Harald Korneliussen

Alder: 38
  RSS

Om Harald

Følgere

Vårt land, Aano og stemmedata

Publisert nesten 11 år siden

Hvorfor vil ikke vårt land gi ut stemmedata så vi kan få se selv? Greit nok, Aano fikk flest førstestemmer, og han fikk flest "om man summerer første, andre og tredjestemmer" men det er ikke nødvendigvis slik en teller.

En kan bruke Bordas metode, f.eks. Da gir en for hver stemmeseddel null poeng til den som var sist, ett til den som var nest sist, to til den neste osv. Er det dette VL mener når de snakker om å "summere første, andre og tredjestemmer"?

Bordas metode er problematisk. Hvis det er flere svært like kandidater, vil de bli favorisert av denne tellemåten. Hvis det for eksempel nomineres syv liberale kandidater og en konservativ, vil alle som har den konservative som favoritt fortsatt bli nødt til å gi 6+5+4+3+2+1 poeng til liberale kandidater, mot 7 til sin favoritt. De liberale kan derimot slippe unna med å gi 0 poeng til den konservative, og alle poengene til folk de liker.

(Dette var mer eller mindre situasjonen i Oslo sist det var bispevalg der: Telte man med bordas metode, var det IKKE Kvarme som vant, og det ville vært svært overraskende også)

Dersom en bare teller førstestemmer, får en motsatt problem: nominasjonskomiteen kan like lett manipulere denne, men da er det dem som har mange like kandidater som lider. Hvis de nominerte 7 konservative og en liberal, ville alle liberale stemme på den samme, mens de konservative "splittet" sin stemme over syv kandidater.

Det beste ville vært å bruke en variant av Condorcets metode. Da går man gjennom kandidatene parvis, og later som om avstemningen var mellom bare de to. Når det er en kandidat som vinner alle sine sammenligninger, er han vinneren.

Kan ikke vårt land i det minste gi oss antall første, andre og tredjestemmer for alle kandidatene, istedet for å bare oppsummere det for oss?

Gå til innlegget

Darwin igjen. Sukk.

Publisert rundt 11 år siden

Det er litt frustrerende med kreasjonister. Når jeg snakker med dem, føler jeg ofte at "det er da ikke dette jeg ønsker å gjøre!" Når folk har bygget sin tro slik at den er avhengig av kreasjonismen, da har de etter mine øyne bygget den på svært utrygg grunn - men det er vel ikke min jobb å forsøke å rive ned huset av den grunn? Huset selv har jo mange gode sider.

Når jeg gjør det allikevel, så er det av mange grunner. Den viktigste er at selv om den jeg snakker med er aldri så overbevist, og aldri selv vil komme i noen troskrise selv i møte med erfaringer som motsier kreasjonismen, så er det ikke sikkert at alle føler det slik. Hvis noen vokser opp i et kristent miljø hvor kreasjonisme er en del av "trospakken", og av ymse grunner får en tro som ikke er så sterk, så kan de lett miste den når de kommer i miljøer hvor tro ikke er en selvfølge, og de kommer over beviser for evolusjon.

Og hvilket miljø er det? Jo, det er som regel universitetet. Og når kristne ikke tør å gå der fordi de har hørt om folk som mistet troen der, blir det bare enda færre kristne der - en ond sirkel.

Jeg vil ha flere kristne på universitetene, ikke færre. Derfor er det viktig at disse får vite at det finnes kristne som ikke er kreasjonister, og at det kan finnes en tryggere grunn for troen. Og det er like greit at de får høre argumentene mot kreasjonismen fra en av oss, og ikke fra en som vil pakke dem inn i polemikk mot kristendommen (dem er det nok av!).

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere