Henry Østhassel

Alder: 70
  RSS

Om Henry

Konservativ kristen

Følgere

Finland?

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.
Sannheten er også at Finland heller aldri har eksistert som stat før 1917.

Ja, Finland er bare et av mange "nye" land som er kommet til de siste par hundre årene.

Etter Babels Tårn spredde Gud menneskene utover jorden og ga hvert folkeslag grenser de skulle leve trygt bak. Apostlenes gjerninger 17, 26 og 27: «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham.»

Vi er kjent med alle lidelsene de Europeiske koloniherrer skapte i Afrika og Midt Østen når de i opprør mot Gud satte opp grenser etter eget maktbegjær og grådighet på tross av etniske grupper og folkeslag. Der har siden vært store konflikter i alle disse områdene fordi mennesket opphøyde seg selv til herrer og satte grenser etter eget forgodtbefinnende.

Herr Gullberg - jeg bryr meg fint lite hva amerikanere, europeere, russere, kinesere, araberne eller FN mener om Israel - det er meg kvekkende likegyldig -  det er hva Gud Skaperen av alle landene sier i Bibelen som er den gjendende råderett. Det er Gud som råder - ikke FN.

Gå til kommentaren

Litt fakta

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.
Forøvrig er hverken annekteringene av Øst-Jerusalem eller Golan godkjent av verdenssamfunnet, og følgelig er de heller ikke folkerettslige. Ellers så kan jeg opplyse om at Vest-bredden ikke er forsøkt annektert av Israel slik som kartet viser.

Den vedlagte linken viser grensene slik jeg også ser dem.

Staten Israel ble opprettet 14.mai 1948. Den følgende dag ble Israel angrepet av hærene til Egypt, Syria, Jordan og Irak. Etter mange måneder med vill kamp, fastlo Sikkerhetsrådet i FN at situasjonen utgjorde en trussel mot verdensfreden og gav ordre om ildens opphør, men først sommeren 1949 klarte FN å få istand en våpenhvile mellom Israel og hver av de angripende stater. Partene bandt seg til etterfølgende fredsforhandlinger med sikre og endelige grenser som mål. Det var første og siste gang araberstatene ville anerkjenne staten Israel, før fredsavtalen med Egypt i 1979.

Det var i en selvforsvarskrig at Israel fikk kontrollen og administrasjonen i Judea, Samaria, Gaza og Golan. Egypt og Syria angrep 5.juni 1967 i sør og nord. Samme dag fikk kong Hussein i Jordan det råd av Israel gjennom FN-sjefen i Jerusalem, at han burde holde seg i ro, men han angrep straks langs hele våpenhvilelinjen fra 1949, også i Jerusalem som da var en delt by. Slik mistet Jordan Vestbredden, som de hadde okkupert, men ikke fikk verdenssamfunnet med på å annektere i 195o.

Sovjet fikk som vanlig sammenkalt Sikkerhetsrådet for å redde araberne fra militær katastrofe. Resultatet ble resolusjon 242 som krever at Israel skal trekke seg tilbake fra «okkuperte territorier», men altså ikke alt land erobret i selvforsvar. FN hadde så stor respekt for sitt eget grunnprinsipp – som er nasjonenes suverenitet – at FN gjentok at Israel har rett til grenser som kan forsvares.

IDF (Israels hær) trakk seg ut av Sinaihalvøya, over 90% av det besatte området, men ble stående i Judea, Samaria, Gaza og Golan. Disse områder anser Israel ikke som okkupert, men administrert; og har folkeretten på sin side (4. Genèvekonvensjon, art.2). Golan ble lagt under israelsk lov i 1981, og Israel gjentok stadig sitt tilbud av 1949 om fred og sikre grenser som kan forsvares (res. 242). Nabostatene og terrororganisasjoner som PLO, Hamas og Hizbollah må altså først bevise sin fredsvilje, før Israel kunne og kan forhandle om «land for fred». Hamas krever alt fra Jordan til Havet.

I tiden etterpå var det i Vesten, også i Norge, alminnelig forståelse for at Israel ikke uten videre kunne oppgi Judea, Samaria og Gaza. Også Golan var nødvendig, nemlig til forsvar av Nord-Israel, det viste dessuten den nye angrepskrigen i 1973, da Syria og Egypt igjen rettet et samordnet angrep på staten Israel med full utslettelse som mål. Den militære lærdom av angrepskrigene var og er at det er umulig å forsvare den smale landstripen som heter Israel uten et minimum av strategisk dybde. Den senere tids utvikling i Egypten og andre naboland hvor Det Muslimske Brorskap søker makten, gjør dette ytterligere klart. I Europa ser man i dag ut til å glemme at Hamas er et utskudd av Brorskapet..

De palestinske arabernes ledelse har lenge ved sine historikere forsøkt å stjele hele Israels gamle historie . 14.mai 2011 uttalte president Mahmoud Abbas det var ikke jødenes historie som gikk tusenvis av år tilbake før vår tidsregning, men «nasjonen Palestina» som hadde en 7000 årig historie i Kanaans land. Sannheten er at Palestina aldri har eksistert som stat og Jerusalem aldri som noen arabisk hovedstad. Palestina forsvant med det britiske mandatområdet som ifølge Peel-kommisjonen var det eneste folkerettslige innhold i Palestina-begrepet.

Gå til kommentaren

Israels grenser herr Gullberg?

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.
Jeg har spurt tidligere men gjentar: Hvor går Israels "historiske grenser" slik det uttrykkes i partiprogrammets pkt. 13? Går disse grensene slik at en muslimsk innvandrer synes det er greitt å stemme på DK?

Israels grenser er slik i dag ut fra folkerettslig annerktering etter forsvarskriger.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Redaktør Jon Magne Lund skriver: "Dette står i skarp kontrast til hva Brorskapets talsmann Gehad El-Haddad har meldt på twitter. «Vi skal alltid være ikke-voldelige og fredelige, men vi vil stå oppreist, sterke og utfordrende», skriver han."

Kjære vene, hvor naive går det an å bli? Følger ikke redaktøren med på nettet? Internett renner jo over av Brorskapets målsettinger.

En kvinnelig syrisk psykriatiker Wafa Sultan er oppvokst i Islam og advarer om Islam.

Brigitte Gabriel forteller på CNN om hvorledes Islam ødela Libanon.

Jeg vil ikke skrive hva som er Brorskapets målsettinger for da blir nok kommentaren raskt slettet. Hadde Hitler tatt makta i dag ville den samme mekanismen ha inntrådt mot de som ville advare om faren med nazistene - og man ville blitt sensurert og kneblet. Winston Churchill ble jo latterliggjort for sine klare advarsler, alle måtte jo skjønne at herr Hitler var demokratisk valgt - så da så.

Peace in our time som Neville Chamberlain sa etter møtet med herr Hitler - yeah, that will be the day som ateisten Pat Condell sier.

 

 

Gå til kommentaren

Skam deg Oddbjørn!

Publisert nesten 8 år siden
Jeg er ingen Sarons Dal-venn, men så er det heller ikke Sarons Dal eller karismatisk kristendom som er poenget mitt her. Derimot er det med vantro jeg registrerer hva slags ekstremt grums som tydeligvis finnes i deler av det kristenkonservative folkedypet. Her er det tydeligvis en himmelropende manko på så vel demokratisk sinnelag og forståelse, som på normal folkeskikk. Antikrist? Pøh!

Var det virkelig med vantro du registrerte at ekstremt grums også finnes i deler av det kristenkonservative folkedypet?

Vidkun Quisling var forsvarsminister i to Bondeparti-regjeringer - betyr det at Senterpartiet er noe ekstremt grums?

Jeg trodde at du visste at ekstremt grums finnes i alle partier. Men jeg vil ikke legge meg på ditt lavnivå og ilegge store befolkningsgrupper eller partier meninger de ikke har på grunnlag av enkelte "galningers" uttalelser.

Skam deg Oddbjørn!

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere