Tania Randby Garthus

Alder: 61
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

NPMs forbannelse

Publisert over 8 år siden

Norge styres i dag av en ledelsesteori som fører til at viktige verdier går tapt.

Det store mantraet som den norske skute i dag styres etter heter New public management. Alt som kan måles, effektiviseres og synliggjøres gjennom konkrete resultater belønnes. I kjølvannet av denne tenkingen går viktige verdier tapt.

Vi ser det i skolen der barn i dag måles på resultater i et omfang som krever et ensporet fokus fra lærernes side. Resultatene, de oppfylte måltallene og den fine statistikken blir viktigere enn verdien av hva det enkelte barn har mestret i læringsprosessen med utgangspunkt i eget ståsted, og ikke målt opp mot en karakter som gjør seg godt på en statistikk.

Vi ser det i helsevesenet der noen diagnoser prioriteres fordi de er lette å behandle, de gir bedre måltall og dermed også større belønning. Måltall og resultatkrav fører til at verdien av å se den enkelte pasient med sin unike diagnose og sine ulike behov for ressurser går tapt.

Vi ser det i politiet der fokuset på måltall gjør at arbeidet konsentreres om ting som ikke har stor betydning hverken på lang sikt eller i forhold til hvor skoen egentlig trykker. Det sier seg selv at å ha måltall på antall narkotikasaker får store konsekvenser for den lille gruppen narkomane som bor i en bygd i Norge uten at hensiktsmessigheten eller forholdsmessigheten måles mot noe annet enn oppfyllelse av måltall.

At arbeid med mennesker kan styres etter markedsøkonomiske prinsipper har en stor pris. Viktige verdier går tapt på veien fordi mennesker ikke er maskiner.

Det er på høy tid at den norske stat tar et oppgjør med en ledelsesteori som har gått ut på dato, som ikke egner seg til å styre menneskelige behov og som fører til at viktige verdier som har betydning for mennesker forsvinner på veien.

Staten må lære seg å styre etter verdier igjen. Verdibasert styring er mer egnet som ledelseteori enn NPM og vil føre til en mer human og fornuftig offentlig sektor med bedre og mer fornuftige resultater.

 

 

 

 

Gå til innlegget

Når ideologien overstyrer etikken

Publisert over 8 år siden

Her om kvelden ble jeg sittende å se på debatten på NRK der vår justisminister argumenterte for utkastelse av lengeboende barn i Norge. Tilsvaret fra lederen av Noas avslørte myndighetenes retorikk på en slik måte at hulheten og tomheten ble avslørt.

Argumentene for utkastelse av lengeboende barn fremstår så blottet for moral og etikk at man kan få frysninger av mindre.

Se debatten på: http://tv.nrk.no/serie/debatten1/nnfa51061313/13-06-2013

Å  lyve for myndighetene gjøres om til en handling så stor og alvorlig at det legitimerer brutalitet mot barn. Å true det hellige asylinstituttet og undergrave utlendingsmyndighetene ved å skjule identitet, er blitt symbolet på en av vår tids alvorligste forbrytelser.

Ingen spør om bakgrunnen og motivet for løgnen. Ingen spør om dette var det minste av to onder for å beskytte en tredjepart.

Et av budene i Bibelen er "du skal ikke lyve". Men selv Guds ord åpner opp for løgn når det redder liv. Gud gir rom for at onder kan veies opp mot hverandre.

Å tenke etisk handler om å veie ting opp mot hverandre, det handler om å se helheten, det handler om å bruke skjønn, klokskap og å ta menneskelige hensyn. Hele vårt rettsvesen er tuftet på denne tenkningen.

Hvis en regel eller en lov "du skal ikke lyve" gøres om til et mantra som blir et absolutt, uten rom for noen form for formildende omstendigheter gis også brutaliteten tilsvarende rom. Det er dette vi ser og opplever i Norge i dag i behandlingen av de lengeværende asylbarna.

Norske myndigheters opptreden oppleves uetisk, kynisk og kald. De har innført en regel der mennesket er til for regelens skyld og ikke regelen for menneskets skyld. Regelen; "du skal ikke lyve for utlendingsmyndighetene" har blitt en hellig ku som skal forsvares koste hva det koste vil.

Nå koster det barn håpet om en fremtid. Barna ofres på myndighetens alter. De er prisen myndighetene er villige til å betale for sin hellige regel.

 

Gå til innlegget

Tilbake sitter far og to døtre på 6 og 9 år etter at UNE har bestemt at mamma må kastes ut av landet etter å ha oppgitt feil fødelsdato til norske myndigheter for 10 år siden.

 

Les linken og gråt over inhumane saksbehandlere som får fortsette sin slette praksis uten at noen griper inn. Når evnen til å vise skjønn og ta menneskelige hensyn forsvinner sitter vi tilbake med kaldt og ufølsomt regelrytteri. Reglene er ikke lenger til for menneskenes skyld, men menneskene er til for reglenes skyld. 

Hvor er de ansvarlige lederne som tillater at denne praksisen får fortsette? Det er på høy tid at noen tar tak i saksbehandlere med dårlige holdninger og den ukulturen som har fått pågå alt for lenge i UDI og UNE.

 

http://www.dagbladet.no/2013/04/10/nyheter/flykninger/udi/politiets_utlendingsenhet/innenriks/26492675/

 

 

Gå til innlegget

Når media har en agenda

Publisert rundt 9 år siden

ABC nyheter har gjennom sin fremstilling av aktørene i en demonstrasjon i Frankrike med all tydelighet vist oss at de ikke er til å stole på.

I nyhetsartikkelen kan vi lese at katolske sikkerhetsvakter og andre katolikker har angrepet halvnakne kvinnelige motdemonstranter. De har slått og sparket dem og sprayet dem med pepperspray.

Se: http://www.abcnyheter.no/nyheter/2012/11/20/topploesaktivister-slatt-og-sparket-i-demonstrasjon

Så er det bare å lete litt mer på linkene på youtube og virkeligheten blir en helt annen enn den ABC nyheter beskriver.

Se: http://www.youtube.com/watch?v=HjwUwfBjS6k&feature=player_embedded

De halvnakne motdemonstrantene er utkledd som nonner og har store flasker med tåre(?)gass som de sprayer mot demonstrantene. De katolske sikkerhetsvaktene prøver naturlig nok å stanse dem ved å skyve dem unna de fredelige demonstrantene og frata dem gassflaskene.

Noen få aggressive mannlige demonstranter prøver å angripe kvinnene, men de har ikke gule vester på seg og det ser ikke ut som om sikkerhetsvaktene opptrer aggressivt overfor kvinnene.

Hvorfor fremstiller norske journalister fredelige katolikker, som demonstrerer for kristne verdier, i et groteskt lys mens aggressive, respektløse og militante motdemonstranter blir fremstilt som ofre?

Det kan synes som om ABC nyheter har en agenda her og er villige til å fortrenge sannheten for å få den frem.

 

Gå til innlegget

Da jeg forstod langfredagens mysterium

Publisert over 9 år siden

Mitt vitnesbyrd på en langfredag.

For mange år siden satt jeg full av angst og sorg i min egen stue. Jeg så ut på det store treet utenfor stuevinduet der knoppene var i ferd med å springe frem. Med stor sorg innså jeg at jeg aldri mer skulle glede meg over våren og dens mirakler. Alt var mørkt.

Jeg hadde gjort noe utilgivelig som det ikke kunne gjøres om på. Jeg var fortapt. Min skyld var så stor og så vond at jeg kjente fysisk med hele meg at jeg aldri kunne bli glad igjen. Min handling, min gjerning, mitt ansvar. Uendelig vondt å bære. Angeren satt som en klo i kroppen, men det var for sent å angre og ingen der å be om tilgivelse til.

Jeg la meg ned på sengen og ropte ut min fortvilelse til Gud. Hvem andre kunne jeg vende meg til? Før mine tanker og rop om hjelp hadde rukket å forme seg til ord skjedde det noe.

Jeg kjente en uendelig varme fylle meg fra hodet til føtter. Hele kroppen min ble bokstavelig talt badet i en ubeskrivelig fred. Alt mørket var borte, skylden var borte, angsten og sorgen var tatt bort.

I ett glimt hørte jeg Guds stemme: "Du er tilgitt Tania, jeg døde for deg. Straffen din har jeg tatt på meg. Du er fri". Der og da forstod jeg med hele meg - med hjerte, kropp og sjel - hva som skjedde på Golgata.

Korsfestelsens mysterium inn i meg i min stue. Jesus har i sannhet satt meg fri!

 

Velsignet påskehøytid!

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere