Harald Korneliussen

Alder: 38
  RSS

Om Harald

Følgere

Mine grenser

Publisert nesten 9 år siden

Jeg har ikke skrevet her inne på en god stund, i protest mot at Vårt Land ga Anfindsen et podium for sine menneskefientlige ideer, og forumet ble så til de grader tatt over av millitante islam-hatere.

Men i lys av det som nylig har skjedd, føler jeg det er på tide å igjen gjøre det klart hvor jeg sto og står.

---

Jeg ønsker å trekke et skarpt skille mellom kristne, som tror på kristendommen for dens egen skyld, og dem som helst ønsker å bruke den som identitetsmarkør. I sistnevnte gruppe hadde jeg forlengst plassert mange document.no-gjengangere, så jeg har absolutt ikke noe problem med å plassere morderen der heller (han går jo også lenger enn de fleste i å forklare at selve troen ikke er viktig).

Ja, min holdning innebærer å frata noen kristennavnet de har gitt seg selv, og det skal man ikke være rask til å gjøre. Men jeg mener det er påkrevd i noen tilfeller. Å erklære ting for "anathema" har kristendommen vært villig til fra begynnelsen.

---

Jeg har et mindre generøst syn på ytringsfrihet enn mange. Det document.no-folket kaller "meningssensur", ser jeg på som riktig og nødvendig: Noen holdninger bør ganske enkelt ikke tolereres. Det gjelder for meg bl.a:

* Politiske konspirasjonsteorier, som teorien om at EU har solgt Europa til Islam i bytte mot olje, og teorien om at klimaforskere har gått sammen om et bevisst bedrag for å innføre en sosialistisk verdensregjering.

* "Dolkestøtslegender", hvor ens politiske motstandere betegnes som forrædere. Selv stortingsrepresentanter har gjort seg til talsmenn for slikt, etter min mening bevis på at vi heller har for lite politisk korrekthet i Norge enn for mye.

* Åpen forakt for humanistisk (i betydning menneskevennlig) etikk. Folk som f.eks mener at mindreverdige grupper bør steriliseres.

Når man møter slikt, bør en si klart fra, stryke dem fra vennelista på facebook om nødvendig, og ikke gi dem et podium. De bør ikke en gang få den anerkjennelsen det er å ta dem i tale (skjønt slipper de til mye nok, kan det bli nødvendig å skrive om dem).

Dette er mine grenser, andre folk har helt sikkert andre. Om det er områder samfunnet mener mine holdninger er uakseptable, tro ikke jeg vil ha det på noen annen måte: Da skal jeg ta kampen utenfra det gode selskap og ikke klage over sensur.

Jeg mener media i Norge har vært for tolerante overfor ekstremistiske, antihumanistiske holdninger. Hvis "det er mange som mener dette", så må det slippe til, synes de visst, uansett hvor heise gale det er, for å si det på ålesundsk. Ekstra beklagelig: når de norske avisene former sitt inntrykk av hva "mange" mener, ser de ut til å ta utgangspunkt i hvem som klarer å lage mest bråk i deres debattforum, uten tanke på at det kanskje ikke er et representativt utvalg (for å si det mildt).

---

Gå til innlegget

La oss snakke om KrF-politikk

Publisert over 9 år siden

Det har vært en del diskusjon her inne angående bekjennelsesparagrafen i KrF, og det har vært en evig debatt om KrF burde bevege seg til høyre eller venstre, mest høyre.

Jeg tenker: Hva om vi glemmer blokkene og legger manifestene og trosbekjennelsene til side for et øyeblikk. Hvilken politikk ønsker vi at KrF skal føre? La oss ta utgangspunkt i det som er skjedd heller en det vi vil skal skje: Er det saker der KrF har utmerket seg - eller overrasket - med politikk du er fornøyd med? Eller misfornøyd?

Selv ble jeg imponert over KrFs klare tale mot datalagringsdirektivet. Forståelse for internettrelaterte problemstillinger rundt ytringsfrihet er noe jeg savner i de fleste partier, og at KrF var blant dem som havnet på den riktige siden i dette spørsmålet, lover bra.

Gå til innlegget

Jeg foreslår at livssynsfagene i skolen, slik de er i dag, avskaffes, og erstattes av et system inspirert av konfirmasjonsundervisning.

§ 1. Før hvert skoleår, blir hvert livssynssamfunn i en kommune spurt om de ønsker å drive livssynsundervisning i samarbeid med skolen.

§ 1.1 Ikke-registrerte livssynssamfunn kan på eget initiativ legge frem ønske om det samme. (De omtales likevel som livssynssamfunn heretter)

§ 2. De foresatte blir forelagt en liste over livssynssamfunn som tilbyr undervisning, sammen med en kort egenbeskrivelse for hvert livssynssamfunn. De velge ett alternativ (men se lenger ned). Det trenger ikke være det livssynssamfunnet foreldrene tilhører, og det trenger ikke være det samme fra år til år. Fra ungdomsskolen av kan barna velge selv i samråd med foresatte.

§ 2.1. Dersom barnets foresatte ikke bor sammen, kan særskilt valg avtales i alminnelig samværsavtale, men det ordinære er at de foresatte bestemmer annenhvert år.

§ 3. Livssynsorganisasjoner som sier ja, plikter i alminnelighet å tilby et visst antall timer undervisning pr. uke. (Dette kan godt være noe mindre enn livssynsundervisningen i dag - jeg har tillit til at livssynssamfunnene kan tilby mer "konsentrert medisin" enn det som serveres i dagens livssynsfag).

§ 3.1. Dersom livssynssamfunnet i oppriktighet mener at all livssynsformidling er bortkastet tid, er de fritatt for denne forpliktelsen. Barn av foresatte som velger dette alternativet, får ingen undervisning.

§ 3.2 Livssynssamfunnene står fritt til å tilby mer undervisning.

§ 4. Det stilles ikke krav til formelle læreplaner, men en garanti om at det ikke formidles verdier som ikke er forenlig med felles skolegang, f.eks oppfordring til hets eller forfølgelse av bestemte grupper. Undervisningen trenger ikke være rent forkynnende. F.eks kan et livssynssamfunn med uvanlige syn på kosmologi eller historie, formidle disse som sannhet. Livssynssamfunn oppfordres til å være tydelige om hvilke påstander som ikke aksepteres av majoritetssamfunnet, men er ikke forpliktet til dette.

§ 5. Livssynsorganisasjonene blir kompensert for undervisningen, pr. elev (unntak: det gis ikke kompensasjon for barn som undervises av sine egne foresatte). Livssynssamfunn som har fritak fra livssynsformidling etter §3.1, , får ingen kompensasjon. Det kompenseres ikke for livssynsundervisning ut over det normerte (i henhold til § 3.2)

§ 6. Det gis ikke karakterer eller bestått/ikke bestått i livssynsundervisning. Det føres fravær, men livsynssamfunnene står fritt til å la være å føre fravær på undervisning utover det normerte (i henhold til § 3.2)

---

Hvorfor medlemmer av Den Norske Kirke bør støtte dette:

Under dette systemet, tilbys barna solid, forkynnende livssynsundervisning minst like god som den som var i det gamle kristendomsfaget. Denne undervisningen er også robust mot endring av statskirkeordningen og skolens formålsparagraf. Konfirmasjonen beholder sin kulturelle rolle, siden den kommer som en konsekvens av barnas første frie valg av livssynsundervisning.

Hvorfor medlemmer av den Katolske Kirke og andre trossamfunn bør støtte dette:

Det vil nå bli mulig å drive førstekommunionsundervisning/søndagsskole på lik linje med hva DNK har fått hjelp til. Det legges ytterst få statlige restriksjoner på undervisningen/forkynnelsen.

Hvorfor medlemmer av Human-Etisk Forbund bør støtte dette:

Ikke-troende foreldre vil nå få minst like mye hjelp til å formidle sitt livssyn til sine barn som det statskirken fikk i tiden med kristendomsundervisning. Muligheten til å høre forkynnende undervisning som et ledd i oppdragelsen er også spesielt verdifull for pluralistisk orienterte livssynshumanister (og andre!): Dersom du føler deg helt trygg på at barnet er modent og kritisk nok, vil et år i en moské eller en pinsemenighet gi et innblikk i disse gruppene som dagens skole ikke er i nærheten av å kunne gi. (Men det er foreldrenes ansvar å unngå ekstreme konverteringsforsøk, åndeutdrivelser osv. dersom de tror dette vil være mer skadelig enn lærerikt å oppleve! Utover det som allerede er forbudt etter norsk lov, er det ikke forbud mot slikt.)

Hvorfor medlemmer av andre sekulære livssynssamfunn (Holistisk Samfunn, Sosialhumanistene) bør støtte dette:

På det rent praktiske plan, vil dette gi synlighet og oppmerksomhet, og gjøre organisasjonene mer aktuelle - antagelig vil det komme en betydelig økning i medlemsmassen. På det prinsipielle plan, vil tanker som ellers ville bli avfeid som "politiske" eller "uvitenskapelige" kunne slippe til i livssynsundervisningen. Forøvrig gjelder alt som gjelder for Human-Etisk forbund.

Hvorfor anti-religiøse grupper og personer bør godta dette:

Merk at jeg skriver godta, ikke støtte eller like. For dette er tross alt et "lovforslag" som legitimerer ideen om livssynssamfunn, og anerkjenner deres rolle i å ivareta samfunnets fellesverdier, på en måte som er sterkt fristilt fra staten. Jeg forstår at ikke alle i f.eks Hedningesamfunnet (som ikke er et livssynssamfunn) synes dette er ideelt. Men gjennom § 1.1 kan bevegelser som motarbeider ideen om trossamfunn (og ideen bak hele lovforslaget!) allikevel bedrive undervisning på like villkår som andre - eller propaganda, eller hva en nå enn ønsker å kalle det. Folk som er i mot all undervisning med sikte på å lære folk om verdier, ivaretas gjennom §3.1 - dersom mange deler deres synspunkter, kan vi vente at dette blir et populært alternativ (hvem vil vel prakke på barna unødvendig skoletid?)

---

Innspill og forslag til endringer mottas med takk. Spesielt er jeg interessert i å vite hva dem som har en ørliten sjanse til å gjennomføre noe slikt tenker (les: Knut-Arild Hareide og Dagfinn Høybråten) - de kan sende beskjed til meg privat dersom de ønsker å snakke fritt, jeg lover å holde samtalen konfidensiell dersom de ønsker det (ja, selv om jeg liker Wikileaks og egentlig er tilhenger av klar offentlig tale!)

Mer sannsynlig blir det vel Morten eller Lars som kommer med første tilsvar på denne artikkelen, men jeg er interessert i det også - så lenge de har lest begrunnelsene for de forskjellige gruppene ;)

Gå til innlegget

Hvilken av disse to måtende å respondere på vil mest sannsynlig inspirere flere terrorangrep?

1. Frykt, sinne, hat, avsky, raseri.

2. Å synes synd på den sinnsforvirrede stakkaren som ikke en gang klarte å sprenge seg selv i luften slik han hadde tenkt.

Jeg forstår av avisene at det var en svenske som kom over til bombemannen og forsøkte å gi ham førstehjelp. Det var dumt, har jeg hørt noen kommentatorer si, tenk om det var en bombe til! Det er standard strategi i Irak!

Men jeg synes ikke det var dumt. Det var modig og riktig. Slike reaksjoner gjør at bakmennene (dem er der praktisk talt alltid - nesten ingen blir selvmordbomber på eget initiativ) vil få en vanskeligere jobb med å holde hatet levende. Hvordan kan man hate noen som ikke hater deg - noen som faktisk prøver å hjelpe deg når du nettopp har prøvd å drepe dem?

Så tips til media: Skriv heller om denne førstehjelpsmannen, enn om all frykten, hatet, raseriet, og følelsen av hjelpeløshet folk får. Sistnevnte er det terroristene liker å se.

 

Gå til innlegget

Vil Wikileaks felle regjeringen?

Publisert over 9 år siden

SV har ikke vært kjent for å ha en spesielt USA-vennlig utenrikspolitikk, eller en spesielt USA-vennlig velgermasse. Avsløringene fra Wikileaks i disse dager setter de fleste staters vennskap med USA på prøve. Har SV råd til å ta USA i forsvar?

Det er nå en uke siden varslernettstedet Wikileaks, i samarbeid med fem store internasjonale aviser (The Guardian, La Monde, Der Spiegel, El Pais og New York Times)  begynte å publisere hemmeligstemplede diplomatiske telegrammer fra USAs ambassader over hele verden. Allerede første dagen kom det en skandale som ville felt de fleste regjeringer: avsløringen om at diplomater hadde blitt bedt om å spionere på FN-delegater og tjenestemenn, ved å skaffe krypteringsnøkler, DNA-profiler og biometrisk informasjon - informasjon som kun kan brukes til identitetstyveri og spionasje.

Bradley Manning, soldaten som mistenkes for å stå bak lekkasjen, skal (i følge mannen som anga ham) ha uttalt at det ikke finnes et konsulat i verden hvor det ikke er en skandale som vil bli avslørt av disse dokumentene.

Og det ser unektelig slik ut. I Tyskland har mydighetene gitt etter for press om å ikke etterforske CIA-agentene som sto bak bortføring og tortur av en uskyldig tysk grønnsakshandler. Det er en lignende sak i Spania, der amerikanske myndigheter i hemmelighet har krevd å få håndplukke dommerne dersom det blir til sak. I Storbritannia har det de omtaler som "our very special relationship" fått seg en knekk, etter avsløringer om at regjeringen samarbeidet med USA for å omgå klasebombeforbudet, og at kommisjonen som etterforskninger Storbritannias inntreden i Irak-krigen ikke skal kunne komme til konklusjoner som setter USA i et dårlig lys.

Her hjemme er det jagerflysaken - en øm tå for SV - som har fått mest oppmerksomhet. Gjensidige våpenkjøp av politiske årsaker er en viktig del av NATO-samarbeidet, det har telegrammene vist på flere steder. Svenskene hadde aldri en sjanse.

Ennå er bare rundt 800 dokumenter av 250000 sluppet.

Allerede før Wikileaks-avsløringene var det en sak med overvåkning fra USAs ambassade, hvor det også ble avslørt at norske tjenestemenn var litt for intime med amerikansk etterretning.

Gahr Støre inntar en intet sett, intet hørt-holdning. Han ble kontaktet av USAs ambassadør i forkant av avsløringene, og de som tror at det var å unnskylde ambassadøren kom for er vel litt naive. Unnskyldninger kan vel kanskje Kina, Russland, Frankrike og de andre atommaktene få. Land som Norge, Sverige, Spania og Tyskland får vel heller instrukser om hvordan de skal forholde seg.

Tenk litt på det: Vår egen utenriksminister uttaler at han ikke er interessert i å vite hva som står i telegrammene! Dette er informasjon som alt er ute, og som uansett hva man mener om dem har stor relevans for norsk politikk, men om vi skal ta ham på hans ord, anser utenriksministeren det altså som viktigere å ikke provosere USA enn å lese avisen!

SV har på mange måter fått rett. De har lenge vært det mest USA-kritiske stortingspartiet, og vi ser nå at både våre regjeringer, og regjeringene i mange andre europeiske land, har vært langt mindre uavhengige enn de har gitt inntrykk av. Men skal de ta noen ære for det, må de være villig til å konfrontere sine regjeringskolleger - og om nødvendig, gå bort fra regjeringssamarbeidet. Regjerinsslitasjen har vært tung for SV, og om SV ligger lavt når Wikileaks utsettes for grov politisk forfølgelse, blir det masseflukt til RV og De Grønne.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2986 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1658 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1447 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1404 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1086 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 660 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere