Tania Randby Garthus

Alder: 61
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

Lite konstruktivt!

Publisert over 12 år siden

Jeg har lest to avisarikler på nettet. I den ene på tv2 nyhetene etterlyser stortingskandidat for Ap, Tajik mer synlig politi i gatene for å forebygge voldtekter. Til slutt i artikkelen står det følgende:

"- Er det nødvendig å løse politikrisen for å få mer synlig politi ut i gatene?

- Sykepleierne er jo en gruppe som jobber hardt, som har vanskelige arbeidstider, og jeg har ikke hørt at de sliter med motivasjonen . Og det synes jeg politiet kan tenke litt på, avslutter Tajik. "

Så leser jeg en artikkel på aftenposten.no om Martha Sogn som bor på badet på sykehjemmet.

Og jeg tenker med meg selv at jeg skulle ønske at flere ville si fra om uverdige forhold. Jeg skulle ønske at helsepersonell ropte høyt om hva som foregår i et av verdens rikeste land. Hvorfor er det alltid de pårørende som må ta bladet fra munnen?

Det er bemanningskrise både i politiet, i helsevesenet, i skolen og i kirken. Hva må egentlig til for at politikerne skal våkne og ta tak i dette? Å sette grupper opp mot hverandre slik som Tajik gjør er neppe en konstruktiv måte å komme videre på. Det minner mest om en struts som stikker hodet i sanden for å slippe å ta tak i problemene.  

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/valg09/article2801875.ece

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article3154768.ece

Gå til innlegget

Verdidebatt kontra Google

Publisert over 12 år siden

I dag har jeg googlet på navnet mitt. Jeg har for første gang på to år satt meg ned og lest om hva folk i Bærum mente om meg i forbindelse med den såkalte Brynsaken. Det er sterk lesing med mange vonde karakteristikker av meg som person.

Det slår meg at den forakten og det hatet som oser mellom linjene i stor grad bygger på feilinformasjon. Informasjon som aldri kom frem i media og som jeg heller aldri nå i ettertid kommer til å gå ut med offentlig. Informasjon som ville satt saken i et annet lys og som ville ha nyansert den brutale fremstillingen som Budstikka den gang kom med.

Å skulle lese juleevangeliet i Bryn kirke desember 2007 er noe av det tøffeste jeg har vært med på. Min frykt ble bekreftet allerede utenfor kirkedøra der en kvinne så med forakt på meg mens hennes finger pekte i min retning. Jeg var veid og funnet for lett. Hva hadde jeg i kirken å gjøre med mine menneskefientlige holdninger? Jeg representerte jo det motsatte av kristen nestekjærlighet. Jeg representerte en hatkirke som stengte døra for homofile.

Hvordan retter man opp i slikt? Hvordan får man forklart for alle som har tredd hatstemplet ned over hodet mitt at jeg ikke hater? At jeg ikke har seksualangst, at jeg ikke er homofob?

At jeg baserer mine meninger på noe helt annet.

I dag tenker jeg at jeg skulle ønske at verdidebatt.no hadde eksistert den gangen. Slik at jeg selv kunne ha kommet på banen på mine egne premisser. Man blir sterk av motgang heter det. Jeg kan understreke på at det stemmer. Det er tross alt en trøst når man har vært gjennom noe man veldig gjerne skulle vært foruten.

Men å google navnet mitt vil for alltid stemple meg. Bare de som kjenner meg vet hvem jeg egentlig er og hva jeg står for. Da er det godt å ha verdidebatt. Den kommer også opp på Google og der kan jeg formidle meg selv på egne premisser.

Det gjør godt!

Gå til innlegget

Nytt overgrep mot kirkens demokrati?

Publisert over 12 år siden

Hvis det nå stemmer at Giske ønsker å utnevne Pettersen til biskop slik som vi kan lese i Vårt Land i dag, bør begeret være fullt for de som tar demokratiet i kirken på alvor!

Regjeringen har vært pådrivere for at Den norske kirke skal være mer demokratisk. Selv overkjører de demokratiske bestemmelser når det passer dem selv og deres politiske agenda.

Aano har flest stemmer i alle ledd i Den norske kirke. Flertallet blant de som har en stemme ønsker ham som biskop. Men dette er ikke viktig for Giske. For Petteren er mer liberal må vite og da passer han bedre som leder i Dnk i følge statsråden.

Det er tragisk å være vitne til den maktarrogansen Giske her representerer. Men for oss som har sittet tett på de kirkelige råd er det ingen overraskelse det som nå skjer.

De liberale tyr til ufine knep for å overta makta i kirken. Redelighet og demokratiske spilleregler settes til side bare man får inn de menneskene man kan spille på lag med.

Ikke til forkleinelse for Pettersen, han kan sikkert gjøre en bra jobb som biskop. Men hvis han har redeligheten i behold sier han nei til å bli biskop hvis tilbudet fra statsråden kommer - fordi det demokratiske flertallet i Den norske kirke ønsker en annen.

Gå til innlegget

Når ble afghanske kvinner et problem?

Publisert over 12 år siden

Jeg leser i Vårt Land i dag at det fra 15 juni skal bli strengere regler for returnering av asylsøkere. 

Arbeids og inkluderingsminister Dag Terje Andersen vil begrense strømmen av asylsøkere i følge NTB.

Eksempelet som trekkes fram er følgende:

"Tiltaket betyr for eksempel at afghanske kvinner som har flyktet fra områder i hjemlandet, kan returneres til Kabul eller andre stabile områder, selv om de mangler tilknytning til dette stedet. En slik innstramming er viktig for å redusere tallet på asylsøkere som kommer uten vernebehov, sier arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen."

Jeg lurer på om jeg leser riktig og kjenner at blodtrykket stiger. Afghanske KVINNER er eksemplet på mennesker som det skal strammes inn overfor.

Hvor mange afghanske kvinner er det som kommer hit til Norge som flyktninger?

Hvor mange av dem vandrer rundt og utgjør et ordensproblem og utfører kriminelle handlinger?

Hvor trygge er enslige afghanske kvinner som blir sendt tilbake til et område der familie og beskyttende nettverk er fraværende?

Vet Andersen noe som helst om hvor viktig familiens beskyttelse er for afghanske kvinner?

Her trekkes det fram et eksempel på mennesker som absolutt bør få bli i Norge. Hadde ordet kvinner blitt byttet ut med menn hadde saken stilt seg helt annerledes.

Er norske myndigheter fullstendig følelseskalde mot kvinner og barn i nød? Er dette et misforstått forsøk på likestilling i asylpolitikken? Er kunnskapen om andre kulturer totalt fraværende?

Jeg gremmes langt inn i sjela denne fredags morgenen og håper at NTB har sitert vår minister feil! 

Gå til innlegget

Når Gud blir et banneord

Publisert over 12 år siden

Har akkurat sett nok et program på NRK der Gud og Jesus blir redusert til kraftuttrykk, eller banneord som vi tradisjonelt kaller det når det er djevelens navn som misbrukes.

På veldig kort tid har nordmenn tatt vår Guds navn inn i sitt vokabular som et hendig uttrykk når man er oppgitt, sint, irritert eller overrasket.

Dette kalles å misbruke Guds navn. Man reduserer vår Herre og Gud til et kraftuttrykk. Mange ser ikke på dette som banning fordi det jo ikke er et stygt ord. Men det er like fullt respektløst overfor Gud og overfor kristne som holder Guds navn for hellig.

Nordmenn er nå i ferd med å trekke også Jesu navn ned i søla. Man adopterer misbruket fra USA og uten å nøle er man nå i ferd med å innføre nok et kraftuttrykk som vil såre mange kristne i landet vårt.

Når jeg hører at noen bruker Jesus Kristus som et banneord gjør det vondt inne i meg. Jeg blir lei meg! Det gjør også vondt når jeg hører Herre Gud i tide og utide. Det er nesten blitt rart å synge "Herre Gud ditt dyre navn og rike..."

Jeg vet at de som bruker Guds navn på denne måten ikke mener å såre noen. Men jeg skulle ønske at flere ville reflektere over at vi som er kristne faktisk blir såret og lei oss, og at vi skulle ønske oss mer respekt for Gud og Jesus og det vi tror på.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere