Tania Randby Garthus

Alder: 61
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

En minnestein til besvær

Publisert over 7 år siden

Det har skapt harme at naboer i Hole kommune har flyttet minnesteinen ved Utøya. Det er klokt å stille spørsmålet hvem denne minnesteinen er til for.

De pårørende har graver de går til for å minnes sine kjære. I mange av de berørtes kommuner er det også satt opp egne minnesteiner.

Den største minneplassen hadde nasjonen foran Domkirken i Oslo. Denne ble fjernet uten store protester fra hverken folk eller kommune. Så hva er grunnen til at ordføreren i Hole blir så opprørt? http://www.nrk.no/buskerud/ber-om-politihjelp-1.11706728

Naboer har vært tålmodige lenge men har nå sett seg lei på turister som kommer til steinen i Hole. De ønsker fred på sin private grunn. http://www.nrk.no/buskerud/fjernet-minnested-pa-utstranda-1.11706293

De får støtte av pårørende. http://www.ringblad.no/nyheter/article7343231.ece

Hvorfor vekker denne saken så sterke følelser? Er det plassen i seg selv som er hellig?

I slike saker er det nødvendig å stille de berørtes behov opp mot hverandre, nettopp fordi det er sterke følelser på begge sider i saken. Da blir det naturlig å stille spørsmålet om hvem som rammes sterkest av konsekvensene.

Jeg har stor forståelse for naboenes behov for å få flyttet steinen. Mennesker som ikke har egne gravsteder eller minneplasser å gå til kan like gjerne møte opp på det nye stedet der steinen nå står. Her mener jeg at hensynet til naboene bør gå foran hensynet til turistene.

Gå til innlegget

Ja, jeg føler meg krenket

Publisert over 7 år siden

I påskeuken legger Vårt Land ut en artikkel om Paradise hotel der fulle ungdommer latterliggjør Jesus og korset gjennom foraktfull og såkalt "uskyldig" gudsbespottelse.

Det interessante er at artikkelen "Jesus sjekker inn på Paradise hotel" skiller mellom liberale og konservative kristne. De konservative kristne blir fremstilt som hårsåre og derfor er det forventet negative reaksjoner fra dem. Når det gjelder de liberale kristne vil de bare trekke på øyebrynene. Det som sårer dem er å bli sammenlignet med de konservative hevdes det.

Så da vet jeg nå at jeg er konservativ, for ja, jeg blir såret, lei meg og sint når andre tråkker på det jeg setter høyt.

Følgende spørsmål melder seg:

Er det ikke naturlig at det vekker følelser når noen man er glad i blir tråkket på? Hvis det ikke vekker følelser når noen man elsker blir tråkket på kan man da kalle det sann kjærlighet?

Vil det ikke være naturlig å kalle det ondskapsfullt å bevisst tråkke på noe man vet at andre setter høyt? Er det ikke naturlig å bli sint i møte med ondskap?

Er såkalt "uskyldig moro" på andres bekostning noe annet enn mobbing? Er det ikke naturlig å si fra når noen blir mobbet?

Er dette det sterkeste symbolet på at vi lever i en tid der ingenting lenger er hellig? Eller er det bare Gud som ikke lenger er hellig i et sekulært samfunn?

Slike handlinger som denne artikkelen beskriver vekker helt klart negative følelser i meg. Jeg kjenner på en god blanding av sorg, oppgitthet, avmakt, sinne og forakt.

Forakt for andres smålighet og dumskap. For lavere enn dette tror jeg ikke noe menneske kan synke, når man tillater seg å spytte på og latterliggjøre det andre elsker.

Mitt motsvar til slik dårskap blir å be for synderne i håp om at de en dag skal våkne opp og ta i mot tilgivelse for sine synder. Jesus døde på koret for nettopp dem.

Velsignet påske!

Gå til innlegget

Vår inhumane praksis når nye høyder

Publisert over 7 år siden

Hvis man trår et skritt til side og våger å se på seg selv utenifra er det ikke sikkert at det man får se er et vakkert syn.

Flyktninger i Norge fratas barna sine av barnevernet. Mødrene får samværsrett. UDI kaster mødrene ut av landet.

http://www.nrk.no/fordypning/blir-sendt-ut_-barna-ma-bli-1.11656852

UDI viser nok en gang (tar dette aldri slutt?) at barneperspektivet er noe de overhodet ikke bryr seg om. At barnevernet mener at det er viktig for barnet å opprettholde kontakt med mor velger UDI å se bort fra.

På NRK P1 i dag fikk vi høre en annen historie der en etnisk minoritetsfamilie blir fratatt sin handicapede sønn som de ikke har klart å ta vare på fordi de ikke har fått noen hjelp. Barnevernet tar sønnen ut av familien og plasserer ham i et fosterhjem der alle hjelpemidler raskt kommer på plass. Hva skal vi kalle dette? Rasistisk diskriminering?

Det kan virke som vi svømmer i kulturell og følelsesmessig analfabetisme i dette landet. I tillegg blir vi overrasket når andre lands myndigheter reagerer på vår praksis på vegne av sine kvinner og barn.

Jeg sitter her i vantro og lurer på om jeg skal le eller gråte.

Gå til innlegget

Hyklerne har talt

Publisert over 7 år siden

Det er påfallende å se hvor raskt de mest sårbare blant oss vekker opp folkets foraktfulle røst. Folket roper ut hykleriet og ser ikke at de sitter i glasshuset sitt og kaster stein.

I disse dager er det overvektige mennesker som vekker folkets harme. Man har ingen forståelse for at noen bevegelseshemmede skal få parkeringstillatelser på handicapplasser. Det hagler med indignerte innlegg om fedmens selvforskyldte status.

http://www.nrk.no/norge/overvektige-far-gratis-parkering-1.11609499

Vi er mange som kan skylde oss selv. Jeg skal her rette søkelyset mot noen andre grupper som også bør stille seg langt bak i køen når det gjelder å kreve ytelser, hvis man skal følge hylekorets logikk.

De som overtrener og påfører seg selv skader som koster vårt helsevesen tid og penger.

De som drikker alkohol og skader seg selv eller andre mennesker i selvforskyldt, uvettig omgang med rus og som koster samfunner enorme summer hvert eneste år.

De som er rike, grådige og selvdyrkende og ikke er villige til å dele med andre og lever på bekostning av de som trenger det mer.

De som lever ut sitt seksualliv fritt og hemningsløst og blir fertile eller infertile som konsekvens, men som krever bistand fra staten til å fjerne eller få barn når de ønsker det.

De som ser på seg selv som hevet over andre fordi de er så flinke, pene og produktive, som klager på skatten og at de må solidarisere seg med andre,  men som tar det som en selvfølge at staten stiller opp den dagen de selv ligger nede.

Listen kunne gjøres mye, mye lenger.

De aller fleste av oss har ikke gjort oss fortjent til de goder mange av oss tar som en selvfølge i vårt rike, bortskjemte men også flotte og solidariske samfunn. De fleste av oss sliter med en last eller flere.

Derfor tar jeg et oppgjør med hylekoret som nå vil snakke ned en sårbar gruppe, en gruppe som først og fremst skader seg selv og ikke andre, og som sliter med sykelig overvekt av minst hundre forskjellige grunner.

For noen er det sikkert selvforskyldt, for andre ikke, men det gir absolutt ingen av oss andre rett til å sette seg til doms over dem. Vi er ikke bedre selv når det kommer til stykket, og derfor bør vel de fleste av oss holde munn for å unngå å fremstå som hyklere.

Gå til innlegget

Et protestdikt på kvinnedagen

Publisert nesten 8 år siden

Reis deg kvinne!

Reis deg i all din kvinnelighet

Reis deg i all din storhet

Reis deg i all din styrke

Reis deg i all din sårbarhet

Reis deg i solidaritet

Reis deg for de svakeste

Reis deg for de mest sårbare

Reis deg for dem som er betrodd deg

Reis deg for dem bare du kan bære under ditt hjerte

Reis deg for den du en gang var

Reis deg for dine sønner og døtre

Reis deg og elsk slik bare du kan elske

(Og hvis du ikke kan elske sørg for at andre gjør det for deg)

Reis deg for fremtiden

Fremtiden skal bære deg

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere