Aud Valborg Tønnessen

Alder:
  RSS

Om Aud

Dekan på UiO:TF

Følgere

Publisert over 4 år siden

Takk for svar, Gard! Som du vet er jeg også medlem av Åpen Folkekirke. La oss fortsette det gode arbeidet for åpenhet og demokrati i Den norske kirke.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Selv om biskopene ikke har tenkt nytt siden 1995, så har det jo skjedd en hel del siden den tid. Blant annet ble det oppnevnt et utvalg av regjeringen som avla sitt svar i 1999. I dette utvalget deltok blant annet Turid Karlsen Seim, professor i teologi ved UiO. Og utvalget sa den gang: 

"Når utvalget har vurdert likebehandling  av  samboere  med  ektepar,  har  det  i  henhold  til  mandatet  avgrenset seg til å se på de stabile, ekteskapslignende samboerforholdene. Utvalget  mener  det  er  to  kjennetegn  ved  samboerskap  som  gjør  det  stabilt  og ekteskaplignende:

Samboerskap der det er felles barn regnes som stabile og ekteskapslignende.

Samboerskap som har vart en viss tid, som hovedregel i to år, regnes som sta-

bile og ekteskapslignende.

Når  utvalget  foreslår  likebehandling  av  samboere  med  gifte  på  enkelte

områder,  tas  det  utgangspunkt  i  disse  to  kriteriene."


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere