Henry Østhassel

Alder: 70
  RSS

Om Henry

Konservativ kristen

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Var ikke du orientert før det sto i tråden?

Nei

Gå til kommentaren

Gapestokk journalistikk

Publisert nesten 7 år siden
Johannes Morken – gå til den siterte teksten.
Til orientering: Østhassels klage er avslått.

Dette var en skammelig og amatørmessig handtering av en klage av en debattredaktør. Istedet for å imformere klageren misbruker debattredsaktøren sin mediemakt og henger klager ut i forumet - og uten først å svare til klageren selv. En profesjonell redaktør ville svare direkte til klageren med en begrunnelse på avslaget - om man ikke bevisst vil misbruke sin mediemakt slik som jeg opplever at Johannes Morken gjør her.

En slik offentlig "orientering" fra debattredaktør Johannes Morken i Verdidebatt oppfatter jeg som ren uthenging - og en skammelig amatørmesig gapestokkjournalistikk.

Nå er jeg blitt veldig hardhudet med årene, men sartere sjeler ville lett fått store problemer etter et slikt grovt overtramp fra en debattredaktør.

Jeg oppdaget også at Verdidebatt har endret den første uthengingen hvor det opprinnelig stod: (MODERATOR HAR FJERNET AVSNITT SOM ER BRU8DD PÅ RETNINGSLINJENES) Jeg vedla speilbilde av den opprinnelige uthengingen som vedlegg til klagen.

Etter at klagen var innsendt har Verdidebatt (Johannes Morken??) tilføyd: punkt 4: «- Vis respekt, særlig for dem du er uenig med.
 - Ikke så tvil om andres motiver.
 - Ikke fordrei andres meninger.
») Dokumentforfalskning?

Avslaget og uthengingen vil bli påklaget til redaktøren i Vårt Land (kanskje bukken til havresekken) Regner med litt mer proffesjonell behandling der.

Gå til kommentaren

Kjærlighetsbudet

Publisert nesten 7 år siden
Jeg støtter hverken kristne eller homofile som ikke kan akseptere andre som mener noe annet enn dem selv. Jeg er i mot en hver form for undertrykkende retorikk for å holde andres overbevisninger nede om det kommer fra kristenbevegelser eller homobevegelser.

Takk for klargjøringen Tina.

Jeg støtter heller ikke de som hetser eller undertrykker andre - og har aldri oppfattet at noen i min kristne omganskrets gjør det. Dette er en selvfølgelighet.

Du skiver også: "Som kristne har vi fått et sentralt bud fra Jesus. Det er det dobbelte kjærlighetsbudet. Du skal elske Gud og du skal elske din neste som deg selv." Der er vi helt på linje - men det er nettopp dette som blir så grovt misbrukt og forvrengt hvor man gjør Guds kjærlighetsbud om til at sex mellom menneskene er kjærligheten Bibelen snakker om - noe som er er grov forvrengning. Og når Evangelisk kristne reagerer på denne absurde forvrengningen av kjærlighetsbudet blir de beskylt for å være sex fiksert, mørkemenn og alle andre slags skjellsord - og blir regelrett forfulgt. Den Kinesiske "Himmelske Mannen" som han kalles, satt fengslet i Kina i årtider og ble grovt torturert av de Kinesiske komunistiske ateistene for sin kristne tro. I sin bok likestilte han Vestens verbale forfølgelse av kristne som ikke bøyde av for tidsårnden, med den fysiske forfølgelsen av de kristne i Kina.

Så fortsetter du: "Da blir spørsmålet, hvordan kan vi elske vår neste hvis vi ikke en gang er villig til å prøve å se hvem vår neste er eller forstå hvordan han tenker?" Her er vi ikke på linje - nå søker jeg svar i Bibelen og finner at hverken Jesus eller disiplene var rause og inkluderende med synderne som ikke ville omvende seg. Tvert imot - de støtte dem bort. Jesus tilga alle som ba om det - og omvendte seg. Og det er nettopp dette de homofile ikke vil høre noe om - og det er kjernen til "konflikten" mellom de homofile og evangelisk kristne.

For meg er kjærlighet til mennesker ikke å skue hunden etter hårene og gå i tog sammen med dem - det er det motsatte av kjærlighet. Å bli hetset, latterliggjort og forfulgt for å forkynne sannheten om omvendelse,tilgivelse og derved evig liv med Gud - er å vise kjærlighet. Som du ser i denne tråden og i andre tråder blir mann raskt hetset og forfulgt for skrive om omvendelse fra synd.

Gå til kommentaren

Forlengst nådd målet

Publisert nesten 7 år siden
Den dagen LHBT personer blir akseptert for den de selv ønsker å være og får gå i fred på gatene uten å møte andres forakt, den dagen mister paraden sin funksjon.

De homofile har for lengst nådd målet og har i årtier sittet i Storting og i regjeringer og andre toppstillinger i samfunnet. De homofile er inkludert i samfunnet. De er likestilt så langt det lar seg gjøre. Men naturen selv stanser full likestilling fordi deres homoseksuelle aktiviteter kan aldri avle barn slik heteroseksuelle aktiviteter kan. Og å begynne å tukle med naturen er å tukle med Skaperen selv.

Å gå i slike obskøne parader skaper bare mer forakt blant store deler av befolkningen, og homobevegelsen skyter seg selv i foten. Å reise rundt i våre skoler og oppfordre våre barn til å eksperimentere med samme kjønn er fullstendig forkastelig - og skaper enda mer forakt for de homofile.

De Evangelisk Kristne møter i dag stor forakt og er direkte forfulgt av homobevegelsen og deres sympatisører for å forkynne hva Bibelen sier om homofili uten at vi går i tog for det - selv om vi er den mest forfulgte gruppen i Norge i dag. Den svenske homobevegelsen stevnet Pastor Åge Green for retten for å lese opp hva Bibelen fortalte om homofili i 2003. Green ble dømt til en måneds fengsel i Kalmar tingrett i 2004, men i 2005 ble dommen omgjort i lagmannsretten i Göta etter en ubehagelig enorm internasjonalt interesse.

Du skriver fine ord om raushet og inkludering uten at du forklarer hva du egentlig mener eller ikke mener. Er det inkludering i det sekulære samfunn eller i det religiøse? - eller begge deler?

Jesus døde for alle de som tar imot Ham - og omvender seg fra sine syndige veier. Jesus inkluderte aldri de som ikke omvendte seg - han inkluderte bare de som omvendte seg. Hverken Jesus eller apostlene snakket om raushet ovenfor syndere - de forkynte nåde ved omvendelse for alle synder.

En som i følge Bibelen lever i åpenbar synd kan aldri inkluderes i en kristen menighet i følge Bibelen uten at de omvender seg - heteroseksuelle som homoseksuelle og alle andre synder - men snart blir man kastet i fengsel for å si det.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 7 år siden
Er det å identifisere noe som dogmatisk, det samme som å hetse?

Kommer an på måten det sies på - og sammenhengen - mange misbruker også dette - du oppleves som ryddig og grei - masse fremmedord, men saklig og greit.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere