Dag-Ivar Rognerød

Alder: 71
  RSS

Om Dag-Ivar

Følgere

Vebjørn Selbekks lederartikkel

Publisert over 3 år siden

... setter saken om UNESCOs nylige vedtak om Tempelhøyden i sitt rette relieff, som et bidrag som i høyeste grad bør inngå i denne debatten:

  http://www.dagen.no/dagensdebatt/lederartikkel/lederartikkel/FNs-store-svakhet-398945

Gå til kommentaren

Kildene til Mohammes eksistens

Publisert over 3 år siden

Kan ikke du Fjerdingen, siden historiske bevis er så avgjørende for mange i debatten, bare gi oss noen henvisninger til kilder som verifiserer profeten Mohammeds påståtte eksistens visstnok på 600-tallet.

Det ville ha vært særdeles nyttig for atskilllige.

Men det Leif Gullberg kaller et positivt vedtak av UNESCO, vitner om at også denne særorganisasjon av FN i det siste har kommet på feil hender, der flertallet med dette vedtaket direkte bidrar til å legge løpet for å legitimere etnisk rensning også i denne del av Midt-Østen.

De skulle i stedet tatt til orde for å forsvare kulturminners universelle verdi og tilgjengelighet.

Vedtaket er ellers helt i tråd med hva den nye Kalifen i Tyrkia, Erdogan, har sagt han ønsker seg, nemlig at Jerusalem kommer på muslimske hender i hans livstid. Uttalt i 2015 på årsdagen for Bysants' fall, som ennå holdes levende (etter  1453).


Sporene fra borgerkrigene i rest-Jugoslavia er ellers skremmende når det gjelder kulturminner som krigsmål, som heller skulle stilles under UNESCOs beskyttelse enn å bli ennå sterkere etnisk utsatt med et slikt vedtak som virker frakoblende for ulike parter som har sterke bindinger til egne kulturminner. 

De blodige etniske krigsoppgjør på Balkan på 90-tallet, hadde mange slike elementer i seg, som jihadisttreningsleire i dagens Bosnia sikkert oppildnes av.

Det er en revansjismens ild som ikke lover godt for Europa heller framover.

 

Gå til kommentaren

Du har denne gang en dårlig sak, Sverre

Publisert nesten 4 år siden

Hvorfor er du som ellers er kritisk til det meste, Sverre Avnskog, så imøtekommende til fenomenet proffboksing? Her mener jeg du har en riktig dårlig sak som det alt er  framført sterke argumenter mot.

Det er to forhold jeg mener du må rydde av veien for at du skal kunne ha en god sak, med dette å fremme proffboksing som holdbar idrett i framtida, som Olympisk idrett og ellers. Etterhvert vil det profesjonelle elementet vokse inn i den tradisjonelle amatørboksing vi har hatt i årtier også i Norge.  

For det første, hva gjør man med det åpenbare pedagogiske uføret det må være at folk kan vinne idrettskonkurranser ved å slå hverandre i hodet og kroppen med fullt overlegg, når vi ikke skal ha lov til å slå verken kona eller ungene våre, verken privat eller offentlig?  

Heller ikke vil vi ha mobbing eller slåsskamp i skolegården eller i ungdomsmiljøene. Og ikke skal vi slå andre i private eller offentlige sammenhenger heller, det er straffbart i lovene og gir erstatningsansvar.

Hvorfor skal det være unntak fra loven og etikken i idrettskonkurranser, på en helt annen måte enn i noen andre idrettsgreiner? Her nytter det ikke å komme trekkende med argumentet om at det er så viktig at folk får lov til å risikoutsette seg, for å få mening i livet.

Bullshit! - er det ikke dette amerikanerne bruker å si?  

For det andre, når tror du at Brækhus får noen virkelige konkurrenter fra kvinnemiljøer for boksere, og hvor er disse? Det må jo nå etter disse mange år med Brækhus-triumer være helt åpenbart at hun er et unikum. Inntil du har fått bidratt til å odle noen sånne kvinnemiljøer, der kvinner elsker å denge løs på hverandre, er din argumentasjon bortkastet, Sverre. Hva vil du gjøre med det?

Proffboksing har dessverre anlegg i seg til å arrangere slike temmelig "fake"oppgjøre som vi så i Oslo Spektrum, der den tapende part ikke lenger engang virket veltrent eller i stand til å forsvare seg, men var vel fornøyd med å tjene grovt på under 5 minutter boksing tross et blodig øye osv. Var det til stor glede for publikum å betale fra 500 - 2500 for å være tilskuer til en kort sekvens av et nasjonalt paradeeksempel mest bare for at denne mye omtalte kvinne, skulle få lufte sine boksehansker i "hjemlandet"?

Tenk, sånt prat minner meg mye om det  demagogiske.

Kanskje unikumet CB vil takke deg en gang, men i mellomtida bør du tenke over hvorfor vi skal måtte grunnlegge en helt ny idrettstradisjon bare fordi denne jenta skal få utfordrere til sin unike utøvelse i global målestokk.

Om vi ikke i mellomtida har fått et totalforbud mot all proffboksing, både av de ovenfor nevnte og en rekke andre gode grunner, som omtales riktig "treffende" i flere av denne trådens gode innlegg.    

Gå til kommentaren

Ingen forskjell på islam og islamisme

Publisert nesten 4 år siden


Jeg er som andre som skriver her fullt klar over at Bangstad er antropolog og ikke historiker; det var mangelen på historiserende holdning jeg vil påpeke i det ovennevnte innlegg. 

Det er dessuten ingen forskjell på islam og islam, i og med de påvisninger av "islams reform" i islams ledende stormakter jeg omtalte i mitt forrige innlegg. Spesielt ikke etter 1979, og dette har da en så vidt ledende figur som Erdogan understreket ettertrykkelig.

Bangstad har studert lenge men ikke forstått noe av islams karakter, når han later som kvinner under islams regime har mulighet til sjøl å bestemme sitt hodeplagg. Det er bare ikke slik man stikker hoder sammen i æreskulturer, der er det mannen og patriarkatet som har makten til å tenke og avgjøre; skulle ikke nettopp antropologer forstå sånt bedre enn noen andre fagfolk?

Og om det skulle være spørsmål om det finnes en slik liberalitet for kvinner innen islam som han later til å tro, bare spør en av de kloke, skriveføre og beleste kvinner som har innvandret fra Khomeinis Iran, som Lily Bandehy som er en av våre virkelige politiske flyktninger og en dyktig skribent.

Hun er heller ikke redd for å fortelle om hva hun har blitt utsatt for i sitt hjemland, og hvorfor hun heller vil leve i Norge. Spørsmålet blir da, hvorfor lytter ikke slike "eksperter" som Bangstad på folk som er gitt politisk asyl i Norge, når det nettopp er så voldsomt gjevt å gi folk fra muslimske land grenseløse muligheter til asyl i Norge?

Det er ellers interessant at han ikke svarer på noe annet enn hva som passer ham av de foregående innlegg og at han behendig later som han "ikke hørte" når det ikke passer ham å svare.

Sindre Bangstad later til å høre til den vestlige akademiske tradisjon som i en mannsalder har forsøk å innbille oss at vestens innflytelse på islam skal ha bevirket et grunnlag for rettferdig orientalsk resentiment mot oss i Vesten, hva vi visst bare har oss sjøl å takke for.

Hva gjelder mye av den amerikanske krigføring vi har bevitnet i vårt århundre kan det naturligvis være noe i dette, i den forstand at vi burde lære oss til å holde oss langt, langt unna i Midt-Østen, og ikke utvide interaksjonen med en sivilisasjon vi har så lite felles med, og gjennom historien har utviklet oss i et motsetningsforhold til.

To danske historikere har tatt et oppgjør med deler av denne hjelpeløse vestlige tolkningstradisjonen som snart ingen tror på mer, unntatt de som har bygd sin akademiske løpebane og kanskje karriere på det samme. Her er en svært treffende anmeldelse av boka som tar generaloppgjøret med den vestlig-liberale forfalskning av historien om korstogene, som de dokumenterer utelukkende kan tolkes som et fåfengt vestlig forsøk på å demme opp for de nær endeløse muslimske invasjonsbølger mot Europa. 

Islam er en krigerkultus der det bare i Koranen i over 200 skriftsteder oppfordres til vold og drap mot vantro. Det finnes ingen grenser for grusomheter og overgrep under muslimsk herredømme og krigføring i store land som har vært hjemsøkt, som India, og der folkeslag av minoriteter måtte underkaste seg tyranni eller bli forfulgt inntil utslettelse, som massakrene på armenerne i 1915 alltid bør minne oss om. Dette er link til nevnte danske bok som såvidt vites er det siste som har utkommet om tema:

http://www.b.dk/kultur/man-skal-se-de-kristne-korstog-i-lyset-af-muslims k -aggression#!

Når Bangstad bedyrer at "det blir mer, og ikke mindre, muslimsk identitets­politikk i europeiske samfunn hvor muslimer opplever et intolerant og diskriminerende samfunnsklima (se blant annet Philip Connor). Det burde gi noen og enhver et og annet å tenke på før neste runddans i symbolpolitikkens verden .... " så høres jo dette nærmest ut som en trussel mot vår egen kultur, demokratiet og den frihet vi har opparbeidet siden vi valgte rundt 1800 å gå over til folkesuverenitet (vår grunnlov av 1814 i Norge).

Dersom vi skal få til noe av det politikerne bruker å kalle "integrering", er det bare å glemme enhver tanke på ettergivenhet i forhold til det Bangstad her omtaler, som knapt er til å misforstå. Vi skal altså være nødt til å bøye nakken for ufrihetstradisjoner som ikke rimer med likestilling og demokrati.

Nei takk, vil nordmenn massivt svare, og med henvisning til den motidentitetsbevegelse som i dag reiser seg over hele Europa, er det overhodet ikke tale om å vise noen imøtekommenhet overfor en islamisering som har til hensikt å tilsidesette og ødelegge de vinninger våre land har gjort langs frihetens og folkesuverenitetens vei. Og det er dette debatten om for og imot hijab som symbol på islamisering i realiteten dreier seg om.    

Gå til kommentaren

Historiker?

Publisert nesten 4 år siden

Hadde trådstarter vært av profesjon som det her antydes, ville han ikke forholdt hijab og en rekke andre islamiserende innslag i dagens politiske virkelighet til 600-tallet, men til 1979 som startår.


Dette året innførte de to ledende islamistiske stormakter sine fundamentalistiske kupp i blodige former, i Saudi-Arabia utspant det seg med tre dagers blodige væpnete oppgjør ved sjølveste Kabaen, det aller helligste for muslimer i Mekka. Og resultatet ble ikke nettopp den reform av islam som enkelte her i vest taler mye om. Det ble den mest reinheklete form for politisk styrt religion verden kjenner vel kanskje noen gang har kjent. Gitt den enorme folkeøkning som skjer er det bare en sped start vi ser.

Ennå er ikke det nye Kalifatet Erdogan drømmer om gjenskapt, Det ottomanske imperium i ny utgave. Målet ble skissert i fjor på årsdagen for Bysants fall (1453), og er erobringen av Jerusalem.  

Men altså i 1979, ble som Bangstad innrømmer salafisme/wahabisme satt i system som Saudiernes statsreligion, skjønt profeten sjøl ble drept under oppgjøret. Det måtte to franske terrorekspert til for å få avsluttet motpartens forskansninger inne i anlegget.

Først måtte de riktignok konvertere, men hva gjør man  ikke for blanke oljekroner.

Alle og enhver kjenner ellers til prestestyret i Iran som ble innført det samme år, og fengsler og torturkamre ble spekket av motstandere. Hva fundamentalismen i sjiautgave medførte under Khomeini og ikke minst i saken om Rushdie og mordforsøket på Nygaard her hjemme har de fleste også endel kunnskap om.  

Siden har ikke verden og særlig ikke vårt demokrati vært helt det samme. Det hele startet i 1979 med alle disse islamiserende tegn og særkrav  som siden har veltet inn over oss, fra halal til haram og posebukser og fullskjegg. Eid og Ramadan hører også til forkledd som tradisjoner, men de virker som booster på terroraksjoner, som vi så i overkant tidligere i år nettopp under faste  og fest, fra Jerusalem til Nice.

Mens kvinnene i Egypt gikk i bikini før 1979 og afghanske kvinner kledte seg vestlig så har vi i dag fått en rekke markeringer som skal vitne om utbredelsen av islam som politisk ideologi, og bak det hele står de to verdensmakter med svære krigsmaskiner (over Russlands budsjetter!) som via nettverket av Brorskapet og Hizbollah oa blir organisert i tråd med Lenins teori om hemmelige celler koordinerer det hele og setter det ene og det andre ut i livet.

Følgelig er det disse to stormakter, sikkert sekundert av flere, som Tyrkia i det siste, som holder dagens verdensislam i hvert sitt bein, som er hhv sjia og sunniretningene som ikke akkurat utmerker seg i fredelige former rundt om i verden.  

Niqab, hijab, jihad og terror går nok tilbake til kildene på 600-tallet, men 1979 er det utgangsåret dette fikk like vidtomfattende, global betydning i dagens verden som Komintern søkte å utfolde over de nasjonale kommunistpartier i alle land fra 20-tallet og fram igjennom.

Dette er sannelig ingen myte men politiske realiteter som utspiller seg mest dramatisk og blodig i dagens Syria, med hijab og alt det andre som omgivende signalement om hvordan ting henger sammen i denne verden.   

Det brennbare spørsmål i norsk politikk er derfor ikke hva Bangstad påstår skal svare til FNs Menneskerettighets­erklæring artikkel 18, der det heter at «enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet» og det understrekes at denne retten inkluderer retten til å gi uttrykk for sin religion eller tro – ".

Snarere må problemstillinga bli hvordan en så gjennompolitisert bevegelse med religiøst fortegn om ikke maskering, skal kunne begrenses og avkles for sine virkemidler, til fordel for sekulære og frihetsstrebende mennesker fra de samme land som har ønsket asyl her i våre land og ønsker å være her på demokratiets betingelser. 

Hvordan stiller Bangstad seg til det faktum at de religionsfriheter han påberoper seg på vegne av islamister, ikke praktiseres i noen av de land muslimer flykter fra, og at de urkristne assyrere og koptere og andre forsømte minoriteter i dag nærmest opplever holocaust over store deler av Midt-Østen der islam har kontroll og utøver krigsmakt?

Siden mange tenker at ISIL og Kalifatet i Syria er et særsyn i våre dager kan det være nyttig å minne om at Frithjof Nansen i sine skrifter skildrer fra perioden rundt 1915 at regulære tyrkiske soldater begikk samme uhyrligheter dengang som vi i de seinere år har hørt mye om.

Hvorfor er han ikke heller opptatt av de sekulære fra muslimske land som også konvertittene enn de som tviholder på et islam, som verken lover demokrati, likestilling eller menneskelig frihet, bare tvang og diktatur. Bør vi regne den typen islam som har vært i kraftig offensiv siden 1979 over hele verden som verdig til den ubegrensete religionsfrihet som det her bringes på tale av Bangstad?        

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 1485 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 1229 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
11 dager siden / 1070 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
8 dager siden / 964 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
30 dager siden / 626 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
17 dager siden / 434 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere