer, og få en slutt på segregeringen og få tryggheten tilbake til norske storbyer. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere