Tania Randby Garthus

Alder: 61
  RSS

Om Tania

Utdannet sykepleier, diakon og politi. Mastergrad i verdibasert ledelse. Er samfunnsengasjert, glad i folk, verdibevissthet, etikk, mangfold, raushet, nåde og kritisk refleksjon.

Følgere

I disse dager skjer det en vekkelse i deler av Europa. Vekkelsen har også truffet Norge. Reaksjonene på det som skjer lar ikke vente på seg. Det er tydeligvis provoserende når svarte, mennesker med andre orienteringer enn heteronormen, urfolk og andre minoriteter, endelig har fått et mulighetsrom for å bli sett, hørt og respektert for den de er.

Motkreftene slår til, helt som forventet. For når majoriteten føler at de skal tvinges i kne kommer latterliggjøringen og gråtingen over at «alt det norske» forsvinner. Et eksempel er når Diplomis endrer logoen sin av hensyn til urfolk, da brøler alle de "krenkede" ut i latter eller tårer, og majoritetens krenkelseshysteri er i gang. En «eskimo» defineres som norsk, argumentasjonen halter og følelsene løper løpsk.

Blackface, Diplom-is og «krenkorama» – VG

Jeg håper at majoriteten snart fatter poenget, at de følelsene som vekkes i dem, handler nettopp om at de føler seg krenket. Dette er i utgangspunktet en sunn reaksjon, men når den tas ut av kontekst og bare handler om meg og mine følelser, da er grunnlaget feil og det blir vanskelig å ta reaksjonene på alvor. Men, nettopp denne følelsen av å bli krenket bør kunne være til hjelp for å kunne sette seg inn i situasjonen til de, som virkelig har opplevd alvorlige krenkelser på kroppen, fordi de er den de er.

Det er nettopp for dem vi nå skal heie på helt nødvendige endringer i Norge. Derfor skal vi heie på fotballspillere som kneler på banen i Frankrike, i solidaritet med dem som i alt for mange generasjoner har blitt utsatt for krenkelser på grunn av hvordan de ser ut.

Begge lag forlot banen etter at fjerdedommer ble beskyldt for rasisme – NRK Sport – Sportsnyheter, resultater og sendeplan

Vi skal heie på selskap som endrer logoene sine og på TV selskap som tar blackface ut av programmene sine. 

De gjør det i medfølelse med dem som har blitt utsatt for overgrep gjennom generasjoner. De gjør det for dem som er blitt undertrykket av en ufølsom majoritet.

Vi skal ikke tåle det mer, at minoriteter skal gå med bøyde, selvutslettende nakker. Nå er det deres tur til å bli hørt og det er majoritetens tur til å knele og lytte.

Jeg håper at alvoret snart siger inn og at majoritetens krenkelseshysteri snart tar slutt. For det er ikke majoriteten det handler om denne gangen.

Gå til innlegget

I 2017 logget kroppen min ned og jeg fikk de neste par årene tatt tak i mange ting som jeg tidligere hadde løpt fra. Troens skråsikkerhet forsvant i denne prosessen og tvilen kom inn i mitt liv. I dag er jeg frisk og har funnet fred i meg selv. Her kommer noen refleksjoner rundt denne reisen i mitt liv.

Å bære på et såret barn som ikke har blitt sett, kan gi seg mange utslag i et menneskes liv. Det finnes avhandlinger om dette innen psykologien. Alle barn er prisgitt sine foreldre, på godt og vondt. Noen ganger treffer kjemien mellom foreldre og barn godt, andre ganger ikke. Gener og miljø er tema som går igjen. Min oppvekst var god, med kjærlige foreldre som gjorde så godt de kunne. Materielt hadde vi det godt. Til tross for dette hadde jeg et behov for å bli sett, på et dypere plan, enn det mine foreldre kunne makte. 

Dette skapte en ubevisst lengsel i meg og svaret ble Gud. Gud så meg, han elsket meg ubetinget og han var alltid der for meg. Min vei inn i troen som tenåring, skjedde gjennom konservativ teologi. Denne historiefortellingen definerte rammene som jeg forholdt meg til. Det var godt med rammer, de fortalte meg hvem jeg var og gav meg forutsigbarhet og trygghet. 

Min tro var sterk, jeg var overbevist om at jeg hadde skjønt det. Tvilen hadde ingen plass i livet mitt.  Men, jeg var aldri redd for å stille spørsmål når jeg så hykleri eller dobbeltmoral. Jeg forstod aldri hvordan kristne kunne fordømme homofile samtidig som de tok så lett på heterofiles skilsmisser. Til tross for dette valgte  jeg å  være lojal til kirkemøtets flertall som ikke ønsket at homofile skulle få mulighet til å gifte seg i kirken, og valgte også å melde meg ut av den kirken jeg var døpt og konfirmert i, når flertallet snudde. Jeg var overbevist om at min teologi var den rette og at de valg jeg tok var i kjærlighet til andre. Underveis har noe endret seg i meg, skråsikkerheten er borte og jeg er igjen medlem av Den norske kirke.

Da jeg ble utbrent i 2017 og energien brått ble borte, ble jeg tvunget i kne mot min vilje. Jeg, som alltid hadde vært sterk og fikset veldig mye for alle andre, orket nå ingenting. Stressbelastninger over år, der jeg hadde glemt å lytte til meg selv og kroppen min, tvang meg nå til et passivt og stille liv. 

I prosessen med å bli fysisk frisk igjen, der det mest av alt handlet om å gi hjernen ro, åpnet det seg nye dimensjoner i sinnet mitt. For første gang begynte jeg å oppdage meg selv og hvem hele meg var.  Jeg fikk koblet sammen følelser  jeg ikke hadde forstått betydningen av, til det lille sårede barnet i meg som aldri hadde blitt sett. 

Det var en tung prosess, men også ubeskrivelig godt å få se og trøste dette lille barnet og få gråte ut, på dypet, sammen med det. Det var godt å få landet det uforløste sinne, og forsone seg med at dette ikke var noens skyld. Hvordan kan noen se noe de ikke har forutsetninger for å forstå?

På slutten av denne mentale prosessen oppdaget jeg at troen ble borte. Hvor var Gud nå? Gud som hadde vært klippen i livet mitt, som hadde gitt meg trygghet og definert hvordan det var klokt å tenke, hvordan livet egentlig var skudd sammen. 

Jeg endte med å ta avstand fra de trange teologiske rammene. Jeg orket rett og slett ikke forholde meg til dem. Jeg så også at teologien i stor grad er skapt av mennesker og at kristne er dypt uenige om hvordan Bibelen skal tolkes. Jeg trengte ikke lenger de rammene for å ha fred inne i meg.  Jeg følte at min fred var landet, basert i noe annet. 

Mistet jeg så troen helt? Følelsene overfor Gud var tomme og Gud føltes uendelig langt borte. Jeg opplevde at jeg var sterk  nok i meg selv og at jeg ikke lenger trengte Gud i livet mitt.  Men, ville jeg - selv om det føltes enkelt der og da - ta valget om å slutte å være kristen? 

Jeg tok viljen i bruk og bestemte meg for at jeg fortsatt ville holde fast ved Jesus. Hvordan kunne jeg svikte ham som alltid hadde vært der for meg og som hadde båret meg gjennom et helt liv?  Kanskje var dette bare min egen hjerne som innbilte meg ting, kanskje bare plasebo og fantasi som virket? For Jesus virket jo, gang på gang på gang.  Den relasjonen var det vanskelig å sette strek over, selv om følelsene var borte. Så med viljen bestemte jeg meg for å fortsatt tro, men med tvilen  og tomheten som naturlig følgesvenn. 

I dag er følelsene tilbake, jeg kan igjen kjenne at Guds ubetingede kjærlighet er nær og at det finnes hvile i hans fang.  Jeg aksepterer at det kan være innbilning, det er greit og til å leve med.

Teologien ligger fortsatt på hylla og  min teologi har kokt ned til at vi skal møte hverandre i kjærlighet , i den grad vi evner, ut i fra sånn vi er skapt. For der er vi forskjellige alle sammen. Vi har forskjellige forutsetninger for å ta inn og for å forstå. Vi ser stykkevis og delt.

Jeg tror fortsatt at vi trenger trygge rammer for livene våre og at mange av de kristne verdiene er bærekraftige for å gi mennesker gode liv. Men de trangeste rammene lar jeg segle sin egen sjø. 

I respekt for livet selv, og for det mangfoldet av mennesker som finnes der ute, må ikke rommet gjøres for trangt. Da får vi ikke puste.

Guds kjærlighet rommer mye pusting.


Ha en fin adventstid!


 Gå til innlegget

KrFs skjebnevalg

Publisert over 3 år siden

Det som skjer på KrFs Landsmøte i morgen vil få stor betydning for partiet i uoverskuelig fremtid. Det er et dypt alvor over det som skal skje og dypest sett handler det om hvilke verdier vi setter over andre verdier.

Da jeg tok en mastergrad i verdibasert ledelse lærte jeg mye nyttig om verdier. Blant annet at de verdiene som er integrert i et menneske de vekker følelser hvis de blir truet. Det KrF står i nå er en verdikamp og det er det som gjør veivalget partiet nå skal ta så krevende.

Som KrFer har også jeg tatt et verdivalg og det er basert på noen verdier jeg velger å sette foran andre verdier. Ingen av oss kan få alle våre verdiønsker oppfylt og for meg handler det da om å velge de verdiene som kan gi flest mulig mennesker glede av KrF og partiets politikk.

Samtidig vet jeg at det jeg skriver her ikke vil endre på noe, de som skal avgjøre KrFs videre veivalg i morgen har nok allerede bestemt seg for hvilken retning de ønsker partiet skal ta. Det ser ut til at flertallet ønsker å gå inn i dagens regjering og jeg tror Hareide skal jobbe hardt for å klare å overbevise dem om hvorfor de bør følge hans anbefalinger.

Jeg tror at fordommene mot venstresiden er store og sterke og det hjelper ikke med hissige demonstranter der strikkepinner fortsatt gjør seg gjeldene som et (u)saklig argument og der venstresidens krav om at alle må gå i takt når det gjelder arbeidslinja og synet på reservasjonsrett gjør avstanden enda større. Venstresiden har en lei tendens til å hyle i stedet for å diskutere på saklig vis og la nyansene få slippe til. Det liker ikke kristenfolket. Men det såkalte kristenfolket kan også rasle med sablene. Det ser vi når Israel kommer opp som tema. Debatten om OD dagen i år er et fersk og godt eksempel på dette.

Men for meg handler ikke KrFs valg om å få gjennomslag for noen få viktige symbolverdier. Det handler om noe større og bredere som favner mange flere. Det handler om å se hele bredden av KrFs viktige sentrumspolitikk.

For det første mener jeg at vi har mange flere felles verdier med Senterpartiet enn vi har med Venstre. Verdier som desentralisering styrking av nærmiljøer, og det å tørre å tenke smått i stedet for stort er viktig her. Venstres liberalisme står dessuten langt fra KrF sine verdier.

Arbeiderpartiet og Høyre er blitt mer og mer like med årene, men tradisjonelt er det allikevel noen grunnleggende og viktige verdier som skiller dem.

Høyre har tradisjon for å være opptatt av markedsøkonomi, konkurranse, prestasjoner, sentralisering og mest mulig avkastning og inntjening til det private. Denne politikken vil fortsette i samme tempo som før selv om KrF får gjennomslag for noen få viktige symbolsaker. Jeg er som KrFs nestleder Ropstad negativ til tvillingabort og skulle ønske at norske jurister hadde tolket loven slik de har gjort i Sverige og Danmark, der de ikke har åpnet opp for denne praksisen. Men hvor mange tvillingfostre er det reelt snakk om og hvor mye av den andre viktige KrF politikken vil gå til spille ved å gå til høyre? 

Arbeiderpartiet har vært opptatt av å sikre de som ikke sitter med makten gjennom å støtte arbeidstakerne og har lang tradisjon for å tenke maktfordeling, solidaritet, likeverd og lønnsutjevning. Viktige verdier også for KrF.

Det er mye som tyder på at de offentlige tjenestene som er bærebjelken i velferdsstaten vår og som vi alle er avhengige av lider under dagens regjering.  Det hardner til rundt oss og færre enn før får hjelp til å reise seg igjen, men overlates til seg selv fordi NAV sine rammer strammes inn. Vi får flere fattige familier blant oss og forskjellene øker. 

Ledere (også i staten) og de som kan ta ut utbytte i det private blir lønnsvinnerne mens vanlige arbeidsfolk står på stedet hvil. Vi ser også at arbeidskrefter som skulle representere bærekraft for nettopp de svakeste rammes. Driftsmidler i det offentlige krymper og kapital pøses ut til utbytte for private. Det eneste vi alle oppmuntres til er å forbruke mer, noe som ikke er bærekraftig på sikt.

Velferdsstaten er en av bærebjelkene i det norske samfunnet. Den skal bidra til likhet og stabilitet. I dag står den på spill og KrF kan være en tydelig motstemme her. Når politikken gir større rom for grådighet og egoisme rammer det de mest sårbare blant oss og vi får et mer ustabilt samfunn.

De sterke skal bære de svake. De rike skal bidra til fellesskapet. Dette er kjerneverdier for meg.

Derfor tenker jeg at Krf sine verdier vil få større plass ved å gå til venstre, og da tenker jeg ikke på noen få symbolverdier. Det veivalget vil også øke avstanden til Frp (et parti KrF lovet å ikke gå inn i regjering med før valget) og dra politikken mer mot sentrum.

KrF har fått mange nye medlemmer i det siste. Jeg tror mange av dem nå har et håp om at KrF kan bidra til at vi får et varmere samfunn igjen. Et samfunn som kan ha et varmere blikk på de som faller utenfor, på fellesskap og solidaritet. Jeg tror at de heier på Hareide og det valget han har gjort.

Jeg tenker at det er viktig at landsmøtet nå stiller seg bak lederen sin og lar ham vise vei. Hvis de velger å ikke gjøre dette er jeg alvorlig bekymret for at KrF mister sin legitimitet blant folk og at partiet vil havne under sperrelinjen.

Jeg ønsker Landsmøtet lykke til med et viktig verdi- og veivalg!

Gå til innlegget

Når politikken blir nådeløs

Publisert over 5 år siden

I dag har jeg lest en artikkel som gjør meg dypt bekymret.

 

Historien kan dere lese her:

 http://www.tv2.no/a/8861560/

 

Mahad var 14 år gammel da han kom til Norge. Han har tatt utdanning og jobber som bioingeniør. Etter ordre fra Listhaug er han nå gjort papirløs. Grunnen? Det er mistanke om at han ikke har fortalt sannheten som 14 åring.

 Jeg er KrF-er, jeg er kristen og jeg har lært at nåde er et sentralt og viktig begrep som også bør og kan praktiseres i politikken. Rettsvesenet vårt er fortsatt tuftet på regler som gir rom for nåde.

 Nødvendighetskrav og forholdsmessighetskrav er bakt inn i regelverket som gir myndighetene begrenset adgang opp mot maktbruk overfor borgerne. Men slike krav gjelder tydeligvis ikke for alle.

 De som ikke er født i Norge eller som ikke har fått endelig statsborgerskap, eller de som blir tatt i å ha løyet om sin identitet,  de er unntatt en rettferdig behandling. De kan behandles instrumentelt. Dermed kan en løgn som ble stotret frem av en nervøs 14 åring, sannsynligvis på anbefaling fra kyniske menneskesmuglere, brukes for alt den er verdt 17 år etter ankomst til landet vårt.

 Ingen etiske eller moralske begrunnelser kan overstyre det faktum at gutten har løyet overfor norske myndigheter. Minste middel regelen eller forholdsmessighetskravet må vike. En løgn er blitt den ultimate synd som gir grunnlag for å miste alle rettigheter man har opparbeidet seg gjennom 17 år.

 Den politikken som nå praktiseres i landet vårt umenneskeliggjør medborgere. Den kaster dem ut i et liv som papirløse, uten rettigheter.  Strengheten begrunnes i et verstefallsscenario der alle vil komme til Norge hvis vi viser oss bare en smule humane.

Dermed har vi valgt vår vei, den harde vei, den urettferdige vei, den hjerteløse vei. At mennesker går til grunne rett utenfor vår egen stuedør er underordnet. Prinsippfastheten og tanketomt regelrytteri er vinneren. 

Politikken er blitt nådeløs og det er på høy tid at vi som ikke anerkjenner denne politikken sier høyt i fra.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

"Nærpoliti" på ville veier

Publisert over 5 år siden

Den norske sentraliseringsreformen som ironisk nok kalles for en nærpolitireform er i ferd med å vekke folket. Fakkeltog mobiliseres når bygder nå innser hva som er i ferd med å tas fra dem.

Jeg er en av dem som er dypt bekymret for utviklingen i norsk politi. Etter å ha sett en amerikansk dokumentar fra 2016 om militariseringen av amerikansk politi kjenner jeg igjen flere elementer som har begynt å prege også det norske politiet.

Dokumentaren kan sees her: http://www.vgtv.no/#!/video/134259/do-not-resist

Det er grunn til å stille seg spørsmålet om hvem som sitter med definisjonsmakten over politiets utvikling? Hvem er det som  bestemmer at nærpolitiet skal nedprioriteres ved å legge ned lensmannskontorer? Hvem er det som bestemmer at politiet blir bedre av å styres fra biler med lange avstander til publikum, fremfor å ha en lokal forankring der betjentene kjenner sitt publikum? Hvem er det som nå innfører teknologisystemer uten etisk refleksjon over bruken av dem og hevder at dette er fremtiden for godt politiarbeid?

Faglig godt politiarbeid er forankret i relasjonelle møter med mennesker der politibetjenten utgjør en forskjell. Vi beveger oss nå fra å være et relasjonelt politi til å bli et aksjonspoliti.

Politiet skal rykke raskt inn og raskt ut igjen og haste til neste oppdrag. De skal gjøre god etterforskning på stedet. Men hva med alt det andre? Hva med alle de viktige møtene med mennesker i krise, de møtene som gjør politiarbeidet så meningsfylt?

Hvor ivaretas disse møtene i den politianalysen som hele sentraliseringsreformen bygger på?

http://www.politiforum.no/no/meninger/leserinnlegg/2016/Farvel+til+lensmannen.d25-T2RjW0v.ips

https://www.pf.no/pf/aktuelt_na/nyhetsarkiv/2013/juli/Politianalysen+ligner+Politireform+2000.d25-TNlLGXX.ips

Politidirektoratet sender sine direktører ut i front der de mer eller mindre forpint prøver å forklare at alt skal bli så mye bedre ved å fjerne politiet fra folket. Forskning viser noe annet. Det blir ikke bedre, men det blir dyrere. Danmark, Sverige og nå Scottland har mislykkes med sentraliseringsreformene sine.

18 minutter inn i dette programmet kan dere se et innslag om svensk politi og hva de sliter med:

http://www.svtplay.se/video/11529234/veckans-brott/veckans-brott-sasong-13-avsnitt-9

Det har vært mange advarsler gjennom flere år, men de som bestemmer vil ikke lytte. Hvorfor? Hvilket kunnskapsgrunnlag baserer de seg på? Hvilken faglighet baserer de seg på?

http://politiforum.no/no/nyheter/2016/juni/Danskene+advarer+etter+sin+reform%3A+%E2%80%93+Vi+har+rett+og+slett+ikke+nok+politifolk.d25-T2JvM43.ips

Norsk politi har etter krigen bygget på noen viktige grunnverdier. To av de verdiene er at politiet skal være lokalt forankret og at politiet skal yte service overfor borgerne. Hvordan kan disse verdiene ivaretas når de lokale lensmannskontorene legges ned?

Det norske folk trenger levedyktige lensmannskontor med betjenter som engasjerer seg i nærmiljøet. For å få til det må politiet ha nok ansatte. De siste årene har store etterkrigskull gått av med pensjon og inntaket til politiutdanningen har vært for lavt. Særorganene har samtidig est ut for å møte den internasjonale og nasjonale, mer komplekse, kriminaliteten. Fra 2010 har opptakene ved Politihøgskolen gått opp, men i dag er det mange politiutdannede som ikke får jobb fordi politietaten ikke har penger til å ansette dem. Politidistriktene må velge mellom å ansette eller å opprettholde driften.

Politiet tvinges inn under sparebluss og nedtrekk i studentopptak vurderes fra 2018. Det er grunn til å spørre om man virkelig  har nådd målet med 2 politi pr 1000 innbyggere i 2020? 

Utviklingen i norsk politi burde ikke gå på bekostning av bekjempelsen av hverdagskriminaliteten og den gode og forebyggende relasjonen med publikum. Å kaste disse viktige verdiene på båten, fordi landet skal styres etter markedsøkonomiske prinsipper der instrumentell styring gjennom måltall og et stort kontrollbehov er drivkraften, er bare trist. I alle profesjoner der mennesker er i sentrum vil denne måten å styre på være lite hensiktsmessig og dermed være feilslått politikk. Men hvordan skal vi få dem som aldri har hatt støvlene på til å forstå dette? Det viktigste vi som politi kan holde på med er forebygging og dette utføres i ordentjenesten hver eneste dag, men måles politiet på dette arbeidet? Overhodet ikke! De måles kun på det reaktive og det settes opp måltall på handlinger der betjentene må trigge jaktinstinktene sine for å fange flest mulig mennesker slik at måltallene kan oppfylles.

Vi ser det i dag i Oslo, der politiets utlendingsenhet hopper bukk over god faglig politipraksis og bygger ned tilliten til byens minoriteter i sin iver etter å oppfylle måltallene pålagt av deres ledere.

Det er god grunn til å bekymre seg for hva som venter oss rundt neste sving hvis ikke bremsene settes på og vi finner veien inn på et mer bærekraftig og publikumsvennlig spor.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere