Gunnar Winther

Alder: 54
  RSS

Om Gunnar

Medlem av Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet (valgt som lek kirkelig tilsatt). Medlem av Kirkerådet. Kirkeverge i Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Lekt medlem av Nidaros bispedømmeråd og Kirkemøtet i perioden 2010 - 2014. Leder av Steinkjer menighetsråd 2005 - 2010. Sterkt engasjement for Den norske kirke som ei åpen og inkluderende folkekirke, med valgprosesser som gir tydelige valgmuligheter for alle medlemmer.

Følgere

Mellom Høyre og FrP

Publisert over 2 år siden

Kristelig folkeparti vil med dette veivalget knapt ha en eneste ny velger å hente mot sentrum/venstre. I stedet vil de få en avskalling der. Det eneste alternativet vil da være å ligge et sted mellom Høyre og FrP, og håpe på at de skikkelig blå kristenvelgerne kommer tilbake til partiet. Kanskje har noen, lederen for KrFu inkludert, trodd på dette med basis i den relative suksessen til det mye mer konservative Kristendemokraterna ved høstens valg i Sverige. Men dette vil ikke skje i Norge, fordi det politiske landskapet og diskursen i Norge er en helt annen enn i Sverige. 

Sannsynligheten for at KrF nå havner permanent under sperregrensen er derfor stor - med mindre det ved valget i 2021 er et overskudd av borgerlige velgere som stemmer taktisk på KrF for å berge ei fortsatt borgerlig regjering . Det samme kunstige åndedrettet som berget Venstre i 2017. Et mye mer sannsynlig scenario finner vi i Danmark. Der havnet Kristendemokraterne under 1 % allerede i 2007, og har siden vært der. 

Så lavt vil ikke KrF falle på en god stund, til det bor det for mange mennesker på Sør- og Vestlandet. Men under sperregrensen havner de nok. Dessverre, men makta i partiet (spesielt Rogaland) valgte det selv.

Gå til kommentaren

Mellom Høyre og FrP

Publisert over 2 år siden

Kristelig folkeparti vil med dette veivalget knapt ha en eneste ny velger å hente mot sentrum/venstre. I stedet vil de få en avskalling der. Det eneste alternativet vil da være å ligge et sted mellom Høyre og FrP og håpe på at de skikkelig blå kristenvelgerne kommer tilbake til partiet. Kanskje har noen, lederen for KrFu inkludert, trodd på dette med basis i den relative suksessen til det mye mer konservative Kristendemokraterna ved høstens valg i Sverige. Men dette vil ikke skje i Norge, fordi det politiske landskapet og diskursen i Norge er en helt annen enn i Sverige. 

Sannsynligheten for at KrF nå havner permanent under sperregrensen er derfor stor - med mindre det ved valget i 2021 er et overskudd av borgerlige velgere som stemmer taktisk på KrF for å berge ei fortsatt borgerlig regjering . Det samme kunstige åndedrettet som berget Venstre i 2017. Et mye mer sannsynlig scenario finner vi i Danmark. Der havnet Kristendemokraterne under 1 % allerede i 2007, og har siden vært der. 

Så lavt vil ikke KrF falle på en god stund, til det bor det for mange mennesker på Sør- og Vestlandet. Men under sperregrensen havner de nok. Dessverre, men makta i partiet (spesielt Rogaland) valgte det selv.

Gå til kommentaren

Innlegget til Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad burde egentlig få stå uimotsagt. Men forvirrede konspirasjonsteorier er også konspirasjonsteorier, så det er likevel på sin plass å kommentere det groveste i det Fjellstad skriver (sitat): "ABB utførte en politisk handling, i nær sammenheng med internasjonal krigføring. Ikke ulik handlinger som de han bekjempet gjorde". 

Dette er, Skogøy Fjellstad, en helt hinsides tolkning av handlingene til en høyreekstrem terrorist og barnemorder. Jeg tolker det som en deling av tankegodset til Breivik.

Gå til kommentaren

Skulle dette være mediekritikk?

Publisert over 4 år siden

Hanne Nabintu Herland gjør et forsøk på å bruke valget i Nederland til å beskrive ensidigheten og tilkortkommenheten i norske medier. Selvsagt uten å komme med konkrete eksempler. For en som fulgte godt med på dekningen, er det vanskelig å kjenne seg igjen. Faktisk var heller det motsatte tilfellet. Ønsker Herland eksempler, kan jeg skrive et innlegg til. Hvis ikke finnes det søkefelt hos de enkelte aviser, eventuelt Google.

Gå til kommentaren

På kornet om kirkevalg

Publisert over 4 år siden

Karl Øyvind Jordell har skrevet mye bra om kirkevalg - og motstanden mot endringer i demokratisk retning - men dette var en særdeles god oppsummering. 

Takk spesielt for henvisningene til kirkerådssaken fra 2012, den hadde jeg nesten glemt. Det var jo med nød og neppe vi fikk gjennom åpningen for alternative lister på Kirkemøtet 2013. Kanskje ikke så rart med det saksgrunnlaget som ble framlagt. Og ja; Det framstilles nå som nesten umulig å skaffe minimum 7 kandidater til ei valgliste og samle 150 underskrifter. Eller nei; Det er visst egentlig prinsipielt problematisk, vi er jo et trosfellesskap og ikke et meningsfellesskap! 

Men valg skal vi selvsagt ha, bare ikke tydelige alternativer og reelle valgmuligheter.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere