Anders Waage Nilsen

Alder:
  RSS

Om Anders

Skribent, medborger, gründer. Jobber som kreativ leder i Netlife Research Bergen.

Følgere

En hyllest til mangfoldet

Publisert 7 måneder siden - 687 visninger

Ingen forvalter sannheten helt alene. Derfor er det viktig at du leverer inn stemmen din. Uansett hvem du stemmer på.

De fleste som følger meg vet at jeg stemmer Venstre. Jeg har vært gründer hele mitt voksne liv. Jeg er opptatt av klok teknologipolitikk, fornybarsamfunnet og individets rettigheter i en digital tid. Jeg vil ha Terje Breivik på Tinget fordi jeg ser alt det konkrete han har fått til for å sette fart på omstillingen av Vestlandet.

Men dette er mitt fokus. Andre har sitt.

Jeg vil gjerne gi en liten hyllest til perspektivmangfoldet i norsk politikk. Vi har dyktige talspersonene for svært ulike, men legitime, syn på virkeligheten. De skaper et av verdens mest velfungerende demokratier.

Denne valgkampen har vi fått et revitalisert Rødt med en troverdig Bjørnar Moxnes, som beskriver virkeligheten sett fra de som sliter aller mest i samfunnet. SV - Sosialistisk Venstreparti, har hatt en Audun Lysbakken i storform som på en gnistrende måte har påpekt utfordringen med økende forskjeller. Arbeiderpartiet er et tungt og robust velferdstankskip, akkurat nå midt i en prisverdig snuoperasjon drevet fram av dyktige damer som Jette Christensen og Hadia Tajik.

Jeg har respekt for den krevende spagaten Kristelig Folkeparti står oppi - verdibasert politikk er vanskelig, men også et viktig korrektiv i en tid der det eneste som gjelder er sekulær snusfornuft. Og jeg liker godt den folkelige og jordnære motstandskraften Senterpartiet representerer (pluss den gode, kortreiste maten de har servert på stand)

Jeg er glad for at Miljøpartiet De Grønne har vind i seilene, og har fått problematisert begrepet "vekst" og det konstruerte måltallet "brutto nasjonalprodukt". De har også rekruttert nye folk inn i politikken, eksempelvis Arild Hermstad som er en glimrende kandidat her i Hordaland. Høyre, med Erna ved roret, har vist styringsevne til tross for feil mannskap, og en vilje til å gjennomføre reformer. Og de ser verdien av å gi norskeid næringsliv livskraft, som igjen er viktig for å skape den teknologiomstillingen de grønne partiene ønsker seg og det arbeidslivet som venstresiden vil gjøre mer sosialt.

Om man ser bort fra klimafornektelse og dehumaniserende retorikk (og nei: det skal man ikke se bort fra) bidrar Fremskrittspartiet innimellom med en evne til å tenke nytt og en kommunisere enkelt. De setter ord på følelser og erfaringer som faktisk finnes, enten vi liker det eller ikke. Og som trenger demokratisk realitetsbehandling.

Det er jo ikke særlig politikeraktig å si dette. Det bryr jeg meg lite om. Jeg er ikke politiker, jeg er en vanlig fyr som har valgt å engasjere meg i politikken.

Grunnfilosofien min, uansett hva jeg driver med, er at jo flere perspektiver, jo bedre. Jeg tror genuint på mangfold. Ikke et klamt harmonisk mangfold, men et konfronterende mangfold preget av tøff brytning og evne til bevegelighet.

Problemene det nye Stortinget skal deale med, er ekte og komplekse. De fortjener en politisk kultur preget av læring, lytting og ettertenksomhet. Jeg er lei av iscenesatt liksom-dialog, stråmenn og slagord-reformer. Det finnes fragmenter av klokskap over hele det politiske spektrum.

Alle, hver enkelt av oss, bærer rundt på en unik miks av erfaringer, kunnskap og prioriteringer. Vi trenger å utfordre hverandre tøffere. Og være villig til å selv bli utfordret.

Ingen forvalter sannheten helt alene. Derfor er det viktig at DU leverer inn stemmen din. Uansett hvem du stemmer på.

Gå til innlegget

Velgerguide for ambivalente sjeler

Publisert 8 måneder siden - 7981 visninger

Når populismens bølger slår inn over norsk politikk, trenger vi et sterkt ­ankerfeste for liberale, rause og ­grønne verdier.

I oppkjøringen til dette ­valget har motstandere på begge sider gjennomført et ­snedig samarbeid om å ­redusere oppslutningen til Venstre, ­landets eneste sosialliberale parti.

Arbeidsdelingen har vært slik:

1. Venstresiden og ­Miljøpartiet har gjort Venstre ansvarlig for Frps håpløse populisme, som er det stikk motsatte av den ­liberale, progressive politikken ­Venstre står for.

2. Frp har utnyttet situasjonen ved å forsterke sin egen gråbrune retorikk, sånn at Venstre fremstår enda mer uspiselig for liberale velgere. En umulig situasjon, om du ikke gjennomskuer spillet.

Det populistiske paradoks. Frp elsker å bli hatet, og tjener på det. Jo mer avsky liberale ­mennesker får for Frp, jo mer forskyves maktbalansen på borgerlig side i favør av de kjipe ideene til …, ja nettopp ..., Frp. Kall det gjerne «Listhaugs limpinne». De som stemmer taktisk for å hindre populismen, får mer av den. Lavere oppslutning gjør at Venstre mister mulighet for å demme opp.

Alt pratet om allianser forsterker effekten. Betydningen av faktisk politikk skyves i bakgrunnen. Spillet flyttes bort fra den banehalvdelen som handler om konkrete løsninger.

Navnet mitt står på stortingslisten til Venstre i Hordaland (på 6. plass, ingen fare). Jeg har selv slitt med følelser av ambivalens. Men de siste ukene har en klarhet kommet over meg: Spillet er rigget. Vi må tilbake til grunnreglene.

En stemme til Venstre er en stemme til Venstre. Litt som at en stemme til Ap er en stemme til Ap. Og at en stemme til Sp er en stemme til Sp. Du skal stemme på det partiet du er enig med.

Fremdeles i tvil? Her er fem spørsmål du bør stille deg selv:

1. Er klimakampen kampen over alle kamper ved dette valget?

Hvis ja: Stem Venstre, MDG, Krf eller SV.

Klimaspørsmålet er nå helt kritisk. Ikke bare fordi vi ligger dårlig an med tanke på togradersmålet. Også fordi det åpner seg store markeder, der norsk næringsliv må vinne posisjoner. Det eventyret som kommer etter oljeeventyret kommer ikke av seg selv. Jonas og Erna er samme ulla på klimaområdet. Det avgjørende er hvilken retning de trekkes i. Alternativene er kjipere (Sp/Frp), eller mer progressiv (de grønne partiene). Venstre går til valg på en blågrønn konstellasjon. Men alt er i spill. De grønne partiene deler mål, men har ulikt syn på virkemidler. Det er sunt for debatten. Venstre har vist evne til å forhandle over hele det politiske spektrum. Jo større partiet blir, jo friere forhandlings­posisjon. Til begge sider.

2. Er konkrete resultater ­ viktigere enn retorikk?

Hvis ja: Stem Venstre.

Venstre har gjennom tøffe kamper over lang tid bevist at de er en garantist for anstendighet og praktiske resultater. I den siste regjeringsperioden har Venstre vært proppen som holder tilbake de verste konsekvensene av Frps politikk. Har det vært gøy? Nei. Samtidig har partiet fått gjennomført mange av sine egne kampsaker. Partiet har vist en vilje til å ofre seg selv i ­kampen for de idealene som ­faktisk står svart på hvitt i programmet. Ja, Venstre har en tendens til å ende opp som en brikke i andres ­kyniske spill. Men en ting har de beholdt: Integriteten.

3. Trenger høyrepopulismen prinsipiell motstand fra liberalt hold?

Hvis ja : Stem Venstre.

Alle liberale mennesker, meg selv inkludert, får ­allergisk ­utslett av Listhaug. Venstre har i årevis vært den tapreste forsvareren av liberale grunn­verdier i Norge. Partiet vil gå i ­døden for å forsvare Listhaugs rett til å si ­idiotiske ting. Samtidig er ­Venstre flink til å avkle den hatefulle retorikken. I den grad ­Venstre utsteder en garanti, er det en garanti MOT høyre­populisme og autoritær, kald, guffen politikk. Og om det er ordene du ­frykter: Listhaug vil ikke bli ­mindre ­splittende utenfor regjering.

4. Er næringspolitikk og grønn omstilling to ­ sider av samme sak?

Hvis ja: Stem Venstre.

De fleste andre partier har et lettvint forhold til klima, ­eller manglende forståelse for gründerskap og næringsliv. ­Venstre gjør politikken ­smartere og forsterker innsatsen i begge ender. Vi trenger et parti som tar næringsutvikling OG klima­omstilling på alvor, og ser ­sammenhengen mellom dem. Ny teknologi og markeds­dynamikk som belønnet grønne ­løsninger er helt avgjørende for å lykkes i klimakampen. Ingen ­andre ­partier kan levere på dette. Vi trenger langt strengere ­rammer for gårsdagens teknologi, og større spillerom for dem som prøver å lage løsninger tilpasset morgendagen.

5. Trenger vi politikere på Stortinget som faktisk har peiling på teknologi?

Hvis ja: Stem Venstre.

Politikkens grenseflate mot teknologi blir bare viktigere. ­Offentlig sektor står foran en ­digital transformasjon. Den neste stortingsperioden vil ­autonome kjøretøy kjøre på norske veier. Smart teknologibruk og bruker­orientering kan spare ­samfunnet for enorme summer. Vi ­trenger en politisk kraft som vet hva åpen kildekode er, som er opptatt av dataåpenhet, skjønner sol­energiens forretnings­modeller og hvordan internett faktisk ­fungerer.

6. Vil du helst at Venstre skal avslutte samarbeidet med Frp?

Hvis ja: Stem Venstre.

Det irriterende frihetsidealet blir forsøkt skviset ut, av ­autoritære krefter. Den liberale motstandsbevegelsen trengs, mer enn noen gang, men utfordres fra begge kanter. Venstre er tydelig på at de ikke ønsker å gå i regjering med Frp, men utelukker ingenting.

En regjering trenger parlamentarisk grunnlag. Politikk er ikke virtuelle memer på Facebook, selv om det virker sånn. Det er virkelige ting for ekte folk. Co2-ekvivalenter. ­Norskopplæring. ­Eksportstøtte. Rettssikkerhet. Skal vi holde populismen i sjakk, trengs ikke flukt fra Venstre, men mobilisering rundt liberale ideer. Jo større partiet blir ved ­valget, jo større blir forhandlings­tyngden.

Ps: Hvis du fortsatt er i tvil nå, er du trolig genetisk disponert for vingling. Det betyr med 100 prosent ­sikkerhet at du bør stemme på Venstre.

(Teksten ble første gang ­publisert på forfatterens blogg, medium.com/@waagenilsen)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 549 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 3 timer siden / 549 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 549 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 4 timer siden / 549 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 5 timer siden / 391 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 549 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 5 timer siden / 549 visninger
Håkon Jensen-Tveit kommenterte på
Hvordan være intim i en homofil relasjon hvis man er kristen?
rundt 5 timer siden / 1755 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 6 timer siden / 549 visninger
Ove K Lillemoen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 6 timer siden / 549 visninger
Roar Flacké kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 6 timer siden / 391 visninger
Tore Olsen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 6 timer siden / 549 visninger
Les flere