Tania Randby Garthus

Alder: 61
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

Frykter staten Norge klagende barn?

Publisert nesten 10 år siden

Norge vil ikke være med og underskrive på en tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon, som gir barn rett til å klage staten inn for et høyere organ hvis barnet mener at staten har begått urett mot han/henne.

Hvorfor nekter Norge å underskrive?

Mener representantene for den norske stat at de er så kloke og suverene at ingen barn uansett har noe grunnlag for å klage på dem?

Eller handler dette om frykt for de mange papirløse barna som da får klagerett fordi de er fratatt alle rettigheter i landet vårt?

Eller kanskje de frykter alle de farløse barna som kommer på banen den dagen de blir store nok til å forstå at staten har fratatt dem en rettighet som FNs barnekonvensjon nevner helt spesifikt, retten til i den grad det er mulig å få vokse opp med sin biologiske mor og far?

Hva er grunnen til at Norge ikke vil underskrive? Mange spør, men jeg har enda ikke sett at noen representanter for vår stat har svart på dette spørmålet. Jeg undres hvorfor...

 

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter-og-reportasjer/arkiv-nyheter-og-reportasjer/barn-f%C3%A5r-klagerett-men-ikke-i-norge

Gå til innlegget

Norges ansvar, Norges skyld

Publisert nesten 10 år siden

Et leserinnlegg i Vårt Land 2. februar har tittelen "Mørketidslandet". Her skildres 9 år gamle Yalda som etter 9 år på flyktningemottak skal sendes tilbake til Moldova sammen med sin mor. Faren hennes skal sendes til Afghanistan.

Hvilket ansvar har Norge for sin ekstreme sendrektighet i asylsaker? Her tillater vi at det går dag ut og dag inn før vi etter langt om lenge avslår asylsøknadene og tvinger mennesker ut av landet. Barna som har levd hele sitt liv i Norge blir taperne. Ingen nåde for dem, de skal vær så god følge med på lasset, koste hva det koste vil.

Ingen nåde, ingen menneskelige hensyn blir dem til del. Den norske stat har talt. Med sine kyniske og inhumane beslutninger snur de barns liv på hodet. De fratas identitet og trygghet. Alt de kjenner og forstår røves fra dem. Selv foreldrene til barnet kan den norske stat splitte når de finner det for godt.

Loven gir rom for å ta menneskelige hensyn, men den norske stat ønsker den harde linje. Så UDI/UNE får fortsette med sin umenneskelige tolkning av regelverket uten at en eneste politiker griper inn og stopper overgrepene.

Det haster med å få til en endring. For hvert barn som sendes ut blir Norges skyld og skam større. Hva vil fremtidens generasjoner si om verdens rikeste land som ikke hadde plass til noen av de svakeste blant oss?

Jeg tror dommen vil bli hard.

 

Gå til innlegget

Hun var svart

Publisert nesten 10 år siden

På åpen gate i Oslo blir hun spyttet på og slått. Skjellsordene hagler. Hun er uønsket fordi hun er svart. Noen nordmenn tråkker på hennes menneskeverd fordi hun har en annen hudfarge enn dem.

Hva skal vi kalle dette? Rasisme og ondskap er to ord som rammer inn det hun har blitt utsatt for. Hva skjer med oss i dette landet? Har vi ikke lært noen ting av 22. juli?

Sinne og avsky er det jeg kjenner på. Så inderlig gjerne jeg skulle tatt tak i disse selvforherligende hvite menneskene som innbiller seg at de er så mye bedre enn andre. Som innbiller seg at de har mer rett på frihet, fred og rikdom enn andre.

Som sitter på sin grønne gren og forakter dem som er annerledes enn dem selv. Hvilket hovmod!

Da er det godt å tro på en rettferdig Gud som skal dømme alle mennesker i møte med slike handlinger. Det er godt å tro på en Gud som er kjærlighet men som ikke tåler ondskap.

Rettferdigheten skal seire. Det gir trøst og håp i møte med avskyelige gjerninger og hovmodige gjerningsmenn.

Gå til innlegget

Vår tids barbari?

Publisert rundt 10 år siden

Barn med Downs syndrom mobbes på nettet. Argumentasjonen er at de koster samfunnet penger. Våre politikere sier det er greit å abortere funksjonshemmede barn gjennom sin mer og mer liberale praktisering av bioteknologiloven.

I Vårt Land i dag leser vi om Ludvik som blir mobbet på Facebook fordi han har Downs syndrom. "Slike holdninger blir mer vanlige når politikere legger opp til at barn med denne funksjonshemmingen skal fjernes før de blir født" sier Lars Erik Brustad.

Negative holdninger til funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede har eksistert til alle tider. Kunnskapen har økt, men menneskets inntelligens og hjerne har stått på stedet hvil.

I dag bruker vi den økte kunnskapen vår til både nytte og uhygge, som mennesket alltid har gjort. Det er intet nytt under sola med andre ord. I gamle dager ble barn satt ut i skogen for å dø. I dag kan det samme skje på våre sykehus med myndighetenes velsignelse.

Det er en fristende - og i dag også "enkel" - løsning å velge bort og slippe å forholde seg til det som er vondt og vanskelig og som krever en ekstra innsats fra de berørte.

Hva slags samfunn ønsker vi? Skal det bare være plass til de tilsynelatende perfekte? De produktive som kan fremme kapitalismens sak?

Vi er villige til å bruke enorme ressurser på å kvitte oss med uønskede barn men også på å skape nye barn, der den naturlige reproduksjonen svikter.

Det er betimelig å stille spørsmålet om hva som kommer til å koste helsevesenet og det norske samfunnet mest, et frislepp av måter å skaffe seg barn på, eller at det fødes barn med funksjonshemninger.

I dag ser vi at helsevesenet bruker masse resursser på aborter, sædinseminasjoner, ultralyder og prøverørsbefruktninger. Om ikke lenge vil også eggdonasjoner (og surrogati?)bli en del av det som skal presses gjennom på bekostning av noe annet.

Med trange budsjetter vil eldre og funksjonshemmede bli den tapende part. Voksne, ressursterke som ønsker seg barn skal få den aller beste service for å lykkes i sitt prosjekt, koste hva det koste vil.

Argumentasjonen er da at de vil få barn som ikke vil genere ekstra utgifter for samfunnet.

Dette er et stort paradoks, med tanke på at vi i dag lever i en global verden full av fødte barn som trenger omsorg og trygge hjem. Det er også underlig at den økonomiske siden trekkes frem i argumentasjonen mot å føde barn med funksjonshemming, men ikke i forhold til voksne som ønsker seg "egne" barn for enhver pris.

Når menneskets verdi reduseres til kapitalistisk nytte og kostnadstenkning er vi på ville uetiske veier. Det er trist å se i hvilken retning vi går i Norge og at vi hverken har ryggrad eller mot til å stå fast på alle menneskers menneskeverd og rett til å leve.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Gråtende kvinner

Publisert over 10 år siden

NRK har gjennom en sterk og rystende dokumentar vist hvordan barn er blitt en handelsvare. Rike mennesker kan bestille barn og fattige kvinner utnyttes på det groveste.

Hvor egoistisk og narsissistisk er det mulig for mennesker å bli? Det kryr av fattige og foreldreløse barn på jorden. Tusener på tusener av barn trenger en familie, men må vokse opp på barnehjem uten den kjærlighet og omsorg de trenger.

Men disse foreldreløse barna er ikke bra nok for rike mennesker. For de ønsker seg sitt eget avkom, der deres biologiske gener videreføres. Samtidig er det ikke så veldig nøye om barnet får kunnskap om sin biologiske far eller mor eller blir kjent med halve slekta si. Hvilket paradoks!

For å få denne industrien til å gå rundt lokker man fattige kvinner i India med penger. De må være villige til å forlate mann og barn i 9 måneder. De stiller sin kropp til disposisjon for å kunne levere fra seg et barn ønsket av noen andre.

Så trist å se disse kvinnenes tårer når de med tomme mager ligger der og lengter etter barnet de har beskyttet og næret med sin egen kropp. De får råd til å kjøpe huset de trenger, men til hvilken pris?

Rike mennesker har mulighet til å adoptere barn, de har også råd til å hjelpe fattige mennesker økonomisk. Uten å utnytte dem på det groveste. Men rike mennesker tenker først og fremst på seg selv og sine egne egoistiske behov.

Trist!

http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/759296/

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere