Tania Randby Garthus

Alder: 61
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

Publisert nesten 5 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

KrF sitt forslag er godt og ivaretar rettsikkerheten for de det gjelder. Så håper jeg at det blir bred støtte for forslaget deres, også i forhold til foreldelsesfrister og fri rettshjelp. 

I følge denne artikkelen er det 4 av 10 som vinner frem i retten. Det sier noe om at forvaltningen bommer i nesten halvparten av sakene de fører. Det er ikke betryggende. (Med forbehold om at det har skjedd forbedringer siden 2013.)

https://www.nrk.no/ho/4-av-10-vinner-fram-1.10979821

Her er enda en sak som får meg til å tvile på UDIs evne til å ta gode beslutninger i disse sakene:

http://www.lofotposten.no/kabelvag/politikk/utdanning/firas-har-bodd-i-norge-i-14-ar-na-sendes-han-og-familien-ut-av-landet/s/5-29-257279

UDI kjører en knallhard linje og menneskelige hensyn er underordnet pga en mulig løgn. Selv tvil kommer ikke tiltalte til gode. At noen synes dette er en rett og rimelig behandling av mennesker som har levd lenge i landet er i mine øyne uforståelig.

 

 

 

Gå til kommentaren

Takk til KrF!

Publisert nesten 5 år siden

I dag har KrF gått inn for at domstolene og ikke UDI skal avgjøre om mennesker skal fratas statsborgerskapet sitt. Dermed er det flertall for dette i Stortinget. De ønsker også foreldelsesfrist og fri rettshjelp i slike saker. 

Takk til KrF for en fornuftig beslutning!


Gå til kommentaren

Ingen ordre fra Listhaug

Publisert nesten 5 år siden

Mahad sin sak har hatt stor oppmerksomhet i dag. Jeg ser at det tilbakevises at Listhaug har hatt direkte innflytelse på saken hans og at den har vært under behandling lenge.  Derfor beklager jeg at jeg i startinnlegget fremstiller det slik etter at jeg hadde lest TV2s artikkel.

Når det er sagt er jeg glad for ar Mahads sak kan sette søkelyset på en forvaltningspraksis som er nådeløs. Jeg er også glad for at det nå kan, med KrFs hjelp, gis et bedre rettsvern for dem som trues av å bli fratatt sitt statsborgerskap. 

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/statsborgerskap-sakene-listhaug-kan-f%C3%A5-stoppordre-fra-stortinget/ar-AAlT5Xk?li=AAb27D5&ocid=spartandhp

Det bør gis en foreldelsesfrist i disse sakene hvis man mener at regelverket skal tolkes helt instrumentelt. Fordi det er meningsløst, uforholdsmessig og unødvendig å frata mennesker statsborgerskapet etter så mange år i landet.

 

 

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.

Regelverk kan praktiseres alt etter hvordan det blir tolket. Her tolkes det i strengeste laget. Når man ser bort fra viktige rettsprinsipp som forholdsmessighetskravet bommer man på målet. Da blir man instrumentelle og kunne like godt ha blitt erstattet av en robot som har sluttet å tenke. Asylregelverket har aldri blitt tolket så strengt som det blir i dag. Dette er villet og det er galt fordi det fører til urett.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Knut Rasmussen – gå til den siterte teksten.

Jeg er enig i at ansvaret ikke ligger på en statsråd alene, derfor nevner jeg heller ikke hennes navn. Men at FrP sine statsråder har et ansvar i denne saken er det vel liten tvil om. De gir føringer til departementene som sender føringene nedover i systemet.

Problemet oppstår hvis jurister i departementene begynner å tolke regelverket til gunst for politikeres ønsker. De velger da å hoppe bukk over viktige prinsipper som er innbakt i regelverket. Jusprofessor Andenæs peker nettopp på hvordan man her velger å se bort fra forholdsmessighetsprinsippet. 

Det er det denne saken handler om og det er dette vi bør ta på dypeste alvor.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere