Werner Skaug

Alder: 43
  RSS

Om Werner

www.wernerskaug.com

www.denstoretrengsel.weebly.com

Følgere

Daniels 70. åruke er oppfylt

Publisert 8 dager siden - 625 visninger

Dagens debatt går på "før", "under", eller "etter". Dette fordi man har skutt Daniels 70. åruke inn i vår fremtid (gap-teorien). Hvis denne uken er historie, dvs. oppfylt, faller spekulasjoner om en fremtidig periode på 7 år bort. Var Jesus fokus i Daniel 9?

Diagram: https://www.preterisme.no/single-post/2017/09/04/Daniels-70-%C3%A5ruke-er-oppfylt

- Jerusalem gjenoppbygges etter Babylon (7 uker, 49 år).

- 62 uker (434 år)

- 1 uke (7 år), hvor Jesus dør i midten av denne siste uken.

= 70 uker, eller 490 år.

Regnestykket er enkelt: Daniel leste profeten Jeremia hvor det stod at jødene skulle vende tilbake etter 70 år. Mens han ber, kommer Gabriel med følgende beskjed fra Gud: At det gjenstår 70 X 7 = 490 år for det jødiske folk. Akademikere/teologer er samstemte i perioden på 490 år. I noen engelske bibler står det "seventy sevens" - "sytti syvere". Uenigheten går på om den siste åruken omhandler Jesus eller en fremtidig periode på 7 år.  

"Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen..." (Dan 9:25).

Vi må altså regne fra ordet om å gjenreise Jerusalem gikk ut: 457 f.Kr. Regner vi de 70 åruker helt ut, uten å skyve den siste åruken inn i vår fremtid, kommer vi til Jesu korsfestelse. Jesus dør midt i den siste åruken:

"I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, etter en halv uke gjør han slutt på slaktoffer og grødeoffer" (Dan 9:27). Jesus avskaffet Moselovens ofringer da han selv ble Guds Offerlam. 

Artaxerxes ga ordre om Jerusalems gjenoppbyggelse i Esra 7:12-26. I tillegg profeter Daniel Jerusalem og tempelets fall i år 70:

"Byen og helligdommen skal legges øde av hæren til en fyrste som kommer. Han skal ende sine dager i en flom. Ødeleggelsen som er fastsatt, skal vare til krigen er slutt" (Dan 9:26).

Dette plasserer Jesu verk på Golgata kors og Den jødiske krig inn i sin historiske kontekst. 

Fokus for Daniels profeti var Jesus. Som Matthew Henry (1843-1916) skrev om Daniel 9:  

"I versene 24-27, har vi en av de mest bemerkelsesverdige profetier om Kristus, om hans komme og hans frelse. ... De sytti uker betyr en dag for et år, eller 490 år. Omkring slutten på denne periode skulle det gis et offer som fullstendig sonet synd, som førte frem evig rettferd og en komplett rettferdiggjørelse for enhver troende." 

 

 

 

Gå til innlegget

Preterismen har kommet for å bli

Publisert 9 dager siden - 173 visninger

I disse dager har "Preterisme Norge" (preterisme.no) plantet flagget i norsk jord med den hensikt å utbre studier rundt profetiene. Preterisme Norge er del-preterister. Det kan derfor være på sin plass å tydeliggjøre forskjellene på de ulike former for preterisme. Man kan ikke si "preterisme" og legge alt i samme sekk.

Preterisme betyr at man anser en profeti for oppfylt. Futurisme betyr at man venter på at en profeti fortsatt skal oppfylles i vår fremtid. Preterismen, et tolkningssystem, legger særlig vekt på Jerusalem og tempelets fall i år 70 e.Kr., i lys av bibelen og historien.

Følgende liste er bare en kort oversikt. 

Del-preterisme: Man anser de fleste profetier for oppfylt, men ikke alle. Disse venter fortsatt på bortrykkelsen, Jesu gjenkomst, de dødes oppstandelse, dommedag, evig liv og evig fortapelse, en ny himmel og en ny jord, og mer. Misjon vektlegges sterkt og nådegavene er flittig brukt. 

Full-preterisme: Denne gruppen anser alle profetier for oppfylt. Disse er cessationists, dvs at de tror at nådegavene har opphørt.

Det er flere undergrupper av preterisme (kik-preterisme og liberal-preterisme, f.eks), men disse to er de viktigste. 

 

Gå til innlegget

Pastormodell ubibelsk?

Publisert 5 måneder siden - 424 visninger

Det har "alltid" vært debatt om riktig/uriktig ledermodell i en menighet. Én ting er sikkert: bibelen omtaler apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere som en naturlig del i et kristent fellesskap.

Tjenestene i Ef 4:11 skal ikke bare være tilreisende, men en permanent funksjon lokalt. Versene 12-16 beskriver hva vi vinner på å innsette alle fem. Pastoren kan ikke produsere alt dette alene. 

Apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, fungerer som en kiropraktor; de "knekker på plass" så ting blir riktig. Hvordan hver menighet praktiserer dette, er kanskje ikke det viktigste. Bare det blir gjort. 

I benkeradene omkring sitter disse "fem" og venter på å bli oppdaget, trenet og satt i arbeid. Pastoren må være villig til å slippe disse bibelske tjenestene til. Vår hånd består av fem fingre - ikke én. Vil vi nå bibelens mål, må vi følge bibelens oppskrift. Hva vi vinner ved å aktivere alle fem, burde være nok til å inspirere hele Norges land til å la tanke bli til handling:

 

"...for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige, forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet."

 

 

Gå til innlegget

Hvorfor forsøkte jødene å drepe Jesus i Nasaret?

Publisert rundt 1 år siden - 2493 visninger

I Lukas 4:14-30, sier Jesus en del ting som er provoserende. Men nok til å pådra seg et mordforsøk? Svaret ligger i Jesu sitat fra Jesaja.

Jesus leser fra Jesaja: "Herrens Ånd er over meg,..." (Luk 4:18-19). Men han fullfører ikke sitatet og utelater følgende: "...og en hevnens dag fra vår Gud,..." (Jes 61:2). 

Hevnens dag - for hva?

Romerne og jødene drepte Jesus og forfulgte de første troende. Dette førte til dom, ifølge Jesus i Matteus 23. Straffen ble at Jerusalem og tempelet falt i år 70, som beskrevet i Matteus 24.

Jødene kunne sin bibel. Da de hørte denne kjente Messianske profetien, skjønte de umiddelbart hva Jesus siktet til - hevnens dag. 

Jesus holdt ikke "bare" en provoserende tale. Han forkynte dom og straff. Dette ble for mye. Og jødene forsøkte å drepe ham. 

Jesus siktet til sin egen død og straffen for dette flere steder i evangeliene. Eksempel: Lignelsen om vinbøndene og arvingen i Matteus 21:33-45. Vinbøndene dreper arvingen, sønnen, i lignelsen. Hevnen er at vingårdens herre gjør ende på vinbøndene = år 70. 

Jesus fortsatte i neste kapittel, Matteus 22:1-14. Samme tema. Samme resultat. "Da ble kongen sint og sendte ut troppene sine, som drepte disse morderne og brente byen deres" = år 70. 

___

Jesus var en domsprofet. Han pådro seg mordforsøk og til slutt døden på korset. Det var derfor jødene reagerte som de gjorde i Lukas 4 - hevnens dag var nært forestående.  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Øystein Gudim kommenterte på
Internett gjør oss dummere
6 minutter siden / 4210 visninger
Hans Petter Nenseth kommenterte på
Internett gjør oss dummere
10 minutter siden / 4210 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
23 minutter siden / 165 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
27 minutter siden / 165 visninger
Tore B. Krudtaa kommenterte på
Internett gjør oss dummere
28 minutter siden / 4210 visninger
Øivind Bergh kommenterte på
Internett gjør oss dummere
28 minutter siden / 4210 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Fattigdom som ideal
35 minutter siden / 1756 visninger
Øystein Gudim kommenterte på
Internett gjør oss dummere
36 minutter siden / 4210 visninger
Mette Solveig Müller kommenterte på
Internett gjør oss dummere
rundt 1 time siden / 4210 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Oslos nye biskop og verdier
rundt 1 time siden / 165 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Internett gjør oss dummere
rundt 1 time siden / 4210 visninger
Les flere