Vigdis Hadland

Alder: 60
  RSS

Om Vigdis

Jeg er utdannet lærer, har jobbet i barneskolen. Jeg har vært lærer og skoleleder. Nå jobber jeg som rådgiver på en voksenopplæring. Jeg er samfunnsengasjert, opptatt av grunnleggende verdier og tanker. Men aller mest opptatt av hvordan disse verdiene vi sier at vi har, viser seg i tanker, ord og gjerninger i den praktiske hverdagen vår.

Følgere

Nåde på villspor?

Publisert 11 dager siden - 520 visninger

Per Arne Dahl har i en av sine bøker et kapittel med overskriften «Slik lyder Herrens ord! I lys av vigselsvedtaket er det interessant å lese det han skriver om nåde.

Dahl henviser til den latinamerikanske teologen Jon Sobrinos.  

Han definerer nåde som barmhjertighet.  Barmhjertighet er en del av nåden, men jeg kan vanskelig se at ordet er dekkende for hva nåde er.  

Nåde forutsetter en skyldner, det gjør ikke barmhjertighet.  

Når du er skyldig og din skyld ettergis, blir du vist barmhjertighet - i form av ettergivelse og gjenoppreisning.  Ved å blande ordene nåde og barmhjertighet, kan man komme i skade for å dekke over skylden, oppgjøret og tilgivelsen, som ligger i begrepet nåde.

Jesus sier selv at han ikke kom for å oppheve loven, men for å oppfylle den (Matt.5,18-18).  Dahl siterer også Møllehave: «Nåden som vil liv er ikke en regel, men medfølelse, kjærlighet, barmhjertighet.» Medfølelse, kjærlighet og barmhjertighet er absolutt et uttrykk for nåden, men nåde er ikke kun de gode følelsene og de gode gjerningene.  Nåde er noe ethvert menneske trenger, fordi vi alle er skyldige.  De rettferdige trenger ikke nåde. 

Jesu bud er ikke opphevet.  

Det er når vi ser at vi kommer til kort overfor Guds fullkomne hellighet, at vi søker Jesus og ber om å være en del av hans soningsdød.

Da blir spørsmålet:  Hvorfor snakkes det om nåde i vigselsdebatten?  Dahl sier: «Den som tror på ekteskapet og samtidig tror på nåden, vil kjempe for at de to syn på likekjønnede samliv kan leve sammen under samme tak på en verdig og forutsigbar måte.»  Mener Dahl at likekjønnede har behov for nåde?  I tilfelle hva er de skyldige av?

Den nye ekteskapsloven har etter min mening, ingenting med nåde å gjøre.  

Homofile og lesbiske mener selv at deres legning er like riktig som den heterofile legning.  Det som forventes av kirken, er ikke at den er nådig, men at den innser at alle legninger er riktige og sanne.  Det forventes at kirken leser bibelen på en annen måte, slik at bibelens ord om vår livsførsel ikke lenger har aktualitet i vår tid. 

Det er dette som i lang tid er blitt forventet av kirken.  At den tilpasser Guds ord til folket, at regler og bud fjernes, at ordet nåde byttes ut med barmhjertighet, og at vi tilber en raus og kjærlig Gud.  Guds hellighet er det blitt stille om, Jesu soningsdød for synden likeså.

 

Gå til innlegget

Er du bekymret over utviklingen i samfunnet

Publisert 6 måneder siden - 460 visninger

Noen uttaler at Partiet de Kristne (PDK) er for konservativt for dem.

Jeg hadde en lengre samtale på en stand nylig. Etter å ha hørt lenge på den unge mannen, viste det seg at PDK står for mesteparten av det han synes var viktig. Uenigheten i starten gikk mest på at han var uenig i det han TRODDE partiet står for.

Noen synes det er unødvendig med PDK, når vi har KRF.

Men velgere begynte å forlate KrF før PDK kom. Selv har jeg lenge engasjert meg i samfunnsspørsmål (og ikke i politikk). Da jeg fikk kjennskap til PDK, oppdaget jeg et parti med et partiprogram som inneholdt det meste av det jeg ønsket for samfunnet, og med en grunnholdning til individet som jeg ellers savner.

Noen er redde for å kaste bort stemmen sin.

PDK er et parti med sterke og flinke toppkandidater. De er målrettet, tydelige og uredde. Medlemstallet er økende.
Og dess flere som gir sin stemme til partiet, dess større sjanse har våre kandidater til å påvirke utviklingen i landet i en retning mange ønsker.

PDK ønsker velgere som er enig i parolen "trygghet og frihet for alle" - uttrykt i et partiprogram som både er forståelig og konkret.

PDK er ikke et parti for kristne.

Det er for alle som ønsker å ta vare på landet vårt som er tuftet på kristne verdier og på kristendommen. Ta deg gjerne tid til å tenke over forholdene i land som er tuftet på andre religioner og grunnholdninger.

Ei dame fikk nylig en brosjyre fra PDK. Hun kom tilbake etter en stund og ville ha flere. Hun hadde lest om det partiet står for, og sier: Her står jo alt det jeg mener og sier!

Saklige diskusjoner

Jeg skulle ønske at vi i større grad kunne diskutert saklig, i stedet for bare å slenge ut det vi tror om "den andre". Det snakkes ofte om å lytte, men det er et stykke fra lære til liv.


Jeg ønsker at vi kunne delt mer med hverandre hva vi tenker konkret om det som skjer, og hvilke løsninger vi ønsker.
At vi kunne snakket om menneskesyn og menneskeverd. Om nestekjærlighet i praksis. Om mulige fremtidige konsekvenser av politiske valg som tas i vår samtid.
Det er ofte lettere å diskutere samfunnsspørsmål enn politikk, og samfunnsspørsmål er grunnlaget for den politikken ulike partier utformer.

På Stortinget

Det jeg erfarer, er at hvis flere av de jeg snakker med og en del av de som selv fronter synspunkt i ulike sammenhenger, tar konsekvensen av det de står for, vil PDK være inne på Stortinget til høsten.

Les gjerne hva PDK står for på dekristne.no, så slipper du å lure 👍


Vigdis Hetland Hadland
PDK Sandnes

Gå til innlegget

Krenkelse

Publisert over 1 år siden - 606 visninger

Å nekte å hilse på en kvinne er grovt krenkende

Å ikke ville håndhilse på en kvinne, er grovt krenkende. En mann som ikke synes det, må gå i seg selv. En kvinne som aksepterer det, må spørre seg selv om hvorfor hun godtar denne form for umyndiggjøring. En kvinnefiendtlig og undertrykkende holdning, som jeg faktisk trodde var ulovlig.
Gå til innlegget

Diskriminering av kvinner

Publisert over 1 år siden - 103 visninger

Å nekte å hilse på en kvinne, er grovt krenkende.

Å ikke ville håndhilse på en kvinne, er grovt krenkende. En mann som ikke synes det, må gå i seg selv. En kvinne som aksepterer det, må spørre seg selv om hvorfor hun godtar denne form for umyndiggjøring. En kvinnefiendtlig og undertrykkende holdning, som jeg faktisk trodde var ulovlig.
Gå til innlegget

Lesetips

Gammel vin, ferskt brød
av
Åste Dokka
4 dager siden / 934 visninger
3 kommentarer
av
Søren Ferling
4 dager siden / 66 visninger
0 kommentarer
Tente Trump lunta?
av
Erling Rimehaug
9 dager siden / 7511 visninger
224 kommentarer
Himmel nå!
av
Erling Rimehaug
18 dager siden / 2624 visninger
71 kommentarer
Den barmhjertige Trump
av
Åste Dokka
27 dager siden / 3472 visninger
29 kommentarer
Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
rundt 1 måned siden / 7716 visninger
309 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
rundt 1 måned siden / 8312 visninger
225 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
rundt 2 måneder siden / 2513 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
7 minutter siden / 973 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
8 minutter siden / 973 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
10 minutter siden / 973 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Nok strid blant kristne!
11 minutter siden / 256 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
13 minutter siden / 973 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
21 minutter siden / 2645 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
26 minutter siden / 973 visninger
Øystein Røiseland kommenterte på
Vårt Land og Venstres sjel
35 minutter siden / 200 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Guds vrede – og den ubegripelige forsoningen
35 minutter siden / 2645 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
rundt 1 time siden / 973 visninger
Karl Øyvind Jordell kommenterte på
Danning framfor alt
rundt 1 time siden / 656 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Selvsagt er der intet liv etter døden.
rundt 2 timer siden / 973 visninger
Les flere