Henry Østhassel

Alder: 70
  RSS

Om Henry

Konservativ kristen

Følgere

Hvilken samfunnsmodell ville Gud for Israel?

Publisert nesten 8 år siden

La meg innledningsvis slå fast at jeg overhodet ikke påstår at Gud hverken er rød, blå, gul, grønn eller andre politiske farger.

Jeg påstår heller ikke på noen måte at vårt «moderne» samfunn kan sammenlignes med det jeg siterer fra Bibelen nedenfor, men likhetstrekkene er påfallende med hva som har skjedd når vi nå har kastet Gud ut av samfunnet slik jødene gjorde på Samuels tid. De samme prinsippene gjelder helt til denne tidsalder er til ende ved Jesu gjenkomst.

Jeg er alltid forsiktig med å sitere Bibelen når jeg skriver avis artikler, men jeg ble forbauset når jeg nylig leste 1 Samuels Bok - kapittel 8 som beskriver hvorledes Gud advarte jødene inntrengende mot å ta samfunnsmodellen til alle de andre folkeslagene. Jeg hadde lest kapitlet flere ganger før uten å reflektere over det.

Guds samfunnsmodell

Gud ville at Israel skulle være frie og trygge og elske og tilbe Skaperen som konge og hersker, og holde Hans forskrifter slik at Han kunne velsigne folket med fred, helse, rettferdighet, trygghet, rikelige avlinger, overflod, regn i rette tider i rette mengder, en natur i balanse, osv. osv. Hadde jødene holt seg til Gud hadde ingen fiender angrepet dem ganske enkelt fordi det aldri hadde falt dem inn. Aldri! Vi skal huske på hver gang Israel ble angrepet var det Herren som sendte fienden og la Israel i fiendens hender som straff for synd og frafall fra Herrens veier. Hver bidige gang! Og når de forkastet Gud som konge og Herre og ville ha en konge som alle andre advarte Gud dem inntrengende om hva prisen ville bli – la oss lese ordrett fra nettbibelen.

Samuels Bok kapittel 8, 1 - 17:

 1. Da Samuel ble gammel, satte han sønnene sine til dømme over Israel. 
 2. Den førstefødte het Joel, og den andre het Abia. De var dommere i Beer-Sjeba. 
 3. Men sønnene fulgte ikke i Samuels fotspor. De søkte urett vinning, tok imot bestikkelser og fordreide retten.
 4. Da samlet alle de eldste i Israel seg og kom til Samuel i Rama. 
 5. De sa til ham: «Nå er du gammel, og sønnene dine følger ikke i dine fotspor. Sett derfor en konge til å styre oss, slik alle de andre folkene har.»
 6. Men Samuel så med uvilje på dette at de sa: «Gi oss en konge som kan styre oss!» Og han ba til Herren. 
 7. Men Herren sa til ham: «Hør på folket og alt de sier til deg! For det er ikke deg de har forkastet; det er meg de har forkastet og ikke vil ha til konge over seg.
 8. Det har de gjort fra den dagen jeg førte dem opp fra Egypt og til denne dag. De har forlatt meg og dyrket andre guder. Og slik gjør de nå mot deg. 
 9. Så hør på dem! Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.» 
 10. Samuel fortalte folket som krevde en konge av ham, alt hva Herren hadde sagt.
 11. Han sa: «Dette er rettighetene til kongen som skal herske over dere: Han vil ta sønnene deres og sette dem til å gjøre tjeneste ved kongens vogner og hester, og de må løpe foran vognen hans.
 12. Noen vil han gi kommando over tusen mann og noen over femti. Noen må pløye åkrene og høste inn avlingen hans, andre må lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene.
 13. Døtrene deres vil han sette til å lage salver, til å koke og bake. 
 14. De beste jordene, vinmarkene og olivenlundene deres vil han ta og gi til mennene sine.
 15. Av åkrene og vinmarkene deres vil han ta tiende og gi til hoffmennene og tjenerne sine.
 16. Slavene og slavekvinnene, eslene og de beste oksene deres vil han ta i sin egen tjeneste.
 17. Av småfeet deres vil han ta tiende, og selv må dere gjøre slavearbeid for ham.
 18. Når den dagen kommer, skal dere skrike høyt over kongen dere valgte. Men Herren skal ikke svare dere den dagen.» Sitat slutt.

Gud formelig ropte ut til sitt utvalgte folk: «Men advar dem inntrengende, og fortell dem hvilke rettigheter kongen deres vil få.» Gud har gitt mennesket fri vilje til å velge, enten velger vi rett eller så velger vi feil – noen prøver å innbille oss at der er mellomveier – det er løgn!

Hva fikk jødene når de forkastet Gud som hersker? – la oss se litt på det - litt omskrevet.

 • Folket fikk et hoff av politikere og byråkrater som skulle herske over dem.
 • Herskerne skulle ha fete lønninger og gode pensjoner langt over den vanlige mann.
 • De skulle ha flotte bygg og reiste på første klasse.
 • Folket fikk høye skatter og avgifter som skulle finansiere herskernes overdådige livsstil.
 • Folket måtte brødfø hele hoffet av politikere og byråkrater.
 • Folket måtte finansiere en arme.
 • Folket måtte finansiere og lage krigsvåpen og utstyr til stridsvognene.
 • Folket måtte ofre deres sønner til hæren.
 • Folket måtte slave for herskerne. Folket måtte gi fra seg de beste eiendommene 

Er der noen paralleller til det vi har fått i Norge når vi etter krigen gradvis har kastet Gud ut av skoler og samfunn?

Vårt opprør mot Gud

Etter hvert som Gud velsignet vårt land med fred og rikdom langt utenfor våre fedres fatteevne ble vi oppblåste og gjorde opprør mot Ham som velsignet oss – slik Israel så ofte gjorde – som i Israel skjedde det også gradvis i Norge, stykke for stykke - i år etter år. I hele etterkrigstiden har sosialistene systematisk arbeidet for å fjerne Jesus ut av skoler og samfunn. Gjennom egne statsråder fikk de kontroll over kirken og innsatte bevisst mange liberale biskoper og prester som avskrev fortapelsen og forkynner en falsk lære, slik at befolkningen gradvis mistet troen og gudsfrykten. Venstresiden sikret seg «kontroll» over media og hjernevasket befolkningen til å tro løgnpropagandaen de serverte. I årtider hadde de full kontroll på den eneste radio og TV-stasjonen NRK - hvor de gradvist og helt bevisst gjorde løgn til sannhet og sannhet til løgn. A-pressen har i årevis kjøpt ut flere aviser og plassert sine folk i viktige posisjoner. Systematisk gjorde de pressestøtten til å bli selve navlestrengen for enhver avis – og dersom en avis fremviser holdninger «systemet» ikke liker, kutter de enkelt og greit navlestrengen ved å frata avisen den livsnødvendige pressestøtten - slik det skjedde med avisen Norge IDag.

Litt etter litt - bit for bit.

Litt etter litt fjernet de læren om Jesus ut av skoler og samfunn og erstattet læren om Ham med lavpannet utviklingslære (at vi kommer fra lavpannede aper) og hedonistisk morallære. De innførte fri oppdragelse - de innførte fosterdrap og "ofrer"15.000 barn hvert år på lystens alter - de sa at homofili er normalt - de endret ekteskapsloven og innførte likekjønnet ekteskap - de legaliserte kjøp av barn (surrogati) - de lar den aller groveste pornografien flyte fritt på nettet og inn i våre barnerom - de "verdinøytraliserte" alders og sykehjem - de innførte en religionsundervisning som sier at alle religioner er like gode – noe Bibelen klart aviser som en falsk vranglære. Jesus sier selv; «Ingen kommer til Faderen utenom gjennom meg.» - Alt annet er løgn.

Neste barriere de fjerner er at de snart godkjenner polygami - deretter pedofili. Høyesterettsadvokat Tor Erling Staff – som selv lever i homofilt partnerskap – sa for flere år siden at han selv lot seg ”bruke” av homoseksuelle menn som 12 åring, og ”skryter” til og med offentlig av at han hadde stor ”glede” av det - og han er fremdeles høyesterettsadvokat! Så vi må forvente at pedofili vil bli akseptert innen 2030 slik det var i andre store "siviliserte" samfunn som Perserriket, Grekerriket og Romerriket dersom Norge ikke raskt skifter kurs.

Prisen amerikanerne betalte for å fjerne Gud ut av samfunnet viste seg umiddelbart. 

Enorme kostnader

Samtidig som sosialistene fjernet Gud ut av skoler og samfunn og innførte hedonisme, ble befolkningen gradvis påført enorme utgifter til et hurtigvoksende gigantisk hoff av høytlønte politikere og byråkrater - slik jødene ble når de fjernet Gud ut av samfunnet. Litt av et paradoks, er det ikke? Vi er oversvømt mektige herskere (byråkrater) som gjør åpenbare overgrep mot befolkningen og dekker over uretten.

Bare de siste åtte avkristningsårene har vi fått 80.000 nye offentlige ansatte til en prislapp av 40 milliarder - og AP skryter av det. Samfunnet er nå belastet med over 300.000 flere byråkrater enn nødvendig. Vi har byråkrati stort nok til å administrere langt over 20 millioner mennesker - vi er 5 millioner.

Gud ga oss 10 bud og en samvittighet. Vi kastet både Ham og samvittigheten ut av samfunnet og erstattet Ham med et overdimensjonert hoff av høytlønte politikere og byråkrater som nedlesser oss med et hav av uoversiktlige lover og forskrifter de selv ikke klarer å overholde, samtidig som befolkningen påføres stadig nye skatter og avgifter for å betale for dette stadig voksende overdimensjonerte høytlønte «hoffet» - stikk imot Internasjonalen sosialistene synger så flittig fra - vers 3 lyder slik: «Imot oss statens lover bøyes, av skatter blir vi tynget ned.» I dag betaler vi langt over 70% av våre inntekter i skatter og avgifter for å lønne dette voksende offentlige uhyret.

Lønn, diett, kontorer og pensjonsutgiftene til vårt overdimensjonerte byråkrati betyr mellom 100 og 200 milliarder mindre til helse, eldreomsorg, skoler, veier, forsvar osv. osv. Og det skremmende er at vi har fått et så mektig byråkrati at de knekker den ene politisk valgte statsråden etter den andre, slik at de springer gråtende ut av møter. Skremmende, er det ikke?

Så lenge sosialistene har mediekontrollen gjennom A-pressen, NRK og pressestøtten propaganderer de med at alt dette er et gode for «fellesskapet» slik sosialistene gjorde i Hellas, Kypros, Italia, Spania, Portugal, Irland, Frankrike osv. - inntil bobla sprakk. Vestlige myndighetene er snart så desperate etter penger for å finansiere dette vanviddet, at de gradvis fører de oss inn i det totalitære kontrollsamfunnet slik at de lett kan kontrollere og konfiskere alle dine eiendeler med et museklikk for å finansiere deres vanvittige pengesløseri.

Fra Israelvenner til Isral fiender

Når kristendommen enda satt dypt i folkesjela var Arbeiderpartiet svært vennlig innstilt ovenfor Israel. Etter hvert som Norge ble avkristnet og vi innførte fremmede religioner der utryddelsen av Israel er offisiell politikk endret holdningene seg gradvis radikalt ovenfor Israel og jødene. Jo lengre til venstre, jo mer Israel fiendtlig. Og en frafallen kirke er like Israel fiendtlige - mens ateisten Pat Condell støtter Israel. Litt av et paradoks, er det ikke?

Å tukle med Israel og Jerusalem er farlig for ethvert land. Gud bruker et utrykk om at vi da rører Hans øyesten, når noen rører vår øyesten reagerer vi instinktivt og umiddelbart for å beskytte øyet. Derfor skal vi vokte oss vel hva vi gjør i forhold til Israel! Gud sier i Bibelen: De som velsigner Israel skal bli velsignet, og de som forbanner Israel skal bli forbannet. Islamske land som predikerer utryddelse av Israel lider under grufulle diktatorer, undertrykkelse, krig, sult, nød, forfølgelser osv. osv. Kan årsaken være at den som forbanner Israel blir selv forbannet - slik Gud sier i sitt ord?

 De Evangelisk kristne tar Guds ord på ramme alvor og ser med stor bekymring på SV`s anti Israel holdninger. Vi ser på dette sammen med avkristningen av landet som en stor fare for vår nasjon.

Grenser etter Babels Tårn.

Etter Babels Tårn spredte Gud menneskene utover jorden og ga hvert folkeslag grenser de skulle leve trygt bak. Apostlenes gjerninger 17, 26 og 27: «Av ett menneske har han skapt alle folkeslag. Han lot dem bo over hele jorden, og han satte faste tider for dem og bestemte grensene for deres områder. 27 Dette gjorde han for at de skulle søke Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og finne ham.»

Vi er kjent med alle lidelsene de Europeiske koloniherrer skapte i Afrika og Midt Østen når de i opprør mot Gud satte opp grenser etter eget maktbegjær og grådighet på tross av etniske grupper og folkeslag. Der har siden vært store konflikter i alle disse områdene fordi mennesket opphøyde seg selv til herrer og satte grenser etter eget forgodtbefinnende.

Gud har skapt alle mennesker likeverdige, Gud elsker alle etniske grupper. Som Han sier i sitt ord har Han plassert i hvert folkeslag i hver sine områder der Han ønsker at de skal leve i fred bak trygge grenser og lete seg frem til Ham - men også her gjør mennesket opprør.

Multikulturelt samfunn.

Sosialisten Olof Palme avkristnet Sverige, og i sitt opprør mot Gud innførte svenskene det multikulturelle samfunn som er blitt en hellig ku for de venstrevridde 68`erne som søker å kvele alle som våger å kritisere "eksperimentet" med alskens intellektuelle skjellsord. Selv om problemene eskalerer i skremmende tempo skal det ikke nevnes i media annet enn en liten reportasje nå og da.

Resultatet er flere hundre områder etniske svensker ikke våger seg inn i eget land fordi de blir diskriminert og forfulgt - heller ikke politi og brannbiler våger seg inn, og de har fått verdens nest høyreste voldtekts statistikk. Sverige er blitt en etnisk og religiøs trykkoker som fort kan eksplodere, men main stream media unnlater å rapportere om de enorme problemene i frykt for ikke å være politisk korrekte. Det er arven etter landsfaderen Olof Palme. Om noen våger å advare om dette blir de fort stemplet som rasister, islamofobe, nazister, Breivik sympatisører osv. osv. Herseteknikkene er mange.

Det kristne i Libanon ble "fanget" inn i det "flerkulturelle" og endte opp med radikal Islam som førte til et ødelagt land slik Birgitte Gabriels advarer oss mot, slik også den syriske kvinnelige psykiateren Wafa Sultan gjør - blant mange, mange andre.

Norge tilbake til Gud.

Uten Gud vil samfunnet raskt gli inn i det totalitære, friheter vi har i dag vil snart være en fjern drøm om vi ikke får en kursendring. Vi er så alt for nær det totalitære kontrollsamfunnet.

Partiet De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt fantastiske samfunn på tilbake i våre skoler og samfunn. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen.

Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

Gå til innlegget

Du er sjanseløs mot «Systemet»

Publisert nesten 8 år siden

I hele Stoltenberg perioden har de rød/grønne sammen med forvaltningen helt bevisst latt norske borgere lide stor urett og enorme belastninger for forvaltningens egne feil – til tross for at de alle var fullt klar over uretten.

Dette er utilgivelig av en regjering, og viser klart at folk flest er totalt rettsløse mot staten med de rød/grønne i regjeringskontorene.

Hadde dette skjedd en rik person, hadde den rike umiddelbart satt landets beste jurister i aksjon og raskt vunnet sin rett i en helt opplagt sak – vi husker jo alle Røkke og Aker Solutions for få år siden satte statsråd Brustad ettertrykkelig på plass. Men etter SkatteFUNN fadesen lå der mange ruinerte mennesker uten midler til juridisk bistand. Arbeiderpartiet lot dem ikke bare ligge der, de «sparket» og «mishandlet» dem på det groveste mens de lå nede. Ok, ok, du tror sikkert jeg overdriver – les videre og se websiden www.skattefunnfadesen.info – alt er rikelig dokumentert. Vi er på full fart inn i kontrollsamfunnet og alle står i faresonen for offentlige overgrep hvor du er sjanseløs mot systemet.

Arbeiderpartiet sterkt ut i opposisjon

Før stortingsvalget i 2005 var Arbeiderpartiet svært aggressive mot den forrige regjeringen over SkatteFUNN rotet mange vanlige mennesker – ikke de rike – men vanlige mennesker var blitt utsatt for av forvaltningen under Bondevikregjeringen. I 2004 og 2005 ble jeg fortalt av Arbeiderpartiet at dersom de vant valget (i 2005) skulle de umiddelbart rydde opp i SkatteFUNN fadesen. Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Grethe Fossli brukte svært sterke ord mot forvaltningen på vegne av Arbeiderpartiet i opposisjon i Stortinget den 8 oktober, 2004. Hun skrev blant annet: ”Ihht. oppslag i media, samt personlige henvendelser, har jeg blitt gjort kjent med at gründere har blitt villedet, av offentlig ansatte, til å tro at ulønnet arbeidsinnsats ville gi dem skattefradrag under Skattefunnordningen. Disse har fått store fradrag godkjent av ligningsmyndighetene, for så å motta krav om tilbakebetaling av pengene i ettertid. Hva vil statsråden gjøre for de som er blitt ført bak lyset og har tapt penger?”Sitat slutt.Det er et alvorlig sykdomssymptom i et rettssamfunn når offentlige ansatte villeder og fører befolkningen bak lyset slik at de taper penger, slik Arbeiderpartiet så klart påpekte - i opposisjon.

Kan det bli verre? Ja visst, det gjorde det, i stedet for å rydde opp i SkatteFUNN fadesen når de kom i posisjon, lot Arbeiderpartiet og den rød/grønne regjeringen forvaltningen attpåtil straffe SkatteFUNN ofrene med store straffegebyrer for problemer de var fullt klar over at forvaltningen selv hadde forårsaket. I mitt tilfelle kr. 72.850,-. Pengene ble tvangsinndrevet gjennom Statens Innkrevingssentral. 

Historien er ikke hentet fra en Staliniststat, ei heller er det løse påstander. Utrolig sier du, ja visst det er det, men alt er rikelig dokumentert i web siden www.skattefunnfadesen.info Uretten har faktisk pågått i Norge i begge Stoltenberg periodene.

Arbeiderpartiet lot bevisst uretten fortsette

Det første de rødgrønne gjorde når fikk makta høsten 2005 var å kjøpe en eiendom på fire mål til 30 millioner i Oslo av nå avdøde Svein Erik Bakke (Vaske Bakke) og gjorde en rik mann enda rikere. Straks etter at de rødgrønne vant valget minnet jeg Arbeiderpartiet pr. brev og E-mail om at SkatteFUNN ofrene fortsatt led grusomt av uretten staten forøvet mot dem, og at jeg selvfølgelig forventet at de ville innfri løftene de kom med i opposisjon. Svaret var øredøvende taushet. Jeg fulgte opp og ringte dem 3-4 ganger og ble da møtt av aggressive og irriterte politiske rådgivere som nå anså meg som et plagsomt problem. De hadde nemlig ikke tenkt å gjøre noe som helst med saken. Jeg ble raskt persona non grata. Så troverdige er Arbeiderpartiet.

Vel vitende om at mange vanlige mennesker led stor urettmessig urett valgte Arbeiderpartiet og de rødgrønne med fullt overlegg å la ofrene for forvaltningens eget SkatteFUNNrot fortsette å lide, til tross for at de visste om at vi var blitt rundlurt av forvaltningen slik at vi hadde tapt mye penger - slik Arbeiderpartiet selv så sa og skrev - i opposisjon. I stedet for å rydde opp i posisjon lot utrolig nok Arbeiderpartiet forvaltningen attpåtil  straffe ofrene for forvaltningens eget rot.

Hardt ut mot sine egne

Den 30 juni, 2006 – omtrent 9 måneder etter at Arbeiderpartiet fikk makta sier Grethe Fossli (AP) til Farsunds Avis:”Bondevik-regjeringen burde ryddet opp for to år siden da jeg tok opp saken. At det ikke ennå har blitt gjort på en akseptabel måte er altfor dårlig. Man bør innse at man her har lurt mange mennesker og ta konsekvensen av det.”Hun fortsetter i samme artikkelen:”Uavhengig av hvem som sitter med regjeringsmakten bør man få ryddet opp i dette rotet en gang for alle.”– Jeg har hatt kontakt med Henry Østhassel nylig. Jeg jobber med saken og kommer til å ta et par telefoner, sier Fossli.”Jeg tror hun oppriktig mente dette, men ingenting skjedde, og det viser tydelig at Arbeiderpartiet ville la uretten fortsette. Og når en journalist fra Dagens Næringsliv ringte henne to dager etterpå ville hun plutselig ikke uttale seg lengre! En tydelig indikasjon på munnkurv fra Arbeiderpartiet, som dermed helt tydelig viser sviktet mot den lille mann, som de prøver å innbille velgerne om at de er for. Løgn og bedrag!

Frp stod på for den lille mann

Fremskrittspartiet arbeidet utrettelig for den lille manns sak mot denne åpenbare uretten – til tross for at de visste om at jeg var medlem i Krf. Uten at FrP hadde arbeidet så hardt både foran og bak kulissene hadde jeg aldri maktet å få saken opp for retten, og hadde måttet leve med uretten resten av livet. De fikk min stemme ved forrige valg og jeg håper at de gjør et knallvalg i år.

Men i år stemmer jeg på partiet De Kristne som vil samarbeide med Frp mot urett og offentlige overgrep.

Viktigst av alt - De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunn, slik at vi kan bygge landet mer etter Guds prinsipper. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen. Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

Gå til innlegget

Norges tvilsomme rettsvern

Publisert nesten 8 år siden

Kommer man uforskyldt i konflikt med staten er folk flest så godt som rettsløse i Norge, fordi folk flest ikke har midler til å kjøpe sin rett.

Vi blir tutet ørene fulle om at vi lever i et rettssamfunn, men gjør vi det? Er man rik kan man lett kjøpe sin rett ved hjelp av de beste jurister som lett vrir lovene til egen fordel eller finner "skulte" paragrafer de fleste overser - inkludert dommerne. Er man som folk flest, har man ikke engang midler til rettsgebyrene og må leve med uretten.

Tar ikke ansvar for egne feil

SkatteFUNN saken viste med all tydelighet at det oppsvulmede Norske byråkrati er komplett uvillige til å ta ansvar for skader de påfører publikum som følge av deres egen udugelighet, tabber og rot, selv når bevisene ligger åpent i dagen. Og du blir attpåtil sittende med regningen for dette skitne spillet - velsignet av politikerkamerater som hudflettet forvaltningen i opposisjon, men lar dem herje fritt i posisjon – som jeg har dokumentert at den sittende rød/grønne regjering har gjort.

 • Når forvaltningen gjør feil, blir du raskt møtt av en kaskade av ansvarspulverisering, usannheter og løgner for å dekke seg selv.
 • Når det skjer, inntrer mekanismer hvis eneste formål er å unngå at byråkratene blir avslørt i å ha gjort feil, og som sørger for at du i årevis blir en kasteball mellom byråkrater som bruker alle maktmidler for å knekke ofrene.
 • Måneder blir til år, og dokumentbunken vokser større og større, og man begynner snart å miste oversikten – slik de kynisk kalkulerer med.
 • Etter hvert innser en at man trenger juridisk hjelp, og kontakter advokat.
 • Så må man systematisere og kopiere alle dokumentene som snart fyller 2-3 brevordnere som advokaten skal gjennomgå. Og 10 tusenlappene ruller ut av vinduet.
 • Når man til slutt kommer så langt at man skal stevne staten for retten, får en opplyst at man kan tape saken, selv om man har en opplagt vinnersak. Man får nemlig høre at det kommer helt an på dommeren hvor forvaltningsvennlig han/hun er. Joda, du leste rett, det er Norsk rettssikkerhet i 2013.
 • Dermed forlanges en økonomisk garanti på flere hundre tusen kroner for å dekke advokatsalærene - i tilfelle man taper.
 • Så taper man saken på grunn av en forvaltningsvennlig Tingrett infisert av kameraderi mellom forvaltning og domstol – og offeret – folk flest - får en advokatregninger på flere hundre tusen kroner.
 • Dermed knekker ofrene økonomisk og psykisk sammen av uretten uten mulighet til å anke videre, og må leve med uretten resten av livet – ofte som gjeldsoffer. Det er nettopp dette en kynisk forvaltning kalkulerer med.
 • Den rike overlater bare saken til de beste jurister som innen kort tid knekker motparten og vinner sin rett - som i Aker Solutions vs Staten.

Må ha penger for å få sin rett

Jeg har ingenting imot at den rike skal få sin rett, og jeg frydet meg storlig over måten Kjell Inge Røkke så ettertrykkelig parkerte arrogante politikere og byråkrater i Aker Solutions saken. Jeg påpeker bare ut fra egen erfaring at folk flest er rettsløse om man ikke har mye penger eller besitter en umenneskelig stahet og risikovillighet.

Hadde en rik person blitt utsatt for SkatteFUNN rotet den vanlige mann/kvinne ble utsatt for, hadde personen umiddelbart satt landets beste jurister i aksjon, og raskt vunnet sin rett  - som Røkke og Aker Solutions gjorde når staten angrep.

 • I kjølvannet av Aker Solutions saken ble det avdekket at advokatfirmaet Selmer fikk i oppdrag av staten med å se på de rettslige sidene av saken. De brukte 1.875 timer - altså et årsverk = - à kr. 2.400,- pr. time – og fikk 4,5 mill. for 3 måneders arbeid. Det samme som 15 årslønner til en industriarbeider.
 • I tillegg brukte statens representant Berit Kjøll et annet advokatfirma for PR-hjelp til å handtere media. De sendte regning på 250 timer – eller 33 dagsverk ved 7,5 time pr. dag = Kr. 600.000,- + mva. To årslønner for en industriarbeider for en måneds arbeid, ikke verst!

Hadde du som vanlig mann og kvinne hatt råd til dette? Dette sier alt om rettsvernet folk flest har fått i det avkristnede Norge. Og Arbeiderpartiets Næringsminister Sylvia Brustad skrøt at de fikk juridisk bistand av ypperste kvalitet – en kvalitet folk flest er avskåret fra å bruke. Hallo, er det slik vi vil ha det!

Oslo Tingrett – beryktet for forvaltningsvennlighet

Det alarmvekkende i SkatteFUNNsaken var at jeg fra flere hold –  næringslivsorganisasjoner, professorer i både jus og statsvitenskap, advokater, media, ja til og med fra en dommer – ble advart om at uansett hvor godt jeg dokumenterte en sak ville jeg sannsynligvis tape i Oslo Tingrett, fordi de er beryktet for sin ekstreme forvaltningsvennlighet. Jeg hadde vanskeligheter med å tro at Norsk rettsvesen kunne være infisert av slikt kameraderi. Til min store forbauselse fikk de rett! Jeg tapte i Oslo Tingrett til tross for at jeg fremla en knusende dokumentasjon og troverdige vitner uten egeninteresse. Og her hadde folk flest knekt sammen økonomisk og psykisk av uretten, men takket være at Frp arbeidet i kulissene klarte jeg å anke saken til Borgarting Lagmannsrett.

Fjerning av fellende bevis

Dommeren i Oslo Tingrett hadde et problem. Hun kunne ikke gi staten medhold uten å si at et av våre viktigste og fellende bevis - en bokettersynsrapport og en ligningsfunksjonærs vitneforklaring - ikke var troverdige. Da måtte jo Staten erkjenne at alle bokettersynsrapporter og ligningsfunksjonærer ikke er troverdige, og det var komplett umulig. Til vår forbauselse løste dommeren dette problemet ved å ta bort både bokettersynsrapporten og vitneforklaringen til ligningsfunksjonæren fra domspremissene. Hun fjernet regelrett fellende bevis for å gi Staten medhold! Kameraderi? Korrupsjon? Slik er Norsk rettssikkerhet for folk flest i 2009!

Samme dokumentasjon i lagmannsretten

Det var dette beviset og dette vitnet Borgarting Lagmannsrett – som bestod av 3 meget dyktige dommere – la spesiell vekt på når de ga meg fullt medhold på alle punkter 9 måneder senere, samt at det var den samme dokumentasjonen og de samme vitnene somvar fremlagt i Oslo Tingrett. Dette viser hvor infisert av kameraderi og forvaltningsvennlighet Oslo Tingrett er. Et bevis på Norges tvilsomme rettsvern for folk flest.

Fremskrittspartiet arbeidet utrettelig for den lille manns sak mot denne åpenbare uretten – til tross for at de visste om at jeg var medlem i Krf. Uten at FrP hadde arbeidet så hardt både foran og bak kulissene hadde jeg aldri maktet å få saken opp for retten, og hadde måttet leve med uretten resten av livet. De fikk min stemme ved forrige valg, og jeg ønsker dem et godt valg i år også.

Men i år stemmer jeg på partiet De Kristne som vil samarbeide med Frp mot urett og offentlige overgrep.

Viktigst av alt - De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunn, slik at vi kan bygge landet mer etter Guds prinsipper. Da sikrer vi at visdommen kommer tilbake i samfunnet igjen. Det er den viktigste årsaken til at jeg stemmer på De Kristne i år.

Gå til innlegget

Byråkrati ute av styring

Publisert nesten 8 år siden

Byråkratiet i Norge har for lengst passert smertegrensen, vi har fått et byråkrati stort nok til å administrere 20 millioner mennesker, vi er 5 millioner.

 Den 23 desember, 1992 skrev jeg følgende i leserinnlegg i en lokalavis: “Siden 1962 har vi økt antallet offentlige ansatte med over 500.000 personer, samtidig som vi har redusert 700.000 stillinger i næringssektoren. Hva i all verden er det vi holder på med!

I 1962 hadde Norge 120.000 offentlige ansatte. I 1990 hadde Norge 550.000 offentlige ansatte. I løpet av 3 år, mellom 1989 og 1993 mistet vi ca. 200.000 skattebetalende industriarbeidsplasser, på samme tid spedde vi på med over 50.000 offentlige ansatte. For et par dager siden (desember 1992) leste jeg at det egentlig er ca. 130.000 skatte og avgiftsbelagte mennesker som holder Norge gående. Og tallet er stadig på vei nedover, mens utgift-siden (det offentlige) øker.” Sitat slutt.

Vi har fått et byråkrati som fullstendig overkjører våre egne statsråder.

Nå har vi for lengst passert formidable 800.000 offentlig ansatte av en befolkning på 4 950 000! Det er en offentlig ansatt pr. femte øvrige innbygger. Det er 250.000 flere offentlig ansatte enn i 1990. Denne eksplosjonen av offentlig ansatte skulle gitt oss et hav av gode offentlige tilbud, skulle det ikke? – som;

 • God eldreomsorg? Flere og flere eldre sitter ensomme i sine hjem og får noen korte besøk om dagen av alt for få overarbeidede hjemmehjelpere som sliter seg ut.
 • Gode sykehjemstilbud? Nei, køene eksploderer – og det lenge før eldrebølgen velter over oss i 2020.
 • Fungerer NAV. Nei, til stor frustrasjon for de ansatte selv. I april i år vant NAV ansatte Heidi Follett en kronikkonkurranse i NRK der hun beskrev NAV som: Dumskapens System og fikk støtte fra masse frustrerte NAV ansatte.
 • Bedre skoler? Nei, elevene har aldri vært dårligere.
 • Flere politistasjoner? Nei, de legges ned i hopetall.
 • Flere politifolk? Kanskje noen få som for det meste blir satt til kontorarbeid for å sette seg inn i alle nye lover, regler og skiftende forskrifter som hagler over oss, som ikke engang lovgiverne selv klarer å holde styr på. Den ene statsråden etter den andre har jo måtte gå av fordi de ikke selv har klart å holde styr på egne forskrifter – men det forventes og forlanges at vi skal det, ellers vanker der høye gebyrer og straffeskatter. Den 18. juni i år opplyste VG: Bare 13 av 354 tjenestesteder har døgnåpent hele uken - Bare 5000 av 11 500 jobber med regulære politioppgaver - Norge utnytter politiressursene dårligst i hele Norden.
 • Flere fengsler? Jovisst, vi har bygget noen få luksusfengsler der de kriminelle har det langt bedre enn våre eldre som ofte dopes ned og stues vekk. Er det rart at de kriminelle står i kø for å komme til Norge – straffen for en forbrytelse er en luksusferie i et Norsk fengsel med høyere «lønn» enn de får i eget land.
 • Et sterkt forsvar? Nei, det er så redusert at det knapt kan forsvare Oslo i tilfelle krig til maktmenneskene har stukket av til et trygt sted de kan leve i luksus, mens andre må lide, kjempe, bli lemlestet eller dø.
 • Flere sykehus? Nei – lokalsykehusene alle vil ha nedlegges over en lav sko.
 • Flere leger? Ikke mange nye nei, men vi har dobbelt så mange leger som i Finland - og vi har dobbelt så lange helsekøer.
 • Flere sykepleiere? Ikke mange nye nei, men vi har dobbelt så mange sykepleiere som i Finland. Helsekøene skyldes ikke helsepersonellet, men en vanvittig sosialistisk helsepolitikk som er blitt ført de siste 40 årene.
 • Flere ambulanser da? Politikerne lovet oss at de skulle utruste ambulansetjeneste når de la ned lokalsykehusene. Høsten 2010 avslørte TV2 at der var 70 færre ambulanser i Norge enn i 1995. Den 14. juli i år avslørte TV2 og etter at de rød/grønne fjernet de siste private ambulanseaktører i Midt Norge ved årsskiftet har «tiltaket» allerede har ført til en budsjettsprekk på 126 millioner. Det beviser igjen at alt det offentlige gjør blir svindyrt for samfunnet - og mindre penger til tjenester for befolkningen.
 • Mindre sykehuskøer? Nei, sykehuskøene eksploderer og stadig flere dør i de voksende sykehuskøene. Sosialistene svarer med det ene meningsløse tiltaket etter det andre, felles for dem alle er at ingen av dem fungerer. Helsereformer, NAV reformen…..osv.

Når det avsløres at kreftpasienter dør i diagnose-køene, svarer statsminister Jens Stoltenberg på godt sosialistisk vis med en 20 dagers behandlings-garanti – akkjasann, disse garantiene er like meningsløse som alle andre populistiske AP garantier, flotte velmenende tiltak, men ugjennomførbare gjennom sosialisme.

Bare fra 1992 og frem til i dag har vi økt det offentlige byråkrati med 300.000 stillinger – for det meste papirsjyflere (de 300.000) som skyfler papirer frem og tilbake til hverandre og bare lager vanskeligheter for de som ønsker å skape noe. Dersom vi regner at hver av disse koster kr. 500.000,- pr. år inkl. kontorer, kurser, diet, reisegodtgjørelser og feite pensjoner – da koster disse papirsjyflerne samfunnet formidable 150 milliarder kroner i året – som for det meste lager vanskeligheter for befolkningen. Vi har et oppsvulmet byråkrati stort nok til å administrere 20 millioner mennesker – vi er 5 millioner.

I stedet for at disse 300.000 skulle vært i skatteinnbringende arbeid i næringslivet som kunne gitt felleskassa 50 milliarder i inntekter, blir de i stedet en enorm unødvendig kostnad for samfunnet. Det betyr at samfunnet har 150 - 200 milliarder mindre til skoler, helse, eldreomsorg, veier osv. For å søke å kompensere for denne vanvittige sløsingen ilegges befolkningen stadig nye skatter og avgifter.

Arbeiderpartiet er de hovedansvarlige for den vanvittige politikken som har vært ført de siste 70 årene. Uten oljen hadde AP`s politikk ført oss inn i samme situasjon som sosialistene har ført Hellas, Italia, Spania, Portugal, Frankrike, Kypros, Storbritannia og flere land inn i – helt på kanten av stupet. Norge hadde vært konkurs uten oljen.

Et velfungerende samfunn trenger selvfølgelig offentlig ansatte og et effektivt men politisk styrt byråkrati. Norge har for lengst passert smertegrensen i antall papirsjyflere som lever sitt eget liv og som oftere og oftere overkjører og styrer politikerne.

Frp. er det partiet som klarest har advart oss mot den enorme byråkratiseringen de siste 35 årene, og som har vist vilje og evne til å gjøre noe med det.

Partiet De Kristne vil samarbeide med FrP og Høyre i å effektivisere byråkratiet slik at de blir folkets tjenere – ikke dets herskere.

Men De Kristne vil først og fremst være en garanti for å få kristendommen vi i over 1.000 år har bygget vårt samfunn på tilbake i våre skoler og samfunnet.

Derfor stemmer jeg på partiet De Kristne i år.

Gå til innlegget

Kontrollsamfunnet

Publisert nesten 8 år siden

Alle diktaturer søker full kontroll over samfunn og mennesker. Og våre sosialdemokratier i Vesten nærmer seg faretruende det totalitære kontrollsamfunnet selv ikke George Orwell kunne forestille seg i sine aller verste mareritt når han i 1948 skrev sin fremtidsroman 1984.

Boken til Orwell er en dyster spådom om hvordan fremtiden kunne bli, med et totalitært system fullstendig blottet for individuelle rettigheter. Boken ble skrevet i skyggen av andre verdenskrig med inspirasjon fra blant annet det nasjonalsosialistiske Tyskland og det sosialistiske Sovjetunionen. Boken er faktisk like aktuell i dag fordi samme type lære som maktmenneskene i Tyskland 1933-45 og i Russland 1917–91 brukte, gradvis har sneket seg inn gjennom vestens utgave av sosialismen. Først fikk sosialistene i Norge «kontroll» på massemedia. Deretter fjernet de gradvis Gud ut av skoler og samfunn og erstattet Ham med lavpannet utviklingslære (at vi kommer fra lavpannede aper) og hedonistisk morallære. Samtidig propaganderer de febrilsk om at religion og politikk ikke hører sammen. Deretter snikinnfører de gradvis regulerings og kontrollsamfunnet som vil kulminere i et jordisk helvete verden aldri før har sett, slik Bibelens profeter beskrev for tusenvis av år siden.

Overvåkningskameraer

Tenker du over at det ikke er mange år siden Datatilsynet og media skrek over seg hver gang noen satte opp et overvåkningskamera uten tillatelse? Tenker du over at nå er der kameraer hvor du enn beveger deg uten at noen reagerer overhodet – kameraene er langs våre veier, i butikkene, i hver bygate, i busser, i taxier, i tuneller, på flyplasser osv. osv. Små kameraer i HD kvalitet er blitt en farsott i biler, på motorsykkelhjelmer, på sykkelhjelmer osv. osv. Og mobiltelefoner filmer deg også i HD kvalitet hvor som helst, og når som helst. Men Datatilsynet og media er blitt forbausende tause om den ekstreme overvåkningen vi har blitt utsatt for de siste årene - de som før skrek opp for et eneste kamera, forblir nå helt tause – har du tenkt over det?

Satellitter og droner

Tenker du over at vi overvåkes av satellitter som kan lese et bilskilt – Vi har dronesvermer små som insekter som fyker ubemerket rundt med bittesmå kameraer og som lett kan påmonteres dødelige giftnåler om noen ønsker det – Vi har allerede forskjellige droner som kan finne deg og «uskadeliggjøre» deg hvor som helst i naturen, i svarte natta like godt som på dagtid - styrt fra hvor som helst i verden. Og vi har store bombedroner som kan bære alle slags bomber - også atomvåpen - styrt fra en bunker på andre siden av Jordkloden. Og denne utviklingen eksploderer nå helt ute av kontroll – tror vi. Tenker du over det?

Sporbare biler

Tenker du over at nye biler er fulle av elektronikk som lett kan spores på meteren hvor enn du befinner deg, og snart kan «systemet» når som helst stanse motoren på de nye bilmodellene om «systemet» vil. Om få år kan «systemet» overta styringen på bilen din fra andre siden av jordkloden med et museklikk - og «de» kan styre deg hvor «de» vil. Vil «de» eliminere/nøytralisere deg styrer «de» enkelt og greit bilen din utfor et stup, inn i en fjellvegg eller i fronten på en annen «de» vil eliminere/nøytralisere – og du får selvfølgelig skylda. Om jeg overdriver? – sett deg ned og tenk - teknologien er allerede her – og ondskapen ligger enda i menneskenaturen slik Bibelen beskriver.

Overvåker TV tittingen din

Tenker du over at våre TV apparater er fulle av elektronikk som kan overvåke alt du ser på. Snart får hvert TV apparat et lite HD kamera – du vet jo at kameraene allerede er i mobiltelefoner, IPad og PC`er - slik at «de» kan se om du tilber «bildet som ble levende.» Hmmmmm….. har du hørt om bildet som ble levende før som skal tilbedes av alle?

Sporbare telefoner.

Tenker du over at våre mobiltelefoner kan lett avlyttes og «systemet» kan spore mobilen din på meteren hvor enn du befinner deg i verden.

Data og Internett overvåking

Tenker du over at alt du foretar deg på nettet overvåkes; dine banktransaksjoner, E-mailer, hva du ser på Internett, hva du søker på Internett, hva du skriver på sosiale medier - alt lagres – og alt vil bli brukt mot deg om du kommer i søkelyset for et eller annet. Vi er helt på kanten av stupet til det totalitære overvåkingssamfunn. Men en viktig og brysom" hindring for full kontroll må elimineres – kontanter.

Kontantløst samfunn

Tenker du aldri over hvorfor globalistene og sosialistene er så ivrige etter å innføre det kontantløse elektroniske pengesystemet? Tenker du over at når det skjer er du 100% prisgitt «systemet» og de som kontrollerer det. Reflekterer du over det? Da kan «systemet» ha full oversikt og kontroll på alle dine transaksjoner, og «systemet» kan når som helst knuse deg. Med et museklikk kan de fryse eller konfiskere dine bankkontoer (som på Kypros) - med et museklikk kan de konfiskere alle dine aksjer – med et museklikk kan de konfiskere alle dine fonds – med et museklikk kan de stenge dine bankkort – med et museklikk kan de konfiskere din bolig - med et museklikk kan de sørge for at du hverken kan kjøpe eller selge – og med et museklikk kan de spore deg opp og eliminere deg! Hmmmmmm….. har vi ikke hørt dette før? 1.900 år før George Orwell skrev sin berømte bok i 1948 -  ble dette faktisk åpenbart for apostelen Johannes på øya Patmos, jeg siterer: «Åp.13   16 Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. 17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.» sitat slutt.Nå er vi der – systemet ligger klart – og mange kristne snorksover i alle sin komfort!

Norge første kontantløse samfunn?

I desember 2009 kunne vi lese i Norske medier: Norge først i verden uten kontanter. Og hvem ivrer for dette? Sosialdemokratene – de som ønsker full kontroll på alle - slik Hitler og Stalin ønsket. Den 17. juli i år kunne vi lese i VG om Jarl Syvertsen (59) som betalte PC, TV og vaskemaskin kontant. Kvelden etter sto politiet på døren med rambukk! Tenker du over hvor farlig nær vi er det totalitære kontrollsamfunn Hitler bare kunne drømme om?

Gull og sølv

Fysisk gull og sølv plager også livet av globalistene fordi det er noe de ikke kan kontrollere og konfiskere som de vil. Folk kan jo lagre disse verdiene utenfor deres rekkevidde og kontroll, og det misliker de veldig sterkt.

I et desperat forsøk på å forhindre folk fra å investere i noe ukontrollerbart ble Frankrike nylig det første land i Europa til å forby sine borgere å sende penger og edle metaller som gull og sølv i posten. Ifølge et nytt lovforslag fra globalisten og sosialisten François Hollande og hans sosialistiske regjering ønsker de at forbudet også skal gjelde for både standardbrev, rekommandert og verdiforsikret post. Som alle andre totalitære tanker propaganderes dette som tiltak for «fellesskapets» beste – selvfølgelig.

Få tenker over hvor lett en ny Hitler vil få full kontroll på hver og en av oss en dag uten blitz krig, og uten å avfyre et eneste skudd – alt som trenges er et enkelt museklikk.

Norge trenger årvåkne kristne politikere

Gud ønsker å velsigne oss med frie og trygge samfunn uten frykt for overvåking om vi følger Hans forskrifter. Men når mennesket kaster Gud ut av samfunnet pådrar vi oss forbannelser. Norge trenger kristne politikere som er lydhøre til hva Den Hellige Ånd sier - og handler deretter.

Jeg stemmer på partiet De Kristne i år, et parti som ikke viker for tidsånden.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere