Imam Yasir Fawzi

Alder: 4
  RSS

Om Imam Yasir

Imam for Ahmadiyya Muslim Jama'at i Kristiansand
Student i Religion og Etikk på UiA

Følgere

Hatpropaganda mot Ahmadiyya i Norge

Publisert rundt 1 år siden

I høst publisert Tahoor Publishers to hefter mot Ahmadiyya. Det ene har tittelen Den falske profeten – Mirza Ghulam Ahmad og det andre heter Sannheten om Ahmadiya. Førstnevnte inneholder for det meste dårlig oversatte sitater tilskrevet Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, som forøvrig også er tatt ut av kontekst og satt sammen under egne overskrifter. Det andre inneholder for det meste generell kritikk av Ahmadiyya som organisasjon.

Heftet Den falske profeten – Mirza Ghulam Ahmad inneholder også oppfordring til fysisk bekjempelse av Ahmadiyya-bevegelsen, se «bekjempe dem med deres hender og tunger»(side 4). Dette kommer altså fra en organisasjon som hevder å ha som misjon å «get amazing Islamic material translated into different languages and spread the peaceful message of our deen»

Det kan sies at muslimer i Norge ikke oppfører seg voldelig mot ahmadier her. Men hva med de landene hvor innbyggere ikke får beskyttelse av staten? Skal muslimene bekjempe ahmadiyyamuslimene der med vold, slik det allerede gjøres. Hvis ikke, hvorfor fordømmes ikke slike metoder å bekjempe andres tro på? Uansett bidrar slike tekster og formuleringer til ytterligere hat mot en allerede utsatt minoritet.  Et konkret eksempel på konsekvenser av denne type hatpropaganda var drapet på ahmadiyyamuslimen Asad Shah i Skottland, mars 2016.

Mirza Ghulam Ahmad Qadianis tro blir beskrevet som “det største angrepet på islam i nåtidens æra” s. 5. Mantraet om at han var hjulpet av britene repeteres. Så tillegges han ting han aldri har ment. I femte avsnitt på side 6 blir hele bevegelsen beskrevet som ondskap.

Mot slutten av heftet er det en appell til alle som mener det er riktig å drepe folk som forlater islam eller hevder å være profeter. I appellen beskrives  Ahmadiyya som et samfunn med djevelske karaktertrekk, fare for islam, agenter for kapitalistiske land og islams fiender. Alt dette skrives uten å nevne noen navn på hvem som har oversatt heftet eller står for publiseringen av det.

Når det kommer til angrepene på teologien vår, kommer vi til å ta for oss de kritikken i heftene, en etter en. En utfordring vi har er å finne fram til de aktuelle sitatene i bøkene til Hadrat Mirza Ghulam Ahmad. Det står nemlig ingen ting om hvilket utgave av hans bøker de oppgitte sidetallene referer til.

Vi planlegger å publisere svarene en gang i uken slik at de aller vanligste anklagene i det minste blir imøtekommet.

Innlegget ble opprinnelig publisert på imamen.no

Gå til innlegget

Ulv i fåreklær

Publisert over 1 år siden

Det sies at Tahir Ul-Qadri har moderert seg den siste tiden. Faktum er at han fremdeles går inn for å henrette blasfemikere.

JEG ER IMAM i den norske Ahmadiyya-menigheten, og vi har helt siden etableringen på 1890-tallet lagt tydelig vekt på at Koranen er overordnet haith-litteraturen. Det er dette standpunktet som gjør det ­mulig for både norske, humanistiske muslimer, og ahmadiyya­muslimer å ta avstand fra straff for frafall og blasfemi.

I forrige helg meldte flere norske medier at «europeiske muslimer samles på sommerleir mot ekstremisme». Sommerleiren var arrangert av Minhaj-ul-Quran på Quality Hotel i Sarpsborg. Nestleder i Minhaj Ungdom, Muhammed Yasin Adil, beskrev arrangementet som ­«intensiv helgeleir mot ekstremisme og radikalisering».

For nordmenn flest virker dette som et viktig initiativ. Problemet er bare at grunnleggeren av ­Minhaj-ul-Quran, islamisten ­Tahir-ul-Qadri, var invitert på som hovedtaler. En mann som definitivt ikke deler ahmadiyyamuslimers og norske, humanistiske muslimers humane verdisyn.

Skryt. «Den som begår blasfemi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden. (…) Muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!»

Minhaj-ul-Qurans grunnlegger Tahir Ul-Qadri skryter av å ha stått bak Pakistans umenneskelige blasfemilov når han ikke taler til et vestlig publikum. I ­Pakistan forfekter Qadri helt åpent at «den som begår blas-femi – muslim eller ikke-muslim, mann eller kvinne, jøder, kristne, hinduer – uansett hvem av dem som begår blasfemi skal straffes med døden. (…) Muslim, jøde, kristen, vantro, mann eller kvinne vil bli henrettet som en hund!»

Foran et vestlig publikum. I tillegg ønsker han at selv blasfemikere som angrer på sine ytringer skal myrdes. Foran et vestlig publikum, derimot, nekter han for å ha noe å gjøre med blasfemiloven, samtidig som han også hevder at den ikke gjelder for ikke-muslimer.

Det sies at Tahir Ul-Qadri har moderert seg den siste tiden. ­Likevel, det er fortsatt et faktum at han er for statlige henrettelser av blasfemikere, og han støtter fortsatt blasfemilovens anti-­ahmadiyyabestemmelser som kriminaliserer ahmadiyyamuslimenes ytrings- og trosfrihet. Et grotesk eksempel på dette er arrestasjonen av 81 år gamle Abdul Shakoor i 2015. Shakoor ble ikke bare tiltalt etter blasfemilovgivningen, men også landets antiterrorlovgivning fordi han solgte Koranen og ahmadiyyalitteratur til ahmadiyyamuslimer. Han ble dømt til åtte års fengsel i 2016. Dette er den logiske konsekvensen av intoleransen til muslimer som Tahir Ul-Qadri.

Bevegelsen hans har også trykt svært hatske brosjyrer, ikke bare mot ahmadiyyamuslimer, men selv mot de som kun ønsker å sympatisere med oss. De som ønsker å stå opp for ahmadiyyamuslimer loves en snarlig død, og evige pinsler i helvete. Da Mashal Khan ble myrdet av sine medstudenter, etter anklager om å ha fremmet Ahmadiyya-retningens budskap på Facebook, så var det ingen som grep inn for å redde ham.

Unnfallenhet. Minhaj-­­
ul-Quran og andres skremselspropaganda kan være en viktig årsak til mange muslimers unnfallenhet. På grunn av sitt syn på terror blir Minhaj-­bevegelsen ­likevel oppfattet som ­«moderat». Men på en annen side er det ­heller ingen tvil om at bevegelsens forsvar av blasfemilover, og iveren etter å erklære ahmadiyyamuslimer som ikke-muslimer, gjør at denne også er en del av problemet.

Minhaj-ul-Qurans og liknende menigheters islam høres ikke ut som «fredens religion» i det hele tatt i mine norske ører. Ifølge en undersøkelse er 48 prosent av muslimene imot straff for blasfemi, mot 41 prosent som er for. En annen under-
søkelse viste­ at et flertall på 68 prosent er «helt enig» i påstanden at «det er bra at domstolene i Norge ikke er religiøse». Og et flertall på 57 prosent er «helt ­uenig» i påstanden om at lovene i Norge «bør tilpasses Koranen og Sharia». Verdisynet til et flertall av den muslimske befolkningen er derfor i tråd med verdisynet til de som ønsker seg en «norsk islam» – og Ahmadiyya-menigheten.

Dette er et godt utgangspunkt for en bredere dialog mellom alle gode krefter som har respekt for menneskerettighetene. Samarbeid mellom de gode kreftene, som også finnes blant Minhaj-ul-Qurans medlemmer, er viktigere enn noen gang, fordi et slikt samarbeid kan forhindre reaksjonære strømninger å vinne terreng her i landet. Utvilsomt er kampen mot islamisme også en kamp mot sekterisme.

Teologisk kamp. I tillegg, kampen mot radikalisme krever en teologisk kamp. Muslimer må blant annet erkjenne at de ikke har monopol på hverken frelse eller sannheten. Hazrat Mirza Tahir Ahmad, vår tidligere ­åndelige overhode, skrev følgende:

«Jeg tror for eksempel at dersom en religion skal ha noe verdifullt å bidra med for å skape fred i verden, så er det helt nødvendig at denne religionen bærer i seg et potensial for å forene hele menneskeheten. Det vil si at den må akseptere at religionen i seg selv er universell på den måten at alle mennesker, uansett farge, rase eller geografisk tilhørighet, er skapt av den samme Skaper. Derfor har alle like stor rett til å motta guddommelig veiledning, dersom da menneskeheten i det hele tatt mottar slik veiledning. Dette synet river grunnlaget bort under den oppfatningen at én spesiell religion skulle ha monopol på sannheten.» (Islams svar på vår tids spørsmål, s. 16)

Kampen mot vold og terror i islams navn blir vanskelig, om ikke umulig, uten denne erkjennelsen.

(Teksten ble første gang publisert på Yasir Fawzis eget nettsted, imamen.no)

Yasir Fawzi, Ahmadiyya-imam, 
Kristiansand

Gå til innlegget

Frafall fra islam

Publisert over 3 år siden

I disse dager er frafall fra islam et aktuelt tema i Aftenposten. Det er veldig trist at folk som forlater islam opplever hets og trusler, og at noen til og med blir drept. Trist er det også at media ser ut å forsvare denne type holdninger ved å hevde at det finnes påbud i islam om å straffe den frafalne. Er formålet bare å belyse de frafalnes situasjon, eller også å få flere muslimer til å tro at straff for frafall er i henhold til islam, slik at de kan fortsette å plage den som faller fra islam?

En metode nylig brukt Aftenposten for å bevise straff for frafall i islamske tekster, var å hevde at "mange muslimer anser hadither som likeverdige med budskapet i Koranen", og at "flere hadither foreskriver dødsstraff for frafall". Slik ble det gjort forsøk på å gi troverdighet til en falsk hadith som brukes for å forsvare straff for frafall. Fakta er at de aller fleste muslimer IKKE anser hadith som likeverdig med Koranen! I tillegg er det langt flere hadither som støtter Koranens budskap om at det ikke er noen menneskelig straff for frafall. Hadithen som journalistene i Aftenposten refererte til lød slik: "Drep den som skifter religion." Å tro at dette er Muhammads ord, er som å tro at Muhammad ga totalt blaffen i alle versene i Koranen som diskuterer frafall og religionsfrihet, og heller drepte alle som konverterte til islam…

Koranen er ikke verdens lengste bok; Men de som hevder at denne boken befaler straff for frafall, vet godt at de aller fleste aldri gidder å sjekke opp om dette faktisk stemmer. Er det ingen som legger merke til at koranvers aldri nevnes for å forsvare straff for frafall? Hvis man noen gang setter av litt tid for å studere Koranen, vil man trist nok innse at alle versene som snakker om straff for frafall, snakker kun om Guds straff i det hinsidige. Profeten på sin side blir gang på gang minnet på at han bare er en advarer, ingen vokter.

I en nylig artikkel i Aftenposten blir det også hevdet at «Ifølge Koranen skal frafall straffes, men det står ikke hvordan.» Videre siteres det et vers som åpenbart forteller at det er Gud som skal straffe. Og sånn er det med frafall ifølge islam, det er Gud som har påtatt seg ansvaret for det. Det er synd at hvis man som muslim offentlig innrømmer at man ikke lenger innehar gudstro, blir straffet av sine «trosfeller» for sin ærlighet. Virkeligheten er at det er de som mener at frafall skal straffes som egentlig har mistet troen på Gud, og som virkelig har falt fra den opprinnelige islam. "

Ahmadiyya-bevegelsens grunnlegger, Mirza Ghulam Ahmad, sa følgende om dette: Ingen religion trenger å bruke makt så lenge den er i stand til å etablere sin sannhet ved hjelp av rasjonelle argumenter, ubestridte bevitnelser og åndelige tegn. Samtidig trengs det ingen flere argumenter for å bevise en religion falsk, som ikke har disse kvalitetene, og som må ty til sverdet for å gjøre opp for sine svakheter. En slik religion blir faktisk kuttet av sitt eget sverd." (How to be Free from Sin, s.9)

Yasir Fawzi

Imam, Ahmadiyya Muslim Jama’at

@yasiratiq

http://www.alislam.org/library/books/How-to-be-Free-from-Sin-20080806MN.pdf

Gå til innlegget

Profetier om sol- og måneformørkelse

Publisert rundt 4 år siden

I anledning solformørkelsen i dag synes jeg det er passende å nevne en del profetier som forskjellige personer har gjort angående sol- og måneformørkelse.

Vi begynner med Jesus:

Matteus 24:29: 
"Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes."

Markus 13:24 sier det samme:
"Men i de dager, etter denne trengselstiden, skal solen bli formørketog månen miste sitt lys."

Mahatma Surdasji har nevnt at når Kalki Autar kommer så vil solen og månen formørkes. Han skrev: ”Både månen og solen vil formørkes og det vil være mye vold og død”.

I Sikhenes hellige bok Sri Guru Garanth Sahib står det: ”Når Maharaj kommer som Nakhlank, vil solen og månen være hans hjelpere”.

Koranen:
(Mennesket) spør: Når kommer oppstandelsens dag? Når øyet blir blendet. Og månen formørkes og når solen og månen bringes sammen. På den dag vil mennesket si: Hvor skal jeg flykte hen? Men nei! Det finnes ingen tilflukt. Til din Herre (alene) vil det (vende og) befeste seg på den dag. Koranen 75:7-13

Muhammad har utdypet alle disse profetiene ytterligere:
"For vår Mahdi er det to tegn, som aldri har blitt vist siden skapelsen av himlene og jorden: månen vil bli formørket i den første natten i ramadan og solen vil bli formørket i den midterste av den"(Sunan Addár Qutni)

En måneformørkelse kan bare skje i den 13. 14. og 15. dagen i en månemåned og en solformørkelse kan bare skje i den 27. 28. og 29. dagen. Ifølge Hadithen skulle måneformørkelsen skje 13. ramadan, siden det var den første av de mulige datoene. Og solformørkelsen skulle skje 28. ramadan, siden dét var den midterste av de mulige datoene for solformørkelse.

Dette naturfenomenet inntraff med alle sine krav Ramadan 1311(etter hijra) dvs. i 1894. Dette skjedde fire år etter Ahmadiyya-menighetens grunnlegger Mirza Ghulam Ahmad hevdet å være Messias og Mahdi. Det følgende året viste det samme fenomenet seg igjen for den vestlige halvkule.

Hvordan finne ut om dette faktisk har skjedd?

Man må først finne ut hvilke dager 13. og 28. ramadan 1894 er, og hvilke dager 13. og 28. ramadan 1895 er, ifølge den gregorianske kalenderen. Til dette finnes det flere nettsider som konverterer dagene i den muslimske kalenderen til den gregorianske:

http://www.islamicfinder.org/dateConversion.php

Ifølge lenken over er 13. ramadan 1311/1894 = 21. mars 1894
Slik kan man sjekke opp resten av datoene, men husk slik det står på nettsiden --> *There is a small probability of one day error.

Etter det må man se om det faktisk skjedde noen sol- eller måneformørkelse på de nevnte datoene, altså måneformørkelse 21. mars 1894 og 11. mars 1895, og solformørkelse 6 april 1894 og 26. mars 1895.


For dette kan man besøke NASA sine hjemmesider:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LE1801-1900.html

Gå til innlegget

Blasfemi og Koranen

Publisert rundt 4 år siden

For noen dager siden uttalte Ubaydullah Hussain at “Det er bred enighet blant lærde i Islam om at hån og krenkelse av profeten Mohammad skal straffes med døden.” Mullah Krekar uttalte også at blasfemi skal, i følge Koranen, straffes med døden.

Dette er verken første eller siste gang slik blir hevdet om Koranen. Men jeg tror det er sjelden noen imamer i Norge motbeviser slike anklager om Koranen med bevis fra samme bok. Dette skal jeg forsøke å gjøre nå.

 

Jeg ønsker først å si at jeg erkjenner at det er “bred enighet blant lærde i islam om at blasfemi skal straffes”. Jeg vet også at mange land med muslimsk majoritet, har straffer for blasfemi. Mange muslimske organisasjoner er tidlig ute med å fordømme vold mot folk som begår blasfemii Europa, men sier ikke noe om den samme volden som foregår i “muslimske land”. #Hykleri

 

Det jeg ønsker å legge vekt på er: Hvilke bevis har man i islam for at blasfemi skal straffes?  Dødsstraff er noe meget alvorlig, og man kan ikke bare utstede det på basis av noen hadith som strider med Koranen. Jeg tror ikke bare det er “bred enighet”, men absolutt enighet blant lærde i islam, at Koranen har høyeste autoritet, og så kommer Profetens tradisjon. Er det noen som la merke til at verken Hussain eller Krekar refererte til ett eneste vers fra Koranen. Er det noen som har lagt merke til at det aldri refereres til spesifikke vers i Koranen, når folk snakker om straff for blasfemi?

 

Hadde Koranen vært helt stum angående blasfemi, kunne man hatt ørlite mer forståelse for de som hevder at hån mot Profeten bør straffes. Koranen er full av diskusjon rundt blasfemi. Det er ikke slik at Koranen bare diskuterer og fordømmer blasfemi. Den har klare retningslinjer om hva en muslim skal gjøre når han eller hun utsettes for slikt:

 

·         Hvis man sitter et sted der det gjøres narr av Allah og hans tegn, skal man gå vekk fra et slikt sted, helt til samtaleemnet endres(4:141 og 6:69).

 

·         Muhammad er ikke den første som blir hånet. Koranen forteller at enhver profet har blitt gjort narr av(15:1236:31 og 43:8). Derfor blir Muhammad også bedt om vise tålmodighet(20:131) og heller lovprise Gud(15:99). De som spotter skal overlates til Gud. Han sier selv at han vil ta seg av dette(15:96).

 

Når man allerede har tre rettlingslinjer, hvordan kan man da si at noen "tolker" Koranen annerledes, og velger å ikke bare straffespotterne, men straffe med dem med døden?!?

 

Ulike folk kan oppleve ulike ting som blasfemi. Og Koranen inneholder mye som tilhengere av andre religioner kan oppfatte som blasfemi. Derfor er det ganske logisk at Koranen ikke foreskriver noen straff for blasfemi.

 

Siden islam også hevder å være fredens religion, har den heller ikke tillat sine egne tilhengere å si noe stygt om andres avguder(6:109), selv om avgudsdyrkelse er den største synd i islam(4:49 og 4:117).

 

Jeg utfordrer alle som er uenig med meg angående blasfemi og Koranen, å komme med sine bevis.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere