John Walter Eriksen

Alder: 74
  RSS

Om John Walter

Følgere

Svømmeidrettens drøm er i Bergen!

Publisert over 5 år siden

ADO arena brukes som badeland for å skaffe penger til overskridelsene på byggingen.

Bergen er en flott og stor by som inneholder veldig mye bra, men byen "svømmer" ikke akkurat i penger. Håper det utvikles smartere beslutningsprosesser fremover på demokratisk vis.


Sentralbadet var vanntett til proppen ble tatt ut i fjor. Dette og flere bydelsbad har i generasjoner skapt grobunn for folkehelse i nær sagt hver dråpe vann.


ADO arena er en spydspiss for svømmeidrett og er kalt "nasjonalt svømmeanlegg" av vår statsminister. Med ADO arena er svømmeidrettens drøm gått i oppfyllelse. Teknisk, vanndybder, varmekulper osv, et fantastisk anlegg som burde gi IOC vann i munnen og ivre etter å arrangere sommer-OL i Bergen bare på grunn av ADO.

Svømmemiljøer verden over ville deltatt der og ville trukket med seg følgere og publikum til byen vår.

La svømmeidretten ha ADO arene i navnebærerens ånd, la bergenserne slippe inn og la alle bli inspirert av muligheter og resultater.
La bergenserne ha sine bydelsbad i tillegg for å fortsette oppbygging av folkehelsen,glede og inspirasjon.

Gå til innlegget

Demokrati i Norge?

Publisert nesten 6 år siden

En ikke folkevalgt person er byrådsleder i Bergen.

Jeg har ment at kommunevalget skulle foregå slik at de høyest nominerte på partienes lister skulle danne kommunestyret og / eller byråd om kommunen har dette.

Mengden stemmer avgjør hvor mange som blir valgt fra partiene.

Etter min mening er det galt at et byrådsparti velger ny byrådsleder, som ikke er folkevalgt,når partiet kaster den sittende byrådslederen. 

Jeg nevner ikke navn hverken på person eller parti da dette er uten betydning i denne sammenhengen.

Har byrådets partier flertall i bystyret kan byen teoretisk styres av valgbare men ikke valgte personer.

Er dette riktig etter demokratiske normer? Er det bare meg som ikke viste bedre eller er dette en alminnelig oppfatning?

Gå til innlegget

Nei til Oslo2022!

Publisert nesten 6 år siden

Oslo vil ha Oslo2022 mens andre kommuner strever med flere vanskelige endringer.

Folketrygden fra 1967 , hvor man måtte ha 40 opptjeningsår for å få full pensjon var omtrent 40 år da stortinget vedtok store endringer. Det ble klart at det var altfor ambisiøst å ha en så god folketrygd. Endringene var i korte trekk at innbetalingen er som før, mens utbetalinger vil bli lavere for de som er de yngste nå. Til erstatning for lavere folketrygd åpnet man for obligatorisk tjenestepensjon og andre ordninger for offentlig ansatte. Kommunene klarer ikke å betale for de fremtidige pensjonene.

Skatteregion og Helseregion ble opprettet istedetfor kommunal og fylkesbasert administrasjon for de respektive. Om det er fremskritt eller stordriftsfordeler ved opprettelsene av regionene er å håpe. Tiden vil vise. Skattesaker går på data behandling og er modernisert kraftig.

Helse er også modernisert i mange områder mens det er lengre vei til hjelp for mange. Det ser ut til at helse vil kreve mer fra kommunene fremover.

Kommunereform er under oppseiling mot mer robuste kommuner enn dagens varierte kommunestørrelser. Med robuste kommuner er vel tanken at sammenslåinger gir stordriftsfordeler, mens lengre avstander fremstår som ulempe. Å skape lokalsamfunn som bærer seg for oss  alle er vanskelig. 

Alt folk trenger i tette områder uten transport, gir mer bymessig karakter selv i bygdene. Miljøgevinst kanskje men hvordan vil det gå med de grisgrente bygdene, gårdene og veiene?

Store bykommuner trenger også reform, finne bedre måter å løse trafikkproblemer på, og fjerne mye trafikk ved å skape mindre trafikkbehov. Mindre trafikkbehov krever at tilrettelegging av lokalområder inneholder mest mulig av det folk trenger i gang eller sykkelavstand. Når store byer vokser mye er det med folk fra andre skattekommuner eller land. Da får store byer med rask vekst behov for større inntekter eller redusert tjenestetilbud.Den oppbyggingen som en alminnelig kommune har er anderledes i slik sammenheng og er mer forutsigbar for tjenesteoppbygging.

Det er svært mange sider i landet som trenger justering / tilpasning / hjelp eller kutt.

Oslo2022 vil føre til økte priser for bygg og anlegg i minst 8 år. I etterkant går prisene sjeldent ned igjen. Det kommer av at de fleste blir opptatt med å bygge i Oslo.

Statoil bygger ned bemanning i Norge.  Det er bransjen som innførte høyeste lønninger på 60-70tallet, som ikke lenger kan betale dagens nivå.

Norge har betydelig lavere verdiskapning enn andre søkere som Kina og mange andre land.
Det er ingen grunn til å tro at OL vil dø en stille død om man ikke holder OL i 2022 i Norge.
De norske deltakerne kan delta om de kvalifiserer seg, og de norske TV-titterne kan se på, og de mest OLfrelste kan reise til OL selv.
Det er ingen grunn til å tro at de norske vinteridrettsfolkene blir dårligere av at OL ikke er i Norge.


Oslo ville ikke gjennomført noen OLsøknad uten idretten , idretten ville kanskje gjennomført OLsøknad uten Oslo.

Ingen ville gjennomført OL-søknad om det ikke var for idrettsutøverne i Norge og øvrige verden. 

Hvorfor skal da Oslo by berikes av felleskassen på idrettens alter og sende regningen til resten av landet?

JA jeg mener at man kan si NEI til noe man ellers er FOR, det kommer an på  prioritering.
For eksempel akkurat nå:
Bergen legger ned 4 svømmebaseng nå pga pengemangel.
Bergen legger opp til ny eiendomsskatt pga pengemangel.
Bergen strever med økonomi som kommer av lavere skatteinngang og mindre overføringer fra staten.

IOC vil alltid ha en noe åpen profil til søkerland, hvordan skal de ellers få søkere? 

Jeg mener det er langt ut i det blå å hevde at vi trenger OL for å vise verden solidaritet, dugnadsånd eller gode hensikter.
Innen FN og NATO viser Norge betydelig av disse forholdene, norsk utviklingshjelp og katastrofehjelp er også noe som forteller verden om oss og våre holdninger.

Idretten og Oslo by har satset mye på Oslo2022, det er forståelig at noen vil dette.
Norsk felleskasse er noe alle kommuner skal ha som trygghet for en fremtid som svinger. Det er ikke selvsagt at oljerikdommen fortsetter å vokse inn i himmelen. Skatteinngangen kan endres og det ser slik ut for en del kommuner nå. Det er ikke egoistisk å tenke sikkerhet, for å kunne yte gode hensikter i inn og utland i fremtiden økonomisk, for fellestiltak for fred,nød og mer slik norge ønsker.

La IOC selv styre sitt OL, ikke tving oss til å prøve på endringer hos dem.
Vi har vist og kommer til å vise verden hva norge kan by vinteridrettsfolk i andre sammenhenger. Idrettfolk bør slippe  belastningen ved å ta standpunkt for Oslo2022, de burde få ro til trening og konkurering for å hevde hvor god vi i Norge er.


Ja, jeg sier NEI til Oslo2022!


Gå til innlegget

Olympisk krig

Publisert rundt 6 år siden

Det ser ut til at alle vil sloss for eller mot Oslo2022. Og om hvordan "slaget" skal stå i den forbindelse.

Om 99 av 100 forfattere ønsker høyere statstilskudd, er det ikke automatikk i dette. Det er fremdeles Norges myndigheter som skal avgjøre slike ting.

Om 18 av 19 idrettskretser vil lage Oslo2022, er det heller ikke dette flertallet som avgjør om staten Norge skal støtte det!

Politiske partier kjemper om hva de skal mene, med en stadig større påvirkning fra OLs pådrivere. Politikere ...SKERP DERE!

Dere er valgt til Norges høyeste myndighet. Valgt av det Norske folk.

Dere er selvstendige med meningers mot, stå på det.

Det er ikke nødvendig å ødelegge gode forhold på grunn av uenighet om vi skal eller ikke skal, feire en eller flere olympisk seier i dette landet, eller i et annet land.

La oss være Norsk en stund til.

Gå til innlegget

Bergen legger ned gode folkehelsetilbud .

Publisert rundt 6 år siden

Byråd for idrett sier byen må legge ned flere svømmeanlegg i bydelene og i sentrum.

Det gamle Sentralbadet bør fortsette som yngleplass for svømmere og folk flest.

Byen vokser og sentrale strøk har mange innbyggere, tilreisende og arbeidstakere som har bruk for Sentralbadet. Noen trenger å koble av, noen for daglig trening, andre fordi det er lettere å bevege seg i vann enn ellers. osv.
Sett opp mot Oslo2022 synes jeg det er meningsløst å bygge opp Oslo by på nasjonal felleskasse, mens andre byer betaler med å legge ned gode tiltak for folkehelsen.Sentralbadet ligger midt mellom Bergens store gamle bydeler, Nordnes, Nøstet, Dragefjellet, Møllenpris og sentrum. Bygget i 1960 og er fullt brukbart slik det står.

At de fleste må gå i byens nye ADO arena i sentrum syd, for å fylle bykassen med mest mulig midler til dekning av galloperende byggekostnader, burde heller bli betalt av staten og idretten, siden det skal være en nasjonal svømmearena.  Flytting av svømmemuligheter her gir store trafikkøkninger i områder som fra før er sterkt belastet. 

Høyre/Frp har sterke tanker om å bygge mer robuste kommuner i landet. Jeg mener det er mange eksempler på at noen kommuner er altfor store. Skoler , svømmeanlegg og andre tilbud får store sparekniver presentert osv.     Helt greit at noen kommuner er små og godt kan slå seg sammen. Bare det ikke blir altfor stor forskjell på tilbudene til landets befolkning. Muligens bør de største kommunene deles opp til flere kommuner med bedre lokalsamfunn, selvbærende uten for mye transportbehov for det meste.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 3285 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
10 dager siden / 1215 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 1057 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
16 dager siden / 876 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
8 dager siden / 803 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
8 dager siden / 617 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
20 dager siden / 558 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 499 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere